Seznam členů pracovní skupiny MŠMT pro revizi maturit

středa 20. června 2012 ·

Seznam všech členů publikujeme na četné žádosti čtenářů.


 1. RNDr. Jiří KUHN, předseda, Asociace ředitelů gymnázií ČR, Gymnázium Nymburk, Komenského 779, 288 40 Nymburk
 2. Mgr. Václav Klaus, ředitel, PORG - gymnázium a ZŠ, o.p.s., Lindnerova 517/3, 180 00 Praha
 3. RNDr. Peter KRUPKA, Ph.D., ředitel, Gymnázium Terezy Novákové, Terezy Novákové 2, 621 00 Brno - Řečkovice
 4. Mgr. Miloslav JANEČEK, ředitel, Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, 190 00 Praha 9
 5. Ing. Jiří ZAJÍČEK, předseda, Unie školských asociací CZESHA, Masarykova střední škola chemická, Křemencova 12, 116 28 Praha 1
 6. Tomáš FEŘTEK, EDU in, o.p.s., Veslařský ostrov 62, 147 00 Praha 4 – Podolí
 7. PhDr. Ondřej HAUSENBLAS, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta – katedra české literatury, M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1
 8. PhDr. Marcel CHLÁDEK, MBA, senátor, Senát Parlamentu České republiky, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
 9. Mgr. Jan SMUTNÝ, poslanec, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1
 10. Bc. Radek CIKL, předseda, Komise Rady Asociace krajů České republiky pro školství a sport, Kancelář Asociace krajů ČR, Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
 11. Mgr. Josef SLOVÁK, rada Zlínského kraje pro školství, mládež a sport, Krajský úřad Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
 12. JUDr. Hana POLÁKOVÁ, vedoucí odboru, odbor školství, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 13. Mgr. Olga HOFMANNOVÁ, Ústřední školní inspektorka, Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5
 14. doc. PhDr. Michal STEHLÍK, Ph.D., děkan, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Náměstí Jana Palacha 2,116 38 Praha 1

24 komentářů:

krtek řekl(a)...
20. června 2012 18:36  

Za sebe za tento seznam děkuji. Přesto se ptám: A tito lidé rozhodnou o čem? Z jakého titulu tam je pan Feřtek? Odborník na medializaci výstupu? A kde je někdo z Jednoty českých matematiků a fyziků nebo někdo z češtinářů, kteří se podíleli na letošním hodnocení? Je cílem "zaříznout" maturity a získat pro to politickou podporu?
Právě jsem dočetl v UN J. Kostečku "Obrana centrálního hodnocení maturitních prací" a je to velmi závažná četba.

Kalashnikoff řekl(a)...
20. června 2012 19:20  

Tito lidé jsou tam pouze proto, aby provedli špinavou práci - tedy jak píše nick krtek "zaříznout maturity". Složení komise ukazuje, že současný ministr je politická loutka, která má plnit přesně stanovené zadání a dodat mu vnější punc akademickými hodnostmi. Je to tak hnusně česky připos.rané, až k nevíře.

