Ministr Josef Dobeš představil nález auditu Evropské komise

úterý 3. ledna 2012 ·

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Josef Dobeš dnes představil výsledky auditu, který provedla Evropská komise (EK) v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).


Předběžná hodnotící zpráva obsahuje zjištění v oblasti veřejných zakázek a nedostatků v kontrolním systému. Dílčí problémy se týkají Ústeckého a Středočeského kraje a projektů různých příjemců - i v gesci MŠMT.
Nedostatky v kontrolním systému jdou v mnoha případech na vrub kontrolního orgánu PAS, který je metodicky řízen Ministerstvem financí. Kontroly projektů provedené oddělením PAS totiž neodhalily chyby, které při následné kontrole zjistila Evropská komise. „To je také důvod, proč jsem včera zmínil, že svůj díl zodpovědnosti na této situaci má i ministr financí Miroslav Kalousek,“ uvedl ministr školství Josef Dobeš.

 Nedostatky v oblasti zadávání veřejných zakázek jsou podle auditu EK trojího typu:
  • Především se má jednat o technickou specifikaci výběrových řízení na IT služby – konkrétně o uvedení taktovací frekvence počítačových procesorů v popisu plnění veřejné zakázky. Podle EK jde o diskriminační podmínku.
  • Dále se jedná o dělení zakázek
  • a uvedení smluvních pokut jako hodnotícího kritéria.
Současná situace je řešitelná. Audit provedl kontrolu pouhých 14 předem vybraných projektů z celkových 6,2 tisíce. Jedná se tedy jen o 0,2 % všech schválených projektů. Přesto nebereme jeho výsledky na lehkou váhu,“ uvedl náměstek ministra pro evropské záležitosti Michal Zaorálek.

To, kam směřují hlavní výtky auditu, lze rovněž odvodit ze slov zástupce Evropské komise Aurelia Cecilia, který již od jara provádí pravidelný měsíční dohled nad OP VK. V polovině listopadu 2011 na jednání Řídícího a koordinačního výboru uvedl: „Od dubna 2011 zaznamenala Evropská komise u OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost velké úsilí k eliminaci rizika n+3 pro rok 2011 a výhled na rok 2012 je také optimistický.“ V prosinci 2011 na zasedání Monitorovacího výboru OP VK pak uvedl, že Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je na „dobré cestě“.

Pokud by tedy byla Evropská komise nespokojena se současným stavem, proč by její zástupce chválil uvedený operační program za pokrok v čerpání? To, že výsledky auditu se týkají projektů realizovaných především v roce 2009, tedy období působení předchozího vedení sekce EU fondů pod vedením Jana Vituly, lze prokázat na jednotlivých příkladech auditu,“ uvedl ministr Dobeš. 

Podrobnější výklad nálezu EK u kontrolovaných projektů:


 1.    Projekty ministerstva školství – tzv. IPn projekty


Projekt Reforma terciárního vzdělávání
Problematické období: 2009. V tomto projektu byly nalezeny vážné nedostatky. Především jde o vysoké osobní mzdy realizačního týmu. Pravidla odměňování u tohoto projektu byla nastavena v srpnu 2008, tedy v době působení Jana Vituly na postu šéfa sekce EU fondů. Vysoké odměny získal např. prof. Matějů, který byl z projektu na popud ministra Dobeše již dříve odvolán. Dále se v projektu jedná o sporný kontrakt s jednou z PR agentur, který však již byl ukončen. Ministerstvo školství v tomto případě již zasáhlo a zkrátilo výdaje na mzdy v projektu o částku 380 tisíc korun.

Projekt Klíče pro život
Jedná se o projekt zaměřený na růst kompetencí učitelů. Problematické období: 2009. Došlo k nepřípustnému dělení zakázek.

Společnost Cermat – projekt Příprava podmínek reformované maturitní zkoušky
Problematické období: 1. pol. 2010. Audit odhalil nezpůsobilé výdaje v nákupu některých předmětů (např. vázy). Dále vytýká společnosti Cermat nastavení kvalifikačních předpokladů ve výběrových řízeních (nutnost dokladovat ISO 27000) a výši smluvních pokut. Celkově se jedná o nezpůsobilé výdaje za cca 12 milionů korun.

