Pavlína Hublová: Integrace moderních technologií do výuky není jen doménou učitelů informatiky

čtvrtek 5. prosince 2013 ·

Příspěvek do sborníku konference Digitální škola dneška.


Výsledky výzkumů nám v posledních 15 letech jasně ukazují zřetelný vliv učitelských ICT kompetencí na výukové výsledky žáků. Proto je velice důležité, aby byli učitelé schopni technologie integrovat do své každodenní praxe… [1]

B. Brdička ve svém článku ICT ve vzdělávání 2013 – nový průzkum Evropské komise [2] uvádí data ze zprávy ICT in Education Benchmarking Access, Use and Attitudes to Technology in Europe’s Schools [1], kde se píše, že “36 %* našich učitelů používá technologie ve více než 25 % hodin (EU 32 %). V dostupnosti ICT žákům i učitelům přímo ve výuce jsme se s 88 % dokonce vyhoupli až na 3. místo hned za Švédsko a Dánsko (EU 69 %).”

Je 36 % učitelů používajících moderní technologie ve výuce hodně, nebo málo? Jakou formu tito učitelé volí? A je to ta nejvhodnější? Jsou zvolené nástroje integrovány do výuky se správně zvoleným cílem? Mají tito učitelé (a jejich následovníci) dostatečnou podporu pro smysluplné využívání těchto “nových” nástrojů?

Metodický portál RVP.CZ nabízí i po ukončení podpory z Evropských sociálních fondů množství inspirujících článků a materiálů, které mohou učitele vhodně nasměrovat. K dispozici jsou jednak materiály, které vznikly v rámci výstupů projektu METODIKA II, a dále materiály, které byly již publikovány jako výstupy resortního úkolu Metodický portál RVP.CZ. Obsahují i metodické náměty pro učitele-začátečníka, např. články Volně šiřitelný software: Nástroje pro řízení a dokumentování práce, Jak moderní technologie ovlivňují vzdělávání nebo Tvorba interaktivních cvičení pro každého.

Jak na Metodickém portálu vyhledat další podobné materiály? Na titulní stránce modulu Články – http://clanky.rvp.cz nabízíme jednoduché filtrování publikovaných materiálů. Stačí pouze zadat stupeň vzdělávání, resp. typ vzdělávání a následně oblast vzdělávání (viz obr. 1).

Obr. 1 – filtrování v modulu Články


Obr. 1 – Vyhledávání v modulu Články


Modul Články nabízí také zcela nové a aktuální zdroje informací pro integraci moderních technologií do výuky, jimiž se zabývá Ing. Bořivoj Brdička, který publikuje několikrát týdně články ve Spomocníkovi (viz obr. 2). Máme tak možnost nahlédnout do nejnovějších zpráv zásadních světových organizací zabývajících se ICT vzděláváním [2], zmapovat aktuální trendy využívání aplikací, programů a technologií ve světě i doma [3] nebo se nechat inspirovat novými směry v oblasti vzdělávání (se) učitelů prostřednictvím internetu [4].


Můžeme se např. dozvědět, že role učitele jako “chodící encyklopedie” začíná být téměř nemožná a že nastupují další možné role – kurátor nebo online učitel. Také máme možnost podrobně se seznámit s některými zajímavými nástroji – jejich funkcemi a možným využitím ve výuce, např. v článcích Rozšířená realita ve školství, Využití programu Scratch nebo Komiks ve vzdělávání.

Nedílnou součástí nabízeného obsahu Spomocníka na Metodickém portálu RVP.CZ jsou články upozorňující na problematiku bezpečného využívání internetu a péče o soukromí.

Obr. 2 – titulní stránka Spomocníka
Obr. 2 – titulní stránka Spomocníka


Prvotním podnětem pro integraci moderních technologií do výuky (a můžeme mít na mysli dovednost využít zdrojů z internetu nebo použít online aplikaci či program pro tvořivou práci žáků, ale zároveň pracovat v hodině s interaktivní tabulí, tablety či chytrými telefony) může být u učitele jiného předmětu než informatiky potřeba motivace žáků k aktivitě. A pokud jsou k dispozici mnohem atraktivnější nástroje než jen papír, tužka a kniha/učebnice, je nezbytné, aby měl učitel nejen povědomost o možnostech takových nástrojů, ale aby je uměl i smysluplně integrovat do výuky. Prostřednictvím moderních technologií lze žákům např. zprostředkovat “reálnou procházku” historickým Římem v hodině zeměpisu, provést jednoduchý biologický či chemický pokus s využitím virtuální laboratoře nebo získat od žáků zpětnou vazbu k tématu aktuální hodiny.


