Odkazy na zdroje k výuce dějin 20. století

pátek 19. července 2013 ·

Odkazy ze včera zveřejněného aktualizovaného doporučení MŠMT k výuce dějin 20. století.


http://www.dejepis.com

Český server poskytující informace o našich i světových dějinách. Smyslem těchto stránek je zpřístupnit informace o naší i světové historii v přibližném rozsahu učiva středních škol převážně studentům a mladým lidem, ale i všem ostatním, kteří mají zájem o historii či jen hledají jednu konkrétní informaci týkající se historie. K dispozici jsou následující sekce: Učebnice, Seznam pojmů, Testy, Diskusní fórum, Eseje, Historické dokumenty, Časová přímka a Nastavení.

http://www.moderni-dejiny.cz

Portál je určen především učitelům dějepisu ze základních a středních škol. Zásadní myšlenkou celé koncepce portálu je rychlý a snadný přístup pedagogů k výukovým materiálům pro každé dílčí historické téma, fenomén či údobí z českých i světových dějin 20. století. Učitel pro dané téma najde rychle a snadno pro dané období různé typy materiálů - výukovou prezentaci v powerpointu, metodické listy pro žáky a studenty, kvalitně nascanované dobové fotografie, ukázky z tisku, karikatury či reprodukce uměleckých děl ve fotogalerii, základní prameny, historické "mikrostudie" a odkazy na zdroje i literaturu. Portál nabízí inspiraci, praktické a v učitelské praxi vyzkoušené návody, jak učit jednotlivá témata, hotové přípravy na jednotlivé hodiny, zajímavosti z tématu a oboru, aktuální informace o vzdělávacích akcích. Je určen také žákům všech typů škol, kteří mohou využívat především prameny.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/spolecenskovedni-oblast

Odkaz na internetové stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které obsahují základní koncepční a učební dokumenty týkající se vzdělávací oblasti RVP ZV „Člověk a společnost“. Krom toho jsou zde odkazy na zajímavé akce pořádané v gesci příslušného odboru MŠMT.

http://www.rvp.cz/sekce/342

Odkaz na Metodický portál VÚP Praha do rubriky Dějepis, která obsahuje jak teoretické příspěvky, tak praktické náměty, zajímavosti, odkazy, učební materiály, pracovní listy a v neposlední řadě nápady čtenářů, kam lze nejen nahlédnout, ale i prakticky přispět.

http://www.rvp.cz/clanek/2898

Odkaz na Návrh alternativní verze vzdělávacího oboru Dějepis v RVP pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň víceletého gymnázia (didaktická inovace dějepisného kurikula) zveřejněný na Metodickém portálu VÚP Praha. Materiál představuje inovovanou verzi vzdělávacího oboru Dějepis v RVP pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň víceletého gymnázia.

http://dum.rvp.cz/index.html

Odkaz na dílčí internetové stránky VÚP Praha s názvem Digitální učební materiály. V převážné většině jde o pracovní listy, prezentace, didaktické testy, videa a zvukové ukázky, které lze bez zásadních úprav použít ve výuce. Jejich kombinace a způsob využití závisí na konkrétním uživateli. Mají svá specifika, jsou vytvářeny učiteli z praxe a obsahově je garantují odborní recenzenti. Stránky jsou členěny do tří rubrik dle stupňů vzdělávání na: předškolní vzdělávání, základní vzdělávání a gymnázium.

http://www.euroclio.eu

Webové stránky Stálé konference evropských asociací učitelů dějepisu sdružující 59 členských a přidružených dějepisných asociací. Stránky jsou v angličtině.

http://www.asud.cz

Stránky Asociace učitelů dějepisu. Kromě nejnovějších zpráv od kolegů z praxe stránky přináší metodické inspirace, zprávy z Euroclia, různé dokumenty týkající se výuky dějepisu.

