Ondřej Neumajer: Počítačové tablety ve škole bez dalších podpůrných aktivit selhávají

pondělí 4. listopadu 2013 ·

Zavádění počítačových tabletů do škol pěkně ilustruje, v jak neskutečně dynamické době žijeme. Jsou to teprve 3 roky od okamžiku, kdy Apple představil svůj iPad, první tablet, který celosvětově získal ihned obrovskou přízeň uživatelů. A již v tomto školním roce plánuje mnoho škol pořízení těchto počítačů a jejich využití ve výuce.


Ze zahraničí máme již dokonce k dispozici výsledky pedagogických výzkumů, jak využívání tabletů může měnit podobu vzdělávání. Ačkoli byl iPad první komerčně úspěšný tablet, kterého využili i další výrobci počítačů a dnes mu tak zdatně konkurují další platformy, po MP3 přehrávači iPod a chytrém telefonu iPhonu se od Apple jednalo o poslední skutečnou inovaci, kterou se mu podařilo uvést na trh.

Holá dodávka vs. podpůrné nástroje

Velkým problémem je postup, kterým je využívání tabletů do škol zpravidla zaváděno. V mnoha případech, a to nejen v Česku, jsou tablety jedinou investicí, do které jsou školy ochotny investovat. Je spíše výjimkou, když škola investuje i do vzdělávání či dalších podpůrných opatření. Navíc si většina lidí myslí, že tím, že se tablety dostanou do školy, dostanou se s nimi do školy i tak často skloňované inovace ve vzdělávání. Chyba lávky. Jak již před mnoha lety uváděl zakladatel konstrukcionismu Seymour Papert, škola je konzervativní instituce, která ráda využívá nové technologie na vylepšení starých cest. Učitelé bez důkladného vzdělávání, inspirace a motivace používají tablety způsobem, který podporuje současnou převažující frontální praxi a tím jejich vzdělávací (a transformační) potenciál dosti zásadně omezují. Pořízení drahého zařízení a jeho používání pro podporu tradičních způsobů výuky prostě dobře nefunguje, nebo nefunguje efektivně. Frontální výuka, výklad látky či testování jsou aktivity, na které v případě tabletů raději zapomeňte. Tudy prostě
cesta nevede.

Navíc, ono není vzdělávání, jako vzdělávání. Zatímco dvouhodinový prezenční seminář zaměřený na prvotní „ťapání“ na tabletu, stahování aplikací, pořizování fotek čí natáčení videí je u etablovaných dodavatelů automatická součást dodávky balíčku tabletů do školy, teprve vzdělávání v tom, jak
tablety vhodně začlenit do vzdělávacího prostředí školy a jak je využívat pro tvořivou práci žáků napříč vzdělávacími předměty je okamžik, kdy se dobrému didaktikovi zablýskne v očích. O takovém způsobu podpory toho stále víme vlastně dost málo, zato to, co víme, víme dost jistě:
  1. určitě se nejedná o jednorázovou akci,
  2. účastníci vzdělávání (nikoli posluchači) při něm musejí být sami aktivní, jsou nuceni experimentovat a zkoušet,
  3. a vůbec to není o technologiích, ale o vzájemné spolupráci, didaktice a práci se školním vzdělávacím programem. Ajajaj!
V zahraniční literatuře se spíše nežli o vzdělávání zaměřeném na používání tabletů píše o vytváření inspirativního školního vzdělávacího prostředí. Tím se odborníci snaží zdůraznit, že samotná přítomnost počítačů je nedostatečná a záleží na tom, jak vhodně (a zpravidla jak jinak nežli dosud) budou žáci s tablety pracovat. A zde jsme u pedagogických metod a forem práce. Důležitá je ale samozřejmě i bezproblémová technická podpora, bez které se počítače používající učitelé nikdy nemohou zcela obejít.

Hovoříme-li o moderních didaktických prostředcích, bylo by nejen stylové, ale zároveň i efektivní, používat i moderní způsoby profesního rozvoje, které učitelům pomohou tyto prostředky efektivně využívat. Některé jsme si podrobněji přiblížili v Řízení školy č. 5/2013. Zde jen doplňme, že kromě prezenčních přednášek, workshopů a konferencí se bude jednat o vhodnou kombinaci živých on-line webinářů, videokonferencí, webcastingu, tutorovaných e-learningových kurzů, on-line konzultací s odborníky, vzájemné sdílení příkladů dobré praxe různými způsoby a případně i další, méně obvyklé
způsoby, jako je pořádání letních škol, provázané a vzájemně se učící on-line komunity učitelů, mentoring, koučing či supervize (on-line i prezenčně). Všechny tyto způsoby rozvoje a podpory učitelů již byly v tuzemsku ověřeny a dokonce (někde) v Česku dobře fungují. A je to právě vhodná kombinace výše uvedeného, kterou by měl na základě analýzy provedené ve škole dodavatel tabletového řešení (případně vzdělávací konzultant) pro učitele na míru připravit.

