Vlasta Bohdalová: O problémech, středoškolácích a racionalitě

úterý 7. května 2013 ·

Statistika hovoří jasně. Každý rok ubývá škol, které mají více přihlášených studentů, než mohou přijmout, a nic na tom nezměnilo ani letošní, právě oficiálně uzavřené přijímací řízení.


Viděno touto optikou, působí rozhodnutí šesti krajů zavést plošné přijímací řízení na maturitní obory, doslova bizarně. Je však rozhodnutí krajských radních skutečně tak nesmyslné, jak se mnohým na první pohled jeví?

Nejprve trochu demografie a statistiky. Když budeme brát do úvahy demografický vývoj a Gaussovu křivku, tak nevyhnutně dospějeme k několika závěrům. Demografie vypovídá, že již léta dochází k populačnímu úbytku, Gaussova křivka pak o rozložení IQ a o dalších studijních předpokladů v populaci. Již dlouhá léta je přitom všeobecně respektována teze, že géniů je přibližně stejně jako lidí, trpících nějakou formou mentální retardace, a naprostá většina z nás se nachází je někde v průměrných hodnotách. Tedy, řečeno polopaticky - máme ve společnosti maximálně 30% lidí, schopných vystudovat nějakou regulérní vysokou školu a maximálně 4% géniu, kteří mohou působit jako špičkoví akademici či vědci. A teď klíčová otázka. Mění se Gaussova křivka v závislosti na demografickém vývoji?

Pokud ne (a to Vám řekne valná většina odborníků), není technicky možné, aby zůstával nominální počet středoškoláků a vysokoškoláků stejný.  Tato situace vede k tomu, že i přes obrovskou, doslova nadlidskou snahu učitelů na středních školách, často žasneme nad znalostmi, či lépe než neznalostmi našich maturantů. Od toho se pak odvíjí nářek vysokoškolských učitelů, že rok od roku jsou studenti na VŠ v průměru horší. Není to tak dávno, kdy si mi soukromě jeden z vysokoškolských pedagogů s lehkou nadsázkou povzdechl, že půjde-li to takhle dál, tak bude za 15 až 20 let učit své studenty číst a psát. Jinou, ale v důsledcích stejně zhoubnou cestou jako snižování kvality výuky, je pak otevírání absurdních oborů, které doslova chrlí nezaměstnané. A co hůře, nezaměstnatelné.

Druhou, neméně podstatnou otázkou, je pak procentuální počet vysokoškoláků v populaci. Není to tak dávno (možná tak pět let) co jsem se upřímně děsila nad úvahami některých akademicky vzdělaných lidí o tom, že optimum je někde okolo 55 až 66% (!) vysokoškoláků a bakalářů v populaci. Momentálně přitom tvoří vysokoškoláci 12% populace (sčítání lidu 2011) a v současné době nějakou vysokou školu studuje zhruba polovina lidí mezi 18 a 26 lety. A to je neúnosné – ideální počet je výrazně nižší, já osobně se domnívám, že minimálně o 6% (tolik činní nezaměstnanost mezi vysokoškoláky), ale možná spíše o víc.

Ještě Vám připadá rozhodnutí radních tak absurdní? Musím se přiznat, že mě ne. Byla bych naopak ráda, abychom začali zcela vážně hovořit o tom, že zavedeme přijímací zkoušky plošně na všech maturitních oborech. Chápu, že jsem teď doslova otevřela stavidla a přivolala na svoji hlavu hromy a blesky.

Už slyším ty protesty nejen budoucích středoškoláků, ale i rodičů a učitelů. Ráda bych proto všechny skupiny poprosila, aby mne teď věnovaly chvíli pozornosti. Těm prvním dvěma bych ráda vzkázala, že naprosto chápu, že chtějí mít vše „v pohodě“. Řešením však není dětem životní cesty umetat, protože jim tím naopak spíš škodíme. Překonání jakékoliv překážky totiž člověka posílí a posune kupředu. Třeba tím, že mu ujasní, kterou cestou se má vlastně vydat.

Učitelům a gymnaziálním profesorům bych pak ráda připomněla, že jen u nás v Jihočeském kraji je o 1200 míst na středních školách více, než je absolventů 9. Tříd! Slyšíte dobře, 1200. To je kolik gymnázií? Dvě? Či spíše čtyři? Vždyť my máme jen v Českých Budějovicích šest víceletých gymnázií. A to ani nemluvím o nářcích učitelů druhých stupňů ZŠ, kterým víceletá gymnázia pravidelně dělají brutální „výlov“ mezi jejich žáky.

Ano, samozřejmě, vím, že školy dostávají peníze „na žáka“. Argumenty ředitelů a pedagogů na toto téma tak naprosto chápu. Ale – opravdu nejde jen o dogma, nebo o systém, který se dá nejen změnit, ale i vylepšit?!

Problém ovšem je, že většině zainteresovaných jde primárně nikoliv o budoucnost našeho státu či školství, ale o budoucnost zcela konkrétních dětí a středoškoláků. A v takové debatě jde racionalita často stranou a my můžeme pokládat jeden pragmatický argument vedle druhého, ale když se zřizovatel rozhodne optimalizovat, jak se teď říká, síť středoškolského vzdělávání, rozpoutá se peklo… Jeho výsledkem jsou pak kosmetické úpravy, kdy se vlk nažere a koza zůstane celá.

Pojďme se to prosím pokusit o racionální diskusi a zavedení prospěšných změn. Zkusme se tomuto problému postavit čelem, dřív než bude pozdě. Protože jde opravdu – i když se to možná na první pohled nezdá -  o budoucnost našich dětí.

Zdroj: ČSSD.cz66 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
7. května 2013 v 13:37  

Paní Bohdalová, trefila jste hřebíček na hlavičku. Jen najít někoho odvážného, kdo nebude koukat na ten řev a řízne do toho.

Anonymní řekl(a)...
7. května 2013 v 13:50  

Ovšem ta minimálně jedna hrubka, které jsem si všiml. Pro mě - za mě, mně je to jedno. Diktáty a pravopisná cvičení.

Anonymní řekl(a)...
7. května 2013 v 15:16  

Ovsem maximalne jedna hruska sama v sirem poli. Vlasticka hrusticka, z kterepak je stranicky? A kdopak nam to v kraji uz druhe obdobi hejtmanuje?
Ucitel buditel, Zimola drmola.
Nejvyssi cas nadelat ze skol vzdelavaci druzstva, vzit do uvahy demagogicky vyvoj a zvorat meze vzdelanosti.
Sedych

Anonymní řekl(a)...
7. května 2013 v 17:52  

Bohdalová, Bohdalová, proč zase vy socani hrajete trapně populistickou a lživou kartou s gymnázii? Zde kopíruji z jiného příspěvku na ČŠ statistiku MŠMT:
Ze Zprávy o vývoji českého školství od listopadu 1989, č.j.: 25461/2009 – 20, publikované MŠMT cituji:
"Po roce 1989 se v České republice rozšířila síť středních škol. Vzniklo velké množství většinou malých středních škol s poměrně roztříštěnou strukturou oborů, přičemž svůj vliv sehrál rovněž rozvoj nestátního (soukromého a církevního) školství a geograficky nerovnoměrný vývoj v jednotlivých krajích. Od roku 1991/92 můžeme sledovat prudký nárůst počtu středních odborných škol, jejichž počet začíná významněji klesat až po roce 1996/97, kdy střední odborné školy nenaplnily první ročník v důsledku zavedení povinné devítileté školní docházky do základní školy. Podobné tendence lze pozorovat i u gymnázií i u středních odborných učilišť, ovšem v mírnější podobě. Počet gymnázií je od roku 1999/00 víceméně stabilizovaný a k žádným výrazným výkyvům zde nedochází."

Podle zprávy jsou nárůsty počtů škol od roku 1990/91 do roku 2007/8 následující (čísla jsou vyčtena z grafu a tudíž přiměřeně zaokrouhlena):
Gymnázia
z 220 na 380 (přírůstek 160)
SOŠ
z 400 na 900 (přírůstek 500)!!!
SOU
z 650 na 580 (úbytek 70)

A zde je vývoj podílů žáků nastupujících do jednotlivých druhů škol (zase od roku 90/91 do 2007/8):
Gymnázia
z 16% na 20%
SOŠ
z 27% na 42% !!!
SOU s maturitou
z 5% na 8%
SOU bez maturity
z 52% na 30%

Žábou na prameni středních škol jsou SOŠ a hlavně školství soukromé - na jednu zrušenou resp. sloučenou státní školu připadá další povolená soukromá. A soukromou už pak "nezoptimalizujete" - asi je to záměr politických nedouků a vykuků...

poste.restante řekl(a)...
7. května 2013 v 22:29  

Žábou na prameni je dlouhodobá politika všech dosavadních vlád, která:
1. z dítěte činí luxus a vícečlenné rodiny běžné populace (myšleno "sociálně nevyloučené") sráží na dno společenského i sociálního žebříčku. Pořízení třetího dítěte se rovná ekonomické sebevraždě.
2. vychází z logiky, že podpora rodiny je označována jako "sociální inženýrství" a i o ten důchod se má každý postarat sám.
3. výdaje na vzdělávání srazila na jednu z nejnižších úrovní v rámci EU nebo OECD.

