Ondřej Turek: CERMAT: Opět špatně

pondělí 6. května 2013 ·

Nejen letošní maturanti si o CERMATu, který daňové poplatníky ročně stojí mnoho peněz, za které by mohli mít nová auta, basy piv a krásné ženy, pomysleli své. Letos jsem byl jedním z oněch maturantů, kteří si zvolili jako povinně-volitelný předmět anglický jazyk. Pomyslel jsem si, že zadání stále vymýšlí debílci z Marsu, kterým je jedno, když udělají něco špatně, protože jim stát jejich nedobře vykonanou práci opět milostivě zaplatí v plné výši.

Součástí zkoušky je i takzvaný „sloh“. První sloh je delší. Student se musí vejít do 120–150 slov, což je samo o sobě nesmyslné. Tolerance pouhých 30 slov je vražedná a málokdo nemusel vyškrtávat slova, či si nenechat strhnout body za nedodržení minimální/maximální hranice počtu slov. Ještě více mi toto pravidlo připadá přitažené za vlasy když vezmu potaz, že u slohu ve zkoušce z českého jazyka žádná horní hranice není. Ale budiž. Pravidla jsou jasná a jakž takž ještě skousnutelná.

Čím jsem byl ale velmi rozhořčen, byl druhý sloh. Ten bylo nutné napsat v rozmezí 60–70 slov. (…) Zanadával jsem si, že budu opět škrtat nadbytečná slova typu „and“ a nahrazovat je čárkami, abych se vešel do bezpečné mezery celých deseti slov. Měl jsem sto chutí vykřiknout, že už si dělají legraci a můžou nám dát přesný počet slov s tolerancí +/- 0 slov, ale zřejmě bych byl vyloučen od zkoušky.

Druhou věcí, která byla zcela špatně, bylo zadání! Sloh jsme měli za úkol napsat ve stylu postu na sociální síť (Facebook, Google+, Twitter,…).


Na konci vašeho ročního studijního pobytu v Anglii chcete prodat jednu z věcí, kterou jste si v průběhu roku pořídil/a, protože si ji nemůžete odvézt domů. Rozhodl/a jste se proto napsat sdělení na internetovou sociální síť (např. Facebook). Napište sdělení v rozsahu 60–70 slov, ve kterém:
  • uvedete, co prodáváte;
  • popíšete věc, kterou prodáváte;
  • sdělíte, proč věc prodáváte;
  • uvedete, jak vás mohou případní zájemci
    kontaktovat.
Už samotný fakt, že SLOH, ve kterém se ověřují znalosti, které měli studenti nabýt za 4 roky svého studia, má být ve formě postu je dosti kontroverzní. Co je však ale horší, nikdo netuší jak má takový příspěvek na sociální síť vypadat. Netuší to studenti, zřejmě to netuší ani učitelé, kteří budou práce opravovat (a co hůř, někteří ani nepřišli do přímého styku se sociálními sítěmi), možná to netuší ani CERMAT.

Cermat vydal oficiální publikaci, ve které jasně a srozumitelně popisuje typy slohových útvarů, které se mohly při maturitě objevit v zadání. Na první pohled je celkem jasné, jak se má dané sdělení na sociální síť napsat. Kde je tedy kámen úrazu?


Sdělení, zdroj: CERMAT

Problém je v tom, že na sociálních sítí nelze přesně definovat styl psaní. Je velký rozdíl v tom, zda píšeme příspěvek o prodeji věci na svůj profil (předpokládá se neformální jazyk), nebo na oficiální skupinu/stránku/aplikaci určenou k prodeji/nákupu věcí (očekává se formální jazyk, ale i zde je to velmi sporné). V zadání k slohu nic takového napsáno není, takže maturant má šanci 50/50, že se strefí do stylu psaní.

Druhou věcí, nad kterou se CERMAT zjevně nepozastavil, je informace, že sdělení musí být dle publikace objektivní. Všechny sociální sítě jsou ale postaveny na principu sdílení vlastních názorů a myšlenek – tedy na subjektivitě. Vezměme si kupříkladu nejrozšířenější sociální síť Facebook. Vybízí nás větou: „Co se vám honí hlavou?“ a snaží se vás přimět ke sdílení nějakého postu. Konkurenční Google+ se zase ptá na to, co je nového. Ve druhé části odstavce sice CERMAT subjektivitu připouští, ale jen u neformálních sdělení. Opět tedy narážíme na problém v zadání – neuvedení místa, kam sdělení píšeme.

