Přečtěte si: Nezbývá, než plzeňská práva zavřít, říká bývalý student

neděle 11. března 2012 ·

Plzeňská právnická fakulta promarnila svoji šanci na změnu a potřebovala by radikální personální čistky.

Z rozhovoru Jakuba Nováka s Marinem Markem v Aktuálně.cz vybíráme:

Studenti, kteří nyní protestují před fakultou, směřují svůj hněv na akreditační komisi. Přitom za ztrátu akreditace je zodpovědné vedení fakulty. Protesty organizují lidé ze sdružení Ius Infinitum, které tvoří učitelé a studenti a které v říjnu 2011 pořádalo konferenci, kde byl hlavním hostem právě Milan Kindl.


Vystupující studenti na demonstracích jsou signatáři akce D.O.S.T. a členové Mladých konzervativců z Plzně. Když však chtěli vystoupit členové studentské komory akademického senátu fakulty, nedovolili jim to. Studenti, kteří teď protestují, vychvalují stávající vedení, ale když odcházeli odborníci v čele s prof. Eliášem, tak mlčeli. Stejně tak, když na škole docházel k podvodům.


Teď protestují na podporu vedení, které přitom svojí špatnou prací zapříčinilo konec fakulty. Je to pro ně pohodlné a bezpečné, ale celé je to vlastně absurdní divadlo.

12 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
12. března 2012 v 13:33  

Nasel jsem k pravum usneseni CKR:

Usnesení Předsednictva České konference rektorů
Praha, 9. 3. 2012

Předsednictvo České konference rektorů je velmi znepokojeno mocenským zásahem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy do odborného a právně závazného stanoviska Akreditační komise ve věci Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni. Ministr Dobeš učinil bezprecedentní krok, který zcela jistě nesvědčí o deklarované snaze o zvýšení kvality vysokoškolského vzdělávání a vzbuzuje zásadní pochybnosti o respektu ministra k platnému zákonu o vysokých školách.

V Praze dne 9. března 2012

Za Předsednictvo České konference rektorů
Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
předseda České konference rektorů

Anonymní řekl(a)...
13. března 2012 v 10:35  

Musejí přece dostudovat děcka zbohatlíků a mafiánů.

Anonymní řekl(a)...
14. března 2012 v 9:02  

Hm...názory člověka, který nezvládl učivo prvního ročníku a tak hází špínu na zlou školu, která mu nedala zkoušky bez znalostí se nevyznačují zrovna mírou objektivity. Navíc jde o člověka působícího v politice, že by se snažil získat nějaké politické body? Protože to co říká o FPR je snůška nesmyslů.

poste.restante řekl(a)...
14. března 2012 v 10:08  

Protože to co říká o FPR je snůška nesmyslů.

Konkrétně?

Anonymní řekl(a)...
14. března 2012 v 10:33  

Konkrétně třeba to, že zmíněná konference nebyla pořádána fakultou právnickou - a fakulta se na ní nijak nepodílela.
Píše se o údajně špatné práci vedení. Vedení bylo řádně zvoleno. Skutečnost, že skupina lidí, kteří volby prohráli se rozhodli odejít (a pokouší se zakládat soukromou právnickou školu - zajímavé, že?) byla jejich rozhodnutím. Vedení školy za ně sehnalo naprosto adekvátní náhradu (a to klobouk dolů při mediální masáži školy). Stav akademických pracovníků se nejen srovnal, ale i zlepšil. Škola prošla hloubkovou kontrolou -která prokázala, že je vše jak má být. Výuka je transparentní a zajištěna v souladu s pravidly(běžte se podívat na přednášku). Znám studenty - obyčejné lidi neangažující se v politice - to jsou Ti co byli na demonstraci a bojovali za školu.

poste.restante řekl(a)...
14. března 2012 v 20:16  

Škola prošla hloubkovou kontrolou -která prokázala, že je vše jak má být.

Takže Akreditační komise si své výhrady vycucala z prstu?

Já chápu studenty, kteří se berou za "svou" školu.
Ale já bych ze školy, kde děkan mluví o "veřejném zájmu 1800 studentů" prchal velmi rychle.

V jednom má pan Marek pravdu. On měl odvahu vystoupit proti podvodníkům.
Kde byli všichni ti tleskající studenti, když odcházeli učitelé, kteří začali škole vracet dobré jméno?
Proč se jejich zástupci v AS nezajímali o to, jak byly odstraněny a napravovány průběžné výhrady Akreditační komise?