K tomu přidejme dlouhodobou mediální masáž, která
4. za vzor staví tezi, že "žít = užívat si"
5. z ženy - matky, věnující se rodině, učinila trapnou socku, které děti zničí figuru a kariéru.

Což tedy začít jednou pro změnu řešit problematiku optimalizace sítě středních škol bez politických a ideologických předpojatostí?

K čemuž je nezbytné:
A. Navýšit výdaje HDP na školství ALESPOŇ na výši průměrnou v EU. I za cenu, že kritéria pro vstup do eurozóny splníme o nějaký ten půlrok později.
B. Stanovit dlouhodobou strategii vzdělávání jako věcný konsensus, který se nebude měnit podle toho, který politik zrovna usedne do křesla ministra a jaké barvy bude jeho partajní tričko.
C. Na základě dokumentů vzniklých v bodě B a vycházeje z analýz demografického vývoje stanovit zásady optimalizace středního, ale i základního a vysokého školství. A tuto strategii pak také realizovat.

Ono je dost těžké dohánět ostatní, kteří jedou v autech a na motorkách, když my sami nevíme jednak ani kam chceme jet, natožpak jestli to bude na žebřiňáku či na kole. (Protože prý nemáme ani na moped.)

Anonymní řekl(a)...
8. května 2013 v 23:37  

Optimalizace sítě středních škol? Jasně. Ale k tomu, poste.restante, nepotřebujeme (aspoň na začátku) ani jednu ze zmiňovaných věcí. Zvyšování nákladů ani stanovování strategií nám nepomohou.

Musíme vyřešit jiný problém. Stát platí za službu a má zcela minimální šanci kontrolovat, zda byla opravdu poskytnuta, resp. v jaké kvalitě a s jakým výsledkem.
Situace je o to horší, že jak učitel, tak žák i jeho rodič mají zájem podvádět a tvářit se, že služba byla poskytnuta v perfektní kvalitě a s výborným výsledkem, i když je to čistá lež.

Takže potřebujeme zajistit, aby se na střední školy nedostávali zbytečně často lidé, kteří nemají rozumnou šanci studium úspěšně dokončit. A u těch, kteří končí, musíme skutečně nezávisle ověřit, že všechna kritéria po maturantovi požadovaná, absolventi splňují.

Dokud nezajistíme kontrolu vstupů a výstupů (bez účasti kaprů, kteří, jak známo, si neradi vypouštějí rybník), neposuneme se dál a budeme dál jenom házet peníze do bezedné propasti.

V.Š.

poste.restante řekl(a)...
9. května 2013 v 0:45  

Dokud nezajistíme kontrolu vstupů a výstupů (bez účasti kaprů, kteří, jak známo, si neradi vypouštějí rybník), neposuneme se dál a budeme dál jenom házet peníze do bezedné propasti.

Pracoval jste někdy na manažerské pozici?
Kdyby ano, věděl byste, že neexistuje způsob, jak podřízené pohlídat, aby nepodváděli. Pokud se o to manažer pokusí, musí se buďto zbláznit, a/nebo totálně otrávit své podřízené.
Existuje pouze možnost lidi motivovat k tomu, aby sami měli zájem odvádět co nejlepší práci. A občas, samozřejmě, zkontrolovat, že tak činí. Bez toho to nejde.

Čili, pokud nebudou školy a učitelé existenčně závislí na počtu žáků ve třídě, nebudou se bát vyhodit studenta-lempla už během studia. A nikoliv až při maturitní zkoušce.
Když se dnes občas doslechnu o tom, že ani státní maturity neproběhly zcela košer, nijak mne to nepřekvapuje. Byla totiž porušena základní zásada.
Hodnotitel nesmí být nijak závislý na výsledku hodnoceného. A ekonomicky už vůbec ne.

K bodu A.
Když chcete jezdit formuli 1, tak se necpěte na dráhu s trabantem.
Jestli si někdo myslí, že dokáže pozvednout kvalitu vzdělávání a učitelstva zadarmo, pak je to magor. Už teď dělá většina učitelů víc, než za co je platí. Už teď nemáme peníze na nové pomůcky, atd. atd.

A k bodům B. a C.
Vy víte, kolik potřebujeme gymnázií, SOŠ, SOU a jakého druhu? Kolik potřebujeme absolventů a kterých oborů? Které školy se mají zavřít a kterým zainvestovat rozvoj?
A nebo si jen myslíte, že to víte?
Přece nejdřív musím vědět, že chci stavět dálnici, pak musím vyprojektovat, kudy povede a teprve potom se má cenu bavit o tom, kolik bude třeba bagrů a zda se bude stavět most, anebo razit tunel přes kopec.
Nikdo v tomto státě netuší, zda středoškolské vzdělání má být co nejvíce všeobecné, anebo hned po základní škole odborně profilované. Tak jak chce někdo rušit gymnázia, nebo SOŠ?
Celé dosavadní řízení, nebo spíš neřízení školství, je založeno na dojmologii a nikoliv na jasné a všemi sdílené strategii. A podle toho to také vypadá.

Anonymní řekl(a)...
9. května 2013 v 1:16  

poste.restante řekl(a)...9. května 2013 0:45
Pracoval jste někdy na manažerské pozici?
Kdyby ano, věděl byste, že neexistuje způsob, jak podřízené pohlídat, aby nepodváděli. Pokud se o to manažer pokusí, musí se buďto zbláznit, a/nebo totálně otrávit své podřízené.
Existuje pouze možnost lidi motivovat k tomu, aby sami měli zájem odvádět co nejlepší práci. A občas, samozřejmě, zkontrolovat, že tak činí. Bez toho to nejde.


Obávám se, že se hrubě mýlíte. Metod je celá řada! Využívá se např. technologických postupů. Pracovník, provádějící určitou technologickou operaci nejdříve zkontroluje výstup předchozí operace. Pokud výstup neodpovídá předem stanoveným parametrům, vyřadí ji z procesu. Zodpovědnost za vadu pak nese pracovník, provádějící předchozí operaci. V případě, že pokračuje v procesu, nese dál plnou odpovědnost on. To se promítá do financí, což je stále ta nejúčinnější motivace. Duševní zdraví šéfa i pořízených je pak bez patologických změn.

Pytlik Blaha řekl(a)...
9. května 2013 v 1:41  

Zodpovědnost za vadu pak nese pracovník

Pracoval jste někdy v pozici učitele, pane?
Zkuste vést k zodpovědnosti kuchaře, kterému zásobovač místo masa na bifteky přivezl řepu.

Anonymní řekl(a)...
9. května 2013 v 1:51  

Pytlik Blaha řekl(a)...9. května 2013 1:41
Zodpovědnost za vadu pak nese pracovník

Pracoval jste někdy v pozici učitele, pane?
Zkuste vést k zodpovědnosti kuchaře, kterému zásobovač místo masa na bifteky přivezl řepu.Jistě, pane, v pozici učitele jsem pracoval! Snadný úkol! To není těžké, opravdu! Pokud kuchař z té řepy udělal bifteky, jde odpovědnost za ním.

poste.restante řekl(a)...
9. května 2013 v 17:00  

Pracovník, provádějící určitou technologickou operaci nejdříve zkontroluje výstup předchozí operace. Pokud výstup neodpovídá předem stanoveným parametrům, vyřadí ji z procesu.

Výborně. Takže okamžitě nechť se vrátí na základní školu 90 % letošních prváků, protože neumí dělit dvojciferným dělitelem a nechápou procenta.

V paralelní diskusi sice vysvětluji rozdíl mezi žákem a rohlíkem, ale pro názornost se přidržím Vašich příkladů.

1. Zkuste mi popsat osobní podíl řepy či kusu masa na tom, aby se staly kvalitním biftekem.

2. Již několik let volám po tom, aby učitel měl plné právo odmítnout vzdělávat žáka, který svým jednáním hrubě narušuje průběh výuky. Tedy o institut vyloučení z výuky krátkodobého či trvalého charakteru.

3. Základní školy nemohou odmítnout žáka vzdělávat. Střední sice ano, ale ty zase nutí normativní financování. Tak co mi tu chcete vykládat o zodpovědnosti učitele? A což takhle zodpovědnost žáka, zodpovědnost rodiče?

4. I když je žák pilný a neabsentuje, jen je prostě hloupý a učivo nezvládá. Já mám mít zodpovědnost za jeho výsledky?

Do háje borového na co si tu hrajeme. Jestli Vám není jasný rozdíl mezi výrobou těsnění do sifonu a mezi výukou lidí, notabene nedospělých žáčků, pak jakákoliv diskuse postrádá další smysl.

To chcete i architektovi kecat do toho, jaký poloměr má mít oblouk mostu? Manažerovi nařídíte jak má řídit firmu? Herci stanovíte normy na počty diváků v divadle? A běda mu, jestli jich na Ibsena přijde málo?

