NÚV: Metodická podpora k upravenému Rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání

středa 27. března 2013 ·

Metodická podpora, kterou připravila sekce kurikula NÚV, má několik částí. První je elektronický Průvodce úpravami RVP ZV a ŠVP, který je spuštěn na Metodickém portálu RVP.cz a jeho součástí je i diskusní fórum. Vedle této podpory bude Konzultační centrum NÚV nabízet odpovědi na dotazy týkající se úprav ŠVP a ve spolupráci s NIDV budou ve vybraných městech ČR probíhat semináře k dané problematice.

Na podzim roku 2011 byly zahájeny práce na úpravách Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). Úpravy probíhaly v gesci MŠMT, které proces úprav iniciovalo a řídilo. Ke spolupráci byli přizváni především učitelé a ředitelé základních škol, případně někteří další odborníci. Hlavní garanci za provedené úpravy si ponechalo MŠMT. Úpravy RVP ZV byly schváleny na přelomu roku 2012/2013 a zveřejněny formou opatření ministra školství čj. MSMT-264/2013-210, ze dne 29. 1. 2013, s platností od 1. 9. 2013.

Po zvážení potřeb a možností změn RVP ZV byl dán prostor především úpravám, které vzešly z mezirezortních jednání a dohod o začlenění některých témat do RVP ZV nebo o jejich posílení. Zohledněny byly požadavky Ministerstva financí (MF), Ministerstva vnitra (MV), Ministerstva dopravy (MD), Ministerstva obrany (MO) a Ministerstva zdravotnictví (MZd). Jednání probíhala i s Výborem na ochranu rodičovských práv (VORP), s Úřadem vlády (ÚV) aj. Na základě těchto jednání a dohod byla do RVP ZV zařazena již dříve zpracovaná finanční gramotnost a dopracována nebo upravena některá aktuální a důležitá témata jako dopravní výchova, výchova člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, obrana vlasti, korupce, sexuální výchova v rámci výchovy ke zdraví.

Spolu s těmito úpravami se přistoupilo také k úpravě vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace, vzdělávacích oborů Cizí jazyk a Další cizí jazyk a některých částí obecných kapitol RVP ZV.

MŠMT si uvědomuje, že úpravy RVP ZV mohou pro školy znamenat různě rozsáhlé zásahy do ŠVP, proto pověřilo Národní ústav pro vzdělávání (NÚV), aby připravilo metodickou podporu na pomoc při zapracování úprav RVP ZV do ŠVP.

Metodická podpora, kterou připravila sekce kurikula NÚV, má několik částí. První je elektronický Průvodce úpravami RVP ZV a ŠVP, který je spuštěn na Metodickém portálu www.rvp.cz  a jeho součástí je i diskusní fórum. Vedle této podpory bude Konzultační centrum NÚV nabízet odpovědi na dotazy týkající se úprav ŠVP a ve spolupráci s NIDV budou ve vybraných městech ČR probíhat semináře k dané problematice.

Metodická podpora:
 • umožňuje
  • získat celkový přehled úprav provedených v RVP ZV
  • nalézt k úpravám vysvětlující a doplňující informace
  • zeptat se na odborné dotazy související s úpravami ŠVP a s výukou
  • diskutovat o úpravách ŠVP a o výuce
  • inspirovat svými zkušenostmi jiné učitele
 • nabízí (doporučuje)
  • způsoby úprav ŠVP
  • způsoby efektivního začlenění jednotlivých témat, která byla v RVP ZV upravena nebo doplněna, do ŠVP
 • poskytuje
  • vzorové příklady pro úpravy ŠVP
  • odkazy na další informace související s tématy upravenými v RVP ZV
Průvodce úpravami RVP ZV a ŠVP je rozdělen na část, ve které jsou zveřejněny upravené části RVP ZV, a na část, ve které jsou doporučení k úpravám ŠVP a konkrétní náměty k výuce. Předpokládá se, že uvedené náměty pro úpravy ŠVP budou postupně dále doplňovány a rozšiřovány o další náměty, doporučení a příklady.

Na každé stránce Průvodce jsou odkazy na vstupní stránku O průvodci a úpravách, na Obsah RVP ZV a na stránku s doporučeními Jak postupovat při úpravách ŠVP. V dolní části každé stránky věnované doporučením a námětům je odkaz na Konzultační centrum NÚV a diskuzní prostor.

