Martin Šín: Recenze knihy HTML5 a CSS3 - Názorný průvodce tvorbou WWW stránek

pátek 1. února 2013 ·

Kniha HTML5 a CSS3 je překladem světového bestselleru, který uvádí čtenáře do problematiky vytváření webových stránek přímo psaním jejich zdrojového kódu za pomoci jazyka HTML5 a v kombinaci s kaskádovými styly CSS3. Tzn. v současné době aktuálních verzích těchto jazyků.

Vzhledem k ne zcela stoprocentní podpoře těchto jazyků ze strany internetových prohlížečů může kniha působit dokonce nadčasovým dojmem něčeho, co dosud nebylo implementováno ze strany tvůrců prohlížečů webových stránek. Případná úskalí ze strany prohlížečů jsou zde zmíněna (testovány jsou nejpoužívanější z běžně používaných prohlížečů napříč verzemi). Ty nejnovější technologie a postupy tak mohou být s ohledem na podporu prohlížečů či mírnou zastaralost knihy vynechány.

Kniha je svou podstatou zaměřena jak na základy jazyka HTML, tak i na novinky nové verze 5 a podobně je tomu i v případě kaskádových stylů CSS. Z tohoto pohledu ji ocení jak začátečníci, kteří zde najdou názorné příklady a postupy krok za krokem, tak i pokročilí programátoři hledající základní referenční příručku, do které by si mohli přidat např. své poznámky na okraj.

Kromě textové podoby je kniha obohacena o počeštěné ukázky řešení jednotlivých příkladů, které jsou ke stažení na stránkách vydavatelství publikace. Uvedené příklady jsou logicky členěny do adresářů dle názvů kapitol. Názvy souborů pak odpovídají zobrazované skutečnosti, nicméně nejsou již odkazovány pod konkrétním příkladem v knize. Tím je trochu zhoršeno jejich dohledání. Na druhou stranu nutno ocenit úhledný kód, který může být zdrojem inspirace pro budoucí programátory webových aplikací.

Samotný obsah knihy o HTML & CSS

První dvě kapitoly jsou zaměřeny především na začátečníky. Popisují se zde základní pravidla vytváření webových stránek, např. pravidla pojmenování a uložení souborů, URL adresy, editory kódu a konečně také pravidla či specifika jazyka HTML obecně. Jinými slovy, jsou zde principy toho, čeho by se měl správný tvůrce webových stránek držet anebo se nad nimi alespoň zamyslet. Vše je samozřejmě uvedeno na názorných příkladech a obohaceno o řadu poznámek a komentářů.

Kapitola 3 popisuje základní kostru stránky napsané v jazyku HTML5 spolu s logickým členěním struktury stránky pomocí nadpisů a nejen to. Naučíte se zde správně používat nové značky, jako je záhlaví header navigace nav, zápatí footer, článek article, sekce section či postranní panel aside. Každá z těchto kapitol je obohacena definicí těchto prvků spolu s rozebráním jejich významu a příklady jejich použití. Také zde naleznete řešení rozdělení webové stránky pomocí značky div s ohledem na kompatibilitu napříč staršími webovými prohlížeči.

Kapitola 4 zmiňuje pravidla práce s textem. Jsou zde obsaženy takové informace, jako je vkládání odstavců, obrázků i nová značka time pro specifikaci času. Jsou zde uvedeny příklady zvýrazňování textu pomocí značek strong a em a zdůrazněny rozdíly významu oproti dříve hojně používaným značkám b, i nebo dokonce u. Těch způsobů, jak správně označit ten či onen text, je opravdu hodně, a tak alespoň uveďme, že se zde dozvíte, jak správně označit citaci, zdrojový kód, definovat nějaký pojem či sledovat změny na webové stránce atp.

