Jindřich Fryč: O masové on-line otevřené kurzy je ve světě zájem, neměli bychom zůstat pozadu

pátek 6. prosince 2013 ·

Otevřený dopis I. náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jindřich Fryče ředitelům středních škol.

„Ve vzdělávání na celém světě a potažmo i u nás dochází ke stále rychlejším změnám, a to zejména mimo tradiční školské systémy. A tak existující struktury a dosavadní způsoby komunikace, které vznikly v mnohem „pomalejším“ světě, přestávají fungovat. Jedním z významných fenoménů posledních dvou let je dramaticky rychlý rozvoj Masových On-line Otevřených Kurzů [1] (dále jen MOOC). V loňském roce v nich bylo zapsáno kolem dvou miliónů studentů z celého světa, letos už šest a půl miliónu. Jde o kurzy poskytované zdarma přes web s rozsáhlou (masovou) účastí. Známý je třeba kurz umělé inteligence na Stanfordově univerzitě, kterého se zúčastnilo na 100 000 studentů[2]. Do nabídky kurzů se zapojila řada špičkových univerzit z celého světa, mj. Harvard, Massachusetts Institute of Technology, University of California, Berkeley, další univerzity kanadské, britské, izraelské a rychle přibývají další. Británie, Francie, Německo i další země již připravují své vlastní platformy.


Tématem MOOC se zabývalo také jednání Rady ministrů vzdělávání členských zemí Evropské unie, které se konalo v pondělí 25. 11. 2013. Z výsledků diskuze ministrů na toto téma je patrné, že mnohé členské země tomuto novému fenoménu přikládají významnou váhu a podporují ho nejen v oblasti vysokoškolského vzdělávání, ale zvažují o formách jeho využití pro práci, zejména s talentovanými žáky, také na úrovni středního vzdělávání.

Proto by naše střední a vysoké školy měly s tímto směrem do budoucna počítat. Jsem rád, že např. na Masarykově univerzitě s MOOC již systematicky pracují a vytvořili pro své studenty možnost pro zapojení se do této formy vzdělávání.

Jaký bude další vývoj MOOC, v tuto chvíli nevíme. Někteří oborníci se dohadují, že během patnácti let může zaniknout nebo se radikálně změnit většina klasických univerzit, jiní vidí budoucnost mnohem konzervativněji. Nikdo však nepochybuje, že podoba vysokoškolského vzdělávání se rozvojem MOOC v zahraničí již změnila a bude se měnit dál. A i když možná přímo v Česku pomaleji, nic to nemění na tom, že i možnosti dnešních žáků v oborech vzdělání s maturitní zkouškou jsou jiné, než byly před velmi krátkou dobou. A to je právě důvod, proč Vám píši.

Naprostá většina českých žáků v oborech vzdělání s maturitní zkouškou o MOOC zatím neví. I když nelze zatím předpokládat, že by těmito kurzy nahradili své řádné vysokoškolské studium, je velmi pravděpodobné, že mnozí z nich tyto kurzy budou využívat a že ovlivní průběh jejich dalšího vzdělávání. Proto pokládám za žádoucí, aby se s možnostmi MOOC seznámili ještě předtím, než se definitivně rozhodnou, co a kde budou studovat. Nelze totiž vyloučit, že někteří z nich na základě těchto informací změní své priority, obor studia, fakultu apod., a bylo by škoda, aby to učinili až po roce či dvou, např. se zjištěním, že je předchozí vzdělávání nenaplňovalo.

