OLINA je na světě!

středa 14. listopadu 2012 ·

Článek seznamuje s implementační příručkou k systému hodnocení kvality organizací neformálního vzdělávání a výchovy – OLINĚ – který byl vyvinut v rámci aktivity Standardizace organizací neformálního vzdělávání projektu Klíče pro život.


Kdy se dřevorubci pracuje lépe? Když má k dispozici dobře nabroušenou pilu, nebo když se lopotí s pilou zrezivělou a tupou? Pochopitelně že v prvním případě mu jde práce mnohem lépe od ruky, pouze je potřeba, aby se čas od času o svůj pracovní nástroj trochu postaral. Vždyť přece tam, kde investujeme do zdrojů, se nám to mnohonásobně vrátí na výstupech. A právě na tohle léty prověřené pravidlo se v každodenním shonu a v zajetí běžné pracovní rutiny často zapomíná.

Tak začínají autoři dlouho očekávané implementační příručky k OLINĚ – online nástroje pro řízení kvality v organizacích zájmového a neformálního vzdělávání – a pokračují:

Pokud se domníváte, že „broušení pily“ se týká pouze dřevorubců nebo obecně výrobních podniků, tak se šeredně mýlíte! Toto pravidlo totiž platí všeobecně, a bytostně se týká fungování všech organizací poskytujících služby, tedy i těch, které působí v oblasti školství, vzdělávání a výchovy.

Otázka kvality je stará snad jako lidstvo samo. Bez kvalitního spánku nemůžeme v životě z dlouhodobého hlediska fungovat, ba ani přežít, kvalitní strava nám dává životní energii a bez kvalitních vztahů by naše životy postrádaly smysl. Úsilí o dosažení a udržení kvality se dávno netýká jen našich soukromých životů a základních životních potřeb.

Pro dnešní turbulentní dobu vyznačující se stíráním hranic mezi soukromou a veřejnou sférou života a sílícím konkurenčním prostředím, které nezadržitelně proniká snad do všech oblastí lidské činnosti, se otázka řízení kvality stává nadmíru aktuální. Mnohé instituce a firmy se zabývají tím, jak v podnicích, firmách či veřejných institucích kýžené kvality dosáhnout, jak ji udržet a správně „řídit“. Za tímto účelem byla vytvořena řada hodnoticích nástrojů vycházejících z principů standardů ISO (International Standard Organization) či modelu excelence EFQM (European Foundation for Quality Management). Jednou z cest k dosažení a udržení kvality je zavedení pravidelného a systematického sebehodnocení (autoevaluace).

Smyslem sebehodnocení je identifikovat silné stránky organizace a získat přehled aktivit vedoucích k trvalému zlepšování na všech organizačních úrovních. Důležitým aspektem sebehodnocení je přitom jeho dobrovolnost. Pokud se organizace rozhodne zapojit do sebehodnocení, jednoduše to znamená, že chce zlepšit svůj systém řízení, zefektivnit řízení vlastních činností, a tím zvýšit kvalitu poskytovaných služeb. Přidanou hodnotou sebehodnocení pak může být, že jeho výsledky dobře poslouží vedení dané organizace jako potvrzení kvality řízení při jednání s partnery nebo při srovnávání a sdílení zkušeností s ostatními organizacemi podobného typu.

V rámci aktivit projektu Klíče pro život jsme připravili sadu sebehodnoticích nástrojů vytvořenou na míru organizacím poskytujícím zájmové a neformální vzdělávání, které vám, vedoucím představitelům těchto organizací, pomohou se zaváděním a udržováním kvality jak na úrovni organizační a personální, tak i ve výsledku na úrovni výstupů.

Tato publikace, dostupná také na www.kliceprozivot.cz, slouží jako návod na implementaci vytvořených sebehodnoticích nástrojů do vaší organizace. Velkou výhodou je, že všechny vytvořené nástroje jsou dostupné online – jsou integrovány do prostředí interaktivní platformy pro řízení kvality organizací pracujících s dětmi a mládeží na poli zájmového a neformálního vzdělávání. Tuto platformu jsme nazvali OLINA a do jejího znaku umístili hranostaje. Je pro nás symbolem něčeho výjimečného, obratného, a především cenného, co je však současně nutno chránit. Takové jsou dle našeho názoru i organizace, které pracují s desítkami a stovkami dětí na poli smysluplného trávení volného času, mnohdy bez nároku na odměnu, ale vždy odpovědně a s vědomím, že jejich účastníci si do svého profilu zapisují velmi důležité kompetence pro další rozvoj a životní uplatnění.