http://www.afa-dokumentace.usd.cas.cz

Internetové stránky projektu „Životní příběhy zapomenutých hrdinů“, řešený v letech 2006 – 2008 Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, nabízejí v digitální zvukové a audiovizuální formě svědectví o osudech německých antifašistů z Československa, též řadu odkazů na výstupy a ohlasy vládního projektu o osudech německých antifašistů.

http://www.68.usd.cas.cz

U příležitosti 20. výročí 17. listopadu 1989 otevírá Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. internetové stránky k pádu komunismu v Československu Byly opatřeny názvem /Demokratická revoluce 1989/, neboť vyjadřují charakter posledních týdnů roku 1989 z hlediska kolektivně a většinově sdílených představ, hodnot a projevů. Účelem stránek je snadno a pohodlně zpřístupnit základní fakta, obrazy, názory a interpretace: ty, které už byly badateli zpracovány a publikovány knižně (a nyní jsou již hůře dostupné); nebo ty, jež pocházejí z fondů a sbírek archivu Ústavu pro soudobé dějiny, a v neposlední řadě také ty, které ÚSD laskavě dali k dispozici spříznění jednotlivci či instituce. Stránky budou postupně doplňovány o další historické prameny a materiály z období od ledna 1987 do června 1990. Webové stránky Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR představují v komplexní podobě jeden z nejvýraznějších fenoménů poválečných soudobých dějin v Československu - rok 1968 (dokumenty, audioarchiv, amatérské filmy, další odkazy).

Další odkazy jsou uvedeny na http://www.czechoslovakia1989.cz/

http://www.ushmn.org

Stránky Muzea holocaustu ve Washingtonu. Obsahují množství výukových materiálů, online výstav, filmových klipů, pamětnických rozhovorů, map a animací. Zabývají se také poválečnými genocidami. Na stránkách lze rovněž nalézt encyklopedii holocaustu. Jedná se o nejobsáhlejší online zdroj pro výuku holocaustu a genocidních konfliktů.

http://anlet.cz/cs

Stránky Asociace nositelů legionářských tradic. Nabízí přehled projektů a výstav pořádaných sdružením ANLET a týkajících se legionářské problematiky. Nechybí ani pozvánky na zajímavé akce, komentáře a názory, zajímavosti, kronika osobností a množství odkazů na další stránky s vojenskou tématikou.

http://www.coh.usd.cas.cz/pages_cz/centrum.htm

Webové stránky Centra orální historie ÚSD AV ČR poskytují základní informace o práci tohoto centra a též o výzkumu a užití metody oral history v soudobých dějinách včetně nabídky pedagogické a konzultační činnosti.

http://college.usc.edu/vhi/czech

Stránky obsahující informace o Institutu USC Shoah Foundation – nadace, jež se stala součástí College of Letters, Arts&Sciences na Univerzitě Jižní Kalifornie (USC) a jež natáčí a sbírá svědectví přeživších holocaust.

http://www.holocaust.cz

Cílem těchto internetových stránek je poskytovat informace, dokumenty a další materiály o genocidě Židů a Romů za 2. světové války, o dějinách rasismu a antisemitismu. Tyto webové stránky tak mají přispět k výchově proti rasismu.

http://www.kpv-cr.cz

Stránky Konfederace politických vězňů ČR. Kromě řady zajímavých rubrik (např. Zločiny komunismu, Významné dny, Reakce na současné dění, Osobnosti III. odboje, Památníky) zmiňují i dosud nevyřešené (neukončené) případy.

http://www.lib.cas.cz/parasut/bartejs.htm

Abecedně členěná databáze československých parašutistů z 2. světové války s jejich podrobnými biografiemi.

www.jsns.cz

Audiovizuální portál vzdělávacího programu Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni nabízí tzv. audiovizuální lekce obsahující dokumentární a animované filmy, doporučené aktivity pro práci v hodinách, otázky a odpovědi ke každému filmu a další doprovodné materiály.