Naším cílem není v tuto chvíli jen informovat o novém fenoménu ve vzdělávání, se kterým je určitě dobré se podrobně seznámit a předat své poznání i svým žákům. Tímto svým sdělením se obracím zejména na ředitelky a ředitele středních škol, aby žáky v posledních ročnících oborů vzdělání s maturitní zkouškou, případně i mladší žáky, s možnostmi MOOC kurzů seznámili. Jsem si vědom toho, že někteří ředitelé a také pedagogové již tak činí. Další možné uplatnění těchto kurzů je i v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pozorně sleduje nové trendy ve vzdělávání ve světě; systematicky se touto činností zabývají některé organizace, které ministerstvo zřizuje, jako např. Národní ústav pro vzdělávání. Trendy ve vzdělávací politice ve světě jsou v každém případě inspirativní a v některých případech, jako je právě rozvoj MOOC, mohou mít pozitivní dopad i na žáky a studenty českých škol a obohatit náš vzdělávací systém.

Je také moc dobře, že se trendy ve vzdělávání zabývají další odbornici, jako například Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D., který k tématu MOOC publikoval články na Metodickém portálu RVP[3], nebo organizace jako EDUin nebo společnost Scio, s.r.o., která o novinkách v zahraničí pravidelně informuje na svém webu[4].

Jsem velmi rád, že tyto trendy ve vzdělávání podporuje a integruje i připravovaná Strategie vzdělávací politiky do roku 2020, která v letošním roce prošla významnou veřejnou diskuzí a na jejíž přípravě MŠMT úzce spolupracovalo a spolupracuje s řadou předních odborníků na vzdělávání u nás. Pevně věřím, že se tento dokument podaří schválit na začátku příštího roku.“

PhDr. Jindřich Fryč

I. náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy

[1] základní informace najdete na stále aktualizované stránce Wikipedie: http://en.wikipedia.org/wiki/Massive_open_online_course
[2] více zde: http://www.ted.com/talks/peter_norvig_the_100_000_student_classroom.html
[3] viz: http://spomocnik.rvp.cz/clanek/16415/VELKY-MOOC-BOOM-POKRACUJE.html
a dále na http://spomocnik.rvp.cz/clanek/10725/
[4] viz http://www.scio.cz/o-vzdelavani/trendy-ve-vzdelavani/

6 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...
7. prosince 2013 v 1:47  

Známý je třeba kurz umělé inteligence

A jak se frekventantům kurzu ta umělá inteligence zlepšila?
Ano, svět se zrychluje. Slyšel jsem, že v USA už na mnoha místech zrušili chodníky a člověk se tam dostane jenom autem. Skutečnost, že třeba Ňůjorkský maraton patří mezi největší na světě nás nesmí odradit. To jen pár tisíc blouznivců si myslí, že pokrok svým stupidním klusáním obalamutí.
Doopravdy nazrává doba k zásadní reformě našeho vzdělávacího systému. Jakkoli odborníci z Eduinu už dávno vědí, jak na to, přesto doporučuji výrazně zredukovat počet škol, ne-li je radši zrušit všechny. Děti a mládež by se masově hlásili do netových kurzů pro konkurenceschopnost a pouštěli by si zkompetentňovací videa. Odborníci ze Scia by je pak ve spolupráci s šči každé čtyři roky přezkoušeli a po-ho-da.
A my učitelé bychom se konečně mohli věnovat nějaké pořádné práci. Aby po nás taky něco pěkného zůstalo.

Tento otevřený dopis, a zejména pak jeho pátý odstavec o naplňování studentů předchozím vzděláváním mi vnukává myšlenku, jestli by se neměl iniciovat nějaký kulátý stůl k problematice výběru a jmenování ministerských úředníků.
Není taky nějaký MOOC kurz zdravého rozumu?

Ondřej Šteffl řekl(a)...
7. prosince 2013 v 13:54  

Mně přijde opravdu zajímavé na tom dopise, že

1. mšmt začalo koukat i ven z malého českého rybníčku (a snad dokonce čtou naše svodky, co se děje v cizině http://www.scio.cz/o-vzdelavani/trendy-ve-vzdelavani/)

2. mšmt, nebo alespoň náměstek Fryč, se začalo starat o studenty - pokud jste si to totiž dobře přečetli, ten dopis se snaží pomoct zejména maturantům, ne podnikatelům, ne krajům, ne inspekci, ba ani ne školám, ředitelům, ba dokonce ani ne učitelům, ale přímo dětem - maturantům!