Kapitola 5 se zabývá obrázky. Začátečníci se nejdříve dozví, v čem a jak správně ukládat obrázky, pokročilí uživatelé si pak mohou připomenout správné způsoby vložení obrázku do stránky. Zmíněna je také ikona stránky v podobě oblíbeného souboru favicon.ico, ať už pro prohlížeč nebo třeba iPhone.

Kapitola 6 se věnuje odkazům - odkazování pomocí kotev, z webové stránky nebo z částí textu na stránce.
O co je kapitola 6 stručnější, o to je kapitola 7 zajímavější. Jsou zde zmíněny základy kaskádových stylů CSS. Z počátku jsou zde probrána pravidla řešení kolizí pravidel mezi styly, jinými slovy je zde řečeno, kdy má jaké pravidlo přednost před druhým. Jsou zde zmíněna pravidla dědičnosti kaskádových stylů a jejich přetížení. Především pro začátečníky jsou zde uvedeny způsoby zápisu hodnot jednotlivých parametrů a konečně také barev. Barvy jsou zde zmíněny nejen v barevném modelu RGB, ale i HSL a jejich variantách obohacených o průhlednost, tzn. RGBA a HSLA.

Kapitola 8 se dál zaměřuje na vlastní práci s kaskádovými styly, způsoby vložení stylů a také využití stylů pro různé typy médií (např. pro zobrazení na obrazovce počítače či při tisku).

Kapitola 9 uvádí význam selektorů jazyka CSS pro přesné určení každého elementu stránky včetně jejich priorit použití. Rozebírá rozdíly mezi třídou a identifikátorem elementu, ukazuje možnosti výběru na základě kontextu, kde se který prvek nachází (např. na začátku či na konci určité části), atp. Důraz je přitom kladen také na staré i nové možnosti výběru určitého elementu podle jeho atributů a hodnot, které nabývá. Spolu s řadou uvedených příkladů se jistě jedná o zajímavé čtení na nedělní odpoledne.

Protože po přečtení kapitoly 9 bude určitě každému jasné, jak vybrat tu či onu část HTML dokumentu, v kapitole 10 se dozvíte, jak toho využít pro formátování textu pomocí stylů. Dozvíte se, jak vybrat základní rodinu písma, její velikost, styl a barvu. Prostě vše, co potřebujete nebo můžete potřebovat k naformátování textu podle svých představ.

Kapitola 11 patří mezi ty obsáhlejší kapitoly. Jmenuje se Rozvržení pomocí stylů a napoví a ukáže vám, jak pomocí stylů přeformátovat stránku tak, aby vypadala, jak má. Ukáže vám, jak ji správně a především pěkně pomocí CSS stylů rozdělit do jednotlivých logických bloků, jak se poprat s jejich uspořádáním, mezerami mezi nimi a také obtékáním či přetékáním textu nebo zarovnáním obrázků vůči textu.

Kapitola 12 rozebírá, jak pomocí kaskádových stylů upravit vzhled stránky pro potřeby určitého prohlížeče, ať už jím je ne příliš zdatná verze Internet Exploreru nebo prohlížeč mobilního telefonu limitovaný velikostí displeje. Vše jednoduše, přehledně a jak jinak než pomocí možností, které kaskádové styly nabízejí.

Kapitola 13 seznamuje čtenáře s webovými písmy - s písmy, které nemusí být nainstalovány na klientském počítači, a přitom použitelnými pro zobrazení textu přesně dle vašich představ. Jsou zde uvedeny možnosti jednotlivých prohlížečů i úskalí, se kterými se můžete při jejich použití setkat.

Kapitola 14 zmiňuje vylepšení jazyka CSS3 spočívající především v možnostech jednotlivých prohlížečů. Jsou zde uvedeny postupy, jak "zakulatit" rohy obdélníků na pozadí nebo jak skládat obrázky pozadí do vrstev. Je to pěkné čtení o tom, jak zviditelnit web pomocí několika efektů, které podporují moderní internetové prohlížeče.