Dalším problémem je struktura. Dle publikace od CERMATu je nutné u tohoto typu slohu uvést nadpis, či na sociální síti alespoň oslovení. Je ale zcela běžný jev, že se k příspěvkům na sociální sítě oslovení ani nadpis vůbec nepřipojuje.

Poslední věcí jsou jazykové prostředky. V publikaci se píše, že se máme vyvarovat hovorových výrazů. To se ale vylučuje s neformálními příspěvky na poli sociálních sítí. Dále je zde uvedeno, že nemáme používat zvolání. V prostředí sociálních sítí se ale opět se zvoláním setkáváme a jsou zcela namístě („Hi there!“, „OMG“, „Cool!“).

Otázkou tedy je, zda se opravdu jedná o sdělení, nebo se příspěvek na sociální síť blíží spíše ke vzkazu.


Vzkaz, zdroj: CERMAT

Zde je však problém s grafickým oddělením oslovení. Pokud připustíme, že příspěvek na sociální síť napíšeme s oslovením, není nutné ho graficky dělit od zbytku textu. Některé sociální sítě dokonce ani dělení na odstavce neumožňují kvůli šetření místa na webu.

Další věcí je nutnost podpisu. Zaprvé se u příspěvků nepodepisujeme, protože se o to stará naše sociální síť a zadruhé z popisu vzkazu není zcela jasné, zda je nutné se u maturitního slohu podepsat dolů (např. Twitter), nebo jestli je podpis správně nad příspěvkem (např. Google+ či Facebook).

Vzhledem k tomu, že příspěvky na sociální sítě po rozboru a následném zvážení všech pravidel psaní daného útvaru neodpovídají ani sdělení ani vzkazu, není jasné, jakým stylem se maturitní sloh z maturity měl psát. Osobně se domnívám, že hodnocení bude zcela v kompetenci učitele, který bude sloh opravovat. Pokud si tedy učitel usmyslí, že je nutné, aby byl jazyk formální, tak to tak také bude hodnotit. Ostatní náležitosti budou taktéž na jeho vlastním uvážení. Může se tedy kupříkladu stát, že jeden maturant dostane jedničku za skvěle napsaný sloh neformálním jazykem a druhý obdrží od jiného učitele strhnuté body za použití právě neformálního jazyka.

PS: Vzkaz CERMATU: Táhněte do háje, debilové!

Převzato s laskavým souhlasem autora z jeho blogu Opicakuz's Idea na Desítka cz

24 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
6. května 2013 0:36  

V zadání je jasně napsáno, že s jedná o SDĚLENÍ. Není mi tedy jasné, proč autor do textu plete zprávu.

Anonymní řekl(a)...
6. května 2013 4:19  

A proto je absurdní dbát na různé přesně definované formáty (sdělení, zpráva, ...) na úkor komunikační funkce. Chyba je na straně dekád výuky českého slohu, nejen na straně CERMATu.

Simona CARCY řekl(a)...
6. května 2013 6:29  

Je to smutne, ale dnesni maturant neumi ani spravne napsat nadpis. Spravne se clanek jmenuje "Ondrej Turek: Opet spatne!"

Ygrain řekl(a)...
6. května 2013 6:29  

Bingo. Pokud není zadání nejasné záměrně, tedy aby bylo možno tolerovat odchylky od formálního stylu a nedodržení stylistických požadavků, chystá se grande opakování loňského debaklu se slohovkami z češtiny, tentokrát v anglické verzi. V obou případech ovšem na úkor studentů.

Anonymní řekl(a)...
6. května 2013 9:10  

Debakl se slohovkami z češtiny? Na základě čeho tak soudíte? Mediální kampaně, nebo rozhovoru s těmi, kdo práce hodnotili? Předpokládám, že na základě první varianty, čímž jste si dal/a, Ygrain, vizitku nepříliš lichotivou.
Jiná věc je, že toto zadání opravdu není optimální z důvodů, které článek vcelku vystihuje. Autorovi by ovšem slušelo, kdyby více přemýšlel - např. pasáž "Student se musí vejít do 120–150 slov, což je samo o sobě nesmyslné." - jej usvědčuje z toho, že svůj názor bere až příliš vážně a nehodlá se zabývat studiem toho, co a jak se hodnotí (třeba i ve světě). Perlou je pak "maturitní sloh z maturity" - ale to je pro něj jistě maličkost ve srování s tím, že v CERMATu jsou debilové...

