Otevřený dopis pro doc. JUDr. Ivana Malého, CSc., děkana Ekonomicko-správní fakulty MU

středa 29. února 2012 ·
V neklidném Brně, 27. února 2012

Vážený pane děkane,

obracíme se na Vás formou otevřeného dopisu, abychom vyjádřili svůj nesouhlas s pořádáním besedy s prezidentem Klausem, která je na Ekonomicko-správní fakultě plánována tuto středu, 29. února.

Nesouhlasíme s tím, že je na akademickou půdu zván člověk, který akademickou diskusí a kritickým myšlením otevřeně pohrdá stejně jako lidé v jeho nejbližším okolí (např. Petr Hájek – ničím nepodložené zpochybnění evoluční teorie, Ladislav Jakl – ničím nepodložené popření škodlivosti pasivního kouření). Znepokojivý je i způsob, kterým prezident zneužívá svých spolupracovníků k útokům na své názorové oponenty (např. Petr Hájek - zpochybňování kněžství prof. Halíka navzdory vyjádřením arcibiskupa a dalších církevních hodnostářů). O postojích prezidenta k diskusi vypovídá také jeho veřejná podpora fašisticky smýšlejícím jedincům (např. nechvalně známý Ladislav Bátora donedávna působící na MŠMT, či Adam Bartoš, autor seznamu tzv. „pravdoláskařů“).

Považujeme za znak nízké sebeúcty, že je na akademickou půdu zván člověk, který se studentům i akademikům otevřeně vysmívá. Není snad výsměchem skutečnost, že naprostý manažerský diletant byl prezidentem označen za nejlepšího porevolučního ministra školství? Není snad výsměchem skutečnost, že prezident, který sám za studia neplatil, označil studium na vysoké škole zadarmo za „parazitování studentů na zbytku naší společnosti“? A v situaci, kdy si demokraticky zvolené reprezentace akademických obcí, konkrétně Rada vysokých škol, Česká konference rektorů a akademické senáty, dovolí vyjádřit svůj nesouhlas s navrhovanými reformami, řekne prezident, že je „velmi pobouřen tím, co si akademický svět v tuto chvíli dovoluje.“ Skutečnost, že se beseda s prezidentem koná v době Týdne neklidu, pak jen umocňuje naše rozčarování. Pokud chceme, aby si nás vážili jiní, musíme si v prvé řadě umět vážit sami sebe.

Považujeme za nezbytné zdůraznit, že nijak nezpochybňujeme Vaše právo na půdu fakulty kohokoli pozvat. Pouze se domníváme, že výběr hosta je krajně nevhodný a že tím ve svém důsledku konáte naší univerzitě i akademické půdě obecně medvědí službu.

S pozdravem

Mgr. Pavel Troubil,
současný předseda Studentské komory Akademického senátu MU

Mgr. Zdeněk Ručka,
předseda Studentské komory Akademického senátu MU v letech 2009-2011

22 komentářů:

Pavel Laskavec řekl(a)...
29. února 2012 v 9:06  

Ručka Zatroubila. Nelze jinak nazvat, jste pitomci a lžete. Budiž vám při vašem rozhledu a tuposti odpuštěno.
Myslím, že ve vašem jednání i myšlení je málo akademického a váš dopis byl zajisté inspirován devadesáti devíti pragováky.

Anonymní řekl(a)...
29. února 2012 v 9:24  

Vezmu-li to od konce, pan Laskavec má pravdu, že v jednání pánů předsedů je málo akademického.
Pan Laskavec je však rovněž tupý hulvát, soudě dle jeho prvního odstavce. Jeho sporý věcný obsah by asi těžko dokládal či dokazoval.
Páni předsedové i členové jejich organizací mají mimořádnou příležitost své pochybení napravit: přijít na přednášku pana prezidenta a tam ve vší slušnosti a korektnosti s jeho názory polemizovat. Nebo - možná - si ověřit pravdivost svých tvrzení, pokud by na akademické půdě odmítl diskutovat.

poste.restante řekl(a)...
29. února 2012 v 10:41  

Odmítnout přednášejícího předem a "kádrovat" účastníky akademické diskuse, na tom opravdu neshledávám nic akademického.

Podstata diskuse spočívá právě v onom "discussio" vedoucího k "disputatio", tedy ve společném posouzení různých aspektů, vedoucí ke společnému hledání sdílené pravdy či poznání.

