Na trhu práce není místo pro čerstvé absolventy

úterý 9. července 2013 ·

 Národní ústav pro vzdělávání vydává stejně jako každý rok zprávu o nezaměstnanosti čerstvých absolventů. Letos jsou tyto výsledky vlivem ekonomické situace bohužel velmi nepříznivé. Absolventi, kteří si nenašli práci ihned po absolutoriu, zůstali bez práce téměř celý rok.


V obdobích ekonomické prosperity byla i při problémech s nezaměstnaností absolventů situace na trhu práce poměrně příznivá. Po prázdninách počty nezaměstnaných absolventů sice pravidelně nabývaly vysokých hodnot, jejich počet však v průběhu roku výrazně klesal, tak jak postupně nacházeli své pracovní uplatnění – viz Obrázek 1.

Začátek krize přinesl nebývalý jev – mezi zářím 2008 a dubnem 2009 se pokles nejen zastavil, ale počet nezaměstnaných absolventů narůstal. V dalších letech se ale situace postupně vracela k normálu a počet nezaměstnaných opět v průběhu roku klesal.

V období září 2011 – duben 2012 došlo k výraznému zlepšení situace a trh práce absorboval dokonce necelých 9 tisíc nezaměstnaných absolventů. „V letošním roce však došlo k výraznému zhoršení situace a bohužel musím konstatovat, že jen nepatrný počet absolventů, konkrétně asi 200, od září 2012 do dubna 2013 našel práci. Jde o velmi nepříznivou situaci, ze které vyplývá, že kdo nenašel práci ihned po škole, zůstal bez práce po celé období až do dubna 2013,“ vysvětluje Ing. Jiří Vojtěch, vedoucí oddělení pro analýzy trhu NÚV.


Obrázek 1: Vývoj celkového počtu nezaměstnaných absolventů škol a mladistvých 

(duben 2006 – květen 2013), měsíční hodnoty

Data - Portál MPSV, statistiky nezaměstnanosti, absolventi a mladiství celkem (tj. do 2 let od úspěšného ukončení  studia), zpracování NÚV.

Ke 30. dubnu 2013 bylo evidováno 16 513 nezaměstnaných čerstvých absolventů středoškolského studia. Pro srovnání situace s loňským rokem je však průkaznější pracovat s mírou nezaměstnanosti čerstvých absolventů (ta se počítá jako podíl těchto nezaměstnaných absolventů na počtu absolventů). Zde je ale třeba upozornit, že se ve výpočtu nezohledňuje fakt, že někteří absolventi pokračují v dalším studiu. Údaj, který uvádíme, tedy vyjadřuje, kolik procent absolventů dané skupiny či kategorie zůstane bez zaměstnání.
Tabulka 1: Přehled nezaměstnanosti čerstvých absolventů, duben 2013Srovnání s dubnem 2012 – rozdíl míry nezaměstnanosti absolventů v dubnu 2013 a v dubnu 2012

Situace v učebních oborech

V učebních oborech mají nejnižší míru nezaměstnanosti vyučení skupin 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika a 23 Strojírenství a strojírenská výroba, přesto míra nezaměstnanosti v těchto oborech vyšplhala až na 20 % – oproti minulému roku zde došlo k poměrně výraznému navýšení téměř o 9 p.b. Vysoká míra nezaměstnanosti vyučených je naopak ve skupině Obchod (prodavači 35,7 %, nárůst o 18,2 p.b.), na druhém místě je skupina 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie (31,5 %, nárůst 12,1 p.b.) a těsně za ní skupina 29 Potravinářství a potravinářská chemie (31,4 %, nárůst 12,5 p.b.). „Ve světle těchto údajů si musíme položit otázku, kam vlastně směřuje volání zaměstnavatelů po nedostatku absolventů těchto oborů,“ přemítá Ing. Jiří Vojtěch. 
Situace v maturitních oborech

V maturitních oborech mají nejnižší míry nezaměstnanosti skupiny 18 Informační technologie a 53 Zdravotnictví. Dalšími skupinami s mírou nezaměstnanosti mírně nad 13 % jsou 23 Strojírenství, strojírenská výroba a 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie, kde je podobný i nárůst míry nezaměstnanosti – mírně nad 5 p.b. Naopak nejvyšší míru nezaměstnanosti vykazují maturanti skupin 41 Zemědělství a lesnictví (22,2 %, nárůst 10 p.b.), pak ale s větším odstupem jsou míry nezaměstnanosti skupin 68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost (18,2 %) a kupodivu i 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (17,3 %). Tento posun v elektrotechnických oborech je zřejmě způsoben zařazením žáků oborů zaměřených na informační technologie do skupiny 18 Informatické obory, kde jsou hodnoty míry nezaměstnanosti nízké1.

Je zřejmé, že absolventi škol nejvíce doplácejí na nárůst nezaměstnanosti daný aktuálním zhoršením ekonomické situace, protože pro zaměstnavatele je vždy jednodušší nepřijmout nové zájemce o zaměstnání než propouštět své dlouholeté zaměstnance,“shrnuje Ing. Daniela Chamoutová, odborná pracovnice analytického oddělení NÚV.

Nadále se ukazují lepší možnosti uplatnění v průmyslové výrobě, což se odráží v poměrně nízkých hodnotách míry nezaměstnanosti ve strojírenských a některých elektrotechnických oborech. „Ukazuje se zájem firem o strojaře a elektrotechniky, nejnižší míry nezaměstnanosti jsou zejména u vyučených, ale i u maturantů z oborů s odborným výcvikem, méně již z klasických maturitních oborů. Problematická situace je u vyučených ve stavebních oborech, kde se stále výrazně projevuje propad stavební výroby,“ uzavírá výsledky studie Ing. Jiří Vojtěch.

