Tablety pronikají do škol v Česku. Zatím bez zájmu a podpory MŠMT.

středa 22. května 2013 ·

Dosavadní zkušenosti českých škol s digitální výukou jednoznačně potvrzují vysoký potenciál nových technologií, jako jsou tablety či notebooky. Ačkoli strategie vzdělávání do roku 2020 o zapojení počítačů či tabletů do výuky nemluví, některé školy počítačům do výuky pozvolna prošlapávají cestu. Bez pomoci ministerstva a dalších institucí bude zavádění technologií do škol pomalé a obtížné, zejména kvůli financování.


V loňském roce bylo v ČR prodáno více než čtvrt miliónu tabletů. Ještě rok předtím se u nás na jeden tablet prodalo 11 notebooků, vloni to byl jeden tablet na 3 notebooky, v posledním čtvrtletí se poměr dokonce vyrovnal na 1 : 1. Nejnovější statistiky po prvním čtvrtletí 2013 konstatují, že nástup tabletů na úkor notebooků nezadržitelně pokračuje – analytická společnost DisplaySearch, že více tabletů než všech počítačů dohromady se prodá již v tomto roce. Tento typ mobilního zařízení se tedy stává součástí běžného života a není pochyb, že v nejbližších letech pronikne i do škol. Přesto připravovaná strategie vzdělávací politiky MŠMT ČR do roku 2020 neobsahuje ani jednou slovo počítač, natož tablet.

Vlády mnohých států se na invazi nejmodernějších přístrojů připravují a organizují projekty na ověření jejich využití ve výuce. Jen za loňský rok bylo po celém světě do škol implementováno celkem 8 milionů tabletů. Například na kalifornské střední škole v Riverside se výsledky žáků používajících elektronickou učebnici matematiky ve formě speciální aplikace v tabletu zlepšily o neuvěřitelných 19 bodů během jednoho školního roku.

„Kvalitní interaktivní elektronické učebnice existují i v Česku. Stát však žádnou implementaci tabletů do základních škol aktuálně neprovádí a ani ji podle našich informací z března letošního roku neplánuje,“ uvádí Jiří Fraus, ředitel stejnojmenného nakladatelství, jednoho z největších učebnicových nakladatelství u nás.

Škola v České Kamenici: řešme finance na IT systémově, ze státního rozpočtu nebo zapojením bank

Právě Nakladatelství Fraus ve spolupráci s dalšími partnery implementovalo ve školním roce 2012/2013 v rámci projektu Flexibook 1:1 do škol v ČR několik stovek tabletů. „Projekt je založen na tom, že každý žák má svůj vlastní tablet s nainstalovanými interaktivními učebnicemi pro školní výuku, ale i domácí přípravu. Cílem projektu bylo zjistit, zda se žáci mohou učit bez papírových učebnic,“ vysvětlil iniciátor projektu Jiří Fraus.

Do projektu je zapojeno celkem 16 základních škol a víceletých gymnázií. Jednou z nich je například Základní škola T. G. Masaryka a gymnázium v České Kamenici. Právě tato škola má už čtyřleté zkušenosti s výukou prostřednictvím notebooků a nově také tabletů. „Přes všechny nároky, požadavky a těžkosti si nedokážeme představit, že bychom se museli vracet zpátky ke klasické výuce za pomocí „černé“ tabule. Výsledky vzdělávacího procesu jasně ukazují, že vliv digitální výuky je jednoznačně pozitivní. Při takovéto výuce se aktivizují i žáci, kteří jsou při klasické výuce pasivní,“ říká ředitel Daniel Preisler.

Učitelé, žáci i jejich rodiče v mnoha školách se přesvědčili o prospěšnosti digitální výuky. Zároveň se ale na základě zkušeností shodují na tom, že bez pomoci ministerstva a dalších institucí bude zavádění technologií do škol pomalé a obtížné. „O tom, že lze realizovat digitální výuku s počítači ve formátu 1 : 1 na běžné ZŠ, jsem přesvědčen. Škola však musí být na tento typ výuky připravena technicky a také personálně. Neméně důležitá je pak spolupráce s rodiči, kteří se na nákupu tabletů podílejí. Finanční stránku je však do budoucna třeba řešit systémově, v rámci státního rozpočtu, nebo třeba bankovního sektoru,“ předkládá řešení Daniel Preisler, ředitel Základní školy T. G. Masaryka a gymnázia v České Kamenici. Pod spoluprací s bankovním sektorem má ředitel Preisler na mysli finanční model, kdy rodič notebook pravidelně splácí po nějakou dobu, ale banka zaručuje, že nedojde k enormnímu navýšení počáteční ceny.

Tablety jsou vhodné pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Přibývá i dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým ve vzdělávání pomáhají právě  počítače, tablety a chytré telefony. Zastřešující iniciativou pro využívání tabletů ve speciálním vzdělávání je neformální komunita iSen, která vznikla z iniciativy pedagogů ve Speciální ZŠ v Poděbradech.