Jakkoli naprosto nesouhlasím s většinou názorů, které V. Klaus zastává, nemyslím si, že v tomto případě zástupci Studentské komory zvolili vhodnou formu protestu.

Takový postoj je snad pochopitelný u vystoupení popírače holokaustu, ale této úrovně snad zatím pan prezident nedosáhnul.

Osobně jsem názoru, že mnohem výmluvnějším gestem, nežli dopis děkanovi by bylo, kdyby na anoncovanou přednášku prostě studenti vůbec nepřišli. Tím by dozajista dali najevo, co si o prezidentových výrocích na kroky "nejlepšího ministra školství" studenti opravdu myslí.

Anonymní řekl(a)...
29. února 2012 v 13:56  

29. února 2012 9:06

A Vy jste prosím kdo ? Hájek ? Dobeš ? Bátora ?

Anonymní řekl(a)...
29. února 2012 v 13:59  

a tam ve vší slušnosti a korektnosti s jeho názory polemizovat.

A s tímto pánem se dá polemizovat ? je dobře, že odchází, rozdělil dokonale celý národ. Nebyl přínosem.

Anonymní řekl(a)...
29. února 2012 v 14:37  

"Průzkumu /mezi studenty/ se ve dnech 2. a 3. února letošního roku zúčastnilo 642 studentů z pěti univerzitních měst: Prahy, Brna, Ostravy, Zlína a Plzně.Průzkum ukázal, že 77 procent dotázaných nemá o chystané reformě vysokých škol dostatek informací. Zároveň 60 procent respondentů přiznává, že se stavem českého školství nejsou spokojeni. Přesné důvody protestů akademické obce proti reformě však nezná 62 procent studentů" - to se pak dá sotva polemizovat...

poste.restante řekl(a)...
29. února 2012 v 15:30  

to se pak dá sotva polemizovat...

Sledujete v televizi diskusní pořady?
A pokud ano, máte skutečně jasné a komplexní informace o celé šíři diskutované problematiky?

Anebo si jen vytváříte názor na základě vystupování a způsobu argumentace diskutujících?

Takže i kdyby "přesné důvody prostestu akademické obce proti reformě" znalo jen 5 % studentů, myslím, že to spolu s některými jejich pedagogy ke kvalitní a kvalifikované diskusi s panem prezidentem vcelku stačí.
Pokud by ovšem o diskusi skutečně stál i on sám.
Pak by přijel i těm několika svým oponentům navzdory. ON dozajista.

Anonymní řekl(a)...
29. února 2012 v 15:48  

Přiznám se, že si vytvářím názor i na základě vystupování a způsobu argumentace. Studenti, resp. jejich zástupci, se vyjádřili jasně a "vyjádřili svůj nesouhlas s pořádáním besedy s prezidentem Klausem". Existuje snad někde jakási mlčenlivá skupina studentů, která s Klausem diskutovat chtěla? Potom ho ale asi měla jiným otevřeným dopisem pozvat.

poste.restante řekl(a)...
29. února 2012 v 17:34  

Tak trochu postrádám smysl této diskuse. Proveďme stručnou rekapitulaci:

1. Prezident měl přijet na dříve naplánovanou návštěvu na základě pozvání rektora.

2. Jeden současný a jeden bývalý předseda Studentské komory AS MU napsali otevřený dopis děkanovi fakulty, v jejíchž prostorách se zřejmě mělo setkání uskutečnit. Nevím, zda k tomu měli mandát celé Studentské komory, anebo zda jde o jejich osobní iniciativu.
Dle mého názoru jde o krok nesmyslný, odporující akademickým tradicím svobodné diskuse a tedy hloupý.

3. Děkan informoval rektora a ten zřejmě prezidenta. Text tohoto dopisu zveřejněn nebyl.
Známa je odpověď rektora oněm předsedům a myslím, že je to text slušně a věcně koncipovaný, vůči kterému nemám výhrad.

4. Prezident odpověděl rektorovi, že tedy nepřijede, protože podobné akce, jako organizují studenti, považuje za nátlakové a na univerzitní půdě nepřijatelné.
Sluší se mu připomenout, že revoluce, která i jej vynesla do funkcí ve vrcholové politice také začala díky studentům. A že podobné argumenty o apolitičnosti akademického prostředí a nátlakových akcích vznášeli tehdy představitelé státní moci také.