2.    Projekty krajů – za nálezy uvedené v auditu nesou odpovědnost příjemci – tedy Ústecký a Středočeský kraj.

Ústecký kraj
V tomto případě se jedná především o projekt E-learningové vzdělávání dlouhodobě nemocných žáků. Problematické období: rok 2009. Podle EK došlo ke střetu zájmů a porušení nestrannosti při výběru projektu. Důvodem mělo být zjištění, že na vypracování projektu se podílela společnost Labská investiční a.s., jejímž akcionářem je i Mirko Bernas, zastupitel Ústeckého kraje.
Dále se jedná o projekt White Light. Problematické období: rok 2008. Podle EK zde došlo k dělení zakázek, tvorbě nekvalitních analýz, chybám ve výběrových řízeních nebo k přemrštěným výdajům na platy zaměstnanců v projektu.

Středočeský kraj
Auditní zpráva EK obsahuje zjištění o tom, že Středočeský kraj neprováděl kontroly na místě. Nicméně po důrazném upozornění MŠMT již kraj uvedenou situaci napravil a do konce loňského roku provedl všechny zbývající kontroly.

Evropská komise rovněž navrhuje neproplatit Středočeskému kraji výdaje související s administrací zrušené výzvy pro oblast podpory dalšího vzdělávání. Středočeský kraj (rada i zastupitelstvo) pochybil tím, že neschválil - bez řádného zdůvodnění - seznam grantových projektů doporučených výběrovou komisí k realizaci.

3.       Projekty ostatních příjemců – zde se jedná především o projekty vysokých škol – Univerzity Jana Evangelisty Purkyně nebo Slezské univerzity v Opavě. Podle auditu EK mělo dojít k pochybení v technické specifikaci výběrových řízení na IT vybavení.

Vzhledem ke snaze ministerstva školství o transparentnost jsem již 21. prosince loňského roku zadal kompletní kontrolu všech IPn projektů realizovaných MŠMT – a to právě v reakci na auditní zprávu EK,“ doplnil náměstek Zaorálek.

Ministerstvo školství nyní očekává zaslání předběžné auditní zprávy v českém jazyce. Od té chvíle bude běžet 2měsíční období, během něhož MŠMT uplatní připomínky k uvedené zprávě EK a navrhne nápravu. Je nutné zdůraznit, že nápravná opatření MŠMT realizuje již nyní a na dalších intenzivně pracuje. Následně zašle Evropská komise finální, oficiální verzi auditu a ministerstvo bude mít ještě další 2 měsíce na faktickou realizaci všech nápravných opatření.


Problematika certifikace je technickou záležitostí, a tudíž se tato situace v žádném případě nedotkne příjemců dotací.

14 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
3. ledna 2012 v 18:49  

Ministerstvo možná selhává v kontrole, ale zcela selhává v metodické pomoci příjemcům dotací...

Anonymní řekl(a)...
3. ledna 2012 v 19:49  

Ministerstvo zcela selhává.

Anonymní řekl(a)...
3. ledna 2012 v 21:05  

"Současná situace je řešitelná. Audit provedl kontrolu pouhých 14 předem vybraných projektů z celkových 6,2 tisíce".

No potěš pánbůh, jestli našel audit krpy u 14 předem vybraných projektů, co by se dalo najít u těch ostatních 6 tisíc. Ten samý nepořádek ve všech?

Anonymní řekl(a)...
3. ledna 2012 v 21:17  

Ten samý "odhalený" nepořádek je ve všech tzv. národních projektech a velký nepořádek je u "šablonových projektů" 1.4 EU peníze školám; to teprve vypluje.

Anonymní řekl(a)...
3. ledna 2012 v 21:45  

Nepořádek je v celé státní správě a čerpání jakýchkoliv peněz, ne jenom ve školství, pokud se to nezačne řešit globálně, tak je to stejně k ničemu... Takto si jenom vždycky někdo přihřeje polívčičku že něco velkého objevil ale ostatní jede dál, jako by se nechumelilo a to jsou podstatně větší částky než co čerpá MŠMT.

Anonymní řekl(a)...
3. ledna 2012 v 21:45  

Myslím, že bychom měli začít nazývat věci pravými jmény. Ministerstvo je instituce, barák, prostě věc. Za tou věcí stojí osoby, které je potřeba jmenovat a požadovat po nich zodpovědnost nejen v otázce čerpání z EU, to je jen to, co se momentálně provalilo. Plat také nebere ministerstvo, ale Dobeš, Krejza, Němec, Zaorálek, Tichá.... Kdo z nich za co může a jaký křivárny a levárny dělá, to už ať si kluci a holky vyříkají mezi sebou a kluci bacha, holky se nebijou. A nesvádějte vinu na jiný. Jak malí...žalovníčci.