Podrobný a intuitivní systém vyhledávání umožňuje výběr vhodné lekce podle různých kritérií, například podle tématu, délky filmu nebo věku žáků.

Web umožňuje on-line přehrávání i stahování a uložení filmů. Obsahuje také metodiku pro práci s filmy a dalšími AV materiály. Pro pedagogy je připraven instruktážní pořad, jak s AV materiály pracovat ve výuce.

www.pribehybezpravi.cz

Vzdělávací projekt společnosti Člověk v tísni zaměřený na moderní československé dějiny.

Základním a středním školám poskytuje dokumentární a hrané filmy (59 titulů) spolu s metodickými a tematickými publikacemi (12 titulů). Nabídka materiálů se dále rozšiřuje.

Žáci ZŠ a SŠ se každoročně zapojují do projektu Z místa, kde žijeme, v němž se setkávají s pamětníky ze svého okolí perzekvovanými komunistickým režimem. Na základě rozhovorů, archivních materiálů a fotografií pak sestavují jejich životní příběh. Výstupem jejich prací bývají publikace, krátké filmy, výstavy apod.

Mladí lidé se také účastní akcí během Dne příběhů bezpráví, který připadá na 27. června – na Den památky obětí komunistického režimu.

Studenti středních škol nominují osobnosti na Cenu Příběhů bezpráví za odvážné postoje a činy v období komunistického režimu.

http://www.lidice-memorial.cz/education_cz.aspx

Od roku 2006 připravuje Památník Lidice akreditované semináře věnované problematice německé okupace, persekuce a československého odboje, které jsou určeny zejména učitelům dějepisu, výchovy k občanství a jiných humanitních předmětů. Na seminářích přednášejí přizvaní odborníci z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Vojenského historického ústavu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a dalších vzdělávacích institucí.

http://www.lidice.info/multimedialni-muzeum.php

Rozhodnutím vlády ČR byla 31.12.2000 založena státní příspěvková organizace Památník Lidice, které byla svěřena péče o uchování památky na lidickou tragédii a jejíž prioritou je obnovení péče o historické objekty a areál NKP. V roce 2003 byl obnoven Růžový sad a proběhla rekonstrukce Lidické galerie, kam byla po dokončení přemístěna část sbírky uměleckých děl věnovaných Lidicím světovými tvůrci v poválečných letech. V měsíci červnu 2003 se opět do Lidic vrátila Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice. V dubnu 2008 bylo ve zrekonstruovaném prostoru Pod Tribunou otevřeno vzdělávací středisko pro mládež a badatelna.

www.pmjak.cz

V Pedagogickém muzeu J. A. Komenského, rezortním muzeu MŠMT, je unikátní archiv P. Pittra (za pomoc Židům se Pittrovi dostalo oficiální uznání izraelské vlády, jeho jméno je zvěčněno v Jeruzalémě), který zachraňoval během války a po válce české, německé a židovské děti. Totalitním režimům ve 20. století se věnuje i současná stálá expozice s názvem Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě.

http://www.nezapomente.cz

Webové stránky projektu “Nezapomeňte” s podtitulem “Jaké to bylo před rokem 1989?”, jehož základním cílem je připomenout dnes již těžko uvěřitelné atributy totality, které ještě před 20 lety provázely náš každodenní život.

http://www.pamatnik-terezin.cz

V České republice je Památník Terezín jedinou institucí svého druhu. Jeho posláním je uchovávat památku obětí rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace, rozvíjet muzejní, výzkumnou a vzdělávací činnost, jakož i pečovat o místa spojená s utrpením a smrtí desetitisíců obětí vlády násilí. Webové stránky obsahují kromě jiného tyto sekce: Památník, Historie, Expozice, Sbírky, Vzdělávání aj.