Lidsky sice prezidenta chápu. Nikomu se nechce do "kotle". Přesto by měl být opatrnější ve volbě slov, kterými svou nepřítomnost zdůvodňuje.

Kdyby chtěl přijet a před studenty předstoupit, nějaký dopis by mu v tom sotva zabránil.

Pokud by pak prezident našel odvahu k otevřené diskusi se studenty, musím uznat, že by tím v mých očích stoupnul. Jakkoliv patřím mezi jeho kritiky a odpůrce, smekl bych.

Leč nestalo se.
Prezident tvrdí, že nechce "poskytovat záminku pro laciné politické útoky".
Někdo jiný si zase může myslet, že kromě toho, že je namyšlený, je také srab.
Co více se k tomu dá říci?

Anonymní řekl(a)...
29. února 2012 v 18:43  

poste restante

Ve Vašich nenávistných, levicových a v sebezahleděných očích nemůže president Klaus stoupnout ať udělá cokoliv a je mu to srdečně jedno a nám také. Tak si trhněte ...

Anonymní řekl(a)...
29. února 2012 v 20:27  

"Ve Vašich nenávistných, levicových a v sebezahleděných očích nemůže president Klaus stoupnout ať udělá cokoliv a je mu to srdečně jedno a nám také. Tak si trhněte .."

Jenže ten pán dokázal co ? "Velká privatizace" - ?? Odborník na počasí ? Označit někoho za nejlepšího ministra od roku 1989 ? Při první volbě mohl poděkovat KSČM a podruhé byl zvolen na podeváté ? Jeho pohrdání obyčejnými lidmi je nechutné. Tak se nedivte, že ho má hodně lidí plné zuby. Tak si trhněte ..... Ignorant

krtek řekl(a)...
29. února 2012 v 20:32  

"Odpoledne se koná podnikatelské fórum v Obchodní komoře, kde se diskutují česko-senegalské obchodní vztahy. Jsou dosud na velmi nízké úrovni. Náš vývoz do Senegalu dosáhl ve svém nejlepším roce 2009 pouhých necelých 19 miliónů dolarů. Už od roku 2007 dojednává česká firma Inekon výstavbu tramvajové (nebo trolejbusové) sítě v Dakaru, což by znamenalo radikální zvýšení našich ekonomických vztahů. Intenzivně tu o tom jednáme, ale musím říci, že to moc dobře nevypadá. Snad dopadnou lépe jiná jednání."

Díky, pane prezidente. Nenechte se otrávit.

poste.restante řekl(a)...
29. února 2012 v 20:40  

No já myslím, že panu prezidentovi je můj osobní postoj opravdu dosti ukradený. :-)
Navíc mne vůbec nezná.

Ale i kdyby snad stín chmury jeho skráň byť jen na chvíli zastínil, při (čistě hypotetické) četbě mých nenávistných textů, nepochybuji, že žár nehynoucí lásky, který čiší z Vašeho srdce, opět na jeho tváři obvyklý blahosklonný úsměv vykouzlí.
;-)

P.S.: Svůj text jsem mínil vážně, nemám důvod lhát. Já totiž umím názor protivníka respektovat, i když s ním bytostně nesouhlasím, a dobrý argument, či čestně vedený souboj ocenit.
Pro mne protivník v debatě není nepřítel.
A co pro Vás?

poste.restante řekl(a)...
29. února 2012 v 21:05  

18:43 P.P.S.:
Ne snad, že by na tom záleželo, ale třeba když V.Klaus odmítnul v Austrálii projít detekčním rámem, byl jsem na jeho straně, protože takové chování vůči hlavě státu považuji za nedůstojné. V každém případě tehdejší situaci hodnotím primárně jako chybu a selhání australského diplomatického protokolu a nikoli prezidenta.
Nemusíte mi věřit, ale je to dohledatelné.
Jsem prostě typický, do sebe zahleděný, nenávistný levičák.
;-)

Anonymní řekl(a)...
29. února 2012 v 23:09  

posterestante

Jsem prostě typický, do sebe zahleděný, nenávistný levičák.


Konečně s Vámi 100% souhlasím, snad bych ještě dodal, velmi samolibý.