Učitel, který vyzkoušel mobil, tablet či jen online aplikaci ve výuce, a má potřebu se nejen podělit o svou zkušenost, ale dále ji vylepšovat, potřebuje svou “osobní vzdělávací síť” – komunitu kolegů, kteří s ním budou jeho zkušenost sdílet a dále ji rozvíjet. Není vždy snadné ve svém okolí nalézt kolegy “naladěné na stejnou notu”. Internet nám nabízí širokou škálu prostředí, která jsou vhodná a bezpečná pro komunikaci – jednou z nabídek může být i Metodický portál RVP.CZ a jeho moduly Diskuze nebo Digifolio.

V modulu Diskuze (viz obr. 3) je snadné vytvořit/nalézt konkrétně zaměřené diskuzní téma a využít tak možnosti komunikace online. Modul Digifolio poskytuje možnost vytvořit si veřejnou či uzavřenou skupinu, kde lze sdílet, odkazovat nebo vést konverzaci ve formě snadno ovladatelného diskuzního prostoru.

Obr. 3 – modul Diskuze
Obr. 3 – modul Diskuze


Dvěma zcela otevřenými moduly jsou Blogy a Wiki. Oba dva mohou učitelé využívat (nejen) k rozvoji svých dovedností zacházení s moderními technologiemi, ale třeba také ke spolupráci na projektech, k inspiraci pro využití některého nástroje či přístroje ve své hodině nebo třeba jen jako informaci o ostatních zajímavých metodách či postupech.


Konkrétní inspiraci můžeme najít v modulu Wiki na stránce Digital Learning Day (DLD). Již druhým rokem ji postupně zaplňuje skupina GEG Učte s námi. Shromažďuje zde základní informace o své akci, tedy Digitálním výukovém dni – o proběhlých dvou online setkáních včetně odkazů na výstupy z těchto akcí nebo pozvánku na “nový ročník”, který je naplánován na závěr listopadu 2013. A co o samotném DLD říká jedna z učitelek, která se této akce se svými žáky pravidelně účastní?

Co to je DLD? Den, kdy propagujeme používání digitálních technologií ve výuce. Žáci prezentují svoji práci s technologiemi v různých předmětech. Cílem je inspirovat ostatní a ukázat ohromnou rozmanitost využití. Protože používání technologií rozhodně nabízí mnohem více než jen použití elektronické učebnice, byť i všemi žáky ve třídě vybavené 1:1.[5]

Posledním modulem, který si představíme jako jednoho z pomocníků pro implementaci technologií do hodin, bude AudioVideo (obr. 4). Metodický portál RVP.CZ navázal na tradici projektu Kurikulum G (online diskuze k virtuálním hospitacím byly velmi kladně hodnoceny) a pořádá tzv. setkávání – online webináře vedené lidmi, kteří mohou obohatit výuku v různých oblastech. Zmiňme jen namátkou S Europassem se neztratíte, Online tipy do výuky,  Děti s dyslexií a výuka angličtiny na 2. stupni ZŠ (včetně představení programu jazyky bez bariér) nebo Jak bude vypadat výuka ve třídě budoucnosti? Všechna setkání proběhla online a uživatelé mají možnost si zpětně pustit záznam.

Obr. 4 – modul AudioVideo
Obr. 4 – modul AudioVideo


Jedním z cílů Metodického portálu RVP.CZ bylo vždy rozšiřovat znalosti pedagogické veřejnosti o moderních technologiích a vést učitele k dalšímu sebevzdělávání. Stačí nahlédnout do obsahu nabízených modulů a objevíte podnětný obsah z různých okruhů a stupňů vzdělávání. Metodický portál RVP.CZ tak nabízí i učiteli “neinformatikovi” možnost získat zkušenosti a inspiraci pro integraci moderních technologií do výuky svého předmětu.