http://www.yadvashem.org/yv/en/education/languages/czech/index.asp

Yad Vashem, památník mučedníků a hrdinů, byl založen rozhodnutím Knesetu (izraelského parlamentu) v roce 1953. Od té doby je pověřen dokumentováním osudu Židů během holocaustu, zachováním památky a příběhu každého z šesti milionů obětí a předáváním odkazu holocaustu dalším generacím. V Yad Vashem se nachází rozsáhlý archív, knihovna, muzea a památník Spravedlivých mezi národy. Yad Vashem se nachází na Har Hazikaron (Hora vzpomínek) v Jeruzalémě. Je to rozsáhlý komplex stromy obklopených pěšin, které vedou k muzeím, výstavám, archívům, monumentům, sochám a památníkům.

Webové stránky nabízejí mimo jiné inspirativní materiály pro výuku dějepisu (týkající se holocaustu) v různých jazycích, včetně češtiny.

http://www.pametnaroda.cz

Webové stránky digitálního pamětnického archivu Paměť národa, který společně vytvořily tři instituce (sdružení Post Bellum, Český rozhlas a Ústav pro studium totalitních režimů). Jde o rozsáhlou sbírku vzpomínek pamětníků, budovanou jednotlivci, neziskovými organizacemi, školskými a vzdělávacími, státními a příspěvkovými institucemi v Evropě, kteří chtějí své nahrávky, texty, fotografie, archivní dokumenty sdílet, porovnávat, vyhodnocovat a společně nad nimi diskutovat.

http://www.socrealismus.info/index.php

Dokumentační web socialistických dob obsahující různé dokumenty, plakáty a obrazy z období reálného socialismu nejen u nás. Základem webu je politický plakát doplněný dalšími materiály (dobové dokumenty, texty písní, obrazy atp.), které přibližují atmosféru socialistické reality.

http://studena.valka.cz/index.htm

Internetové stránky věnující se moderním dějinám, které se kromě zkoumání doby studené války věnují jejím přesahům do současné doby.

http://www.totalita.cz

Portál, zabývající se vznikem a vývojem totalitního režimu v Československu, je věnován památce všech, kteří v boji s totalitními režimy položili své životy za lepší budoucnost. Přehledně členěné stránky podrobně mapující vývoj v Československu od konce 2. světové války do roku 1989. Kromě podrobné faktografie zde učitelé i žáci najdou informace o aktuálně pořádaných akcí či odkazy na významné historické události vážící se k poválečným dějinám Československa.

http://www.tvarivtvar.cz

Internetové stránky vzdělávacího programu „Tváří v tvář historii“, který nabízí zajímavou a originální metodu výuky moderních dějin. Zajímavě koncipovaný web obsahuje mj. tyto rubriky: Jedinec a společnost; My a oni; Historická studie; Soud, paměť, historický odkaz atd.

http://www.ustrcr.cz/cs/vzdelavani

Webové stránky Ústavu pro studium totalitních režimů, který zkoumá a hodnotí dobu nesvobody (30.9. 1938 – 4.5.1945) a období komunistické totalitní moci (25.2. 1948 – 17.11. 1989 a dobu předcházející, v níž probíhaly děje týkající se příprav k totalitnímu uchopení moci KSČ), dále analyzuje příčiny a způsob likvidace demokratického režimu, získává a zpřístupňuje veřejnosti dokumenty vypovídající o době nesvobody a období komunistické totalitní moci, dokumentuje nacistické a komunistické zločiny aj. Tyto stránky rovněž aktivně podporují výuku moderních dějin, které v současnosti představují jednu z priorit českého školství, a jsou strukturovány do několika oddílů, které přinášejí nové metodické materiály, texty, audiovizuální pomůcky, aktuální informace o konaných seminářích či konferencích, odkazy na odbornou literaturu apod.