Celá publikace Ing. Jiřího Vojtěcha a Ing. Daniely Chamoutové Předběžná zpráva o nezaměstnanosti čerstvých absolventů škol ke konci dubna 2013.

Informační system o uplatnění absolventů škol na trhu práce www.infoabsolvent.cz nebo data přímo o nezaměstnanosti absolventů.

1 Vzhledem k souběžné existenci oborů staré a nové soustavy jsou pro konečné zpracování absolventi oborů staré soustavy pomocí převodníku začleněni jako absolventi oborů nové soustavy. Tento postup je nutný i z toho důvodu, že možností náběhu nových oborů postupně ve dvou letech absolvují v jednom školním roce jak žáci oborů nové, tak staré soustavy, které mají v některých případech rozdílný, v jiných stejný název.


13 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
9. července 2013 v 9:17  

Květen 2013: 15% propad stavebnictví, 3% propad strojírenství, meziročně poklesl vývoz i dovoz, ...Samá "skvělá" čísla. V roce 2010 nám domů přišla od Kalouska složenka na 126 000. Jakou by tato složenka měla hodnotu dnes?

Pytlik Blaha řekl(a)...
9. července 2013 v 11:30  

Jakto, že hejtmany už dávno nenapadlo přetvořit učiliště na gymnázia. To si neuvědomují, jak výrazně by jim v regionech poklesla nezaměstnanost?
Snad si to uvědomí alespoň některý z budoucích ministrů školství.

Anonymní řekl(a)...
9. července 2013 v 11:45  

Pane Blaho tentokrát mne Váš komentář vysloveně zklamal. Nízká nezaměstnanost gymnazistů je totiž logicky dána tím, že absolutní většina z nich nastoupí ke studiu na VŠ.

Anonymní řekl(a)...
9. července 2013 v 11:46  

A ještě dodám, že mezi nezaměstnanými se velké procento z nich objeví až po jejím absolvování. Jak jinak v současné ekonomické situaci, že?

Pytlik Blaha řekl(a)...
9. července 2013 v 14:02  

absolutní většina z nich nastoupí ke studiu

Tak to by mne ani ve snu nenapadlo. A to na gymnaziu zkompetentňuji už taková leta.
Za zklamání, byť nechtěné, se omlouvám a děkuji za logické vysvětlení.

Anonymní řekl(a)...
9. července 2013 v 14:40  

9. července 2013 9:17

Je to vskutku ještě horší, absolvent nemá šanci. Chybí totiž praxe a i když ji nezaměstnaný má, tak mnohdy nemá šanci. Vyhodíte z práce zaměstnance 30 - 40 let a vezmete si absolventa s minimální praxí? Současná světová ekonomika je postavena na výkonu a ne na sociálu. Tím je řečeno vše. Ignorant

Anonymní řekl(a)...
9. července 2013 v 16:45  

Dočkáme se (ČR) těch subvencí z EU na podporu zaměstnanosti mladých? Jeden je z toho až nedočkavý, co z toho vyleze. A jaký bude zájem. Např. jaký bude zájem o dotovaná zaměstnání ze strany mladých Romů, atd.

Anonymní řekl(a)...
9. července 2013 v 16:52  

na podporu zaměstnanosti mladých?

Řecko, Španělsko, Chorvatsko - nezaměstnanost mladých je nad 50%, Česko "zatím" okolo 20%. Asi jsou to čísla, která neslyšíme rádi. V roce 2010 před volbami jistí členové vlády v demisi slibovali něco lepšího. Oháněli se privatizací, soukromým sektorem, .... prioritou bylo samozřejmě, jak jinak, školství.

Anonymní řekl(a)...
9. července 2013 v 22:50  

a) tradičně opět velmi užitečná a kvalitní souhrnná analýza ing. Vojtěcha a kol.
b) nejmenší nezaměstnanost absolventů je v oborech a prostředí, kde žáci mají velmi blízkou vazbu na budoucí zaměstnavatele a připravují se na budoucí práci zodpovědně, cíleně a s jasnou představou, co budou muset umět, co se od nich bude očekávat a zaměstnavatelé mohou průběžně se školou své budoucí zaměstnance i učitele a vzdělavací plány formovat
c) atd...

Anonymní řekl(a)...
10. července 2013 v 8:08  

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/307344-propadlici-zaluji-skolu-pry-byla-prilis-shovivava.html

Anonymní řekl(a)...
10. července 2013 v 9:13  

"Řecko, Španělsko, Chorvatsko - nezaměstnanost mladých je nad 50%, Česko "zatím" okolo 20%."

Jenom jedno upozornění, jiný stát=jiná metodika výpočtu. Např. ve Španělsku počítají mezi nezaměstnané mladé i ty, kteří studují, kdežto ČR ne. Kdyby se to u nás přepočítalo dle jejich metodiky, asi na to budeme i hůře.

A co se týče zaměstnatelnosti mladých ve školství? Školy jsou plné důchodců, vyučujících družinářek a jiných nekvalifikovaných a mladí kvalifikovaní kantoři jsou bez práce.

Anonymní řekl(a)...
10. července 2013 v 23:53  

K čemu takové statistiky, když školy jsou svými provozovateli a zřizovateli posuzovány a hodnoceny podle počtu vypuštěných absolventů a podle bezproblémovosti?

Anonymní řekl(a)...
11. července 2013 v 9:44  

10. července 2013 9:13

Je to pravda, někteří neudrží křídu a moč. Není to však jejich chyba, odpovědný je ten kdo toto dovolil. A to jsou vlády od roku 2007. Tam je zakopán pes.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.