Kalashnikoff řekl(a)...
6. května 2013 9:13  

"A proto je absurdní dbát na různé přesně definované formáty (sdělení, zpráva, ...) na úkor komunikační funkce. Chyba je na straně dekád výuky českého slohu, nejen na straně CERMATu."
Ou jés, se stejným mlokovským argumentem můžeme odstřelit existenci spisovného jazyka a netrápit děti učením se pravopisných pouček, že? Jsou stejnou ztyřelou veteší jako funkční stylistika. Ať žije věk mloků!!!!

Anonymní řekl(a)...
6. května 2013 10:21  

Kdyby si studenti raději opakovali slovíčka nebo konverzovali v cizím jazyce, ale kdepak. Dnes frčí mlátit prázdnou slámu a kecat do všeho.

Ondřej Opicakuz Turek řekl(a)...
6. května 2013 10:36  

V puvodnim clanku je nadpis uveden jinak, nez zde.

Anonymní řekl(a)...
6. května 2013 10:46  

Plně souhlasím s autorem.Chodím na osmiletý gympl a tím nechci samozřejmě se nijak vyzdvihovat ale je jasné že cizím jazykům se tu věnuje rozsáhlejší příprava než např. na průmyslových zdravotních či jiných školách a já i většina mých spolužáků měla s druhou částí slohovky tento stylistický problém a i naši angličtináři co na učí nejen na naší škole ale zároven i na univerzitách a různých jazykových školách se vyjádřili , že je to podáno sporně a nevěděli by si s tím rady .Jak tedy má maturant zvádnout něco s čím si není jistý ani vysokoškolský pedagog mě zůstává záhadou.

Anonymní řekl(a)...
6. května 2013 10:58  

Zdejší komentáře přesně ukazují, v čem je česká škola špatná. Ondřej poukáže na závažný problém a vy se do něj pustíte za formální nedokonalosti místo abyste přemýšleli o jeho argumentech. Další verze stejného článku je zde a pod ním diskuse daleko hlubší: www.horydoly.cz/deti/tahnete-do-haje-debilove.html

Ygrain řekl(a)...
6. května 2013 11:23  

To anon z 6. května 2013 9:10:

Odkudpak by člověk tak ještě mohl mít informace, a světe div se, třeba i z první ruky... "C" je správně, milý anonyme, a na označení "debakl" trvám.

Anonymní řekl(a)...
6. května 2013 13:29  

to Ygrain:
Mohl byste svůj názor nějak rozvést? Napsat konkrétní argumenty, které vás vedou k závěru, že loňské maturitní písemky z češtiny byly debaklem?
Připravoval jsem na ně své žáky a o žádném debaklu nevím.

tlumočník

Anonymní řekl(a)...
6. května 2013 14:04  

Naprosto souhlasím. Jak mám DOPRDELE VĚDĚT, jak si CERMAT představuje příspěvek na FB? Vždyť to je tak silně subjektivní a strašně to záleží na okolnostech, že to prostě jednoznačně stanovit nejde!

Jiří Guth řekl(a)...
6. května 2013 14:10  

Pěkně napsané. Nešlo by to uznat jako sloh k maturitě z češtiny :-)? Děkuji, přimělo mě to podívat se do té publikace CERMATu. Což mě inspirovalo k následujícímu návrhu: co kdyby publikace od CERMATu byla jen několikastránková, s formálními požadavky, a vše "obsahové" či věcné (náležitosti různých typů slohových útvarů) by zůstalo tam, kde to má být, totiž v učebnicích? MŠMT by pak buď vydáním schvalovací doložky potvrdilo, že v dané učebnici jsou náležitosti slohových útvarů obsaženy, nebo by vydalo stanovisko, že to tam není? Popis toho, "co má žák znát k maturitě", postupně nějak bubří a krom RVP je i v katalogu požadavků, bude ve standardech a teď ještě i v takovýchto publikacích - proč?

Anonymní řekl(a)...
6. května 2013 14:24  

Proc?
Protoze ukolem nas ucitelu je pripravit zaky na budoucnost, kterou neumime jasne popsat.
Pravil David Warlick a Sedych.

