ČŠI: Vztahy zaměstnanců s vedením školy

pátek 14. prosince 2012 ·

Stále aktuálním a častým problémem, s nímž se pedagogičtí i jiní zaměstnanci škol a školských zařízení mylně a marně obracejí na Českou školní inspekci se žádostí o sjednání nápravy, je kritika postupu ředitele ve věcech pracovněprávního charakteru.


Je však nezbytné respektovat skutečnost, že Česká školní inspekce je jako správní úřad oprávněna vykonávat svou pravomoc pouze v mezích stanovených zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy. Působnost České školní inspekce je vymezena zejména § 174 odst. 2 a 5 školského zákona s tím, že se vztahuje na činnost škol a školských zařízení ve smyslu podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích programů, naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu s rámcovým vzdělávacím programem a právními předpisy, dále se jedná o státní kontrolu dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb, a o výkon veřejnosprávní kontroly využívání finančních prostředků státního rozpočtu, přidělených škole nebo školskému zařízení.

Při výkonu své funkce vůči zaměstnancům je však ředitel školy a školského zařízení povinen postupovat v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Při rozhodování podle zákoníku práce jedná ředitel zcela samostatně, a jeho postup v těchto věcech nelze posuzovat, hodnotit ani jakkoliv ovlivňovat ze strany České školní inspekce.

Kontrolními orgány na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek jsou zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, stanoveny orgány inspekce práce, a to Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce. V pravomoci těchto orgánů je kontrola dodržování povinností, vyplývajících z právních předpisů, z nichž zaměstnancům vznikají práva a povinnosti v pracovněprávních vztazích včetně právních předpisů o odměňování zaměstnanců, náhradě mzdy nebo platu a náhradě výdajů zaměstnancům, dále právních předpisů stanovujících pracovní dobu a dobu odpočinku, zajištění bezpečnosti práce a dalších souvisejících právních předpisů, včetně kontrol v případech stanovených např. zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Inspektoráty práce kromě výkonu kontrol, ukládání opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole a dalších kontrolních činností také poskytují zaměstnavatelům a zaměstnancům bezúplatně základní informace a poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek, a to podle § 5 odst. 1 písm. k) zákona č. 251/2005 Sb., jímž je v § 5 odst. 2 také uloženo písemně informovat o výsledku kontroly provedené na základě písemného podnětu toho, kdo podnět podat.

Významná je skutečnost, že zákoník práce ustanoveními § 16 chrání zájmy zaměstnance zákazem jakékoliv diskriminace v pracovněprávních vztazích s povinností zaměstnavatelů zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a o poskytování jiných peněžních plnění a plnění peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a o příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání. Každý ze zaměstnanců má také nesporné právo domáhat se zákonným způsobem svých práv vyplývajících z pracovněprávních vztahů u soudu, např. s využitím zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů.

8 komentářů:

Pytlik Blaha řekl(a)...
14. prosince 2012 v 12:53  

Docela by mne zajímalo, kolik je takových marných pokusů ročně.
A jak je to vůbec s bossingem, popřípadě mobbingem v našich školičkách českých.
K šikaně mezi žáky zasvěcenců dostatek. Leč, nekvasí nám někde něco pod slaným a zkrvaveným koberečkem?

Anonymní řekl(a)...
15. prosince 2012 v 6:30  

Mobbing i bossing prožívám na vlastní kůži. Není v pořádku, že člověk ve funkci ředitele školy může v oblasti pracovněprávních vztahů provádět cokoliv, nikdo mu nešéfuje, nikdo - kromě soudů - jeho rozhodnutí nemůže korigovat. Pokud je k tomu morálně "vhodně" vybaven, může se cítit i jednat jako všemocný bůh. Doporučuji: jakmile máte pocit, že jste šikanováni, pište si denně podrobně záznamy o své činnosti v práci, o pracovních událostech - s časovými údaji, pečlivě si archivujte veškeré pracovní spisy, doručenou pracovní poštu. Pokud se pak rozhodnete nepodlehnout nátlaku a bránit se, mj. i podrobné záznamy se hodí jako podklady pro obranu. I tak ovšem je to dřina s nejistým výsledkem, též všechny vaše lidské i pracovní kvality jsou vám ho...uby platné, přesto se snažte zachovat klid, čest, nadhled a čisté svědomí. A hlavně pečujte o své zdraví. Pomoc naleznete i v odborech - právní porada pro členy zdarma. Pozitivní v takové situaci může být něco, s čím vůbec nepočítáte - spontánní a láskyplná podpora vašich žáků a jejich rodičů = nehmotná, přesto nejhodnotnější odměna učitele = zpětná vazba jako potvrzení, že vaše práce byla užitečná.

Anonymní řekl(a)...
15. prosince 2012 v 7:59  

A proto se přimlouvám za myšlenku, která by měla být MŠMT zavedena okamžitě. Ředitel by ve funkci na dané škole mohl fungovat maximálně 12 let, tedy 2x6 let. Poté by mohl jít do konkurzu na jiné škole. Delší pobyt v jednom místě na pozici ředitele je naprosto zhoubná záležitost.

Anonymní řekl(a)...
15. prosince 2012 v 8:20  

Zhoubné může být kde-co pouze tehdy, když se s tím zhoubně nakládá. Zhoubně se se vším nakládá tehdy, když má někdo zhoubné cíle, které je umožněno dosáhnout v prostředí, ve kterém neexistuje morálka a čest, kde bují korupce, kamarádíčkování - vše ve jménu získání hmotného prospěchu. A toto je včil všude.
Obsazení jakékoliv funkce dobrým šéfem na dlouhou dobu nevnímám jako hřích - otázka je, KDO je dobrý ředitel - pro koho - a komu slouží :-)

Anonymní řekl(a)...
15. prosince 2012 v 9:58  

Se zákoníkem práce je na štíru i ČŠI s ÚŠI v čele. Teď plkají, že ředitele kontrolovat nemohou, ale když Dobeš zavelel, tak se ústřední inspektorka servilně nabídla, že kontrolovat, jak ředitelé zacházejí s učiteli a na léto je vyhazují, bude. Takže když chtěl Dobeš, tak šlo všecko a když si stěžují na šikanu od ředitelů učitelé, najednou ČŠI simuluje, že nic nejde a odkazuje učitele na neschopné inspektoráty práce.

Anonymní řekl(a)...
15. prosince 2012 v 10:05  

Porušování zákoníku práce a šikana učitelů a nepedagogických zaměstnanců, sprosté chování ředitelů škol je ve školách časté. Řekla bych, že ČŠI je neschopná kontrolovat i kvalitu výuky, tu zjistila na úplně nevyhovujících školách až státní maturita, když celé třídy a školy ji neudělaly. O šaškárně konkursů na ředitele škol za účasti ČŠI škoda mluvit. Úcta k učitelům a kultura se u ředitelů vytrácí. Preferují se muži a na ty si ředitelé dovolují méně. S učitelkami se ale hodně zachází sprostě a svrchu. O tom ale ČŠI jako neví.

Anonymní řekl(a)...
15. prosince 2012 v 13:39  

Můj manžel polidštil mého exředitele. Beze svědků mu rozbil nos. Nyní se prý pan ředitel chová vysoce lidsky. Nejsem však pro cestu individuálního teroru, ale když to jinak v této rozkradené zemi nejde.

Pytlice Blaha řekl(a)...
15. prosince 2012 v 19:38  

Preferují se muži a na ty si ředitelé dovolují méně.

Měl bych si ověřit, jestli náhodou nemám v šourku vaječníky.
Poslední dobou pozoruji totiž, že bývám dost lítostivá.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.