Například sedmiletá Zuzka s diagnózou dětská mozková obrna je upoutána na vozíčku a ve všech ohledech závislá na péči druhých lidí. „Velké problémy s jemnou motorikou jí nedovolují plnit školní úkoly, které vyžadují ovládání prsty. Zuzka přitom rozumově zvládá běžné prvňáčkovské úkoly, jako je přiřazování slabik k obrázkům nebo skládání slov ze slabik. K tomu, aby mohla své schopnosti prokázat a dále rozvíjet, využívá její paní učitelka vzdělávací aplikace, kde Zuzka nemusí obrázky a slova fyzicky zvedat a přikládat, ale stačí dotykem ovládat displej tabletu,“ popisuje zástupkyně ředitele poděbradské školy Lenka Říhová.

V rámci inkluzivního vzdělávání informační technologie využívají i v České Kamenici, kde po třech letech projektu Odpolední škola mohou konstatovat, že u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami došlo ke zlepšení prospěchu a zvýšení sebevědomí při výuce.

20 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
22. května 2013 v 9:51  

Spatny nadpis, ma byt -
Nekdo hodla ryzovat na protlaceni tabletu do skol.

Anonymní řekl(a)...
22. května 2013 v 11:14  

"Kvalitní interaktivní elektronické učebnice existují i v Česku"

No ono to s tou jejich kvalitou, hlavně po metodické stránce, není nic moc.

Anonymní řekl(a)...
22. května 2013 v 11:38  

Škoda, že jste nenabídl/a nakladatelům učebnic své služby. Jestli opravdu umíte vytvářet učebnice po metodické stránce lepší, než jsou ty prodávané, vydělal/a byste si víc než učením ve škole.

Anonymní řekl(a)...
22. května 2013 v 11:42  

Pro 22. května 2013 9:51:

Přečtěte si to ještě jednou, pokud možno s porozuměním.
Článek je o tom, že děti tablety mít budou tak jako tak, a samozřejmě i ve škole - a zakazovat jim jejich používání je pitomost non plus ultra.

Problémy jsou dva:
- část chudých dětí je mít nebude
- školy a učitelé ve většině nebudou připraveni, jak se k tomu všemu konstruktivně postavit, mj. proto, že zoufale chybí peníze.

Anonymní řekl(a)...
22. května 2013 v 13:26  

"Škoda, že jste nenabídl/a nakladatelům učebnic své služby. Jestli opravdu umíte vytvářet učebnice po metodické stránce lepší, než jsou ty prodávané, vydělal/a byste si víc než učením ve škole."

Nebuďte směšný. Snad si nemyslíte, že se nakladatelé zajímají o názory a schopnosti obyčejných učitelů. Za celých 20 let, co se o danou problematiku zajímám, jsem nikde neviděl, že by nějaká firma na pozice metodiků při tvorbě výukových programů a interaktivních učebnic vypisovala výběrové řízení. Vše je to o známostech proboha, tak jako všude jinde.

Anonymní řekl(a)...
22. května 2013 v 13:29  

A podle toho to taky většinou vypadá. I ty interaktivní učebnice.

V některých je použito malé písmo v interaktivních cvičeních a žáci je nevidí už ze třetí lavice. V jiných je nesmyslně řešeno spouštění interaktivních cvičení, kdy vám cvičení s jednou otázkou naskakuje 2 minuty. No za tu dobu těch otázek vynyslím a s dětmi zodpovím i deset. Efektivita práce mnohdy jde se špatně udělanými int. učebnicemi do kelu.

Anonymní řekl(a)...
22. května 2013 v 13:38  

Jo jo. Navíc interaktivní učebnice a vůbec učebnice od Frausu jsou nepřehledné až na půdu. Navíc ignorují v mnoha předmětech základní pravidlo výuky na ZŠ, a to že děti se mají učit od konkrétního k abstraktnímu. např. učebnice zeměpisu jsou pojaté tak, že by podle nich nechtěl učit ani rozumný kantor na vyšším gymplu.

Anonymní řekl(a)...
22. května 2013 v 14:44  

"Nebuďte směšný. Snad si nemyslíte, že se nakladatelé zajímají o názory a schopnosti obyčejných učitelů."

To si tedy myslím. A vy jste naprosto vedle. Víte proč? Protože z učebnic si učitelé ve školách VYBÍRAJÍ (jestli vám učebnici někdo nařídil proti vaší vůli, jste naprostá výjimka a lze jen spekulovat, jestli je důvod ve vás nebo v předmětové komisi či v řediteli). A s tím, zdali si učitelé vyberou právě ty jejich učebnice, stojí a padá byznys všech učebnicových nakladatelství.