Stát, a u mne klidně i rodič, má plné právo kontrolovat jak učím. Jestli chodím na hodinu včas, jsem připraven, a nebo nejsem ožralý. S pověřeným a kvalifikovaným orgánem státu jsem připraven se o kvalitě mého výkonu bavit. Tím je vedení školy nebo inspektor.
Ale zodpovědnost za studijní výsledky lempla prostě odmítám.

Jeden čtvrťák měl v pololetí 8 pětek - jen kvůli vlastní lenosti, hloupý nebyl. Současně dvacet jeho spolužáků plnilo podmínky studia bez problémů. A já mám být peskován za to, že on nebyl připuštěn k maturitě? To už se vážně svět zbláznil?

Anonymní řekl(a)...
9. května 2013 v 17:36  

Tak to dopadá, když se nečte s porozuměním. Ve svém příspěvku z 9. května 2013 1:16 jsem pro jistotu zkopíroval text na který reaguji. Jak nahlížím, dobře jsem udělal! Nikde není náznak ani zmínka o žácích, rohlících a podobně, co si to namlouváte? A potom mě jenom položil výborný pan Pytlík dvě otázky, na které jsem po pravdě odpověděl. Opět v nich není ani zmínka o žácích či rohlících, procentech a tak a to už to čtu potřetí!!!
Čtete někdy také něco po sobě? Maso ani řepa nejsou osoby, jak uvádíte v bodě 1, jsou to přeci suroviny. Nemohou tedy mít osobní podíl! Surovina může být buď kvalitní nebo ne. Z nekvalitní suroviny nelze vyrobit kvalitní biftek, to dá rozum, ne? Na základě čeho mě obviňujete, že chci mluvit architektům do poloměru oblouku a za co máte či nemáte být peskován? Někdy pomůže studená sprcha.

poste.restante řekl(a)...
9. května 2013 v 18:50  

Číst s porozuměním opravdu třeba je. Třeba by jste pak dovodil, že na rozdíl od řepy na svém výsledku se žák podílí mnohem více, nežli jeho učitel.
ergo
Nelze přisuzovat učiteli zodpovědnost za žákovy výsledky.
Polopatě, chytrý žák bude mít skvělé výsledky i navzdory neschopnému učiteli a naopak líného pitomce ani nejlepší učitel nezachrání.

Kteréhožto argumentu chci použít při dokazování, že Hodnotitel nesmí být jakkoliv zainteresován na výsledku hodnoceného.
A že Nelze hodnotit učitele ani školy na základě výsledků žáků, protože pak by, jaksi nebyli na výsledcích žáků nezávislí a nebyli by tudíž objektivní, o motivaci k podvádění nemluvě.

Ano, nikde nepíšete o rohlících. To já, ve větě:
V paralelní diskusi sice vysvětluji rozdíl mezi žákem a rohlíkem, ale pro názornost se přidržím Vašich příkladů.

Zde jsem se dopustil jisté nepřesnosti. Měl jsem správně uvést příkladu kolegy Pytlíka s řepou, na který jste reagoval.

(A mimochodem Vašich...? Který "Vy" to vlastně jste? V.Š. z 8.5 23:37, nebo někdo jiný? Nechcete alespoň uvádět nějakou značku?
Popravdě, podobnou dikci mají příspěvky v diskusi o stanovisku ČŠI k iniciativě proti testování.
I tam nějaký anonym píše o profesionalitě a zodpovědnosti za výsledek.)

Takže můj předchozí příspěvek je právě reakcí na Vaše věty:
Zodpovědnost za vadu pak nese pracovník, provádějící předchozí operaci. V případě, že pokračuje v procesu, nese dál plnou odpovědnost on.
Pokud kuchař z té řepy udělal bifteky, jde odpovědnost za ním.


Pokouším se Vám vysvětlit, že já: 1. Musím převzít nedodělek z předchozího stupně vzdělání.
2. Nemohu zmetek vyřadit z další fáze "výrobního" procesu.
3. Odmítám být zodpovědný za tu část procesu, k jejíž ovlivnění nemám dostatek možností.
4. Odmítám zodpovědnost za celkový výsledek, protože svým vlastním úsilím a přičiněním ovlivňuji jen tu jeho méně podstatnou část. Mnohem více se na výsledku podílí "výrobek" sám.


Architekt, nebo herec jsou příklady profesí, které také nelze dost dobře svázat výkonovými, nebo ekonomickými ukazateli. U kterých hodnocení "výsledku" je do značné míry subjektivní a neobjektivizovatelné. Jenže u těch by nikoho (snad) ani nenapadlo mluvit o "přebírání výsledků předchozí fáze výroby". Zatímco u učitelů si neustále někdo tahá kšandy, jak jim předepíše co a jak mají dělat. Že dokáže změřit, kolik a jak kvalitně toho do žáků dokáží nahustit.

A studenou sprchu si nedám. Jsem nachlazený a nejspíš by mne to dorazilo. Jenže já musím být fit na maturity. ;-)

poste.restante řekl(a)...
9. května 2013 v 19:22  

Fujtajbl, hrubky. Tak to dopadá, když člověk předělává text, který už napsal...

Pytlik Blaha řekl(a)...
9. května 2013 v 20:48  

Zodpovědný učitel se snaží poškodit žáka co možná nejméně.
(Božínku, já bych snad mohl vymýšlet prezidentovi ta jeho vtipná rčení.)

Pokud se někomu podaří proměřit žáka na začátku mého působení, následně na jeho konci a separuje míru mého vlivu, nechť mne vede k zodpovědnosti. Ve stejném duchu zůstávám odtažitý i k oceňování učitelů za výsledky jejich žáků v soutěžích. Kdoví, jestli tím netrpí třeba kvalita běžné výuky.
A jen tak na okraj předkládám lehce k úvaze:
1. Co je víc, dostat čtyři dvojkaře na jedničku nebo jednoho čtyřkaře na dvojku?
2. Co je lepší mít psychicky stabilního trojkaře nebo vyšinutého premianta?

Ostatně,
kdož kvalitní učitel,
ví jen jeho ředitel.
Ten mu totiž pro změnu
přiděluje odměnu.

Anonymní řekl(a)...
9. května 2013 v 20:50  

1. Nemusíte. Říká Vám něco termín "přijímačky"?
2. K vyřazení zmetku snad slouží nedostatečné na vysvědčení, ne? Takže můžete.

3.+4. Stačí, když nezapomenete na první a druhý bod.

(Samozřejmě, nejde o jednání jednoho člověka, ale o postoj školy.)

V.Š.

Projektor řekl(a)...
9. května 2013 v 21:42  

18:50
Nelze přisuzovat učiteli zodpovědnost za žákovy výsledky.

To myslíte vážně? A to podle Vás platí na všech stupních škol? Dokážu to pochopit na vysoké, ale na takovém 1. stupni rozhodně ne. Děti visí na učitelce 4 - 5 hodin denně očima, a vy chcete tvrdit, že neovlivní jejich učení? Je to přesně naopak - na učitelce absolutně záleží od a do zet.

Jsem začátečník v 6. - 9. roč. Přesně poznám, kdo děti vedl přede mnou - kdo přišel od jakého učitele z 1. stupně, i ze šestky jsou velké rozdíly mezi třídami v jednotlivých předmětech, na učiteli záleží nejvíc. Bohužel dnes na děti platí víc pevná ruka a silný hlas, než po dobrém.

Diskuse se tu vede o tom jestli strčit hlavy do písku a čekat až někdo bouchne do systému. Několik diskutujících na to hodlá čekat, jak dlouho ještě. Já to tedy neberu. Naše škola testuje a nikdo není proti, nechápu, že jinde nechtějí nebo neumí nést odpovědnost za svou práci. Co to u vás máte za vedení, že se bojíte ukázat, co u Vás děti dovedou? Nebo je to tak, že kdo učí na SŠ, chce jen konzervovat stav, aby nepřišel o místo? nechápu to. Pár lidí u nás přemýšlí taky tak, jako pánové zde - nač kontrolovat výstupy, je to nanic. Ale ono to nanic není, zrovna rodiče na to slyší dobře.

Pytlik Blaha řekl(a)...
9. května 2013 v 22:29  

se bojíte ukázat, co u Vás děti dovedou

Až budu chtít vodit po náměstí medvědy v sukýnce, dám se k cirkusu.
Ačkoli, pomalu se mi už začínají rozdíly stírat.
Pane šiditeli, pane šiditeli... eláááá hop!

Anonymní řekl(a)...
9. května 2013 v 22:29  

Pánové poste.restante a Blaho, já se nebojím a já to tady řeknu: "Já s Vámi souhlasím, ale je to marné, je to marné, je to marné. Některým to prostě nevysvětlíte".
Pavel
PS: Akorát teď nevím, jestli jsem Vám neudělal "medvědí službu" :-)

poste.restante řekl(a)...
9. května 2013 v 22:44  

Představme si, čistě hypoteticky kolegu V.Š. jak striktně trvá na dodržení svých doporučení uvedených v 20:50.
1. Jak vysvětluje svým kolegům, že prostě přijmou jen těch 5 adeptů o studium, kteří projdou spravedlivým testem přijímacího řízení. A že tudíž letos prostě neotevřou první třídu.
2. Jak vysvětluje svým kolegům, že ze své klasifikace neustoupí a deseti třeťákům dá i při opravných zkouškách pětku. V důsledku čehož dojde v duchu instrukcí krajského úřadu k redukci dvou paralelních tříd do třídy jedné o 34 žácích.