http://www.step21.de

Step 21- Initiative für Toleranz und Verantwortung je mezinárodní projekt, určený pro mladé lidi z Německa, Polska, České republiky a Rakouska. Projekt je zaměřen na lokálně historické události z období německého nacismu, německého obsazení, o kterém se v tehdejším tisku nepsalo nebo psalo v souladu v tehdejší ideologií a propagandou. Práce jsou zveřejňovány prostřednictvím novin vydávaných pod názvem Weisse Flecken – Bílá místa.

http://www.vons.cz

Webové stránky o Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) z let 1978-1989. Kromě jiného obsahují rubriky Publikace, Dokumenty, Semináře či Odkazy.

http://www.zidovskemuzeum.cz/czindex.php

Webové stránky Židovského muzea v Praze obsahující řadu informací o židovské problematice (o výstavách a expozicích, koncertech, sbírkách a fondech, encyklopedii židovských obcí, vzdělávacích a kulturních programech pro školy a veřejnost aj.).

http://www.ceskaskola.cz

Internetový portál Česká škola sloužící mj. jako diskusní fórum nad základními tématy vzdělávání a školství u nás i ve světě. Zvláštní rubrika týkající se výuky dějepisu zde není zřízena.

http://edu.cz

Stránky školského vzdělávacího a informačního portálu. Zvláštní rubrika týkající se výuky dějepisu zde není zřízena.

http://www.spomocnik.cz

Webové stránky vytvořené na pomoc učitelům. Zvláštní rubrika týkající se výuky dějepisu zde není zřízena.

http://www.coh.usd.cas.cz/pages_cz/centrum.htm

Webové stránky Centra orální historie ÚSD AV ČR poskytují základní informace o práci COH a též o výzkumu a užití metody oral history v soudobých dějinách včetně nabídky pedagogické a konzultační činnosti

www.centravzdelavaniadialogu.cz

Česká pobočka Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ) realizuje v partnerství s Židovským muzeem v Praze a Terezínskou iniciativou projekt „Centra vzdělávání a dialogu“ (reg. číslo: CZ.1.07/1.2.00/08.0161), pro který získala podporu Evropského sociálního fondu prostřednictvím MŠMT v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Na příkladu holocaustu – konkrétní historické události – jsou studenti interaktivní formou seznámeni s praktickou podobou rasové diskriminace a jsou vedeni k tomu, aby o ní samostatně uvažovali. Jsou přitom konfrontováni s dobovými materiály a se svědectvím pamětníka holocaustu.

www.archeologiezla.cz

Smyslem činnosti Výzkumného centra archeologie zla je zabránit postupnému zapomínání, zpochybňování a popírání těchto událostí, systematicky zkoumat jejich příčiny a souvislosti a zjištěné poznatky předávat prostřednictvím vzdělávacích a výchovných programů budoucím generacím.

www.cdk.cz/projekty

CDK dlouhodobě realizuje výzkumné projekty zaměřené na vztah politiky, náboženství, dějin a kultury.

http://www.dmska.eu/nase-projekty/dcery-50let.htm

Audiovizuální projekt „Dcery 50. let“ nabízí osobní výpovědi dcer politických vězňů 50. let, zpracované formou orální historie. Tato svědectví umožňují mládeži osobně se identifikovat s hlavními protagonistkami, které vypovídají o svém dětství a mládí. Na DVD jsou ke svědectvím přidány zajímavé unikátní archivní materiály (např. rozsudky Státního soudu, další důležité dobové dokumenty jako soudní rehabilitace atd., dobové rodinné a další fotografie, dopisy rodičů z vězení a členů rodin do vězení apod.), které spolu se svědectvími přibližují mládeži stísněnou atmosféru 50. let z jiného pohledu. Metodické materiály pro pedagogy obsahují stručný přehled novodobé historie ČR a jsou výbornou pomůckou pro přípravu na výklad o 50. letech.

Materiály, které školy základní i střední dostávají, jsou unikátní v tom, že jde o autentická svědectví žen, které jako děti či jako mladé dívky zažily perzekuci totalitního režimu 50. let.

