MŠMT: Výklad k § 166 - potvrzení zřizovatele; délka funkčního období

středa 1. února 2012 ·

MŠMT vydává stanoviska k

  • podobě potvrzení zřizovatele o tom, že dosavadní ředitel školy nebo školského zařízení pokračuje ve funkci,
  •  délce funkčního období podle § 166 odst. 2 a 3 školského zákona.


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
V Praze dne 27. ledna 2012
Č.j.: MSMT-2119/2012-20

Výklad přechodných ustanovení k novele § 166 školského zákona (části 5. a 6.)

Potvrzení o pokračování ředitele ve funkci

Nové ustanovení § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 472/2011 Sb., týkající se ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných MŠMT, krajem, obcí a svazkem obcí (dále jen „veřejná škola“) upravuje možnost automatického prodloužení pracovního poměru na dobu určitou 6 let řediteli, na jehož místo nebyl v zákonem stanovených mezích vyhlášen konkurs. Obdobně se § 166 odst. 3 použije již od roku 2012 na dosavadní ředitele škol (viz výklad č. j. MSMT 900/2012-20).

K prodloužení funkce ředitele bude docházet automaticky ze zákona, a to po splnění negativní podmínky – nevyhlášení konkursu. Zřizovatel nebude vydávat pokračujícímu řediteli jmenovací dekret, protože zákon v těchto případech nevyžaduje, aby proběhlo jmenování. Je však vhodné, aby zřizovatel vydal řediteli potvrzení o tom, že byly splněny podmínky automatického prodloužení „funkčního období“. Ředitel bude ve své činnosti potřebovat doklad, že skutečně danou funkci zastává. Potvrzení může mít například tuto podobu:

Obec … (hlavička)


V… dne 2. května 2012
Č.j.: …
Potvrzení


Obec … potvrzuje, že Jan Novák, narozen dne…, bytem… , je v souladu s § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, od 1. srpna 2012 ředitelem Základní školy …, se sídlem…, IČO:…, v pracovním poměru na dobu určitou 6 let.


………………………………
Pavel Kraus
starosta obce …
razítko


Vzor byl uzpůsoben pro situaci ředitelů, na které dopadá k 31. červenci 2012 ustanovení čl. II bodu 5 písm. a) zákona č. 472/2011 Sb.

Potvrzení lze vydat, jakmile uplyne zákonná lhůta pro vyhlášení konkursu, tj. v daném případě po 30. dubnu 2012. Potvrzení nemusí podávat informaci o právním stavu před dnem, ke kterému začíná řediteli nové šestileté funkční období. Až do 31. července se může ředitel prokazovat původním jmenovacím dekretem. Od 1. srpna bude k prokázání svého právního postavení využívat potvrzení vystaveného obcí.

Délka „funkčního období“ ředitele školy

Ustanovení § 166 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 472/2011 Sb., upravuje šestileté „funkční období“ ředitelů veřejných škol. Podle § 166 odst. 2 jmenuje zřizovatel ředitele na vedoucí pracovní místo na období 6 let. Automatické prodloužení „funkčního období“ (pracovního poměru na dobu určitou), ke kterému dochází ze zákona v případě nevyhlášení konkursu na dané místo ředitele, je v § 166 odst. 3 stanoveno rovněž na „dalších 6 let“.

Zákon nově stanovuje pevnou dobu, na kterou je ředitel veřejné školy jmenován, a tedy jmenování na 6 let lze považovat za definitorický znak ředitele veřejné školy a zároveň za povinnou náležitost jmenovacího aktu. Zřizovatel se tudíž zásadně nemůže od zákona odchýlit a jmenovat ředitele na dobu kratší nebo delší než 6 let. (Jmenování na dobu kratší lze připustit toliko výjimečně v případech, kdy z objektivních důvodů nelze postupovat jinak – např. pokud stávající ředitel školy dočasně nemůže vykonávat svoji funkci, nepověřil žádného ze zaměstnanců zastupováním v plném rozsahu a je pravděpodobné, že tento stav bude trvat po dobu v řádu měsíců.)

Prodloužení „funkčního období“, ať už v budoucnu podle samotného § 166 odst. 3 nebo s využitím § 166 odst. 3 při postupu u „dosavadních ředitelů“ podle přechodných ustanovení čl. II bodu 5 zákona č. 472/2011 Sb., se děje přímo ze zákona (není k němu nutný právní úkon zřizovatele – viz výše), a to rovněž na „dalších 6 let“. Zřizovatel není oprávněn jednostranně tento parametr změnit.
Následná změna trvání pracovního poměru dohodou, vzdáním se místa ředitele nebo odvoláním z důvodů podle § 166 odst. 4 a 5 však není vyloučena.

Ing. Ladislav Němec
I. náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Dokument ve formátu DOC ke stažení

2 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
1. února 2012 v 8:51  

Bože to sú patláci. Jsou v našem parlamentu vůbec schopni vyřešit jedinou legislativní věc tak, aby s tím nebyly pak problémy?

Pytlik Blaha řekl(a)...
1. února 2012 v 23:12  

ředitelem Základní školy ... v pracovním poměru na dobu určitou 6 let.

Nic lepšího na práci nemaje, listuji si po večerech v zákoníku práce. A protože kromě lepší večerní práce nemám ani právnického vzdělání, tonu v rozpacích.
Takže Blha se hlásí:
1. Podle §39 odst.2 doba trvání pracovního poměru na dobu určitou nesmí přesáhnout 3 roky a může se opakovat nejvýše dvakrát. Za opakování se považuje i jeho prodloužení.
2. Znamená to snad, že po těch šesti letech pracovní poměr končí? A není to prodloužení už teď?
3. Podle §40 odst.1 je možné obsah pracovního poměru změnit jen tehdy, dohodnou-li se zaměstnavatela zaměstnanec na jeho změně. Dohodli se?

Hele, nejsem já nakonec fakt dobrej? Pokud by vyšlo najevo, že ano, pak děkuji všem, kteří mi dali důvod ke studiu právních přepisů v sebeobraně.

P.S.
Pozdravuji pana Petra Vokáče. To mezerníkem a tabulátorem oklofané "Potvrzení" je půvabné.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.