ČŠI: Podpora informačních a komunikačních technologií 1.

pátek 8. února 2013 ·

Z Výroční zprávy ČŠI za školní rok 2011/2012 vybíráme údaje o počítačích pro žáky na ZŠ. 63 % PC v ZŠ používá MS Windows XP nebo starší, 36 % PC je starších 5 let, počet žáků na PC je u malých škol 4.4, u velkých škol 9,2. Téměř 81 % PC je umístěno v počítačových učebnách a 93 % je připojeno k Internetu.

Rozvoj informační gramotnosti žáků a učitelů byl jednou z priorit DZ 2007 a ve většině škol se ICT staly již nezbytnými prostředky ve výuce nebo pro podporu řízení škol. Opatření směřovala ke zlepšení podmínek pro využívání ICT pro učitele i žáky, k podpoře účelného využívání ICT ve výuce a připojení škol do sítě.

Monitoring stavu ICT v ZŠ navazuje na obdobné šetření realizované ve školním roce 2008/2009. Díky obdobné struktuře monitoringu ve školním roce 2011/2012 je možné popsat nejen aktuální stav v oblastech vybavenosti škol, personálního zajištění správy ICT nebo úroveň využití ICT při výuce, ale vysledovat také trendy v těchto podoblastech prostřednictvím porovnání dat zjištěných ve zmiňovaném období. Je také možné vysledovat trendové jevy doprovázející tuto oblast v kontextu některých realizovaných opatření.

5.1 Základní školy

5.1.1 HW určený žákům


Základním ukazatelem charakterizujícím míru přístupnosti ICT pro žáky je podíl počtu žáků na 1 PC (pracovní stanice nebo notebook), resp. obrácený poměr počtu PC na 100 žáků, viz následující tabulky – základní charakteristiky podílu PC a trendová interpretace.Je zřejmé, že vývoj počtu PC určených žákům spíše stagnuje, respektive se mírně zhoršuje a že situace možné nedostatečnosti je výraznější ve větších školách. O použitelnosti nebo vhodnosti PC pro výukové účely však rozhoduje jejich počet jen do určité míry. Šetření ČŠI před třemi lety identifikovala největší slabinu vybavenosti škol ve stáří užívané techniky. O této silné kvalitativní nedostatečnosti se vyjadřovali i samotní učitelé v dotazníkových šetřeních.

Z výsledků aktuálního šetření vyplývá, že zejména v uplynulém školním roce došlo k výrazné modernizaci a navýšení podílu nových PC (stáří do 3 let). Tento jev je však bohužel jen skokový a je pouze důsledkem pozitivních dopadů projektů EU PES. Tyto dopady jsou však pouze jednorázové a systémová podpora obměny ICT není nadále nastavena.

Pozitivním zjištěním je výrazně vyšší podíl nových PC v malých školách, které v tomto hledisku při minulém šetření vykazovaly kritických hodnot.

I přes zvýšení podílu nových PC je nadále alarmující podíl PC starších 5 let (35,6 %), resp. jejich podskupiny PC starších 7 let s podílem asi 20 % v celkovém počtu PC ve školách.

Nadále je tedy zřejmé, že se školám nedaří nastavit pravidelný a adekvátní cyklus obnovy PC respektující jejich životnost, a to jak technologickou, tak zejména morální, která je nekompromisně určována množinou SW, který je možno provozovat v kontextu soudobého standardu využití ICT.


Podobným kvalitativním pohledem na využívaná PC může být podíl zastoupení operačních systémů PC. Ze zjištěných údajů je zřejmé, že obecně nadále dominují operační systémy společnosti Microsoft. V souvislosti s „omlazením“ vybavení narostl podíl aktuálních verzí těchto systémů (verze 7 a Vista), došlo sice k výraznému úbytku verze 2000, ovšem kritickým faktorem je podíl verze XP, která již není řádně podporována ani výrobcem.


Pozitivně může být vnímán zvyšující se podíl škol využívajících některou z virtualizačních platforem. Děje se tomu tak ale zejména z podnětu zřizovatele, který pak zpravidla také nese náklady na provoz těchto systémů, přičemž však dokáže efektivně pokrývat potřeby více škol.


Následující tabulka odhaluje zejména zjištění, že výrazná většina PC je ve školách umístěna pouze v počítačových učebnách a slouží k přímé výuce ICT předmětů. Jejich využití žáky mimo výuku je problematické a soustředí se především na dobu po ukončení výuky. Jen velmi malý podíl PC je pak možné žáky využít mimo výuku pro potřeby přípravy apod.

Pozitivním jevem je však to, že téměř všechna PC jsou připojena k internetu.

