Josef Soukal: Sním, či bdím? Odpověď Tomáši Feřtekovi 1

středa 3. října 2012 ·

Od vyjádření Tomáše Feřteka ke svému článku Maturitní ledaři a hrobaři jsem nic nečekal, přesněji nečekal nic nového, a původně se domníval, že polemiku uzavřu několika větami s titulkem ve stylu Dokolečka dokola. Ne že by Feřtekova Odpověď nějak zvlášť překvapila - opět je v ní řada více či méně nápadných „posunů“ významu sdělení či podivných argumentů, tak příznačných pro tohoto maturitně tak angažovaného publicistu.


Ve zkratce reaguji na některá tvrzení:

Netvrdil jsem, že didaktické testy v češtině nejsou schopné ověřit vše, nýbrž uváděl jsem, že nejsou schopny ověřit to nejpodstatnější. Problém se slohovými útvary samozřejmě netkvěl v tom, že by se na školách „neučily jednotně“ (nemohu věřit tomu, že by některý středoškolský učitel pojímal slohové útvary jinak, než jak se učí už na základní škole). To, že byl na začátku velký rozptyl mezi hodnotiteli, jistě neznamená, že by se během náročného kurzu nemohli „zkalibrovat“. Pro zpochybnění skutečného počtu chybně opravených prací nestačí pouhé autorovo přesvědčení, byť by se opíralo o některé kritické hlasy ze škol (je např. třeba vědět, nakolik se týkaly přehodnocených oprav). Že zrušení vyšší úrovně maturitu, a především samotné studenty poškodí, to připouští už i ministr školství (a samozřejmě to pro něj není žádná novinka - stačí připomenout dubnové stanovisko AMATE). Dále - nepsal jsem o „zlovolné komisi složené z nepřátel státní maturity“, uvedl jsem toto:

„Předpokládám, že většina členů v komisi má k maturitě skutečně co říct, třeba jejich rozhodování ovlivnily i obavy, aby nakonec nepřevládly názory radikálů typu O. Hausenblase, pro kterého není objektivně měřitelné takřka nic. Koneckonců z jejích návrhů kritizujeme jen zrušení dvou úrovní pro příští dva roky a ovšem výhledy do budoucna. Ty totiž mj. stojí na odborně neudržitelné premise o možnosti ověřovat v češtině pouhým testem „spodní laťku“ či (chceme-li hyzdit češtinu) „nepodkročitelné minimum“. O tomto fundamentálním problému se ovšem v komentáři nedočteme.“

Až potud skutečně nic nového.

Místy jsem si ale musel promnout oči. Třeba když jsem četl o „jasném posunu v kvalitě zkoušky“ u cizích jazyků. Nebo že dnes nikdo nezpochybňuje „nízkou úroveň velké části maturantů“. A dokonce: „Samozřejmě, že externí hodnocení je v principu věrohodnější, než hodnocení na školách. Stejně tak je pravda, že mnozí učitelé budou při návratu hodnocení na školy studentům nadržovat.“

Tohle píše nejznámější tvář eduinského webu? Toho webu, kde se už dlouho vede proti státní maturitě válka a kde se letos vytvářel dojem, že špatně hodnocená je snad každá slohová práce, kde se vážně probíralo zrušení hodnocení a žaloby na hodnotitele, kde se za samozřejmé považovalo, že kritéria - mezinárodně uznávaná - jsou subjektivní, takže je mohou nahradit dnes již okřídlené „cit a pokora“? Jak to, že jsme si výše citované Feřtekovy názory nepřečetli v červnu nebo pak v červenci, kdy komise pracovala? Třeba by si uvědomila, jak pokřivený byl obraz státních maturit, a dnes bychom se nemuseli zamýšlet nad tím, jak se vypořádat s důsledky jejího málo promyšleného rozhodnutí.

Zda sním, či bdím, jsem se však ptal i tehdy, když jsem si přečetl o nutnosti nepřipustit další průšvih a hlavně toto: „Důvodem změny nebylo přesvědčení, že externí hodnocení je špatné, ale pochybnost o jeho aktuálně zvolené podobě.“

Takže místo zkvalitnění formy byl zlikvidován obsah? A odepsání centrálního hodnocení písemných prací spojené s vyhozením 20 milionů z evropských fondů (viz projev poslankyně Drastichové v Poslanecké sněmovně) to není průšvih? A ona zjevná nespravedlnost v maturitním vysvědčení, jeho znehodnocení, „nadržování studentům“, to není průšvih? A není průšvih, že toto víme, a neobtěžovali jsme se na to reagovat? A není za tím vším také strach z toho, že by se mohl opakovat průšvih těch, kteří si zjevně dosud nestačili všimnout, že sloh je třeba také vyučovat? A obava, že by se mohla pozornost upřít i na ústní zkoušku, kde státní maturita věru nepředpokládá, že student bude jen opakovat fráze o knihách, které nejen nečetl, ale ani neviděl, a kde by nemělo stačit vyjmenovat slovní druhy …?

Samozřejmě že to je průšvih. Ale asi ne dostatečný, abychom místo maturity nepřipravovali - potěmkiádu.

T. Feřtek píše, že budoucí maturita vyvolává spoustu otázek. Jsou to prozíravá slova, je ale škoda, že je doprovází neprozíravé činy, neboť vše, co se v souvislosti s maturitou v příštích dvou letech bude realizovat a (podle Feřtekových informací) do budoucna navrhuje, tyto otázky spolehlivě maže, resp. zodpovídá - koukejte udělat test (pro část studentů trapný a pro další procenta z opačné části výkonnostního spektra také zbytečný, protože prostě přesahuje jejich inteligenční předpoklady) a pak si poraďte, jak umíte, volně přeloženo - dělejte si, co chcete.