O výsledcích pedagogických výzkumů iniciativ 1:1 a o tom, že kromě profesního rozvoje je nutné při zavádění tohoto konceptu do výuky (tedy dnes typicky i v podobě tabletů) strategické plánování jsme psali v Řízení školy č. 6/2013.

Inovace (ve) vzdělávání

Ač si to na první  pohled nemusíme uvědomit, ona inovace vzdělávání je něco  trochu jiného, nežli inovace ve vzdělávání. Jistě tu nuanci při vyslovení cítíte sami. Ví to i strýček Google, který indexuje 159 tis. výskytů fráze „inovace ve vzdělávání“, ale pouze necelých 13 tis. výskytů fráze „inovace vzdělávání“. Inovovat ve vzdělávání můžeme jakýkoli prvek, aniž bychom systém vzdělávání zásadněji změnili. Moderní mobilní dotykové počítače a digitální technologie obecně mají ambici zásadně měnit oblast vzdělávání a v důsledku i školství. Dnes jsme ještě v okamžiku, kdy je možné zavádět do škol tablety a sledovat tím „jen“ dílčí změny ve vzdělávání, nebude to ale dlouho trvat a vzdělávání dozná zásadnějších změn. To alespoň tvrdí příznivci změn ve vzdělávání, zejména ti technooptimističtí. Oponenti podobných prognóz mohou argumentovat stejně jako rezervovaný profesor pedagogiky Larry Cuban dosavadní zkušeností: obrovskými financemi, které do technologií ve školách byly v minulosti investovány, a přesto se žádná zásadní změna výukových postupů dosud nekonala.

Hovořil jsem s několika zástupci dodavatelů tabletů do škol a překvapilo mne, na jaké zkušenosti se nezávisle shodli. Podle nich existuje nemalé množství škol, které pořizují pouze „holou dodávku tabletů“, tedy bez vzdělávání a další podpory, zcela plánovaně. Žádnou změnu ve škole vlastně nechtějí, zato potřebují zlepšit svůj obraz na veřejnosti. Taková škola se podle nich pozná jednoduše - škola zpravidla nežádá žádný další servis ani nevykazuje žádné reklamace. I po několika měsících od dodávky jsou tablety využívány zcela minimálně. Učitelé nevědí, jak je do své výuky začlenit, navíc se bojí, že by je mohli nějak poškodit, tak je raději příliš nevyužívají.

Příště o aplikacích pro tablety

Úvodní ťapací zaškolení zpravidla zapůsobí pozitivně a částečně i motivačně také na učitele, kteří počítačům příliš nefandí. Intuitivnost ovládání a jednoduchost uživatelského rozhraní (v porovnání se stolními počítači) udělají své. Mnozí učitelé tím získají dojem, že k úspěchu ve třídě už stačí pouze najít zajímavé aplikace. Z toho také vychází požadavek některých škol, aby dodané tablety již měly
tyto aplikace předinstalované. O jak šťastné rozhodnutí se jedná, si povíme v příštím článku, který bude z hlediska praktických informací mnohem konkrétnější.

NEUMAJER, O. Počítačové tablety ve škole bez dalších podpůrných aktivit selhávají. Řízení školy. Praha: Wolters Kluwer ČR a. s., 2013, roč. 10, č. 10, s. 19-20. ISSN 1214-8679

15 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...
4. listopadu 2013 v 1:02  