Pytlik Blaha řekl(a)...
22. května 2013 v 20:26  

Zatím bez zájmu

Kdoví, jestli to není ten lepší stav. Ještě jsme se nevzpamatovali z interaktivního třeštění a už jsou tady pilulky.
Doopravdy ale nerozumím tomu, kolik se pořád ještě najde lidí, kteří jsou z oné digitalizace výuky tak neskutečně vycukaní v jakémsi jejím zbožštění jako snad jediné možné záchrany naší vzdělanosti.
Nebylo by od věci, kdyby si dotyční už konečně uvědomili, že digitální a komunikační technologie jsou už pár desetiletí běžnou součástí našeho běžného života a že podstata problému českého školství spočívá v něčem úplně jiném.

obyčejná učitelka řekl(a)...
22. května 2013 v 20:46  

digitální a komunikační technologie jsou už pár desetiletí běžnou součástí našeho běžného života... podstata problému českého školství
Ta dvě desetiletí digitalizace se podezřele kryjí s poklesem vzdělanosti, nemáte pocit?

poste.restante řekl(a)...
22. května 2013 v 21:18  

Ta dvě desetiletí digitalizace se podezřele kryjí s poklesem vzdělanosti, nemáte pocit?

Tady bych ICT nepodezříval. Technologie nejsou příčinou, ale katalyzátorem probíhajících změn.
Zkrátka s pomocí počítače dokáží děti zblbnout a zparchantět rychleji, nežli bez nich.
A příležitostí k zparchantění jsme jim poskytli bezpočtu.

Anonymní řekl(a)...
26. května 2013 v 13:03  

Já dostal na škole notebook. V obchodě za 13 tisíc. V rámci projektu za 60 tisíc. Pssst, nikomu to neříkejte. Nikdo to totiž nechce slyšet.
PS: pro žáky je počítač nepřipojený k facebooku bezcenným kusem železa.

Anonymní řekl(a)...
26. května 2013 v 13:06  

Ještě jedna připomínka: co budou učitelé s dětmi s notebookama v rukou dělat? Děti, pusťte si počítač a něco si na něm dělejte.. a tím to skončí. Přece nechcete od těch pologramotných magister učitelek, aby kromě pisy-pisy ve wordu zvládaly něco jiného... Ředitelů a ředitelek škol se to týká tuplovaně.

Anonymní řekl(a)...
26. května 2013 v 13:09  

Poste Restante a Obyčejná učitelka mají pravdu: Zkuste po žácích něco spočítat na kalkulačce, v excelu, napsat vlastnoručně ve wordu nějaký článek. Vytvořit databázi či nedej bože, něco naprogramovat. Jojo, vyhledávat, Ctrl+C, Ctrl+V znají perfektně.

Anonymní řekl(a)...
26. května 2013 v 14:53  

Ve firmách se pracovníci s IT bojí mladých absolventů škol, protože po 5 letech už nestačí vývoji a mladí je válcují, na univerzitě měli nejnovější softwary, o nichž se už starším nezdá.

Ve školství se ovšem snese všechno. Paní učitelka neumí pustit interaktivní tabuli a vymyslet opakovací cvičení, ale nic se neděje, to je normálka přece. Dnes umí každý absolvent pajdy dobře dělat ve SmartNotebooku - ale práci ve škole nesežene. Kdyby se pančelky aspoň snažily o celoživotní vzdělávání, ale to by musel šéf hodně, ale hodně tlačit.

Anonymní řekl(a)...
26. května 2013 v 15:46  

"Dnes umí každý absolvent pajdy dobře dělat ve SmartNotebooku" - podle počtu Smartboardů na fakultě tomu moc nevěřím, ale na druhou stranu, na co mu je ve věku tabletů znalost proprietárního SW?

Anonymní řekl(a)...
26. května 2013 v 15:47  

"Kdyby se pančelky aspoň snažily o celoživotní vzdělávání, ale to by musel šéf hodně, ale hodně tlačit." Ony by se jistě snažily, ale víte, kolik má dnes ředitel na pražské ZŠ peněz na DVPP?

Anonymní řekl(a)...
26. května 2013 v 15:48  

A ještě k "Kdyby se pančelky aspoň snažily o celoživotní vzdělávání": za prachy z EU peníze školám se proškolilo pančelek, jen jestli je školili ti praví, když to není nikde vidět, že?!

Pytlik Blaha řekl(a)...
26. května 2013 v 16:52  

Že to není vidět? A co těch DUMů všude!
Kdo je dělal asi tak... brigádníčci za půl ceny?
O "výtěžnosti" zprojektovaných fondů snad ani nemá od dob Indoších smyslu hovořit. Proti argumentu, že jinak bychom neměli ani to, není účinné obrany. Je to jako sněť.

Anonymní řekl(a)...
26. května 2013 v 17:46  

Zrovna včera jsem procházel DUMy na jednom webu pro školy, jsou tam závěrečné práce ze školení. Všechny na jedno brdo, desítky věcných chyb - blbosti v textech, špatně řešené úlohy... hůř by to neudělali ani žáci ZŠ. Jasně že každý se to musí nějak naučit, ale hned to věšet na web bez upozornění, že práce neprošly korekturou a hlavně oponentským řízením?
Jinak by jich tři čtvrtě vůbec nemohlo ven. A víte kolik učitelů je s klidem použije a učí blbosti? Pokud žáci nejsou chytřejší než učitel.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.