3. a 4. Jak plně přijímá zodpovědnost za výsledky svého pedagogického působení a čestně se zařadí mezi těch pět kolegů, kteří v důsledku přijdou o práci.
Nemluvě o tom, že kraj velmi pravděpodobně rychle zruší školu, která "stejně nenabírá do prvního ročníku".

No není to hezká představa?

poste.restante řekl(a)...
9. května 2013 v 23:14  

Projektor
Co to u vás máte za vedení, že se bojíte ukázat, co u Vás děti dovedou?
Omyl č 1. Testy ukazují výsledky v testech. Nikoliv to co děti umí, anebo dovedou. Jsou oblasti vzdělání, které se netestují, či dokonce ani testovat nejdou. Přesto tvoří nedílnou součást vzdělání.

Přesně poznám, kdo děti vedl přede mnou - kdo přišel od jakého učitele z 1. stupně, i ze šestky jsou velké rozdíly mezi třídami v jednotlivých předmětech, na učiteli záleží nejvíc.
Omyl č. 2. Nikdo nezpochybňuje, že na učiteli záleží. Ale je sakra rozdíl přisoudit mu za to zodpovědnost.
Už jste měl ve třídě sociopata? Zažil jste žáka, který dokáže totálně rozložit hodinu a Vy s tím NESMÍTE vůbec nic udělat? Jaký podíl mezi Vašimi žáky tvoří dys-? Už vám volala kvůli žákovi policie o půl jedenácté večer? Už Vás chtěli rodiče žalovat za psychické násilí a trauma, které jste jejich dítěti způsobil?

že kdo učí na SŠ, chce jen konzervovat stav, aby nepřišel o místo? nechápu to.
Netušil jsem, kolik hrdinů máme na základních školách, kteří o místo nestojí a hypotéky je netrápí. Jen více takových. :-)

V čem s Vámi (a s kolegou Blahou) souhlasím, to je obrovský vliv učitelů na prvním stupni. Ti mohou hodně dokázat, ale také hodně pokazit. A jejich význam doceněn není.

A protože zjevně neznáte mé postoje, pak opakuji.
Nejsem odpůrcem testování. Tvrdím že je potřebujeme jako zpětnou vazbu.
Odmítám celoplošné testy, protože rizika s nimi spojená jsou příliš velká a náklady zbytečné. (Ale právě o utracení peněz z EU tady jde.)
Odmítám současnou formu organizace testů z mnoha důvodů. Třeba jen proto, že žáci 9. ročníků nejsou na jejich výsledcích absolutně nijak motivováni.
Když čtu závěry, které ČŠI dokáže vyprodukovat z TECHNICKÉ generálky, pak se děsím toho co dokáže s "ostrými" daty.
Tvrdím, že řídit školství, odměňovat či trestat učitele či školy na základě výsledků testů žáků může jen totální pitomec.

Anonymní řekl(a)...
9. května 2013 v 23:56  

poste.restante řekl(a)...9. Května 2013 22:44
No není to hezká představa?

Není! Víte snad o lepším způsobu jak obnovit slávu, vážnost a prestiž českého školství? Jó pane, bude to bolet, taková je realita doby! Nebo myslíte, že soukromá stavební firma si při nedostatku zakázek nechá lidi ve stavu a díky tomu zkrachuje? Nebo že starosta při nedostatku financí se nezabývá optimalizací městského aparátu a nepropustí přebytečné? Zbývá mu snad něco jiného? Ty peníze zkrátka nemá a nedostane je, město je zadlužené po uši. A tak jde jenom o to, aby vypadli ti skutečně nejhorší. To se však dozajista nestane. Krom toho, učitelstvo minimálně 20let srdnatě dokazuje, že vydrží úplně všechno.

Anonymní řekl(a)...
10. května 2013 v 0:01  

Aha, takže se to, poste.restante, vyjasňuje.
Co byste řekl kuchaři, který připouští, že vaří ze závadných surovin a přes veškerou snahu při zpracování vyrábí šlichtu občas na hranici únosnosti?

A kdyby skutečnost, že toho psa je v guláši moc, omlouval tím, že účet za hovězí by hospodu položil a o práci by pak přišla i servírka a výčepní? Pak byste pro něj měl pochopení???

V.Š.

Pytlik Blaha řekl(a)...
10. května 2013 v 0:29  

Řepa, pane v.š., není závadná surovina. Dají se z ní uvařit chutná a zdravá jídla, ale testem na biftekovost neprojdou.
A suroviny nakupuje restauratér. Pokud je to ovšem hňup, který radši machruje v drahém automobilu, udělá i z dobré hospody zaplivaný pajzl. Víte?

Anonymní řekl(a)...
10. května 2013 v 0:37  

Chcete tím říci, že za řepný biftek nebo štěkanou svíčkovou zaplatíte, neboť máte pochopení pro to, že kuchař má velké alimenty, výčepák platí hypotéku a servírka je samoživitelka se dvěma dětmi?

Anebo budete něco říkat o bandě šizuňků, kteří chtějí akorát vydělat, jedno jak a za co?

V.Š.

poste.restante řekl(a)...
10. května 2013 v 0:38  

Víte snad o lepším způsobu jak obnovit slávu, vážnost a prestiž českého školství? Jó pane, bude to bolet, taková je realita doby!

Vím. Dávat do školství ALESPOŇ tolik, kolik činí průměr EU.
Víte, ČR není ani ropná velmoc, ani Švýcarsko se svými bankami, ani daňový ráj. Jediná cesta k budoucí prosperitě vede skrze kvalifikovanou pracovní sílu a výrobu s vyšším podílem high-tech.
Jsou země, jako třeba Singapur, nebo to pořád skloňované Finsko, kde to pochopili. Chápete to i Vy?
Chápete, že vzdělání je INVESTICE a že když do něj peníze nevložíme, ale budeme na něm šetřit jako doposud, pak žádná budoucnost "nebude"?
Vyprávějte mi ještě chvíli o realitě doby. V kontextu všech těch rozkradených miliard.
Anebo jinak. Jeden neplující pandur nás vyšel na bratru 150 milionů. To by stačilo hrubě šacováno na roční plat nějakým třem stovkám učitelů.
Anebo ještě jinak. Když se rozhodovalo, jestli na místní základce otevřou dvě první třídy o 15 žácích, nebo jednu o 30 žácích, vyřešil to sponzorský dar ve výši 50 000,-
Chápete trapnost argumentace, že nemáme na vzdělávání našich dětí?

poste.restante řekl(a)...
10. května 2013 v 0:46  

Co byste řekl kuchaři, který připouští, že vaří ze závadných surovin a přes veškerou snahu při zpracování vyrábí šlichtu občas na hranici únosnosti?

Smím vědět, kdo je co v tomto příměru? Začínám se v tom ztrácet.

Chcete snad děti své a svých přátel označit za závadné suroviny?
:-)
Což o to. Protože jsem-li já tím kuchařem, pak bohužel volba surovin není na mně. No a když z toho uvařím sajrajt jen proto, že mi nechcete umožnit výběr surovin a tvrdíte, že nejsou peníze na nový sporák a hrnce, tak proč za to mám být zodpovědný já.
Jako majitel hospody máte právo naložit se svým majetkem dle své vůle. Klidně ji i přivést ke krachu.
Když to chcete dělat s veřejnou službou, jako je vzdělávání, pak počítejte s tím, že já mlčet nebudu.

Anonymní řekl(a)...
10. května 2013 v 0:49  

Dávat do školství aspoň ...

Zní to hezky. Ale proč si myslíte, že to bude mít nějaký pozitivní vliv na kvalitu vzdělávání a nebude to mít jediný výsledek - zakonzervování nadbytečných kapacit a přezaměstnanosti ve (středním) školství?

Viktor Š.

Pytlik Blaha řekl(a)...
10. května 2013 v 0:54  

Tyhlety jinotaje vyloženě miluju. Kolikrát se už ani pořádně neví, kdo, co a jak myslel, ale hádalo by se o to do krve.
Už jsem si začínal myslet, že začínám bý nesrozumitelný. To je učitelův konec. Ještě, že se, pane poste.restante, orientujete v tom našem školním pohostinství lépe, než náš v.š. kolega.

Anonymní řekl(a)...
10. května 2013 v 1:13  

Dobře, nechme hloupých příměrů. Učitelé se snaží zachovat svá místa a jsou ochotni markýrovat vzdělávání s jakýmkoli živočichem, na kterého jim stát pošle platbu.
Nikdo neřekne, že jeho škola nebo jeho třída je zbytečná.

Nezbývá tedy, než připravit na školách nezávislý filtr, který by zabránil přijmout ke studiu každého. Zda by bylo vhodné zároveň ověřit výsledek práce ZŠ, to je další otázka.