ilustruje, v jak neskutečně dynamické době žijeme

Možná se ještě dožijeme doby, kdy se školy budou domáhat technologií, které ještě nebudou ani vynalezeny.
Říkám si, jestli by nebylo lepší čas a energii věnované průběžným vstřebáváním stále nových a nových moderností věnovat vlastnímu učení. Ale abych nebyl nesprávně pochopen. Myslím si, že už je dávno čas na to, abychom vytvořili vzdělávací systém, který bude neustálé inovace vstřebávat zcela přirozeně, aniž bychom z toho nemuseli neustále padat na zadek či do mdlob.
Ještě neusedl prach na počítačové učebny s připojením k netu, ještě se z krabic nestihly vybalit všechny interaktivní tabule, a už tu máme ty zábavné původně hliněné tabulky pro konkurenceschopnost v příští pětiletce. Při pohledu na ně se mi vrací obdobný pocit fascinace, který jsem prožíval, když jsem jako malý kluk u kamaráda poprvé viděl ten tablet, jak se pomocí dvou knoflíků vetikálně a horizontálně ovládalo pisátko a pak se výtvor smazal zatřesením toho zázraku.
Zabývá se někdo tím, kolik asi tak inovačních cyklů je schopen za svůj život vstřebat průměrný lidský učitel? A kdo učí, kdy se učitelé pořád jenom školí?
Prý 'počítačové tablety ve škole bez dalších podpůrných aktivit selhávají'. Už se ví, bez čeho selžou i ty podpůrné aktivity?

krtek řekl(a)...
4. listopadu 2013 v 7:24  

Předběhl jste mne a souhlasím.
---
Z hlediska matematiky je důležité jediné - naučit děti/žáky/studenty přemýšlet. K tomu učitel/ka hledá vhodné příklady, aby procvičování nebylo příliš monotónní (stačí do série příkladů "vrazit" nějaký vymykající se). Zkuste pana Hejného nahradit tablety.

Eva Adamová řekl(a)...
4. listopadu 2013 v 7:49  

"Z toho také vychází požadavek některých škol, aby dodané tablety již měly tyto aplikace předinstalované."

Trošku to upravím:
Z toho také vychází požadavek některých naivních škol, aby dodané tablety již měly tyto aplikace předinstalované. Ono je totiž pole smysluplných aplikací, zvláště v češtině, pole neorané. Vždyť ani za 23 let používání PC k výuce nejsou na trhu ba ani na na netu k dispozici pořádné výukové programy natožpak celé výukové systémy do řady předmětů.

BoBr řekl(a)...
4. listopadu 2013 v 8:05  

Klobouk dolů. Z pana Neumajera se vyklubal zdatný podporovatel mého letitého snažení o podporu integrace technologií v našich školách. Navíc má zjevně mnohem blíže k ředitelům a praxi než já. Mám ale drobný problém. Nejsem si při čtení jist, zda se jedná o snahu synergickou či konkurenční. Tam, kde tuším, že myšlenkovou inspirací byl článek na Spomocníkovi, mám vždy intenzivní pocit, že chybí odkaz na něj. Pravděpodobně se ale u mě jedná už o nějakou úchylku. Přesně totéž se mi totiž stává i u jiných autorů celkem často. Doplním tedy alespoň některé odkazy, které mají k obsahu tohoto článku vztah:
Nástup tabletů je definitivním vítězstvím 1:1
iPad jako iSEN speciálního pedagoga
Jakou podstatu má inovace?
Technologická transformace vzdělávání podle Prenského
Prostojové učení podle Grooma

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
4. listopadu 2013 v 9:05  

Časem se dočteme např.:
"Jágr nedal nedal žádný gól, trenérovi nefunguje elektronická tužka"

"Fotbalistům bez tabletů selhává hra" - nakonec důkaz už máme. Kolik českých reprezentantů použilo v připravě na MS v Brazílii tablet? Kdyby to měli lépe propracované, určitě by postoupili.

poste.restante řekl(a)...
4. listopadu 2013 v 12:49  

Tak oni někteří sportovci používají tablety pro dosažení lepšího výkonu vcelku běžně. :-)

A s využitím elektronických tabletů bych se nenechal omezovat.
U těch vrcholových bych to časem viděl rovnou na implantaci čipů do mozkového kmene.

Ondřej Neumajer řekl(a)...
5. listopadu 2013 v 8:05  

Ad Bořivoj Brdička
Je těžké najít nějakou myšlenku v oblasti technologií a vzdělávání, které by se Spomocník někdy v minulosti nevěnoval:-) Spomocník je pro mne českým majákem a prapůvodní inspirací asi většiny mých popularizačních článků, nějaký konkrétní jsem ale na mysli při psaní tohoto neměl. Takže moc děkuji za doplnění zdrojů pro zájemce o hlubší studium problematiky. Tento článek je úvodem do série článků o zavádění tabletů, který vyšel v říjnovém čísle časopisu Řízení školy. Postupně budu na webu zveřejňovat další díly. Každý další článek je praktičtější, v závěru seriálu konkrétně popisuji případ jedné městské části, která zavádí tablety do všech svých zřizovaných škol.