Anonymní řekl(a)...
20. června 2012 19:46  

Seznam členů skupiny pro revizi MZ mě zklamal. Chápu, že je nutné mít ve skupině zástupce politiků, aby bylo možné případné změny v legislativě prosadit, ale co tam proboha dělají pánové Feřtek, Hausenblas a paní Hofmannová? O senátoru Chládkovi ani nemluvě. Jak tito lidé, kteří se hlavně rádi poslouchají, pomohou maturitní zkoušce? Nemyslím si, že by se dalo na koncepci MZ vymyslet něco závratně nového. Sama jsem měla možnost zúčastnit se před lety jednání o koncepci MZ na MŠMT – co člověk, to názor. Stávající koncepce MZ je značným kompromisem. Ministr na tiskovce řekl, že chce první úpravu takového rázu, aby šla realizovat co nejdříve. Vše tedy směřuje k přesunutí písemných prací (a možná i ústní zkoušky) do kompetence škol. Je to skutečně dobře? Ano, je to jednodušší a levnější. Lidštější určitě pro žáky, kteří budou mít část MZ snazší. A také pro jejich učitele… (čest výjimkách). Na těchto stránkách toho nebylo mnoho napsáno o nutnosti komplexnosti zkoušek – a to nejen z češtiny, ale i z cizích jazyků. Hodně se zde ale mluvilo o potlačování tvořivosti při psaní. Co naplat, že maturant vyhrává literární soutěže, když se neumí jasně vyjádřit k určitému tématu. Kolikrát v životě (pokud nebude spisovatelem) se mu poštěstí „kreativně“ psát? Naopak v každém zaměstnání (i na VŠ) se bude muset písemně projevit podle určitých pravidel a na dané téma. Tvořivost v písemném projevu vede například k tomu, že student VŠ odevzdá bakalářskou práci, která nemá hlavu ani patu, je v ní spousta stylistických a gramatických chyb a člověk jenom žasne, co všechno se může za bakalářskou práci vydávat. (Dlužno dodat, že práce prošla přes vedoucí práce a je doporučena k obhajobě.) Rozhodně to není ojedinělý případ. Opravdu chceme, aby vysokoškolské vzdělání měli lidé, kteří se neumí písemně vyjádřit podle určitých pravidel a na základě určitého zadání? Nejsem si jista, zda zvolení členové skupiny jsou schopni posoudit všechny aspekty úprav koncepce MZ. Postrádám mezi členy češtináře – didaktika z praxe i cizojazykáře se zkušenostmi s metodikou hodnocení dovedností z cizího jazyka. Obávám se, že ve snaze MZ zjednodušit a zlevnit, se může stát, že s vaničkou vylijeme i dítě a vše dobré, co se kolem státní maturity vybudovalo, skončí někde v propadlišti dějin. Nikde ve světě, kde se nějaká standardizovaná zkouška připravovala, nebyla v prvních letech bez chyb. Poučme se z chyb, upravme, co je třeba, ale nedopusťme, aby se společná část maturit zúžila pouze na didaktický test.
Rebelka

Anonymní řekl(a)...
20. června 2012 20:36  

Jsem zdrcena seznamem. Jak může pan Feřtek a senátor Chládek a kupa ředitelů rozhodovat o státní maturitě? To se ministr vybarvil.
Homolka

Anonymní řekl(a)...
20. června 2012 20:47  

Návrh na úpravu maturity - jedna úroveň. Poučit kantory o požadavcích na sloh.Nezávislí zadavatelé. Povinná čeština a volba mezi matikou a cizím jazykem. Výsledkem bude zánik neúspěšných škol, tedy velká úspora.
Tomáš

Maggie řekl(a)...
20. června 2012 21:29  

Slyšela jsem v rádiu mluvit dnes dr. Kuhna a souhlasím s jeho názory - např. že náročnost státní maturity by se měla mírně zvýšit, aby nebyla hluboko pod úrovní možností gymnázií a odborných škol a za cenu toho, že na ni nedosáhnou některé školy s učebními obory, které by měly mít jinou formu zakončení než maturitu.
Ale kolik takto rozumných osobností je na seznamu a čeho dosáhnou, když tam proti nim stojí experti jako p. Feřtek, Hausenblas, Chládek?

Souhlasím s názory v komentářích zde a velmi se přimlouvám za prověřování stylistických dovedností, a to externí osobou, alespoň na namátkou vybraných vzorcích studentských prací - aby se nikdo nemohl spoléhat, že to nějak projde a náš učitel opět zamhouří oko. Úroveň stylistiky současných studentů je příliš často úděsná, bakalářské práce už dnes musí jejich vedoucí sami přepisovat nebo zápolit s neschopností studentů psát v odborném stylu, přesně a jasně se vyjadřovat ke konkrétnímu tématu. Přece - chci-li mít maturitu, budu zřejmě aspirovat na práci, vyžadující jazykové a počítačové (apod.) dovednosti. A základní jazyk pro našeho občana je čeština, na to nezapomínejme.