Viktor Š.

poste.restante řekl(a)...
10. května 2013 v 1:19  

Ale proč si myslíte, že to bude mít nějaký pozitivní vliv na kvalitu vzdělávání a nebude to mít jediný výsledek - zakonzervování nadbytečných kapacit a přezaměstnanosti ve (středním) školství?
Aha. Takže kvalitu vzdělání nám dozajista zvedne, když ještě o dvě procenta z HDP ubereme?
No škoda, že to nikdo neporadil těm Finům. Víte kolik mohli ušetřit?

Zakonzervování nadbytečných kapacit? Ale božínku, to je přece jasné, že zrušit školy vyjde levněji. Víte kolik hezkých budov a areálů škol se dá zprivatizovat? Proč bychom si nemohli zopakovat scénář mateřských škol? Do mé školy vstávají někteří žáci kolem půl páté, aby přijeli včas na první hodinu. Vyučujeme obor Strojírenství, takže dozajista naprosto neperspektivní. Jiná škola tohoto typu na okrese není. Logicky jsme adepty na zrušení.

Nezlobte se, ale jděte do háje. Každý učitel ví, že menší skupiny se učí lépe a kvalitněji. Proto se výuka alespoň cizích jazyků dělí na menší skupiny povinně, víme?
Jednohlasně si všichni stěžují na klesající kvalitu vzdělání. No, ale když mám ve třetím ročníku třídu o 34 žácích, tak mám dozajista možnost se každému individuálně věnovat. :-(
Na základkách už pomalu není třída, kde by nebyl nějaký dys-žáček. Ale na asistenty a školní psychology nejsou peníze. Prostředky na pomůcky jsou osekané na minimum. Nebýt v přírodopisném kabinetě pár vycpanin z první republiky, tak můžete žáčkům leda pouštět video z youtube. Kolegyně si dává pomůcky do skříně, kde je inventární číslo z doby protektorátu. Na základkách se tři žáci škubou o klávesnici u počítače, který je starší než oni. Když si jdu vyfasovat balík papíru, tak se na mne sekretářka dívá podezřívavě a připomíná, že chybí peníze na provoz. ...
A Vy se mne ptáte, jestli by navýšení financí do školství mělo nějaký pozitivní vliv na kvalitu vzdělávání?
No pro začátek by stačilo alespoň dorovnat ten obrovský vnitřní dluh z předchozích let, nemyslíte?

poste.restante řekl(a)...
10. května 2013 v 1:29  

Zda by bylo vhodné zároveň ověřit výsledek práce ZŠ, to je další otázka.

Ne to není otázka. Ověřit je třeba výsledek práce žáka základní školy. A dá se to udělat velice snadno prostřednictvím jednotných přijímacích zkoušek. Tedy spíše jejich části. Protože vždy budou existovat také školy s talentovými zkouškami apod.
Když potom z některé základky budou dlouhodobě žáci neúspěšní třeba v matematice, ačkoliv v češtině nikoliv, bude na místě se ptát, v čem (nebo kom) spočívá příčina.
Ale buzerovat učitele ještě víc, nežli doposud a za peníze, které dostává, jen proto, že letos má tu smůlu a učí ve třídě, kde jsou tři narkomani, to tedy kvalitu vzdělání nezvedne určitě. To pak totiž zůstanou ve školství pracovat opravdu jen zoufalci.

Anonymní řekl(a)...
10. května 2013 v 2:01  

Jednotné přijímací zkoušky. Pamatujete se na ten řev, co se rozlehl poté, co Dobeš navrhl, že podle výsledku testu v páté nebo deváté třídě by žák mohl či nemohl pokračovat na střední škole? To je přitom pod jiným jménem totéž. Nevidíte, jak se (některé) školy brání tomu, aby ztratily možnost ovlivnit průběh a výsledky maturit?
Dokud někdo neprosadí tato měření včetně aplikace jejich výsledků, nemá smysl házet do propasti další prostředky.

Viktor Š.

poste.restante řekl(a)...
10. května 2013 v 2:16  

Ale proč se školy brání?
Protože jsou na počtu přijatých žáků existenčně závislé. Pokud jim normativ umožní přežít i s menším počet žáků ve třídě, nebude to pro ně otázka bytí či nebytí.
Pochopitelně, že když řeknu, že do školy XY může být přijato jen 20 žáků, kteří překročili stanovenou hranici, tak jim současně nemohu vzít peníze za zbývajících 10 žáků, které jsem jim zakázal přijmout.

A pokud by se, náhodou, podařilo úplně změnit systém financování, pak by tento problém vymizel docela.

Kromě toho, jednotné přijímací zkoušky neznamenají automaticky stanovení limitních bodů pro přijetí na daný typ školy. Jen může např. sestavit pořadí žáků, v jakém si budou moci vybírat školu. O přijetí/nepřijetí by nadále rozhodoval ředitel.

nemá smysl házet do propasti další prostředky.
Vy chcete pořád mocí mermo ty praštěné žebříčky škol a podle nich zavírat školy a odebírat peníze, viďte? A já se Vám budu pořád snažit vysvětlovat, že je to kravina.

Pytlik Blaha řekl(a)...
10. května 2013 v 2:18  

nechme hloupých příměrů

Jak nechme, a jak hloupých?! Mně se příměr s řepou docela líbí, zvláště pak, když jsem jej vymyslel já sám. Nehodlám se jej vzdát jenom proto, že nerozeznáte hrnec od kastrólu.

Nikdo neřekne, že... je zbytečná.

Ale řekne. A mnozí říkají stále, ale nikdo je neposlouchá. Jen pro ilustraci mohu uvést Pytlikuv návrh optimalizace sš v naší okresní intelektuální písčině, uveřejněný na místním nezávislém portále.
V gymnáziu zrušit všechny nízkogymnaziální třídy, ponechat po třech třídách čtyřletého a přistěhovat po dvou třídách obchodní akademie. Určitě by si byly bližší, než když se akademie podle plánu našich školských projektantů přestěhuje do zemědělské školy k ekologům, kteří by se bez problémů mohli stát jedním z oborů školy lesnické, která posledních pár let produkuje obdobně neuplatnitelné střední kádry.
K završení těchto škatulat by bylo nejlepší přistěhovat zdravotní děvčata k ubývajícím elektrotechnickým chlapcům. Hoši by se bezesporu samým štěstím o místa v takové škole porvali a děvčata by to měla na praxi do nemocnice přes ulici. Věhlasné komenského sou bych ponechal svému osudu, ať se tam ten jejich nový střídačkový kouč zrealizuje napadrť.

Anonymní řekl(a)...
10. května 2013 v 2:46  

poste.restante řekl(a)...
Víte snad o lepším způsobu jak obnovit slávu, vážnost a prestiž českého školství? Jó pane, bude to bolet, taková je realita doby!

Vím. Dávat do školství ALESPOŇ tolik, kolik činí průměr EU.
Víte, ČR není ani ropná velmoc, ani Švýcarsko se svými bankami, ani daňový ráj. Jediná cesta k budoucí prosperitě vede skrze kvalifikovanou pracovní sílu a výrobu s vyšším podílem high-tech.
Jsou země, jako třeba Singapur, nebo to pořád skloňované Finsko, kde to pochopili. Chápete to i Vy?
Chápete, že vzdělání je INVESTICE a že když do něj peníze nevložíme, ale budeme na něm šetřit jako doposud, pak žádná budoucnost "nebude"?
Vyprávějte mi ještě chvíli o realitě doby. V kontextu všech těch rozkradených miliard.
Anebo jinak. Jeden neplující pandur nás vyšel na bratru 150 milionů. To by stačilo hrubě šacováno na roční plat nějakým třem stovkám učitelů.
Anebo ještě jinak. Když se rozhodovalo, jestli na místní základce otevřou dvě první třídy o 15 žácích, nebo jednu o 30 žácích, vyřešil to sponzorský dar ve výši 50 000,-
Chápete trapnost argumentace, že nemáme na vzdělávání našich dětí?
10. května 2013 0:38


Nevíte! Zatímco Finové dávají prostředky do školství, Češi je raději rozkradou. Jó, to je realita doby! Někteří ekonomové tvrdí, že výše našeho státního dluhu zhruba odpovídá sumě krádeží v Kč. Tím se výrazně lišíme od Finska! A také přebujelým školstvím. Kdyby se dostaly počty VŠ, VOŠ, SOU s mat. a počty studenstva na stavy z roku 1992, možná bychom se také dostali na průměr EU. A co by se tím vlastně změnilo? Musel by se totiž změnit celý společenský systém tak, aby nutil všechny naplno poctivě, zodpovědně a slušně jednat a pracovat, aby zase platilo, že lež má krátké nohy, že krádež a podvod se nevyplácí apod. To je pravý opak současného stavu, tudíž dnes a v nejbližších 10-ti a více letech naprosto nepřijatelné. Už Vám nebudu nic vypravovat o realitě doby! Končím. Není to stejně k ničemu. Co však udělají čeští učitelé? Řekl bych, že nic.