[1] Survey of Schools: ICT in Education Benchmarking Access, Use and Attitudes to Technology in Europe’s Schools. 2013. s. 89 [cit. 2013-5-25]. Dostupný z WWW: [https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/KK-31-13-401-EN-N.pdf].
[2] BRDIČKA, Bořivoj. ICT ve vzdělávání 2013 – nový průzkum Evropské komise. Metodický portál: Články [online]. 28. 05. 2013, [cit. 2013-11-01]. Dostupný z WWW: http://spomocnik.rvp.cz/clanek/c//17547/ICT-VE-VZDELAVANI-2013-–-NOVY-PRUZKUM-EVROPSKE-KOMISE.html. ISSN 1802-4785.
[3] BRDIČKA, Bořivoj. Má převrácená třída smysl?. Metodický portál: Články [online]. 29. 08. 2013, [cit. 2013-11-07]. Dostupný z WWW: http://spomocnik.rvp.cz/clanek/17725/MA-PREVRACENA-TRIDA-SMYSL.html. ISSN 1802-4785.
[4] NEUMAJER, Ondřej. Moderní on-line způsoby profesního rozvoje učitelů. Metodický portál: Články [online]. 30. 05. 2013, [cit. 2013-11-07]. Dostupný z WWW: http://spomocnik.rvp.cz/clanek/17489/MODERNI-ON-LINE-ZPUSOBY-PROFESNIHO-ROZVOJE-UCITELU.html. ISSN 1802-4785.
[5] ZÁRUBOVÁ, Jana. Digital Learning Day – Učte s námi. Sites.google.com, 2013. [cit. 2013-11-11]. Dostupný v WWW: https://sites.google.com/site/uctesnami/tvorime-spolecne/digital-learning-day-1

Článek byl připraven jako příspěvek do sborníku konference Digitální škola dneška. Více o konferenci

O dalších akcích Metodického portálu RVP se můžete dozvědět v pohledu modulu Digifolio

Zdroj: RVP.CZ

13 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...
5. prosince 2013 v 1:02  

Nejsem si jist, jestli jsem se nějak nepřeslechl, ale Pavel Rozsypal ve svém příhovoru k výsledkům PISA o těch našich moderních technolodiích nijak zvlášť výrazně nehovořil.
Přesto jsem už téměř pevně rozhodnut, že je tedy do výuky vintegruji. Jen bych potřeboval vědět, od kterého roku lze technologie považovat za moderní. Víte? Abych si doménu nezaneřádil nějakým nemoderním šmejdem.

Jirka řekl(a)...
5. prosince 2013 v 15:53  

Abych si doménu nezaneřádil nějakým nemoderním šmejdem.

Tak si tu po dlouhém pracovním dnu plném přímé vyučovací povinnosti nutím k aktualizaci pár tabletků, obnovuji z bitové kopie učitelský notebook a aktualizuji webové stránky školy. Duševně vysílen a plně ponořen do binárního světa, říkám si, proč neužít doušek Pytlíkovi meducíny na posílenou. Přiznám se, že články čtu až na základě doporučení kolegů v komentářích. Výše uvedená věta mi roztočila mozkové závity jak zamlada. Jakou doménu si to nechce Pytlík zaneřádit? Až pak padlo oko na všeříkající nadpis článku. Paní Hublová má pravdu. Doménu si dnes může koupit každý. Jdu si užít čertů, ti zatím nejsou virtuální.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
6. prosince 2013 v 9:50  

"nutím k aktualizaci pár tabletků, obnovuji z bitové kopie učitelský notebook"

Vy máte v náplni učitele tyto práce?
Tělocvikář lakuje parkety?

Nicka Pytlik řekl(a)...
6. prosince 2013 v 16:44  

Tělocvikář lakuje parkety?

Tak to zrovna ne, ale balony čas od času přifoukne. Zvláště pak, jestli působí i jako koordinátor tlaku.

Jirka řekl(a)...
6. prosince 2013 v 22:29  

Vy máte v náplni učitele tyto práce?

Vskutku štěpný dotaz. Ptám se kdo a kdy v českých školách vykonává tyto práce? Tělocvikář přifoukne mičudu, aby bylo s čím hrát. Učitel ICT se stará o zdraví kompů, aby na nich mohl učit.
ČŠI by mohla mezi řediteli škol provést svůj proslulý bleskový průzkum, zda rozdlišují mezi náplní práce koordinátora ICT a správce sítě. U vás je externí síťař v bojové pohotovosti učitelům stále poruce? Máte pravdu, rodilá mluvčí z Ameriky také zprvu čekala, kdy pro nezvedeného výtržníka přijde uniformovaný dozorce a odvleče ho do detenční místnosti, kde si promyslí své chování.
Věřím, že doba, kdy za práci budou koláče přijde dřív, než studiózní moroni bez výsledků ve třídě budou brát díky kariérnímu řádu více peněz než praktici s kázní a výsledky. Dalšího vzdělávání jen pro další vzdělávání jsem si v rámci DVPP zažil už víc než dost.
Nadávat před žáky na poměry asi není nejlepší příklad. To slyší i mimo školu stále. Tak děláme co umíme, i když podmínky nejsou ideální. Každej sám!