Příští článek (který v pátek vyšel v ŘŠ) se trochu provokativně nazývá Úspěch počítačových tabletů nespočívá v aplikacích a jeho inspirace celkově Spomocníkem je opět zcela zřetelná.

ON

Eva Adamová řekl(a)...
5. listopadu 2013 v 9:17  

"Úspěch počítačových tabletů nespočívá v aplikacích"

No tak na ten článek se fakt moc těším, protože pak už může úspěch tabletů spočívat jedině v tom, že jimi budeme mlátit žáky po hlavě a spoléhat na to, že se jim konečně některým zozsvítí.

Nicka Pytlik řekl(a)...
5. listopadu 2013 v 11:09  

Opírání kvality vzdělávání o konkrétní zařízení či metodu považuji za poměrně značně omezující.
S velkým zájmem vždy sleduji, co všechno se ještě musí udělat, než propukne deklarovaná účinnost aktuálního technologického výdobytku. Než se to stihne, už tu máme něco dalšího, převratně, zaručeně a konečně už k záchraně českého školství vedoucího. S ohledem na osobní zkušenost mne například veškeré třeštění kolem Win8 nechává chladným. Přeskakuji tak, jako jsem přeskočil Vistu a další klony. Nebo jako přeskakuji mobily, neboť je považuji za zanedbatelnou epizodku v historii lidstva.
Napadá mne, už někdo posoudil přínos interaktivních tabulí pro rozvoj žákovských kompetencí? Víte? Jako, jestli ty peníze byly účelně vynaloženy, jestli žáci ze škol, kde nemají moderní technologie i na toaletách jsou nevzdělanější, a tak. Osobně bych před nákupem dalších hračiček upřednostnil dovybavení škol asistenty učitele, speciálními pedagogy, psychology a psychiatry.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
5. listopadu 2013 v 12:16  

Na základě sdělení jedné učitelky prvního stupně, ano, stihne s interaktivní tabulí více, děti to baví více, proberou učivo rychleji a snad i o něco více vědí - ovšem není to statisticky průkazný vzorek, navíc se bavíme o první a druhé třídě základní školy.
sám bych se konil i k tomu, že v tomto věku ta technologie je přínosem. Nekokážu posoudit, zda-li úměrně ceně, ale měl-li bych odpovědět jednoznačne ano/ne, pak ANO.

Zněla by otázka stejně pro třídy druhého stupně nebo dokonce středních škol a gymnázií, pak NE.
Na gymnáziích jde víceméně o prestiž, aby sousední gympl neměl více interaktivních tabulí než "my".
Nákud int. tabulí například do učeben českého jazyka na gymnáziu mi přijde naprosto zbytečný.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
5. listopadu 2013 v 12:19  

Náhodný čtenář nechť promine konění mého textu.

Eva Adamová řekl(a)...
5. listopadu 2013 v 17:55  

Jenže zase využití interaktivní tabule pro výuku geometrie, ať už na ZŠ nebo na SŠ, posunuje výuku, chápání látky a znalosti dětí do úplně jiných dimenzí.

Nicka Pytlik řekl(a)...
5. listopadu 2013 v 18:48  

Vý-bor-ně.
Počítám, kdy asi tak se ta interaktivně tabelační kvalita úplně jiné dimenze promítne do mezinárodních srovnávacích testů, jednotných maturit a konkurenceschopnosti pro dvacáté první století.
Je tedy české školství zachráněno, nebo se jen zpomaluje propad?

Nicka Pytlik řekl(a)...
9. listopadu 2013 v 17:28  

Teď právě v televizi říkala slečna Fuksová z nějaké osmičky v duchu zpravodajského šotu o tom, jak je pilotní projekt používání tabletů ve výuce pro žáky zábavný:
"Když nám učitelka řekne, abychom něco vyhledali, tak to vyhledáme... a nemusíme používat... mozek."
Jo!!!

alba.projektor řekl(a)...
9. listopadu 2013 v 18:18  

Tablet - ano, jako náhrada papírové učebnice a cvičebnice. Nezapomínat na samostatné úkoly, něco sami tvořit, obměňovat, kombinovat.. aby z dětí nebyly jen cvičené opice plnící pokyny učitele nebo displeje.

Interaktivní tabule, to je něco jiného. Může to být dobrá pomůcka v některých částech hodin. Ale jen pokud s ní učitelé umějí zacházet a baví je občas sami něco vytvořit, co výuku posune. Používat ji jen jako promítací plochu, tak to stačí bílá stěna s projektorem.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.