A s kolegou Blahou si můžeme za pět let říct, jak se vysokoškolské vzdělávání změnilo. U nás zcela reálně může dojít k tomu, že ti studenti (podle našich zjištění je jich kolem 30 %), kteří se chtějí opravdu něco naučit, budou studovat MOOC (na Harvardu, MIT, Oxfordu, Caltechu apod.) a ti, co chtějí jen titul, těm ho vydá třeba Univerzita Karlova...

Nicka Pytlik řekl(a)...
7. prosince 2013 v 19:37  

ti, co chtějí jen titul, těm ho vydá třeba Univerzita Karlova

Nu, degradovat výstavní skříň české vzdělanosti, naši milovanou cuni.cz na prostého vydavače diplomů, to už jeden musí být ale hodně velký odborník v oblasti školství. Kolikpak nám asi po republice běhá takových otitulovaných nenaučenců. Měli by jít do sebe, tituly vrátit a doučit se v masových kurzech.
Hele, není nějaký takový moockurz v češtině? Rád bych se ubezpečil, že to není žádná super frontálka, ale moderní, motivující, zábavná a inkluzivní zkonkurenceschopňovačka.

Biene řekl(a)...
9. prosince 2013 v 10:32  

Mne zaujalo to, že jde o "kurzy poskytované zdarma přes web s rozsáhlou (masovou) účastí..1) kdopak zaplatí vývoj těchto "masově" studovaných kurzů? Že by příprava na nové programové období sosání peněz z ESF? 2) Zkušenost ze starého prg.období říká: zadarmo prodávanému koni (kurzu) na zuby(kvalitu) nehleď..Tak vám nějak nevím, jestli bychom raději neměli zůstat pozadu..

Nicka Pytlik řekl(a)...
9. prosince 2013 v 21:20  

dochází ke stále rychlejším změnám, a to zejména mimo tradiční školské systémy

Školu tvoří učitel a jeho žáci. Žáci učitele následují, aby se od něj něčemu naučili. Skutečnost, že jsou k tomu žáci posledních pár set let nuceni nějakou vyšší mocí, je v dosavadní historii lidstva pouze politování hodnou anomálií.
Onlajnové kurzy jsou efektní a v jistém ohledu i efektivní nalejvárna v pravdě masového rozsahu. Nevěřím ovšem, že způsobí zánik tradiční školy a nahradí ji bezezbytku. Tak jako vedle filmu a televize pořád ještě existuje divadlo a koncerty, protože tam lidi z nějakého důvodu pořád ještě chodí. A vedle sociálních sítí kupodivu existují i hospody. Nebo tak nějak.
Pokud si například Peter Norvig myslí, že vyplňování webových formulářů je plnohodnotná náhražka vztahu učitele a žáka, pak mohu jen konstatovat, že je to smutné.

Martin Herman řekl(a)...
1. dubna 2014 v 13:54  

Souhlasim a rad bych doplnil. Drtiva vetsina kvalitnich online kurzu je v anglictine. My nabizime jiz ctvrtym rokem CTYOnline, kurzy ktere jsou skvelou pripravou na uspech v online kurzech spickovych univerzit a instituci jako treba www.udacity.com.

Radi bychom v nasi cinnnosti pokracovali. Je to ale velmi obtizne. Napr. loni tesne pred vanoci oznacil minister skolstvi Prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc. nase snahy rozsirit CTY metody vzdelani jako "krajne nevhodne". Studenti CTYOnline maji opacny nazor. Otevreny dopis pana 1. namestka Fryce, nam dava jistou nadeji. Pan namestek je s projektem Center for Talented Youth ve spolupraci se CTY Johns Hopkins University velmi dobre seznamen.

vice o nasi cinnosti www.uptoyou.cz, www.facebook.com/afcsls

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.