Části upraveného RVP ZV je možné procházet postupně, nebo pomocí obsahu RVP ZV, případně pomocí odkazů u každého tématu.
 • Úpravy jsou v textu vyznačeny graficky.
 • U každé upravené části RVP ZV jsou odkazy na témata, která obsahují vysvětlení změn a doporučení k úpravám ŠVP.
Samostatnými tématy v Průvodci jsou:
 • Cizí jazyk a Další cizí jazyk
 • Matematika
 • Finanční gramotnost
 • Výchova člověka za běžných rizik a mimořádných událostí
 • Dopravní výchova
 • Korupce
 • Obrana vlasti
 • Standardy
 • Organizace dalšího cizího jazyka
U každého tématu budou jednak doporučení pro úpravy ŠVP stručné vysvětlení čeho se úpravy týkají, ale i přehled, kde všude v RVP ZV se téma vyskytuje.

Diskuzní fórum je prostor na Metodickém portálu k vzájemnému sdílení zkušeností a názorů o úpravách ŠVP. V něm bude možné se podělit o zkušenosti s výukou upravených témat a se způsobem jejich začlenění do ŠVP.

Konzultační centrum NÚV bude poskytovat odborné odpovědi na otázky související s úpravami ŠVP. Z kapacitních důvodů ale nenabízí  pro jednotlivé školy kontrolu upravených částí ŠVP.

Semináře k dané problematice proběhnou v Praze a Brně a budou komplexně informovat o metodické podpoře.

Vzhledem k omezeným zdrojům je metodická podpora situována především na Metodický portál www.rvp.cz.

Zdroj: RVP.cz

16 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
27. března 2013 v 16:29  

Byly zohledněny požadavky různých ministerstev. Byly zohledněny požadavky učitelů, kteří mají k žákům nejblíže? Ptal se jich někdo? Opravdu jste přesvědčeni o smysluplnosti a užitečnosti všech úprav? Má smysl učit na ZŠ druhý cizí jazyk i ty žáky, kteří reagují jen na světlo a teplo a kteří mají ve škole jen dvě pracovní tempa, a to pomalu nebo stát? Je vyřešena návaznost na střední školy? Nebo jen plníme nesmyslná doporučení EU? Výuka na ZŠ je totálně roztříštěná a chceme po škole všechno možné i nemožné. A výsledek? Katastrofa. To je fakt. To není pocit nebo domněnka. Mlátíme kolem sebe kompetencemi, implementacemi, všemožnými výchovami a myslíme si, že to pomůže. Myslí si snad někdo, že se na housle naučí hrát bez cvičení a dřiny. Nenaučí. Tak proč si někdo myslí, že na ZŠ to bude jiné a učitelé žáky něčemu naučí přes jejich odpor a nezájem. Zvýšit laťku požadavků, to je jediná cesta.
Pokud píšu hlouposti, dokažte mně to.
Tomáš

Anonymní řekl(a)...
27. března 2013 v 16:40  

Kdepak Tomáši, je to jak říkáš! Já mám dotaz: Opravdu si někdo na MŠMT myslí, že my učitelé máme na tohle čas? Vytvářet, doplňovat, upravovat, měnit a pořád dokola nesmyslný ŠVP? Já potřebuji hotové osnovy, s alternativami nebo klidně jednotné, a potřebuji čas na děti, na metodiku výuky, nikoliv na papírování!!! Kam jsme se to nechali zatlačit? Copak neumíme říct: Tohle dělat nebudeme! Nejsme vojáci a tohle jsou debilní rozkazy! Jenže naše názory nikoho nezajímají...

Anonymní řekl(a)...
27. března 2013 v 16:47  

OsH s slKU http://senmonerumesu.com/ zkCC h uhER dtX [url=http://senmonerumesu.com/]エルメス[/url] NfX m cdZX http://hannbaikochi1jp.com/ cuLH v cwCG ryG [url=http://hannbaikochi1jp.com/]COACH バッグ[/url] OfZ ygAF t fgIX http://dendoukochiinjp.com/ yzXG z spKC koD [url=http://dendoukochiinjp.com/]coach 財布[/url] CcF laGH e zkFY http://sinsakukochi1jp.com/ qpBZ b paLZ gkJ [url=http://sinsakukochi1jp.com/]コーチ 財布[/url] QvV erEO r xaNB http://hannbaierumesu.com/ xbVJ v rwLH jnJ [url=http://hannbaierumesu.com/]エルメス[/url] NvX i reRA http://nihonkochiinjp.com/ flUU j ouFY rrM [url=http://nihonkochiinjp.com/]コーチ 財布 ハート[/url] XoL k xvNQ http://louisnevuittonedspeedy.webs.com/ jvUT z jhNX utL [url=http://louisnevuittonedspeedy.webs.com/]louis vuitton store[/url] LrW e cfWO http://kochijapkangeia.com/ xlHP x ooJD huE [url=http://kochijapkangeia.com/]コーチファクトリー アメリカ[/url] PpS jmRS f vnCD http://saiyasuneerumesu.com/ btXC p eqEO vpA [url=http://saiyasuneerumesu.com/]エルメス エブリン[/url]

Pytlik Blaha řekl(a)...
27. března 2013 v 17:32  

Otázkou zůstává, je-li vůbec běžný učitel způsobilý zpracovávat dlouhodobé koncepční materiály.
I když s tou dlouhodobostí jsem to asi přehnal. Aby vzdělávací revizoři opodstatnili oprávněnost svojí existence, musí do toho šáhnout, počítam, každé tři, čtyři roky.