Anonymní řekl(a)...
14. března 2012 v 23:22  

Četl jste stanovisko AK, četl jste stanovisko fakulty, znáte současný stav? Já ano a tom základě hodnotím. Z celé věci jsou patrné mocenské zájmy. Mimochodem učitelé, kteří dle Vás vraceli škole dobré jméno odešli poté, co osoba kolem které se shromáždili nevyhrála v řádných volbách. Nedokázali se smířit s tím, že školu bude řídit někdo jiný a nyní zakládají soukromou právnickou fakultu. Stávající vedení (které je nijak nevyhazovalo) jejich pozice nahradilo tak, že je personální složení lepší než když tam byli. Fakulta se rozvíjí nadále i po vědecké stránce. Ak vyčítá nesplnění podmínek, které nejsou podmínkami pro akreditaci a které rovněž nejsou požadovány po jiných právnických fakultách. Také se studentům plzeňských práv nevidím. Pokud škola prohraje jen těžko uvěří, že má cenu bojovat za spravedlnost.

poste.restante řekl(a)...
15. března 2012 v 3:12  

znáte současný stav?

Nejsem nyní v Plzni. Čerpám z veřejných zdrojů. Příslušná stanoviska pochopitelně znám.

Neumím a nemohu posuzovat, do jaké míry je nové
"personální složení lepší"
Rozhodující je pro mne ale názor AK, který to nepotvrzuje.

To, že někoho vedení školy "nevyhazovalo" je vcelku irelevantní. Zažil jsem situaci, kdy jsem raději dobrovolně odešel sám. Tím ale netvrdím, že i v Plzni jde o podobný případ.

Ak vyčítá nesplnění podmínek, které nejsou podmínkami pro akreditaci a které rovněž nejsou požadovány po jiných právnických fakultách.
Jiné fakulty neměly v minulosti podobné aféry. Na nedostatky bylo vedení fakulty upozorňováno průběžně.

Akreditační komise je kolektivní orgán, který na rozdíl od ministra požívá důvěry většiny akademické i odborné veřejnosti. Svá rozhodnutí vždy odůvodňuje a staví na relevantních podkladech.

Souhlasím, že ve věci hrají roli politické zájmy. Zájmy stojící za bezprecedentním rozhodnutím ministra Dobeše.

Pokud dokážete hodnověrně zdůvodnit, jaké "mocenské zájmy" se projevují v rozhodování fyziků, matematiků, chemků, ředitele odborného učiliště Škoda Auto, nebo profesora působícího v Německu, pak budu podobné nálepky brát vážně. Prozatím se mi jeví jako čistě účelové.

A závěrem:
Spravedlnost není jen to, co vyhovuje mně.
Opravdový boj za spravedlnost znamená brát se i za to, co se mi v důsledku vůbec nemusí líbit, ale je to správné a spravedlivé.

Tato naše diskuse je ale vcelku zbytečná. Nyní jsou na tahu vyšetřovací orgány a následně soudy.

Anonymní řekl(a)...
15. března 2012 v 7:55  

Jenže tady nejde o podmínky stanovené v souvislosti s aférou. Tady jde o úplně jiné měřítko třeba v oblasti personálního zajištění. A pokud jsou podmínky dost dobré pro akreditaci MU, UPOL či UK musí být stejné pro FPR.Tady nebylo rovné postavení. Jinak, že jiná škola neměla takové problémy? Pamatujete před pár lety na UK PF aféru s prokazatelně prodávanými přijmacími zkouškami?
Já tu současnou situaci znám přímo - a upozorňuji, že jsem osoba nezúčastněná - tj. získání či nezískání akreditace nijak neovlivní můj život. Mimo toho, že mě dost šokuje, že jde likvidovat školu jen proto, že někdo má na tom zájem.

poste.restante řekl(a)...
15. března 2012 v 9:33  

Pokud máte dvě děti a jedno jste už v minulosti načapal, jak chodí do špajzu na sladkosti, je logické, že na něj budete mít přísnější dohled.
To platí k Vaší poznámce o "jiném měřítku".