Ondřej Šteffl řekl(a)...
20. června 2012 21:33  

Já mám s komisí také problém. Co třeba historik Stehlík, který přišel z Národního muzea. Radní bakalář Cikl, právnička Poláková. Nějak tam nevidím nikoho, kdo by uměl analyzovat výsledky. Ta komise není odborná ale z větší části politická.

Ale rád bych věděl, koho by si kritici tak v komisi představovali. Kostečka - OK. Kdo dál.

krtek řekl(a)...
20. června 2012 21:54  

J. Bečvář nebo J. Kubát za oblast matematiky. Nebo z oblasti obchodních akademií P. Klínský. A souhlasím - raději nikdo z politiků, protože u nich převažuje snaha sbírat body - viz pan senátor Chládek nebo paní poslankyně Putnová.

Anonymní řekl(a)...
20. června 2012 22:06  

Za cizí jazyky bych tam viděla někoho z AMATE. Jsou tam výrazné osobnosti a s novou maturitou mají praktické zkušenosti.
rebelka

Anonymní řekl(a)...
20. června 2012 22:15  

Re komentář pana Šteffla
Dobrý den,
seznam mne také zklamal, v tomto s Vámi souhlasím, řekla bych, že je skupina dosti "nevyvážená". Ptáte se zcela správně, kdo by v komisi měl být - rozhodně by tam měli být nezávislí odborníci na testování a na vzdělávací politiku. Bohužel takových lidí neznám mnoho, ale jsou tací. Zároveň si dovolím vyjádřit pochybnost o smyslu, jaký má záměr revidovat rychle maturitu, pokud neexistuje národní vzdělávací politika jako taková: vize, cíl, kterého bychom v českém školství chtěli dosáhnout, a cesty, jakými by to bylo možné. Pokud ale záměr skupiny je rozhodnout vše během července (doufám, že to je mylná informace, ale dočetla jsem se o tomto časovém horizontu), asi je má poznámka - bohužel - bezpředmětná. A jen doufám, že při úvahách o revizi Slovensko nebude náš vzor.
Martina Hulešová

Anonymní řekl(a)...
20. června 2012 22:20  

Souhlas,
komise hrozná, chybí už jen zástupci Scia a Kalibra. Chybí kdokoliv z CERMATu,jazykáři, vesměs samí odpůrci maturity. To je chyba.

Anonymní řekl(a)...
20. června 2012 22:33  

Re: Martina Hulešová
Ano, ministr skutečně na tiskovce řekl, že během července chce od skupiny návrh úpravy MZ. Proto se obávám, že vše bude šité horkou jehlou a do té doby se nestačí udělat ani analýzy MZ 2011, 2012, po kterých všichni volají.
Jinak souhlasím s tím, že ve skupině chybí odborníci na testování - třeba Martin Chvál.
rebelka

Anonymní řekl(a)...
20. června 2012 22:44  

A češtinář z praxe není v komisi taky ani jeden - tedy pokud by češtinářem nebyl někdo z ředitelů...

Anonymní řekl(a)...
20. června 2012 22:49  

Vždyť politici nevadí, oni to budou nakonec prosazovat.

Simona CARCY řekl(a)...
20. června 2012 22:59  

Pekna komise, jen co je pravda - dbame na to aby byla genderove vyvazena, musi tam byt zastupci vysokych skol, novinari, politici - je to tak nejak po evropsku pekne udelana komise. Jenze jeji vysledky bohuzel uz nyni (podobne jako to nedokazal skryt pan ministr dnes) znam uz nyni. Je to takovy mnichovsky diktat. O nas bez nas. Bez jedine firmy, ktera jako jedina ma realnou zkusenost s organizaci takoveho monstra, ktere nam soudruzi politici svym neznalym zvedanim rukou v poslaneckych snemovnach poslednich 15 let prichystali. Nejenze tomu nerozumeli, take brali v potaz nazor skolske verejnosti. A to dopadlo tak, ze smele muzeme rici, ze dva ucitele, to jsou tri nazory. Ostatne je to videt i na nemoznosti z nich dostat kloudne hodnoceni pisemne prace.... Tak se ptam, kde je nekdo z Cermatu, kdo tem 14 prechytrelych vysvetli, co znamena naplnit literu podelanyho zakona. Vsichni ti mudrlanti tak akorat varili ty svoje moudra v malem hrnicku, ale realizovat zakonneho maturitniho bastarda nedokaze ani jeden z nich. Jeste se mozna dost nasmejeme.