Anonymní řekl(a)...
10. května 2013 v 9:03  

Poste.restante, souhlasím s V.Š. Vy vše vidíte optikou jednoho řadového učitele, pokud možno ze SŠ. Ano, takhle učitelé uvažují, patřím k nim. Ale taky vím, co je podnikání, denní starost o firmu a produktivitu. Vy, který skvěle logicky uvažujete, když dojde na lámání chleba pro školství, neumíte do pěti počítat. Školství u nás je přebujelé, má obrovské ztráty na lidech i prostředcích. Proto se nedostává mezi nejpotřebnější - žáky a učitele přímo do výuky, protože se peníze utápějí úplně někde jinde. Je to moloch, a nejen školství, celý státní systém.
Obávám se, že Vaše jediná konstruktivní rada, kterou lze vyčíst z příspěvků, je - přidat na kapitolu školství - jenže jak zajistíte, že špatný systém nebude opět špatně hospodařit - kde by se to najednou naučil?
A druhou radu dáváte - přijímačky na SŠ. Je-li taková korupce, podvádění, vykořisťování učitelů, nátlaky z vedení atd., jak sám píšete a což lze mnohdy potvrdit, kdo zajistí, že ty přijímačky nebudou cinknuté? mírně řečeno. Prostě - jsme propast, kde nic nefunguje a já taky říkám, že do ní přihazovat další výrazné prostředky (nemyslím nejnutnější pakatel - na nové učebnice a pastelky, na těch pár asistentů - ale i tam bych vám mohla líčit, jak selhávají v procesu, mnozí nejsou k ničemu, ptejte se učitelstva) nemůže mít efekt. Dokud se nespraví vnitřní chod věcí.
Staňková

poste.restante řekl(a)...
10. května 2013 v 9:12  

V čem je, prosím, naše školství přebujelé? To třeba budeme vzdělávat děti jen do šesté třídy? Zavřeme vesnické malotřídky a začneme svážet děti school-busy do okresních měst jako v USA? Nebo budeme vyučovat prostřednictvím internetu jako v australském vnitrozemí?
Jenže my nemáme školy s kapacitou 6000 žáků a s parkovišti jako před supermarketem. Ani nemusíme řešit (zatím) dojezdové časy k nejbližšímu gymnáziu či učilišti.
Musíme vycházet z naší reality. A můžeme se bavit o tom, jak ji postupně změnit, ale to je záležitost 10-20 let.
Jistě, nějak moc se nám rozrostly vysoké školy a VOŠ. Ale třeba na mém okrese středních škol oproti roku 1990 výrazně ubylo. Některé se sloučily a některé rovnou zanikly. Gymnázia byla tři a pořád tu tři jsou. Ani žáků nemají výrazně více, některá dokonce méně. Jen se ocitají na hranici ufinancovatelnosti. Protože jsou financovány prostřednictvím normativů, který sotva pokryje náklady. O rozvoji a zlepšování vybavení se raději nebavme. To máme dva gymply zrušit a žáci z okraje okresu holt mají smůlu?
Jistě, kapacity míst na školách celkově jsou větší, nežli počty žáků. To byly na školkách před časem taky.

Zatímco Finové dávají prostředky do školství, Češi je raději rozkradou. ... Co však udělají čeští učitelé? Řekl bych, že nic.
A co s tím jako mají učitelé udělat? Ambicí učitelů a resortního šéfa MŠMT jaksi nemůže být lepší vymahatelnost práva. To tak nějak není v naší náplni práce. My můžeme leda tak učit žáky, aby si byli vědomi svých práv a povinností. Aby i od státu a jeho institucí, potažmo politiků, vyžadovali plnění funkcí, jež má stát plnit. Aby pochopili v čem je stávající systém špatně a vyžadovali změny, nebo je rovnou sami uskutečňovali, až dospějí. Můžeme vytvořit znalost a vědomí pravidel a tím dát předpoklad k tomu, aby byla uplatňována. Protože lidmi bez znalostí se mnohem snáz manipuluje. To je naše úloha a někteří z nás se ji snaží naplnit i více, nežli je po nich požadováno.
Ale není na učitelích, aby platnost pravidel vynucovali. Tím se, tuším, zabývají resorty spravedlnosti a vnitra.

Co by učitelé měli dělat a nedělají, to je podle mého, převzít větší spoluzodpovědnost za vzdělávací systém země. Cestou profesní komory, podobně jako právníci a lékaři se spolupodílet na tvorbě systému a alespoň se pokusit zabránit některým zhůvěřilostem, které činí vláda a jiní politici všech úrovní.

A také by možná měli konečně jejich odbory praštit do stolu a vynutit si na vládě, aby se školství stalo prioritou nejen v prohlášeních a projevech. (Ono třeba o obraně nikdo jako o prioritě nemluví, ale peníze se tam roztáčejí v mnohem vyšších řádech a rychlostech. Čím to asi bude?)
Předpokládám, že občané, vědomi si významu školství a vzdělávání pro budoucnost země dozajista učitele v podobných snahách podpoří. Ba co dím, sami budou volat po zvýšení prostředků vydávaných na školství. Už se na to moc těším.

poste.restante řekl(a)...
10. května 2013 v 9:33  

Staňková
Nejspíš diskuse na tomto webu nesledujete příliš často, jinak by jste neřekla, že navrhuji řešení jen ve formě navýšení prostředků a přijímaček.
Vše stojí a padá s penězi. Budu se opakovat, ale za peníze klubu okresního přeboru nevybudujete prvoligový klub.
Pokud chceme dohánět země, které jsou před námi, pak je prostě naivní myslet si, že to dokážeme prostřednictvím ještě větších úspor.
Ale navýšení financí je, pochopitelně, jen jedním z předpokladů.
Je třeba systém financování škol změnit tak, aby odpadla motivace škol zametat problémy pod koberec a přijímat na střední školy každého, kdo se umí podepsat.
Je třeba změnit legislativu, aby žák narušující výuku mohl být vykázán dočasně, nebo i trvale ze školy a to i na základních školách. Až si bude tatínek muset vzít v práci volno a zajet si pro svého "dárečka" do školy a maminka si vzít do konce týdne dovolenou, aby s ním byla doma, vsaďte se, že se to nezopakuje podruhé. Pokud školy nebudou existenčně závislé na počtu žáků, vsaďte se, že se budou mnohem méně bát kontaktovat sociální odbory a třeba i policii, pokud rodina zjevně neplní svou funkci. Tu povinnost totiž mají už dnes. A schválně, kolikrát se tak stalo?
Jako středoškolská kantorka víte, že současná podoba maturit je výsměchem oproti časům minulým a ani státní verze s tím zatím moc nezmohla...

Anebo si vemte jen, kolik peněz a učitelské energie bylo zbytečně utopeno při tvorbě ŠVP a různých projektů...

Je toho mnoho a mnoho, co je potřeba změnit.
Ale bez peněz to nepůjde.
Ale jestli znáte lepší rady, tak sem s nimi. Učitel, který se nechce sám učit, není dobrým učitelem. :-)

Anonymní řekl(a)...
10. května 2013 v 19:17  

V okamžiku, kdy škola nepřijme "každého, kdo se umí podepsat", bude muset propouštět lidi, hledat využití budovy, zvažovat sloučení s jiným ústavem. Je jedno, jak vzorec pro výpočet financí napíšete, vždycky v něm bude hrát zásadní roli počet žáků. Škola financovaná bez ohledu na počet žáků je nesmysl.

Co se dnes nezohledňuje, je kvalita odvedené práce. A opravdu jsem nikde neslyšel realističtější návrh, jak se aspoň k nějaké orientační představě o výsledcích práce dostat, než nezávislé testování.

Viktor Š.

Evžen Mayer řekl(a)...
10. května 2013 v 19:37  

Nezávislé testování, prima!!!

ČŠI se ohání tím, že testování žáků ZŠ je v programovém prohlášení vlády a proto musí být. Ano je tam:

"Vláda zavede pravidelné zjišťování výsledků vzdělávání v 5. a 9. ročníku základního vzdělávání. Bude dále stimulovat transparentní zveřejňování výsledků škol potřebné pro jejich srovnání s akcentováním rozdílů na úrovni vstupů (odlišné vzdělání přijímaných žáků) pro optimální porovnatelnost poskytovaného vzdělávání."

Problém je v tom, že ČŠI je všechno možné, jen ne nezávislá. A druhý problém je v tom, že na "akcentováním rozdílů na úrovni vstupů (odlišné vzdělání přijímaných žáků) pro optimální porovnatelnost poskytovaného vzdělávání" se ještě nesáhlo.

Takže doporučení, jděte s takovým testováním do zadele!

Anonymní řekl(a)...
10. května 2013 v 20:00  

19:17
kvalita odvedené práce

Znám pouze tato hodnotící kritéria:
1. být povolný/á vůči řediteli, neodporovat v ničem
2. dodržovat pracovní dobu
3. dávat co nejlepší známky, na požádání dokonce jen ty nejlepší.

Takový pracovník je vzorem ostatním, chválen, dříve i odměněn.