Anonymní řekl(a)...
1. března 2012 v 0:34  

S Klausem v zásadě souhlasím ve všem až na jednu jedinou výjimku a tou je zavádění školného a podpora reformy veřejných vysokých škol. I když se snažím sebevíc, nevidím v tom nic jiného, než podporu soukromých aktivit podnikatelůse vzděláním. To asi Klaus považuje za ideální a efektivní způsob vzdělávání. Příjmu-li ovšem tuto tezi, pak opravdu nechápu, na co máme stát. Proč nesvěřit celé zákonodárství, soudnictví a nakonec i exekutivu do soukromých rukou? Když je vzdělávání byznys, proč jím není vládnutí? Ostatně nemá-li VŠ financovat daňový poplatník, k čemu by mu tedy bylo financování Parlamentu, Prezidentské kanceláře, ministerstev a třeba policie? Pamatuji si, že proti privatizaci politických stran se vznesla hysterická reakce od těch samých pánů, kterým najednou nevadí privatizace něčeho, co přináší podle mého mínění nesrovnatelně větší pozitivní externality a co se neřídí ani hlasováním, ani uplácením-vzdělání. Vedle principu zastupitelské demokracie, která produkuje to, čeho jsme svědky, je nutný ještě jiný nezávislý princip-princip ověřené odbornosti, vzdělanosti a intelektových schopností. A do tohoto principu by neměl zasahovat ani demokraticky zvolený politik, který se nevím proč cítí (a Klaus to dává najevo jak jen může) jako pán nade všemi a nade vším jen proto, že ho explicitně volilo třeba necelých pět procent populace. Tím se v očích některých poblouzněnců stává dostatečně způsobilým téměř k čemukoliv a je legitimnější, než kdokoliv jiný, kdo zvolen nebyl, nebo ani do voleb nešel. Proč? už dnes na principu odbornosti funguje třeba ČNB, nebo legislativa. Jakýkoliv útok na odbornost ve formě kupčení s tituly, snižování nároků, či korupce ve vzdělávání jsou společensky mnohem nebezpečnější, než útok na nesmyslnou modlu dnešního veřejného prostoru-demokracii. Společnost by si měla uvědomit, že fyzikální zákony se opravdu, ale opravdu neřídí hlasováním a nedají se ani podplatit. Vysoké školství nemůže být trvale založené na předstírání, že jsme nalili litr piva do půllitru. To si můžeme nalhávat zase jen tak dlouho, až bude bezbolestně možné svést neblahé následky na něco jiného-třeba na absenci školného. Bohužel v naší společnosti to "dlouho" je hluboko pod jedním čtyřletým volebním obdobím.

Anonymní řekl(a)...
1. března 2012 v 0:35  

Pokud jde o věcný záměr předkládaných zákonů, nevytýkal bych nikomu, že je nečetl. Já jsem se jimi zabýval asi před rokem, dokonce jsme se sešel i s Doc. Münichem a Ing. Paroubkem. Zabýval jsem se primárně návrhem na zavedení studentských půjček. Tehdy (před rokem!!!) vypadal návrh úplně jinak, než vypadá dnes. Tehdy měla půjčky poskytovat ČMZRB a měly být spláceny po dosažení průměrné mzdy. Diskutovali jsme celou řadu detailů od toho, jak se budou příjmy posuzovat u OSVČ, přes technické aspekty splácení a úročení, kdy se může opakovaně stát, že někdo jen zvýšením průměrné mzdy přestane mít povinnost splácet a pak jí opět nabyde a přes nesmyslnost administrativního stanovení takové povinnosti, nemluvě pak o kreditním riziku (kterým se profesně zabývám) takových půjček. Snadno si lze domyslet, jak zaměstnanec prosí zaměstnavatele o to, aby mu nepřidával tu pětistovku, protože by mu vznikla povinnost splácet. To je ten pseudoliberály tolik opěvovaný princip motivace. To je ten regulacemi neponičený volný trh. A to nemluvím o analýze jedné poradenské firmy na jejímž základě si vláda i NERV vytvořily naprosto mylnou představu o velikosti úrokové sazby půjček, která by pokryla ztráty z kreditního rizika, protože byla naprosto diletantnsky spočítána na základě tzv. opravných položek k úvěrům jedné z našich obchodních bank. I když zcela ponechám stranou, že šlo o půjčky naprosto nesrovnatelné (bez odkladu splácení, poskytované na základě sofistikovaného skóringu), byla i zcela chybně opravná položka považována za očekávanou ztrátu z celého portfolia, ačkoliv to je naprostý nesmysl, nehleděna to, že firma zduplikovala recoveries. Pokud by se Daniel Münich, kterého považuji za člověka, kterému opravdu jde o to, aby reforma měla pozitivní dopad, nakonec vyslovil proti navrhovaným zákonům, považoval bych to za přinejmenším velmi podezřelé. Buď jsou ti politici opravdu tak blbí, nebo jim z toho musí něco plynout. Myslím si, že to, o co tady jde ve skutečnosti je vytvořit prostředí pro byznys se vzděláváním. Kdo myslíte, že je předsedou správní rady Cevro Institutu Vysoká škola? Vzdělávání je totiž vedle náboženství a farmaceutiského průmyslu jedním z nejvýnosnějších byznysů. Na blbcích a nemocných se vždy dobře vydělávalo.