Pokud dítě "krade" (= bere si bez dovolení) sladkosti ve špajzu, je to jiné, než když Vám krade peníze z peněženky.
To platí ke srovnání mezi prodanými přijímacími zkouškami na PF UK a prodanými diplomy FPR ZČU.

Spekulace o účelové likvidaci školy by možná chtělo nějak doložit.
Alespoň na úrovni "jedna paní povídala".
Třeba že dr. Dvořáková je prateta budoucího zakladatele soukromé právnické škooly, nebo tak něco.
Jinak jde, s prominutím, jen o plácání, nebo spíše "kalení vody".

Anonymní řekl(a)...
15. března 2012 v 9:58  

Mluvíme trošku o koze a o voze. Škole je vyčítáno personální zajištění. Proč by měla mít FPR jiné personální zajištění než ostatní právnické fakulty? Proč je v Plzni třeba na stejný předmět více profesorů a docentů na větší úvazky než v Praze nebo Brně? Škole je rovněž komisí vyčítáno, že zde dlouhodobě klesá věda. Podle posledních akutálních výsledků výzkumu a vývoje - RIVu má fakulta v roce 2011 oproti roku 2010 nárůst o 26,6% a to je jen RIV, kde rozhodně nejsou zahrnuty všechny vědecké výstupy. Podle čeho tedy komise usoudila, že věda klesá, když jediný ukazatel který je možné použít (RIV) dokládá pravý opak?

Navíc při porovnání UK a ZČU. Na UK se aféra nevyšetřila, vyšuměla do ztracena. Na ZČU osoby spojené s aférou v roce 2009 odešli. Současné vedení spolupracuje s Policií ve vyšetřování. Už v tomhle vidím podstatný rozdíl.

Já vnímám komisi (resp. paní předsedkyni) dost zaujatě. Už třeba skutečnost, že akreditační komise jednala s odpůrci fakulty a ne s fakultou. Skutečnost, že neustále vystupuje v médiích, kde školu poškozuje (naprosto nestandartní postup). Skutečnost, že dříve než účastníku řízení sděluje stanovisko médiím a fakulta se dozví o výsledku z televize.Skutečnost, že komise v médiích prezentovala, že pokud odejde skupina lidí která odešla nebude možné je nikým nahradit - což k její nelibosti možné bylo. Skutečnost, že se komise ani nepřijela podívat na fakultu jaký je skutečný stav.

poste.restante řekl(a)...
15. března 2012 v 21:08  

Já vnímám komisi (resp. paní předsedkyni) dost zaujatě.
Odhlédněme od subjektivních hodnocení konkrétních osob, protože tak se nikam nedostaneme.
Stejně tak jako Vy se můžete domnívat, že si dr. Dvořáková na FPR "zasedla", tak já si můžu myslet, že ministru Dobešovi čerta starého záleží na studentech a školství celkově a ke svému rozhodnutí byl motivován snahou vylepšit si u části studentů pověst, pošramocenou kvůli Týdnu neklidu.

Pokud máte věcné důkazy, že AK postupovala v případě FPR nestandardně, nic Vám nebrání učinit trestní oznámení pro zneužití pravomoci.
Dost o tom ale pochybuji, protože samotná předsedkyně argumentuje právě zcela transparentním a standardním průběhem celého procesu udílení/odnímání akreditací. Dokonce použila v jedné diskusi jako argument právě případ, kdy soud přijal jako důkaz korupčního jednání fakt, že příslušný úředník postupoval v posuzovaném případě jinak, nežli obvykle.
Silně pochybuji, že by si tak trapným způsobem sama "naběhla na vidle".

Pokud jde o mediální vystupování AK, opět je k dispozici precedentní rozsudek, že AK jedná ve veřejném zájmu a informovat o svých zjištěních je vlastně její povinnost. Ostatní je pak věcí interpretace.

Dodám jen, že Vaše názory zjevně nesdílí minimálně část ZČU - viz
http://www.ceskaskola.cz/2012/03/prohlaseni-ucitelu-studentu-fakulty.html
Chápu, že motivace k podobným prohlášením může být sporná.
To ale platí i pro prohlášení představitelů FPR.

Myslím, že asi nepřesvědčíme jeden druhého ke změně názoru.
Na řadě jsou opravdu orgány práva.
Přesto, anebo lépe řečeno, tím více, děkuji za korektně vedenou diskusi.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.