Anonymní řekl(a)...
4. ledna 2012 v 14:31  

Čtěte: http://fragmenty.cz/iy099975.html

Evžen Mayer řekl(a)...
4. ledna 2012 v 15:12  

Článek v Fragmenty.cz je hrubě zavádějící:

Josef Dobeš (od 13.7. 2010)
Miroslav Kopicová (8.5. 2009 - 13.7. 2010)
Ondřej Liška (4.12. 2007 - 8. 5. 2009)
Martin Bursík (2.11. 2007 – 4.12. 2007)
Dana Kuchtová (9.1. 2007 – 3.10. 2007)
Miroslava Kopicová (4.9. 2006 – 8.1. 2007)

Většina pochybení z auditu EK se odehrála za ministrování paní Kopicové.

Anonymní řekl(a)...
4. ledna 2012 v 15:55  

Čtěte: http://neviditelnypes.lidovky.cz/politika-proc-mame-problem-s-eurofondy-dy5-/p_politika.asp?c=A120103_105014_p_politika_wag

Anonymní řekl(a)...
4. ledna 2012 v 17:06  

ad Fragmenty.cz - v redakční radě sedí Hájek a Joch, titulka zaplavená Klausem... Co víc dodat?

Anonymní řekl(a)...
4. ledna 2012 v 20:01  

Rozhodně se nechci nijak zastávat Dobeše a jeho party. Nicméně najednou vidíme, že věci nejsou tak katastrofálně černobílé, jak je zuřivě prezentovala různá média (a ještě zuřivěji přetiskovala Česká škola). O smysluplnosti některých projektů samozřejmě můžeme pochybovat a vést veřejnou diskuzi, ale permanentní pomlouvačná kampaň, šíření polopravd, vytrhávání z kontextů apod., jak to předvádí třeba Česká pozice (zejména pan Rychlík) a vesele i Česká škola, je znakem malosti českého národa, a zejména ubohosti odpůrců nových osob na MŠMT, které (aniž bych hodnotil kvalitu a kompetentnost nového vedení ministerstva) evidentně sebraly řadu kšeftíků Sciu, pseudoodborníkům z Eduin a dalším rádobyzachráncům českého školství.

Luděk Blaha řekl(a)...
4. ledna 2012 v 21:17  

Zuřivý Egon Ervín Wagner? To mi nějak neštymuje.
Veselou Českou školu mám docela rád, ale že by byla signifikátorem směřování celého národa, to už je hodně fest hyperbola.

Anonymní řekl(a)...
5. ledna 2012 v 11:17  

Anonymní 20:21, já Vám tedy nevím, zuřivá kampaň ohledně toho samozřejmě je, to co ale Vám nedošlo je fakt, že těch 14 projektů, na které audit v současné chvíli je, je pouze namátkou vybraných 14 projektů z první várky schválených projektů, tj. samozřejmě většinou rozjetých v letech NEpůsobení Dobeše na úřadě. No pokud budeme brát Dobešem proklamovaných 6.200 projektů a bude je někdo, jako že věřte tomu, že po současných problémech BUDE, auditovat, tak to bude takový prů***, který i přes Indoše a podobný tunely české školství nepamatuje. Základním námětem k hysterii, která okolo toho vzniká, a je podle mně naprosto na místě, je to, že Dobeš tam sedí už rok a půl, půlku ansámblu vyházel, obklopen je pověstnými politiky (Bátora, Zaorálek - radnice Praha 6, Baumruk, Koukolíček - napojení na soukromé subjekty apod.), kteří místo napravování starých neplech náměstků Kopicové, Lišky apod. vytváří nové a nové tunely. Baumrukův podfuk za 650 milionů je tomu jen krásným příkladem.

Anonymní řekl(a)...
5. ledna 2012 v 20:20  

Pro Evžu

To vám řekla kdo, nebo jste na to přišel sám?

Největší zlo na našem školství napáchala Paroubkova vláda a zelení ministři.

"Většina pochybení z auditu EK se odehrála za ministrování paní Kopicové." Tak proč z toho všechny články zde publikované a citlivě vybrané panem Wagnerem přičítají panu Dobešovi

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.