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
7. prosince 2013 v 1:38  

Jestli kolego srovnáváte svou nadstandardní, odbornou práci, kterou normálně vykonává firma nebo placený pracovník, s nafukováním balónů, pak Vám přeji mnoho zdaru a sil a nestěžujte si prosím na vyčerpanost.

Můžete si za to sám.

Jirka řekl(a)...
7. prosince 2013 v 10:41  

Můžete si za to sám.

Můžeme si za to sami. Pokud nám, nejsem určitě sám, chcete poradit, tak nechte peskování a předejte nám své zkušenosti. Jste učitel? Na jaké škole? Jak to řešíte u vás? Pokud mi otevřete oči, že to jde jinak i v podmínkách, které nám připravili naše vlády, ministři, zřizovatelé, tak vztyčím hrdě hlavu a vyrazím do ředitelny a ke zřizovateli. Když jsem mířil výš, buď mne ignorovali nebo odbyli. Pro strach mám zatím uděláno. Doufám, že se od vás nedočkám moudra, abych šel dělat něco jiného. Učení mne baví, protože se sám rád učím. Škole jsem již obětoval delší část svého profesního života a dokonce odezva od žáků i rodičů je zatím spíše kladná.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
7. prosince 2013 v 11:49  

1. Jak jsem napsal, pokud jste ochoten přirovnávat svou práci k nafukování balónů, tak to je první problém a je Váš. Nikoho jiného. Když problém pojmete tímto způsobem, nemůžete se dostat dál.

2. Pokud budete ochoten vyřešit svůj vnitřní problém z bodu jedna, jděte do ředitelny. Je možné, že neuspějete. Je možné, že ano. Co budete chtít, to je na Vás, jestli budete požadovat vyšší osobní nebo půjdete do smlouvy na živnostenský list.
Počítejte ale s tím, že pokud doteď Vaše působení bylo takové, jaké bylo, bude to logicky pro ředitele šok, že najednou za práci, "která je samozřejmostí a kterou dělá každý učitel" chcete najednou peníze.
Nevím, jak dlouho se o techniku staráte, ale jestli dlouho a teď budete chtít změnu, může to trvat taky dlouho, nic se nepodaří hned.

Já jsem to řešil před více než deseti lety a vždycky se to nějak vyřešilo, v posledních letech to řeším ŽL.
Může se samozřejmě stát, že zásahem vyšší moci i mé řešení jednou padne, ale zatím to jde.

Jirka řekl(a)...
7. prosince 2013 v 12:24  

Štěpné přirovnání jsem převzal od Pytlíka, ale snažil jsem se vysvětlit, že jde o to, abych měl techniku vždy připravenu pro vlastní práci. Problém asi je, že ve svém případě bych raději volal firmu a sám dobře bez zbytečného stresu učil. Zkrátka naivka, který myslí na blaho ostatních.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
7. prosince 2013 v 13:30  

Já Vám rozumím, jste slušný člověk.

Každopádně to takto nejde dělat. Leda byste se opravdu obětoval a rozhodl se, že věnujete darem rozpočtu MŠMT několik desítek tisíc ročně z vlastní kapsy - to ano.

Já zastávám názor, že obyčejný učitel, mizerně placený, by dotovat MŠMT neměl. Ve většině podniků a na každém úřadu je placený informatik/síťař.

Zeptejte se nadřízených úřadů. Kdo z úředníků se stará ve svém volném čase o techniku zdarama, zeptejte se ve špitálech, jestli některá sestra nebo doktor na noční pracují zdarma jako síťaři.
Všude budete za blba, jenom ve škole budete taktéž za blba, když to samé chcete zaplatit.

Tyto problémy nikoho nezjímají. Na druhé straně se děsím toho až nějaký ministerský imbecil řešení vymyslí.

Nicka Pytlik řekl(a)...
10. prosince 2013 v 21:55  

Pokud dělám cokoli, co mi ušetří práci, ani neočekávám, že mi za to někdo zaplatí.
Má to ale i svoje výhody. Nemusím nikomu poklonkovat.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
11. prosince 2013 v 8:44  

To máte kolego pravdu, ale ta diskuse je úplně o něčem jiném :-)

Nicka Pytlik řekl(a)...
11. prosince 2013 v 10:15  

To máte kolego možná pravdu, ale muselo to ze mě ven.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.