A ještě malý doplněk: Zatímco u Tomáše Feřteka jsem málokdy na pochybách, co chce říct, v článcích dalšího eduinského odborníka Ondřeje Hausenblase někdy aby smysl pohledal. Je proto možné, že nedávné - jazykově kuriózní - Hauseblasovo vyjádření (v článku Co můžeme vytěžit z diskusí nad státními maturitami, viz EDUin) se vztahuje k výše uvedeným potěmkinovským vesnicím:

„Ale prozatím zpochybňuji záměr vyvíjet a realizovat státní maturitu jako závažnou zkoušku, která může silně a škodlivě ovlivnit nejen celou výuku na středních školách, ale i samo naše pochopení toho, co je v Česku vzdělanost.“

9 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
3. října 2012 10:02  

EDUin jako Štefflova PR organizace (nezaměňovat s parkovišti P+R) koná medvědí službu nejen českému školství a potažmo vzdělanosti, ale koneckonců i Štefflovým zájmům přímo. Proto, když hrozí odliv klientů jeho placených testíků, zmírní EDUin své útoky, aby si pár vyděšených ještě testíky koupilo a na testování samé nerezignovalo zcela. Proto ty posuny v postojích pana EDUin-Feřteka, hlásného trouby Štefflových obchodních zájmů.

Anonymní řekl(a)...
3. října 2012 11:21  

Přesně. Nikdo, kdo se v rezortu školství orientuje, už EDUIN nebere vážně. Sami se nazvali odborníky na vzdělávání, a přitom jsou jen prodlouženou rukou SCIO. A nebo i jiných podnikavců.Ať jde pan Feřtek psát další díly Ulice nebo co to dělá za seriály a věnuje se, řečeno s Cimrmanem, jakékoli činnosti, ale jiné.

Karel Vlášek řekl(a)...
3. října 2012 11:27  

Konspirační teorie zřejmě Dobešovi pohrobci potřebují k udržení postů. Jděte už konečně do háje!

Anonymní řekl(a)...
3. října 2012 12:18  

Soukal je jen prodlouženou nohou Zeleného a platí ho CERMAT. ;-)

Ka řekl(a)...
3. října 2012 12:41  

Anonymní 3. října 2012 12:18:
Pokud by to měla být pravda, pak Vy jste zkrácený vylučovací, resp. rozmnožovací orgán EDUinu. To je legrace k popukání...

Anonymní řekl(a)...
3. října 2012 12:46  

Přesměrujme prosím případnou diskusi k věcným záležitostem...

J. Soukal

Anonymní řekl(a)...
3. října 2012 12:58  

Pane Soukale, mám pocit, že vcelku není o čem diskutovat. Pokud došlo k chybám v zadání úkolů nebo organizačních záležitostech, myslím, že CERMAT si nasypal popel na hlavu dostatečně a něco s tím udělá, i když nekřičí denně na webech a nechválí se.

Už je to hlavně o přístupu učitelů, jak napsal myslím pan Mikuláš.

Děkuji za Vaše formulace, někomu jich je stále zapotřebí, jak se zdá. Já s Vašimi postoji zcela souhlasím.
Učitel SŠ

K rozhodování komise řekl(a)...
3. října 2012 13:40  

Feřtek: Vezmu to stručně, mění se to v poněkud nepřehlednou pinkanou.
Vyberu to, co považuji z článku, na který pan Soukal reaguje, za podstatné. Snažil jsem se upozornit na fakt, že příčinou, proč komise rozhodovala právě tak, bylo přesvědčení, že hrozí v dalším ročníku maturity další nepředvídatelný průšvih. I lidé maturitě jinak velmi naklonění, a ti v komisi převažují, se toho obávali, proto se rozhodli pro ono "zamražení".
Znovu opakuji, že příčinou změny nebylo "převládnutí radikálních názorů", žádné takové tam nepadly, ale právě samotná podoba dvou ročníků státní maturity. Ty přesvědčily i její zastánce v komisi, že změna je nutná.
K jazykům. Pan Soukal si nemusí mnout oči. Jen jsem konstatoval důvod, proč komise navrhovala zachování zkoušky z jazyků v dosavadní podobě. To je fakt a sám o sobě nijak nesouvisí s tím, co si o tom myslím já. Nekonstatuji tam svůj názor, ale důvod rozhodnutí komise. Z formulace je to zcela zřejmé.
Navíc to, že pojetí zkoušky z jazyků je pozitivní změna, opakuji už dva roky. Napsal a řekl jsem to nejmíň dvacetkrát. Takže opravdu žádné překvapení.
K těm poznámkám v diskusi o prodloužené ruce SCIO. To slýcháme s kolegy už dva roky. Bez jediného dokladu, že na tom něco je, nebo alespoň vysvětlení, jak k téhle pomluvě kdo dospěl. Za prvé to není pravda, za druhé, zcela prakticky, proč by to Ondřej Šteffl dělal takhle složitě, sám je mediálně zdatný dost.

Pytlik Blaha řekl(a)...
3. října 2012 13:48  

případnou diskusi k věcným záležitostem...

Věcné diskuse vyloženě miluju. To mi zvlhnou oči a celý se rozněžním.
Se zaujetím sleduji, jak se diskuéři před televizními kamerami vyzvou k věcné diskusi, pak si vynadají a vzpomenou, že zatímco dědeček jednoho byl alkoholik, tak babička druhého měla čtyři kuří oka. A až zhasnou kamery, celí vzájemně poplivaní zajdou spolu na pivko.
Obracet se, pane Soukale, na anonymní dopisovatele s apelem stran věcné diskuse je, když nic jiného, poněkud zbytečné.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.