Věříme, že pokud se rozhodnete tyto sebehodnoticí nástroje vyzkoušet a navštívit portál http://olina.nidm.cz, odměnou pro vás bude zjištění, že trocha času navíc věnovaná systematickému plánování toho, jak zlepšit fungování vaší organizace a jak lépe využít potenciál vašich pracovníků, je investice, která se vám v budoucnu mnohonásobně vyplatí. Nyní už je jen a jen na vás, jak se rozhodnete – půjdete s námi „brousit“ pilu?

Co přesně znamená OLINA

OLINA je zkrácený název pro „online platformu pro řízení kvality organizací poskytujících zájmové a neformální vzdělávání“. Tento inovativní nástroj pro sebehodnocení organizací byl po tříleté přípravě vyvinut týmem pracovníků klíčové aktivity Standardizace organizací neformálního vzdělávání projektu Klíče pro život v roce 2012. U jejího zrodu stály organizace i jednotlivci pracující s dětmi a mládeží v České republice, stejně jako experti na procesy, na otázky řízení kvality. Přehled všech organizací, které se na vzniku OLINY podílely, je zde.

Posláním OLINY je nabídnout komplexní podporu při zavádění procesu řízení kvality do vaší organizace. Kromě metodických materiálů zde najdete interaktivní nástroje, které vám pomohou s hodnocením jak na úrovni organizace, tak na úrovni pracovníků. Výsledky hodnocení jsou propojeny s nabídkou unikátních e-learningových programů, jejichž jádro tvoří případové studie v podobě výukových filmů přímo z prostředí zájmového a neformálního vzdělávání.

Publikace je dalším z výstupů projektu Klíče pro život ke zkvalitnění zájmového a neformálního vzdělávání v České republice. Jeho realizátory jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Národní institut dětí a mládeže a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

PR projektu Klíče pro život a Jiří Zajíc

1 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
14. listopadu 2012 v 9:10  

Rozumím vašim snahám, ale ve většíně mi připomínají tlustou příručku pravověrného asita k provozování správného klanění, modulace hlasu, klekání a hekání v prachu země, bez ověření toho, kterým směrem je Mekka. Omlouvám se současně za svou příkrost, ale rozvoj kompetencí v paradigmatu nemocných soutěživých hodnot dnešní společnosti, kde lásku nahradila moc a hodnoty pseudoamerické povrchnosti, umělé potřeby, modlářství a kult potratů, senzací a "svobody" bohatých .. mi napovídá, jak asi bude tato "kuchařka" užita těmi, co jsou na druhé straně konzumenti tohoto světa.

Víte, když člověk svou práci miluje a miluje lidi, nemusí mít už žádný návod k práci, ani certifikáty, ani auditní studio. Takový hlídač kvality se zrodí ve chvíli, kdy do oboru nabereme lidi bez vztahu k profesi a bez vztahu k lidem. Ohlídané rozměry egoprincipů nejsou žádnou kvalitou a gramotnosti pro práci na PC a zpracování agendy vůbec nezaručují, že organizace je pro rozvoj dítěte hodnotná v jeho očích a v jeho srdci. Dítě má jiné potřeby než loajální občan, který dospěl do "dospělosti" pomocí informační a certifikované společnosti.

Když chce mistr se selským rozumem předat své místo nástupci, je si vědom toho, kdo řemeslo miluje a kdo uctívá mistrovy laskavé ruce. Dobrá práce pro děti se dá dělat jen s láskou, neboť jen takový přístup vytváří zdravé prostředí pro zrání dětské osobnosti a je hnízdem dobrých nápadů.

Měřené administrační toky indikují jen loajalitu.

Mirek

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.