Anonymní řekl(a)...
1. března 2012 v 0:48  

to poste.restante: Klaus je všechno možné, jen ne srab. Je to ješitný narcis, který má potřebu vychovávat všechny včetně starších profesorů, kteří narozdíl od něj ve vědě opravdu něčeho dosáhli. Je demagog a při zahnání do kouta se dopouští přesně toho, co sám kritizuje. Zažil jsem to na jedné z obdobných diskusí na půdě FF UK. Srab ale není, není ani tak tvarohovitý jako Fišer, ani tak americky prázdný, jako Švejnar, který by vše řešil optimálně, strategicky a komplexně, ale když se jej člověk zeptá na konkrétní detail, tak se užvatlá. Jediný, kdo je podle mě intelektuálně schopný Klausovi konkurovat, je Miloš Zeman. Mezi těmito dvěma pány by bitva alespoň byla o něčem.

poste.restante řekl(a)...
1. března 2012 v 0:57  

snad bych ještě dodal, velmi samolibý.

A čistě pro zajímavost, nejedná se ve Vašem případě o takzvanou projekci? :-)

Víte, kromě osobních výpadů jsem v této naší "diskusi" nezaznamenal z Vaší strany jediný věcný argument.
Poučte se, prosím, třeba u kolegy Doležela. Umí být také pěkně osobní, ale témeř vždy je také věcný.
(Tímto zdravím.)

Zdrojem celé téhle debaty je v podstatě trapná lapálie, která začala tím, že prezident země označil studenty za parazity a oni si to prostě vzali osobně.

Já vcelku chápu, že někdo má V. Klause za málem poloboha.
Už méně ale chápu, proč nemůže tentýž člověk prostě akceptovat fakt, že já téhož V. Klause prostě nežeru a proč mne kvůli tomu musí obviňovat ze všech možných smrtelných hříchů.

Pokud Vás diskuse omezená pouze na osobní útoky baví, pak vězte, že mne někdy baví podobné "diskutéry" provokovat. Ale většinou jen chvilku.

Zkuste tedy příště, prosím, argumentovat proti mým názorům a nikoliv proti mé osobě. Tedy pokud to svedete.
Anebo se na mne prostě vykašlete, ano?
Vždyť, ruku na srdce, přece Vám za to vlastně vůbec nestojím, viďte?
;-)

poste.restante řekl(a)...
1. března 2012 v 1:02  

Pavel Doležel
Napsal jsem také, že "někdo si může myslet".

Také si nemyslím, že je Klaus srabík. Mnohokrát dokázal, že umí jít do střetů a to pěkně tvrdě.
I když poslední dobou se jim trochu vyhýbá a spíše z povzdálí manipuluje. Buďto stárne, anebo si říká, že už to nemá zapotřebí.

Anonymní řekl(a)...
1. března 2012 v 11:07  

posterestante

Už zase Vaše Vysokoblahorodí udílí knížecí rady a samozřejmě ze všech nejlépe „ví“ koho a co by lidé měli s prominutím žrát a u koho se poučit. Člověče, vždyť se obviňujete sám, já jenom dávám najevo, že Vám rozumím.

poste.restante řekl(a)...
1. března 2012 v 22:27  

Milý obsedantní anonyme, zkuste, prosím, číst s porozuměním.
Předně neudílím rady, ale pouze Vás prosím.
Dále nikomu neříkám, co má žrát (i bez prominutí). Jen říkám, koho já sám nežeru.
A nakonec zkusím zopakovat:
Kromě osobních výpadů jsem v této naší "diskusi" nezaznamenal z Vaší strany jediný věcný argument.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.