Anonymní řekl(a)...
20. června 2012 23:13  

Jak jste to z toho složení komise poznal? Vy znáte názory jednotlivých členǔ komise? Třeba ředitelǔ? Pokud vím, tak ti maturity chtějí zachovat, pan Kuhn to jasně říkal.

Pytlik Blaha řekl(a)...
21. června 2012 10:02  

Nu, pěkná komise. Hezký pokus o vyvážení většiny Pražáků několika Moraváky.
Senátor je tam prý vzájmu politické podpory. Asi se provalilo, jak dopadnou volby.
Škoda jen, že žádného jména není ve výčtu titulů a funkcí uvedeno "přispivatel na České škole".
Se zájmem si počkám na revizi revize maturtních zkoušek a doufám, že to dají napsat někomu, kdo v textovém editoru umí styly.

Anonymní řekl(a)...
21. června 2012 12:18  

Státní maturity se připravovaly 10 let stály více než půl miliardy korun.
A teď, po krachu druhého roku státních maturit, ministr vyjmenuje pár zoufalců do komise, aby do konce prázdnin vymysleli "jak z toho ven".
Neuvěřitelné!
Co řada členů uvedené komise (Hofmanová, Feřtek a spol.) může říci k úpravám či dokonce nové podobě nové státní maturity?
Celý proces státních maturit začíná přecházet do tragikomické polohy, která ovšem není nikterak humorná pro budoucí maturanty.
Řada impotentů přichází stále znovu a znovu s novými nápady a jen málo kdo si uvědomuje, že na tyto kreativní hry doplácejí stovky a tisíce mladých lidí.

Anonymní řekl(a)...
22. června 2012 6:08  

S názory na státní maturitu se neshodnou ani češtináři na jedné škole. Myslím že metodičky Cermatu pracovaly velmi dobře. Pro se nikde nepíše o publikaci, kterou vydaly?

Anonymní řekl(a)...
22. června 2012 15:43  

Jediné, co mě napadá, proč tam není ani jeden(jedna) učitel(ka) z praxe? Pánů ředitelů, poslanců, senátorů, radních ... je tam hodně. Revizi maturit přece nemohou dělat jenom tito lidé. Co takhle pozvat některé zkušené učitele.
Karla

Anonymní řekl(a)...
22. června 2012 16:17  

Je dobře, že taková komise vůbec vznikla, ovšem postrádám tam více učitelů z praxe a naopak nechápu, proč tam jsou mediální rozumbradové Feřtek a Hausenblas. O chládkovi ani nemluvě.

Josef řekl(a)...
22. června 2012 18:03  

Politizace maturit zdárně pokračuje. Kde jsou nějací aktivní učitelé nebo hodnotitelé? Proč je tak málo zastoupené odborné školství?!

Anonymní řekl(a)...
26. června 2012 1:45  

Jak se do té komise dostal Radek Cikl, který už mnohokrát prokázal, že školství rozumí jako...panenka Barbie funkci jaderné elektrárny? Vygooglujte si jeho nedávné výlevy na téma "optimalizace" středních škol v Libereckém kraji - a to, jak v tomto směru konal - v Jablonci, Šenově, Jilemnici...a nahlédněte do jeho CV, stal se krajským náměstkem pro školství jako hostinský -cestovka - nákup zboží za účelem dalšího prodeje...Pane ministře, prosím opravu,a hlavně se prosím zbavte toho, kdo Cikla do této komise navrhl...

Anonymní řekl(a)...
26. června 2012 10:18  

Základem školství by mělo být veřejné školství, soukromé školy jsou pouze doplňkem. Proto se divím panu ministrovi, že v komisi je Václav Klaus, který se snaží vytvořit školství jen pro vyvolené ( jeho činnost jako poradce p.Dobeše, jeho snaha o plošné testování, kdy případný nepříznivý výsledek by znamenl zákaz dalčího studia ! )

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.