19 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
8. února 2013 11:55  

Pred vstupem do uceben by se mel inspektor dobre podivat, co stoji na stole rediteli skoly.
Srovnani mohou byt pro inspekcni zavery docela podnetna.
Sedych

Anonymní řekl(a)...
8. února 2013 12:08  

nechápu, proč ČŠI kontroluje něco, na co stát neposkytl školám už dvanáct let peníze. Naposledy viděly školy peníze na PC v dobách INDOSE. Z MŠMT na vybavení peníze nepřicházejí, peníze z OINV stačí sotva na nové učebnice, a zřizovatelé na tom také nejsou tak, aby co 5 let valily do škol několik statisíc na nové PC do učeben.

Takže vybavení mají jen školy, které dokázaly využít projektů a teď se nakoupilo z šablon. Co bude pak? Žádnou systematickou podporu nevidím, a to ani na poli techniky, ani na poli výukových programů a ani na poli vzdělávání.

Anonymní řekl(a)...
8. února 2013 12:12  

Zdravím

V dnešní době je jasné, že vhodný stav by byl, aby měl každý žák k dispozici počítač, nebo zařízení s podobnou funcionalitou a to kdykoliv je to pro výuku vhodné.

Jinak poměrný údaj není až tak dobré měřítko. Nevypovídá o tom, jak je na škole organizován přístup k počítačům.

Mnohem lepší údaj by byl, kolik průměrně času stráví žáci "smysluplnou" prací s PC. Což je údaj který vypovídá také o učitelích.

To už by se ovšem cifršpiónům špatně počítalo.

Mintaka

Anonymní řekl(a)...
8. února 2013 13:18  

Chápu zprávu ČŠI jako podnět pro MŠMT, aby se chytili za hlavu a připravili podporu. Z tohoto pohledu jsem ráda, že ČŠI monitoruje (nikoliv kontroluje) podporu ICT ve školách. Konečně smysluplná práce a ty výsledky jsou opravdu běsné.

Pytlik Blaha řekl(a)...
8. února 2013 14:13  

Až se bude zase grantovat "Ovoce do škol", mohla by být upřednostněna firma Apple.

Anonymní řekl(a)...
8. února 2013 17:17  

Kolega Blaha je zastánce "nakouslého jablíčka", to je hezké :-)
V našich končinách ale stále převládá Mrkvosoft :-)

Faktem je, že dneska má každý doma nějaký ten "Book",
takže ať si ho nosí žáci i kantoři z domova a ušetřené peníze na nákup ICT se mohou rozdat potřebným :-)

Stačil by pak v každé škole zřídit 5% fond PC pro sociálně znevýhodněné žáky, tak jak třeba učebnice.


Jo a na stole řediteli sedí většinou pěkná zástupkyně, nebo tam stojí DDT :-)

Petr

Anonymní řekl(a)...
8. února 2013 19:04  

Chci jen připomenout, že Praha žádné šablony nemá, co si škola nějak sama nepořídí, to nemá.
Je hodně těžké držet nějaký standard pro výuku pro budoucnost.

Soňa

Anonymní řekl(a)...
8. února 2013 20:20  

Praha sice nemá šablony, ale na pomůcky dostaly školy srovnatelnou částku s šablonami. Jen nemusí smolit DUMY jako ostaní.

Anonymní řekl(a)...
8. února 2013 23:54  

Mozna by si Prazaci DUMy radi zasmolili.
Sedych

Anonymní řekl(a)...
9. února 2013 8:07  

A to si myslíte, že pražští učitelé nedělají pro žáky pracovní listy, cvičení, pomůcky apod.? Pomůžu - dělají, ale jaksi se to rozumí samo sebou, tedy v rámci platu. 99% DUMů jsou právě ony pracovní listy. Navíc, jak už je též zvykem, peníze "přišly" na poslední chvíli (počátkem prosince, na jejich využití byly cca 3 týdny), rozhodně se nedalo vyhlašovat výběrové řízení na technologické vybavení školy.
OU

David Hawiger řekl(a)...
9. února 2013 9:54  

Dle mého soudu není sporu o tom, že ČŠI si zaslouží uznání za monitoring digitálních technologií na školách. Taktéž oceňuji, že nenabízí "strohá data", ale předkládá i komentáře (viz upozornění na to, že aktuálně je nutné brát v potaz mimořádnost úzce související s EU peníze školám).

Věcí diskuse je pak efektivita vynaložených prostředků, analýza trendů a následné doporučení systémových opatření.
Dle mého názoru nelze problém zúžit na "železo+motor" (tj. počítač+operák). Stanovení strategických cílů na základě těchto dvou kritérií dle mého soudu pouze zvýší tlak na finanční prostředky, kterých v budoucnu určitě nebude "na rozdávání". A pokud ano, pak doufám, že nikoliv formou INDOŠů či EU PESů.