Anonymní řekl(a)...
27. března 2013 v 18:47  

A kdepak jste byli, když byl návr revite RVP předložen k diskuzi na Metodickém portále?

Anonymní řekl(a)...
27. března 2013 v 19:07  

Kde jsme byli? Psali jsme připomínky, jak to jen šlo: k sondám maturant, k rvp x švp, standardům apod. Bohužel jsme nebyli zaměstnanci MŠMT nebo všech těch ústavů, které současný zoufalý stav vytvořily! A vo tom to je, kurňa už...

Anonymní řekl(a)...
27. března 2013 v 20:09  

Připomínky jsem psal, ve smyslu švp zrušit a vyjma zelené knihy s osnovami nechat vše na učitelích ... bohužel můj příspěvek byl během dne přesunut správcem diskuse jinam...

Pytlik Blaha řekl(a)...
27. března 2013 v 20:33  

A kdepak jste byli

Hele, třeba já, a to mi nemůžete zalívat, mám normálně strach se k čemukoli vyjadřovat.
A to dokonce i anonymně pod nickem Pytlik. Provalit se, že jsem učitel píseckého gymnázia... joj, úplně mne oblil studený pot.
Poslouchám hajdpárk. Prý se nám tu někde rozpadá morálka ve špatně nastavené společnosti.

Anonymní řekl(a)...
27. března 2013 v 21:00  

Já vidím docela problém v tom, že do úprav ŠVP jde každý měsíc docela dost peněz. Tzv. koordinátor ŠVP, který má specializační školení (většinou je to ředitel školy, jak jinak) pobírá příplatek 1 000 - 2000 Kč měsíčně. Máme u nás cca 4 000 základních škol.

výsledek (vezmu-li průměrný přplatek 1 500 Kč)?

6 milionů měsíčně
72 milionů ročně
360 milionů od zavedení RVP

Penízky cinkají v kapsách ředitelů, ale úpravy ŠVP se chtějí zadara po učitelích, protože koordinátor přece koordinuje.

Anonymní řekl(a)...
27. března 2013 v 22:38  

1 000 - 2000 Kč měsíčně

Zajímavý údaj. Tyto peníze jsou nenároková složka, školy na ní většinou nemají. Neznám koordinátora, který by tyto peníze pobíral. Většinou tuto práci dělají koordinátoři naprosto zdarma, či pod hrozbou ztráty zaměstnání. To je většinová realita.

Anonymní řekl(a)...
28. března 2013 v 9:03  

Anonymní z 27. března 2013 16:47

Konečně ukázka srozumitelně napsaného ŠVP.

Anonymní řekl(a)...
28. března 2013 v 18:08  

"Tyto peníze jsou nenároková složka, školy na ní většinou nemají. Neznám koordinátora, který by tyto peníze pobíral."

Kecy, jen nevíte, kdo je vlastně oficiálně koordinátor.

Anonymní řekl(a)...
28. března 2013 v 19:13  

A taky nevite, jak velke penize komu a za co reditel skoly poukazuje.
Sedych

Anonymní řekl(a)...
28. března 2013 v 21:21  

většina koordinátorů švp nemá specializační studium - a poku už jej má - někdy dostanou 750Kč čistého měsíčně ...

Anonymní řekl(a)...
28. března 2013 v 22:20  

Na většině škol někdo to studium dělal. Jestli vy tam teda na tak důležitou věc, jako je koordinace ŠVP, nemáte specializačně proškoleného ředitele, no tak to tam máte pěkný brajgl.

Anonymní řekl(a)...
30. března 2013 v 0:22  

Reakce na předchozího: Na většině škol někdo to studium dělal.
----------------------------------
Nemáte pravdu, šlo o studium nejméně poptávané, nejméně prováděné a celá řada koordinátorů jej nemá a neměla /není to podmínka pro fci švp-koordinátora, stejně jako u evvo nebo ict (ten jediný má aspoň trochu snížený úvazek...)

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.