Anonymní řekl(a)...
10. května 2013 v 21:25  

Uvedena kriteria plati pro zamestnance, kteri nejsou prave v oblibe.
Nasledne oceneni je smerovano vyhradne ke vlezprdelnim kamaradickum.
Sedych

poste.restante řekl(a)...
10. května 2013 v 22:24  

Viktor Š.
Je jedno, jak vzorec pro výpočet financí napíšete, vždycky v něm bude hrát zásadní roli počet žáků
Proč?
Škola pod 300 žáků je dnes neufinancovatelná a s kvalitou výuky nebo učitelstva to nemá žádnou souvislost.
Nikde jsem nepsal, že nemá být vazba mezi počtem žáků a financováním. Ale neměla by být likvidační a neměla by motivovat učitele a vedení školy k neetickému chování. Což se přesně děje.

Co se dnes nezohledňuje, je kvalita odvedené práce.
Čí kvalitu práce máte na mysli.
Žáka? To je ovšem velmi smutný fakt.
Učitele? Tím chcete říci, že ředitelé neumí nebo nechtějí rozpoznat kvalitu práce svých podřízených? Ocenit ji moc nemají z čeho, to víme.

K té kvalitě mám jednu historku. Na jedné nejmenované škole měli vynikající výsledky v matematice. Ukázalo se, že vyučující byl sice schopný pedagog, ale současně na jeho hodinách vládnul takový teror, že žáci ve strachu raději zanedbávali ostatní předměty, jen aby se vyhnuli konfliktu s matikářem. Podle výsledků testů byste Vy měl nejspíš jasno, kde je kvalita.
A mimochodem, pořád si nevím rady s těmi předměty, které se netestují. Ale asi nejsou důležité. :-)
Testovat ano. Ale efektivně a hlavně SMYSLUPLNĚ.

Anonymní řekl(a)...
11. května 2013 v 11:46  

"Školství u nás je přebujelé, má obrovské ztráty na lidech i prostředcích." - jak tohle může napsat někdo při smyslech, to nechápu. Madamme Staňková, nemáte náhodou presidentskou virózu?
Četla jste někdy, jaké procento HDP investují do školství vyspělé země OECD a ČR? Jsou tam 2 % rozdílu v náš neprospěch, krucinálfagot himmelhergotkrucajselement! Kdybychom dávali srovnatelně, pak lze možná mluvit o ztrátách na lidech atd. Fakt miluju yntelygenty omílající manažerské ptydepe za všech okolností - on je dnes každý druhý manažer, ale řídit fabriku dnes pomalu nikdo neumí; ekonomové jsou v podstatě novodobí šamani a jen žasnou, co se to děje, jak to, že poučky z knih a sofistikované počítačové modely selhávají; proto to kolem vypadá tak, jak vypadá. Ráčiž nás Pán Bůh uchránít od příchodu těchto trotlů do školství...

Anonymní řekl(a)...
11. května 2013 v 12:26  

to 11:46

je přebujelé - a není snad? Je nadbytečné v mnoha ohledech. Víte, kolik je ve školách prázdných lavic? Kolik je leckde studijních oborů, na které se skoro nikdo nehlásí, ale úředničina kolem toho vegetí vesele? Kolik je studentů, kteří po 13 letech školní docházky mají v hlavách prázdnotu? Nevadí, on to někdo zaplatí.

poste.restante řekl(a)...
11. května 2013 v 12:54  

Já tomu rozumím.
Máme přebujelé školství, ale žáci toho umí stále méně.
Máme přebujelé policejní sbory, ale krade se stále více a když Vám na parkovišti supermarketu vyberou auto, tak máte smůlu.
Máme přebujelé soudnictví, ale na výsledky banálních sporů se čeká tři roky a u těch opravdu hodně velkých a hodně sviňských to musí "zachraňovat" exprezident svou amnestií. :-(
Máme přebujelé zdravotnictví, ale na složitější operace se čeká měsíce a když chcete najít zubaře, který vás vezme do péče, tak musíte pátrat v okruhu 100 km od bydliště a hodně hezky prosit.
Máme přebujelé úřednictvo, ale když si chcete zaregistrovat auto, tak si vemte týden dovolenou.
Máme přebujelé...

Jestli to náhodou nebude spíš tím, že máme přebujelé tunely a počty "odkláněčů" veřejných prostředků
a pak také přebujelé ego pitomců, kteří se dostali k řízení státu, ale nemají k tomu ani ty nejmenší schopnosti.

Anonymní řekl(a)...
11. května 2013 v 14:39  

a pak také přebujelé ego pitomců, kteří se dostali k řízení státu, ale nemají k tomu ani ty nejmenší schopnosti

No jo, je to tak. Takže odkud začneme? Defenestrací? Já v tomhle binci nehodlám žít do smrti.

Anonymní řekl(a)...
11. května 2013 v 15:46  

Doporucuji vycestovat do anglickeho Leicesteru. Tam jsou uz vsichni prizpusobivi a socialne nevylouceni. Da se tedy predpokladat, ze se tam s bincem nesetkate.
Sedych

Anonymní řekl(a)...
11. května 2013 v 23:57  

Ano, máme přebujelé školství a žáci umí stále méně. Proč? Protože školství dostává peníze za nic.

No dobře, tak ne za nic - školy dostávají peníze za to, že mají žáky. Nikdo nekontroluje, jestli je něco učí, čím dál tím častěji tedy učitel zjišťuje, že od svého předchůdce dostal mizerně připraveného žáka. Ale nevyhodí ho, ztrácí s ním čas - a doplatí na to i žáci připravení.

Proč by tomu mělo pomoci více peněz?
Nejdřív musí být jasné, jakého žáka učitel přebírá a jakého má předat dál. Pouze pokud zadání splní, nechť za to dostane (dobře) zaplaceno.

Viktor Š.

poste.restante řekl(a)...
12. května 2013 v 2:39  

školy dostávají peníze za to, že mají žáky
Tak v tom se ovšem shodneme. Tvrdím leta, že normativní systém financování je hlavní příčinou úpadku. Ale představte si, že mi pořád všichni pravičáci tvrdí, že to jediný správný způsob financování, který motivuje školy aby se snažily žáky získat.
A ti ostatní zase, že jinak to nejde.

Nejdřív musí být jasné, jakého žáka učitel přebírá a jakého má předat dál.
Vy jste prostě posedlý představou, že se dá změřit, kolik toho má člověk v hlavě.
A že učitel je tady od toho, aby do žáka nalil předem stanovené množství informací.
Teď už jen vysvětlit, jak to že to před rokem 1989 fungovalo i bez testů.
A pak vymyslet, jak do žáků nalít informace a možná ani nebudete ty přeplácené učitele, ani pomůcky a nové počítače potřebovat. :-)

Proč by tomu mělo pomoci více peněz?
Samotné navýšení prostředků opravdu nic nevyřeší. Peníze do vzdělávání musíme vložit prostě proto, že bez nich nikdy kvalitní školství mít nebudeme a především proto, že školství je těžce podfinancované. Přitom je to ale jen jeden z mála potenciálů na budoucí prosperitu. Tak to alespoň dělají ve státech, kde to funguje.
Ale pro nás je přece tak typické, že vždy vymyslíme speciální "českou" cestu.

Většina z mých kolegů má dnes vedlejší zaměstnání. Jinak by s kantorským příjmem nevystačila.
O realitě ve vybavení škol jsem Vám psal už 10. 5 v 1:19. I tu pitomou červenou propisku si kupuji za své. A Vy se pořád dokola ptáte, proč se mají prostředky ve školství navýšit? No tak rozdejme rovnou břidličné tabulky, já s tím nemám problém. Ale nehrajme si potom, prosím, s učiteli tu trapnou hru na priority, podpory a proklamace o dohánění skluzu oproti ostatním zemím. Prostě se smiřme, že ještě pár let můžeme dělat montovnu a potom si nás rozdělí čínské firmy jako vánoční bonus pro své zaměstnance.

Samozřejmě, že existují způsoby, jak vzdělávání zkvalitnit. Ale stojí o ně vůbec někdo? A navíc, žádný z nich není zadarmo.

Anonymní řekl(a)...
12. května 2013 v 10:21  

Teď už jen vysvětlit, jak to že to před rokem 1989 fungovalo i bez testů.

Ale to je přece jasné. žáci se učili, protože museli. Když dostal pětku nebo poznámku ze školy, že nedává pozor a nenosí úkoly, dostal doma nakládačku. Náš třídní v 6. - 9. dal před tabulí nakládačku každý měsíc, vždy dotyčným stejným raubířům, aby se těch ostatních 33 ve třídě mohlo dostatečně soustředit na práci a nikdo je nevyrušoval. Při hodině si nikdo nedovolil ani pípnout. Zajímavé, že na tyhle přísné učitele vzpomínáme nejraději, a hlavně, že nás hodně naučili.