Anonymní řekl(a)...
6. května 2013 14:44  

Ygrain, patřil/a jste do skupiny centrálních hodnotitelů? Pak můžete psát o informacích z první ruky.
Pokud učíte češtinu, ale do projektu CeHoPP jste nevstoupil/a, pak víte leda tak ... - při vší úctě. Ono je dnes naprosto běžným jevem, že vyučující češtiny odmítají uznat tak elementární věc, jako je existence syntaktického pravopisu, a na školeních se hádají, že nic takového neexistuje. Funkční styly? Učit podle nich? Hodnotit objektivně, metodicky, podle kritérií? Oni přece mají cit. A pokoru. To jsou panečku objektivní kritéria, kam se hrabe CERMAT!

Anonymní řekl(a)...
6. května 2013 15:14  

Stručně : Ty ocasu potáhanej, místo aby ses zabýval myšlenkou obsahu tu řešíš jak to autor napsal. Certmat to opět posral, což jsme stejně všichni vědeli už dopředu...

Anonymní řekl(a)...
6. května 2013 16:08  

pouhý "detail": škoda, že nevíme, co dělaly maturantky, zatím by co si maturanti přáli auta, basy piv a krásné ženy..tomu říkám myslet půl :)

Anonymní řekl(a)...
6. května 2013 16:13  

Je s podivem, co dneska Česká škola publikuje. Odpad. Tohle není argumentačně vyvážený text, to jsou plačky,plné hrubých neznalostí maturitní problematiky.

Anonymní řekl(a)...
6. května 2013 16:18  

Student se musí vejít do 120–150 slov, což je samo o sobě nesmyslné.

Milý Ondro, to jsi přeci věděl dávno před maturitou, že jsou daná nějaká pravidla a ta se musí dodržovat. Celý život se budeš muset podřizovat daleko větším nesmyslům. Tohle mi tedy tak strašné nepřipadá, navíc jsou ta pravidla stejná pro všechny.

Anonymní řekl(a)...
6. května 2013 17:10  

Nevím, a nechci posuzovat, zda mají pravdu kritici nebo zastánci. Ale vrtá mi hlavou, co se to děje v našem školství. Zdá se, že už se ani učitelé neshodnou, co a jak, ani u věcí zásadních, jakými jsou maturitní znalosti, učivo. To by přece mělo být zcela jasné, které žánry, druhy, styly se od absolventů vyžadují - jak to, že plno učitelů ani nechápe, oč jde a proč by se to mělo jako chtít?
Myslím, že by to chtělo nějaké protestování učitelů. Aby si někteří doplnili povinné znalosti (nebo nic takového neuznáme?) a nemátli nám studenty. A aby je dokázali připravit, na co mají. Jestli to tedy vůbec lze.
A viník? Uvažuju, že by to mohly být ty naše slavné rvp - od té doby, co nám vládnou, je tu bordel, binec a džungle, kam oko dohlédne.

obyčejná učitelka řekl(a)...
6. května 2013 21:46  

Spolu s panem Štefflem si postesknu: copak ty čtyři roky na SŠ jsou pouhou přípravkou na maturitu (rozuměj: ten papír)?

poste.restante řekl(a)...
7. května 2013 11:27  

Mno, podle obsahu příspěvků a vyjadřování jedinců, kteří uvádějí, že jsou v současnosti studenty, mám vcelku jasný pocit, že to s úrovní znalostí českého jazyka a slohu opravdu nebude valné.

Na tom asi nic nezmění sebelépe zadaná témata, či připravené sady parametrů, podle kterých se má práce hodnotit.

Osobně považuji rozsahy počtu slov, stanovené pro práce v jazycích za totální zhůvěřilost. Chápu, že se nikomu nechce číst a opravovat dlouhé elaboráty. To bude, přiznejme si, tím hlavním důvodem, proč toto omezení existuje.
Chápu, že jednou ze schopností, které by maturant měl během studia získat, je pregnantní a přesné vyjadřování. Ovšem nemyslím si, že by to měl být natolik klíčový parametr, aby jeho nedodržení mělo rozhodovat o úspěšnosti absolvování zkoušky.
Speciálně pak v českém jazyce považuji "písemnou práci", která rozsahem odpovídá příspěvku do diskuse na blogu, nebo přerostlé SMS-ce za naprosto nesrovnatelnou s maturitními pracemi z časů, kdy se ještě rozsah udával v počtu stránek.
Ale, koneckonců, současný stav nejen maturitní zkoušky je tristní a srovnávat maturanty dnes a před 20 lety zavání urážkou na cti.

Opicakuz řekl(a)...
7. května 2013 14:41  

Ad poste.restante:

V ČJ je to něco jiného. Tam je rozsah omezený pouze dolní hranicí - a to je dle mého mínění v pořádku. :)

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.