Anonymní řekl(a)...
9. února 2013 18:13  

"že ČŠI si zaslouží uznání za monitoring digitálních technologií na školách"

Proč by měla být ČŠI chválena za něco, co je buď její pracovní povinností anebo,jak tady kdosi napsal, za to, že kontroluje něco, co ji nemá vzhledm ke státem neposkytnutým finančím prostředkům vůbec zajímat.

Anonymní řekl(a)...
9. února 2013 18:50  

co ji nemá ... vůbec zajímat

9. února 2013 18:13

Miluju, když se diskutující takhle odkope. Proč by se nemohl kontrolovat stav technologií na školách? - prostě že někdo nechce, aby se zjistilo, v jakém to má stavu. A i kdyby vám třeba chtěl nakrásně pomoct, prostě Vy o to nestojíte, je s tím jen práce, že? Hlavně ať nikdo NIC nemonitoruje, nekontroluje, ať nás nechají všichni být.

Anonymní řekl(a)...
9. února 2013 23:55  

'Jejich vyuziti zaky mimo vyuku je problematicke a soustredi se predevsim na dobu po ukonceni vyuky. Jen velmi maly podil PC je pak mozne zaky vyuzit mimo vyuku pro potreby pripravy...
Pozitivnim jevem je vsak to, ze temer vsechna PC jsou pripojena k internetu.'

Ja jsem z toho uplne cely pryc. Sice se to moc nevyuziva, ale aspon je to pripojeno.
Sedych

Anonymní řekl(a)...
10. února 2013 11:08  

To anonymní 9. února 2013 18:13

Naše škola patří ve využívání ICT ve výuce ke špičkovým, jenže všechny peníze na techniku, výukové programy a školení jsme si museli získat přes projekty. Zřizovatel nám dal solidní peníz na techniku před 19 lety a stát před 12 lety.

Navíc zpráva ČŠI má název "Podpora ICT 1".

Proboha jaká podpora? Já tedy od státu žádnou smysluplnou a soustavnou podporu nevidím. Tak taky nevidím důvod, proč by to stát měl kontrolovat.

A ještě přidám zkušenost s inspekcí na naší škole. Pozval jsem inspektorku na hodinu cvičení z matematiky (volitelný předmět) s využitím ICT. Hleděla jak čerstvě vyoraná myš a bylo vidět, že se v dané problematice vůbec nevyzná. Navíc v inspekční zprávě pak uvedla, že ICT v matematice nebylo využito. No jistě, ono totiž cvičení z matematiky asi nemá s matematikou nic společného, že?

Jestli ČŠI pracuje podobně i na jiných školách a zajímá ji jen těch směšných pár hodin, které náhodou navštíví, tak fakt klobouk dolů.

Anonymní řekl(a)...
10. února 2013 11:12  

Máte pravdu. Ono by totiž stačilo zkontrolovat stav učeben (už podle jejich technického a programového vybavení by se dalo mnohé posoudit), nahlédnout do třídnic apod. Ale to by dalo inspekci moc práce, takže to nedělá a ani se o to nezajímá. Bylo by dobré, kdyby si příště takové zprávy, které stejně stavu věcí nepomohou nechala od cesty.

Anonymní řekl(a)...
10. února 2013 11:20  

Přidám jeden příspěvek k operačním systémům. Ona si totiž inspekce zřejmě myslí, že čím novější tím lepší, což bohužel není pravda. Nejvychytanější jsou Windows XP, Vista stojí za prd a u Win 7 nastává u škol problém, že pokud si pořídí 64bit verzi, budou mít problémy s funkčností mnohých starších výukových programů. A nové nejsou a školy na ně nemají peníze.

Ondřej Merta řekl(a)...
1. ledna 2014 17:50  

Prosím o přesné uvádění zdrojů vašich informací. Nejedná se o výroční zprávu ČŠI 2011/12, tam uvedené údaje vůbec nenajdete.
Zmiňované informace jsem nalezl až po nějaké době v tematické zprávě o stavu ICT na ZŠ ze září 2009. Půvabné, že na vašem vlastním portále.
Díky tedy, že šetříte náš čas (někteří z nás s těmito informacemi opravdu dál pracují) a nepublikujete údaje ve stylu rádia Jerevan.

Janek Wagner řekl(a)...
1. ledna 2014 20:34  

Zdroj je přesně uveden, jde o "Výroční zprávu ČŠI za školní rok 2011/2012", uvedená data naleznete na straně 90 a dalších (http://www.ceskaskola.cz/2013/02/vyrocni-zprava-csi-za-skolni-rok.html). Stačí použít vyhledávač...

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.