Jde tak o originální výklad 50. let formou individuálního osobního prožitku.

http://terezinskastafeta.cz/prevzane_stafety.html

Webové stránky projektu, který připravují studenti pražského Gymnázia Přírodní škola. Projekt běžící již několik let mimo jiné zdigitalizoval časopisy, které psaly děti internované v Terezíně.

http://www.cesivevrope.cz

Stránky projektu Česká společnost v novodobé Evropě – osudy, vazby, vzdálení, sjednocování 1914 – 2009 – vytvořena sada DVD s tematikou dějin 20. století.

www.eustory.cz

Webová stránka věnovaná národnímu kolu evropské soutěže EUSTORY. Web obsahuje rady a doporučení pro autory a archív vítězných prací z předchozích let.

http://janpalach.cz/

Webové stránky představují životní příběh studenta Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Jana Palacha, který se 16. ledna 1969 zapálil na Václavském náměstí. Svým šokujícím činem chtěl vyburcovat domácí veřejnost z rezignace, do které se začala propadat necelých pět měsíců po srpnové okupaci Československa. Palachův protest měl mimořádný ohlas nejen v domácím prostředí, ale i v zahraničí. Dodnes je jméno českého studenta známé po celém světě. Na těchto stránkách jsou zmíněné události představeny různým způsobem. Vedle historických textů, dobových fotografií a archivních dokumentů je možné přemýšlet nad jejich odkazem také prostřednictvím filmových, televizních a rozhlasových dokumentů.

http://www.myjsmetonevzdali.cz/

Vzdělávací portál My jsme to nevzdali je určen především pedagogické veřejnosti se zájmem o výuku moderních dějin. Nachází se zde autentické nahrávky pamětníků, fotografie, komiksově zpracované příběhy, krátké animované filmy, rozhlasové dokumenty. Stáhnout si můžete i pracovní a metodické listy, které všechny tyto materiály využívají. Vše je přehledně členěno podle historických témat a kapitol.

http://www.deportal.cz/

Osudy obětí šóa na Plzeňsku.

http://www.europeana.eu/portal

Europeana je internetový projekt souboru evropských digitálních knihoven s naskenovanými obrazy, knihami, filmy a archivy. Projekt vznikl z iniciativy Evropské komise.

http://www.scriptum.cz/

Scriptum nekomerčně zpřístupňuje význačné tituly českých exilových a samizdatových periodik. Projekt občanského sdružení Exodus v Plzni a Třemošné.

http://www.vernyzustanu.cz/

Projekt Věrný zůstanu zachycuje autentické a ojedinělé výpovědi pamětníků činu Jana Palacha a přináší působivá vyprávění osobností, v nichž nešťastná doba politických procesů, okupace sovětskými vojsky či následná normalizace zanechala nesmazatelné stopy.

Požádali jsme osobnosti veřejného života, aby se s námi setkali a vyprávěli nám svůj příběh. Výsledkem jsou rozhovory plné intimních vzpomínek, zážitků a prožitků, ilustrujících zásadní dějinné zvraty v období vlády komunistického režimu.

http://skolakemvprotektoratu.pamatnik-terezin.cz/

Projekt Školákem v Protektorátu vychází z myšlenky přiblížit mládeži i dospělým realitu nacistického totalitního režimu v Protektorátu Čechy a Morava na příkladu, se kterým se buď každodenně setkávají, anebo se setkali v minulosti – ve školním prostředí. Jeho hlavním cílem je přivést zejména školní mládež k srovnání současné situace s praktikami totalitního režimu a k uvědomění si hodnoty demokratického zřízení.

Zdroj: MŠMT

1 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
21. července 2013 v 0:04  

Vrchoul vzdělání v historii dosahují dívky kadeřnice z bítešského harvardu, když tvrdily, že na státním znaku je tygr... ale všechny prošly zkouškami, neb všechny mají prsa a ještě něco.... a to na některé učitelé platí...

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.