Dnes - absolutně špatně: rodiče nemají vliv, učitel nemá vliv, dítě si dělá, co chce. A ovšem že učit se mu nechce, jak by taky, komu by se chtělo dobrovolně (snad 3 % rozených talentů). Pokud nebude kázeň, nebudou výsledky vzdělávání, učitelé se můžou přetrhnout s metodami a stát může přisypávat miliony - nebude to k ničemu. Leda zaplatíme hlídače, psychology nebo rovnou policii, aby výtržníci byli izolováni. Ale do hlav jim to stejně nikdo nenaleje. To by museli říci rodiče - a dost, vzdělání je základ, budeš se učit, já na to dohlídnu. Otázka zní: JAK POHNOUT S RODIČI? Vím pouze o smlouvách.
XY

Anonymní řekl(a)...
12. května 2013 v 19:03  

Poste.restante, chcete peníze - chápu, také bych věděl, co užitečného udělat s nějakými penězi navíc ;-)

Ale podle počtu žáků to být nemá, testovat žáky je nesmysl, ...
Podle jakého klíče by byly školy financovány?

V.Š.

poste.restante řekl(a)...
13. května 2013 v 1:12  

XY
Není to tak jednoduché. Ale v podstatě lze žáky rozdělit žáky na ty, kterým učení jde, jsou v něm dobří a proto je baví. Takové není nutno až tak moc nutit.
Ty ostatní je třeba jednak se pokusit zaujmout a pak k učení přinutit.

Smlouvy nic neřeší. Rodičům je třeba šáhnout na peníze, pokud svou roli vědomě neplní.

V.Š.
Vážený pane, kdyby mi šlo o moje peníze, tak nepracuji ve školství. V mém oboru (IT) se vydělává řádově víc. Možná Vám to bude připadat nepochopitelné, ale mne učení baví.

Peníze na žáky by měly být jedním ze zdrojů prostředků pro školy. To jsem nikdy nezpochybňoval. Ale školy na nich nesmí být existenčně závislé, protože to má všechny negativní důsledky, které vidíme kolem sebe na všech typech škol.

Nesmysl není testování samo o sobě. Nesmysl je založit na výsledcích testů financování škol. Vede to jen ke korupci a podvodům. Viz nedávno probírané příklady z Británie a USA.
Ale hlavně to má negativní důsledky na samotné vzdělávání žáků. A to je ta nejhorší zhůvěřilost.

Anonymní řekl(a)...
13. května 2013 v 17:36  

Omlouvám se, tím "chcete peníze" jsem samozřejmě nekomentoval Vaši peněženku.

Mám ovšem silný pocit, že tvrdit, že platit za jakýkoli kus žáka ve škole je špatně a že použít výsledky nějakého testu ke korekci kapitační platby je také špatně, nenechává příliš prostoru k volbě, jak tedy školy financovat.

Klíč přeci musí být pokud možno jednoznačný - platit podle toho, jak se ministerstvu zachce, to bychom asi nechtěli a nechat to na dohodě hejtmana se starostou by také nebylo nejlepší.

Viktor Š.

poste.restante řekl(a)...
13. května 2013 v 18:43  

Kdysi už jsem na toto téma vypracovával drobný materiál. Měl jednu zásadní vadu - předpokládal navýšení celkových prostředků na financování škol. :-) Logicky tedy nejspíš skončil ve stoupě. Ale pokud by vznikla potřeba, zkusil bych ho pohledat a aktualizovat.

Stručně řečeno šlo o oddělení prostředků na provoz a na zajištění výuky. Peníze za hlavu by šly také, ale tvořily by spíše "bonus". Normativ na žáka by se navyšoval v případě potřeby asistenta, diagnostikované poruchy či hendikepu, atd.
Takže ano, systém blízký provozu ordinace praktického lékaře s tím, že jsou oddělené peníze na provoz ordinace od kapitační platby za pacienty, přičemž za onkologického pacienta příplatek.

Anonymní řekl(a)...
13. května 2013 v 19:48  

Že jsou dvě, tři nebo pět různých kasiček asi ničemu moc nepomůže, otázka se jen posouvá kousíček vedle.

Jak určit prostředky na provoz a výuku? Podle obestavěného prostoru a plochy učeben?
Ne, samozřejmě nesmysl.
Ovšem platit provoz poloprázdné školy je poněkud neracionální, znovu se tedy dostávám k částce nějak odvozené od počtu žáků, byť třeba ne lineárně...

Viktor Š.

poste.restante řekl(a)...
13. května 2013 v 20:30  

Jak určit prostředky na provoz a výuku?
Ale my je přece dávno známe. Víme kolik stojí roční provoz každé školy v kraji. Je jasné, že historická budova asi bude s náklady na otop jinde, nežli nově postavená, zateplená budova. Atd.
Vtip je v tom, že otázka se posunuje do roviny - chceme školu, obor? Pak hradíme její provozní náklady. Anebo ji úplně zrušíme. Jsou obory, které jsou bez výrazné dotace neprovozovatelné nikde. Třeba takový umělecký kovář. Když budeme chtít mít dvě školy, které tento obor vyučují, budeme hradit tento ztrátový obor, i když na něj ročně nastoupí jen třeba 20 zájemců.

Ovšem platit provoz poloprázdné školy je poněkud neracionální,
Jistě. Ale čím se to liší od současného stavu?
Vlastně jen vědomým rozhodnutím na úrovni státu nebo zřizovatele, že přesto tu poloprázdnou budovu platit chceme, protože nám to za to z nějakého důvodu stojí. Tatáž rozhodnutí provádějí každý rok zastupitelstva mnohých malých obcí. V čem se to liší?

Ale jak už jsem říkal. V součtu to samozřejmě nakonec vyjde dráž. ;-) Jen to přestaneme maskovat za počty žáků.

Anonymní řekl(a)...
14. května 2013 v 0:15  

Dobře - a v čem by takový systém byl lepší?

(My nevíme, kolik provoz které školy stojí. Víme jen, kolik za něj dnes ředitel utrácí.)

V.Š.

poste.restante řekl(a)...
14. května 2013 v 0:56  

Nebuďte malicherný. Všichni ředitelé přece nakládají se svěřeným majetkem s péčí řádného hospodáře. :-)

Cílem je odstranit fatální závislost na počtu žáků. Dnes se školy bojí vyhodit byť jen jednoho žáka-darebáka. To je třeba zlomit.

Pokud mám pokryté náklady na provoz bez ohledu na počty přijatých žáků, jsem mnohem svobodnější.

Anonymní řekl(a)...
14. května 2013 v 18:20  

Ovšem to, že se pedagogický sbor bude cítit svobodněji asi není cílem takové změny financování, viďte?

poste.restante řekl(a)...
14. května 2013 v 19:14  

Právě naopak.
Už jste byl(a) někdy v situaci, kdy se rozhodovalo, jestli necháte grázlíka rupnout, či přímo vyloučit ze školy, ale s tím důsledkem, že dva kolegové přijdou o místo?
Už Vám někdy řekl ředitel na poradě, že Vaše škola získává pověst, že studium je u Vás náročné a tudíž se to projevuje na počtu přihlášek? Protože rodiče a žáci nechtějí náročné studium a jemu odpovídající znalosti. Chtějí pokud možno co nejsnáze získat "papír s vodoznakem".
To vážně nevíte, že většina středních škol je v postavení, že přijme každého, kdo se umí podepsat?

Anonymní řekl(a)...
14. května 2013 v 19:41  

No, já jsem nabyl dojmu, že ten podpis se zas až tak striktně nevyžaduje :-/

Vím o čem mluvíte. Paušální platba "na ústav" by samozřejmě mohla pomoci při řešení krátkodobého výkyvu v počtu žáků. My ale nemáme problém s jedinci, co chodí na školu, na kterou nemají. Máme klesající trend porodnosti a už dnes nějaké desítky procent míst na středních i vysokých školách navíc. Jak se těch míst zbavíme, když bude mít i vyprazdňující se škola dost peněz na provoz?

V.Š.

poste.restante řekl(a)...
14. května 2013 v 23:10  

Pokud se porodnosti týče, určitě by aspoň trochu pomohlo, kdyby část politiků přestala prorodinnou politiku označovat za "sociální inženýrství".

Jak se těch míst zbavíme ..?
Zřizovateli přece nic nebrání sledovat náklady a výkony. Ale osobně se domnívám, že není třeba to s redukcí přehánět. Určitě to chce počty škol snížit, ale třeba už zmiňovaná dopravní obslužnost není zanedbatelný parametr.

Anonymní řekl(a)...
14. května 2013 v 23:54  

Dovedu si představit intervenci státu do struktury škol, ty nerentabilní, jejichž absolventi nenajdou dostatek příležitostí k uplatnění, postupně utlumit a redukovat. Stát by měl začít určovat, které studijní a učební obory výrazně chybí, kterých řemeslníků je málo, a naopak. Dvacet let se tomu nechával volný průběh - ukažte mi druhou (západo)evropskou zemi, kde nechali strukturu škol takhle nafouknout? Dvacet let se nestavěly přehrady, teď bychom to chtěli začít regulovat? Těžko....
XY

Anonymní řekl(a)...
15. května 2013 v 19:20  

Co by měl dělat stát pro zvýšení porodnosti je nepochybně zajímavá otázka, se způsobem financování škol ale naprosto nijak nesouvisí.

Redukovat počet míst na školách podle reálné poptávky po absolventech je dobrý nápad. Ovšem stále Vám chybí kritéria, na základě kterých rozhodnete, které gymnázium dostane méně peněz a které víc.


V.Š.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.