Kapitola 15 rozebírá specifika seznamů, číslovaných i nečíslovaných a možnosti přenastavení výchozích vlastností. Navíc jsou zde rozebrány i seznamy definic spočívajících v nových značkách dl, dt a dd.

Formuláře jsou základním prvkem webu, kterak se něco dozvědět od návštěvníka stránky. Na konkrétním příkladu jsou v kapitole 16 rozebrány všechny základní formulářové prvky, jako jsou textová políčka, přepínače, zaškrtávací políčka nebo rozbalovací seznamy spolu s úpravou jejich vzhledu pomocí kaskádových stylů. Navíc se zde dozvíte, jak na obrázková tlačítka či jednoduché deaktivování části formuláře pomocí Javascriptu.
Kapitola 17 se stala mou oblíbenou. Je zde uveden postup vložení zvuku a videa do internetové stránky. Přitom jsou zde ukázány nové schopnosti jazyka HTML 5 a přehrávání multimédií přímo pomocí internetového prohlížeče. Protože ne všechny prohlížeče tímto disponují, je zde uveden i postup, který nechá metodu přehrávání (zobrazení) mediálního souboru přímo na prohlížeči, ať si sám vybere.

Následující kapitola se věnuje tabulkám a ta další pak vkládání externích skriptů. Pro mě osobně, jako pro pamětníka dob dávno minulých, byla kapitola o tabulkách příliš stručná, ale na druhou stranu tím jasně ukazuje, že využití tabulek např. pro rozdělení či rozložení textu či jednotlivých bloků na stránce je dávno pryč a dnes už se to dělá jednodušeji, a to pomocí CSS stylů nebo nových možností jazyka HTML5.
Konečně poslední dvě kapitoly jsou věnované testování a ladění webových stránek a vlastnímu publikování na webu (výběru hostingu a přenosu souborů na server). Je zde popsáno to, co by měl každý vývojář automaticky umět, a pokud to neumí, tak na to dříve či později přijde sám.

Aby toho nebylo málo, najdete v závěru knihy ještě přílohy v podobě referenční příručky jazyka HTML a CSS stylů, dál ukázky selektorů jazyka CSS, barevné hodnoty, přechody, dotazy na médium (obrazovka vs. mobilní telefon), atd.

Obsáhlá učebnice i manuál pro profíky

Vešlo se tam skoro všechno a co se tam nevešlo, to nebudete potřebovat. I tak by se dal charakterizovat obsah knihy co do kvantity materiálu. Spolu s přidanou hodnotou výukového materiálu, hlavou a patou daných kapitol i jejich návazností bychom jen stěží hledali něco podobného, co bychom stejně tak mohli zařadit někam mezi ryze odbornou literaturu a učebnici. Tato kniha má od každého něco.

Abychom jen nechválili, nutno podotknout, že některé často používané konstrukce postupu následujícího typu působí spíš dojmem přehnané podezíravosti čtenářů z lehké mentální zaostalosti:
  1. Napíšeme počáteční značku cite
  2. Napíšeme referenci/citaci. 
  3. Napíšeme značku /cite.
Na druhou stranu pro jiného mohou být vítanou změnou oproti jiným odborným knihám, kde zůstává konkrétní význam skryt mezi řádky a pro jeho pochopení musíte odstavec přečíst několikrát znovu (ideálně se pak vrátit zcela na začátek publikace). To se vám zde určitě nestane, kniha je v tomto dostatečně srozumitelná.

Knihu bych bez obav doporučil jak začátečníkům, tak i pokročilým programátorům webových aplikací, kteří si chtějí rozšířit své obzory nebo jenom zopakovat to, co už sami dobře znají.

Název: HTML5 a CSS3 Názorný průvodce tvorbou WWW stránek
Autoři: Elizabeth Castro, Bruce Hyslop
Jazyk vydání: česky
Počet stran: 440
Vydavatel: Computer Press
Rok vydání: Brno 2012
ISBN: 978-80-251-3733-8

Převzato s laskavým souhlasem z LinuxEXPRES.cz.

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.