Koalice k RVP pokládá ministru Dobešovi šest aktuálních otázek

čtvrtek 22. prosince 2011 ·

Zástupci Centra pro demokratické učení, Českého fóra pro rozvojovou spolupráci, Stálé konference asociací ve vzdělávání, EDUin a Agora CE připomínají Ministerstvu školství, že nereagovalo na žádost o poskytnutí informací o revizi rámcových vzdělávacích programů.Ministerstvo školství ani po třech týdnech nijak nereagovalo na žádost, aby ministr Josef Dobeš oznámil, jakým způsobem chce odbornou i rodičovskou veřejnost jasně a pravidelně informovat o změnách obsahu vzdělávání na základních a středních školách.

Rámcové vzdělávací programy určují, co se mají žáci ve škole učit. Jejich revize je důležitý proces, který může významně a dlouhodobě ovlivnit podobu vzdělávání. Je tedy logické, že by učitelé i veřejnost měli být srozumitelně informováni o tom, jak a s jakým záměrem revize probíhá. Pro upřesnění pokládáme panu ministrovi šest okruhů otázek i s vysvětlujícím komentářem.

Otázka: Jak se zlepší výsledky vzdělávání díky revizi rámcových vzdělávacích programů?

Komentář: Hlavním smyslem revize rámcových vzdělávacích programů by měla být vyšší kvalita vzdělávání. Odstranění znalostí, které už nepovažujeme za důležité, a doplnění toho, co v nich zatím chybí - například větší důraz na čtenářskou gramotnost.

Otázka: Kdo pracuje na revizi kurikula? Připravuje pracovní komise ucelený systém pravidelných revizí RVP?


Komentář: Mají-li vzdělávací dokumenty plnit svou úlohu, je třeba je cyklicky podrobovat opravám – revizím. Ve srovnatelných vzdělávacích systémech je obvyklé, že se revize provádí jednou za tři až pět let. Podobný systém pravidelných revizí by měl být nastaven i u nás. Především by ale měla veřejnost vědět, jak je celý proces řízen, kdo na revizi pracuje, jak byla komise vybrána a kdy má práci odevzdat. Nic z toho zatím není známo.

Otázka: Kterých částí kurikula se budou chystané změny týkat?

Komentář: Například průřezová témata (Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova, Výchova demokratického občana) umožňují aktivním školám rozvíjet kompetenční, problémové a činnostní učení. Jsou jedním z hlavních pozitivních vkladů rámcových vzdělávacích programů do změny našeho vzdělávání. Je proto důležité vědět, jestli v rámci revize RVP budou tyto jeho části zachovány, případně jak budou změněny.

Otázka: Jakým způsobem budou nově vzniklé vzdělávací standardy začleněny do RVP?

Komentář: Podle opakovaných sdělení ministra se v rámci revize stanou součástí RVP i nově vzniklé standardy vzdělávání pro základní školy. Ministerstvo by mělo proto objasnit, co přesně to bude znamenat, jestli budou muset jednotlivé školy upravit své školní vzdělávací programy a kolik práce to bude vyžadovat.

Otázka: Jak se bude na revizi rámcových vzdělávacích programů podílet odborná veřejnost?

Komentář: Proces návrhu úprav by měl umožnit v rozumné míře zapojení všech, kdo se vzdělávání účastní. Jen tak může vzniknout materiál, který bude obecně respektován. Je tedy třeba vědět, jakým způsobem bude moci odborná veřejnost do úprav mluvit, kolik na to bude času a jak chce Ministerstvo školství informovat o podstatě a smyslu změn.

Otázka: Podle čeho poznáme, že oprava RVP proběhla dobře, a na základě čeho ministerstvo určí, kdy bychom měli revizi vzdělávacích dokumentů opakovat?


Komentář: Současné nejasnosti okolo účelu a smyslu testů, stejně jako nevyjasněnost otázek okolo revizí RVP opakovaně ukazují, že chybí ve školském zákoně zmíněný Národní program vzdělávání. Jakási vzdělávací ústava, dokument, který jasně definuje smysl, pozici a vzájemné vztahy všech důležitých systémových opatření v našem školství. Omezil by se tak destruktivní vliv okamžitých a často neujasněných nápadů jednotlivých ministrů a ministryň.

Žádáme tedy znovu Ministerstvo školství, aby se vyjádřilo ke způsobu, jakým bude veřejnost informovat o probíhající revizi rámcových vzdělávacích programů.

17 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
22. prosince 2011 v 10:56  

Upřímně řečeno, ani jednu ze 6 položených otázek by nebyl schopen zodpovědět ani Nostradamus, natož pak ministr školství.
Většina lidí, včetně kantorů, dnes nemá tušení, co je čeká zítra. Jen koalice k RVP neustále "trudí".

Charlie řekl(a)...
22. prosince 2011 v 11:13  

A to je právě špatně. Bez zodpovězení těchto (a možná i dalších) otázek není možné řídit resost školství a provádět v něm různé experimenty. I když Eduiny nemusím, na tyhle otázky bych rád znal odpověď také.

Anonymní řekl(a)...
22. prosince 2011 v 11:23  

Bude se učit povinně na ZŠ druhý cizí jazyk?

Anonymní řekl(a)...
22. prosince 2011 v 11:30  

jakým způsobem bude moci odborná veřejnost do úprav mluvit"?

Kolegyně učí stejný předmět alternativně, já normálně. Už přes rok se snažíme domluvit, jak oba způsoby výuky a cíle předmětu nacpat do švp - zatím se hádáme a ani jedna není spokojená. Zajímalo by mě, jestli se někde na škole lidi shodnou, pokud mají diametrálně odlišné tématické plány předmětu. A to jsme snad odborná veřejnost, nebo ne?

Anonymní řekl(a)...
22. prosince 2011 v 11:42  

Některé otázky jsou fakt nepříjené :-(
Nejsou ty dotazy tak trochu sousto pro nějakou evaluaci?

Připomíná mi to pohádku o té "zrušené soli". "Z moci trůnu" ji může kdokoli zakázat a pak chtít po kuchařích, aby připravili delikatesy.

Evaluace ve školství se nám z vůle MŠMT optimalizovala na tréninkový a soutěživý trychtýř kognitivních znalostí. Bez možnosti kultivace její nedospělosti a bez bližšího porozumění její podstatě ji pan ministr "vyvlil i s dítětětem" na dvorek dobrovolnosti, kde dobývají svou skývu unavení učitelé, kterým se předtím zprotilivila její zbídačená kvantifikační a formální podoba.
Zase jste měl pravdu, pane Werichu!

Asi je to mnoho otázek najednou a dost možná že chybí vhodní poradci.

Ondřej Šteffl řekl(a)...
22. prosince 2011 v 17:22  

Chybí ale klíčová otázka:
0. Jáká jsou východiska změn?
A jaká vlastně byla východiska současného RVP?

Mám bohužel dojem, že cílem školy dnes je připravit dobrého konzumenta a konkurenceschopného pracovníka pro život v konzumní na peníze a výkon zaměřené společnosti. Bývaly doby, kdy mělo vzdělávání vyšší cíle...

Anonymní řekl(a)...
22. prosince 2011 v 17:32  

A přesně tak to je. Ne, ža by si to ti mocipáni uvědomovali. Oni vlastně neví o čem mluvíte, pane Štefl. Neví jak připravit či otevřít člověka k celoživotnímu růstu. Vědí ale, co se dobře kontroluje.
Že jde pořád jen o peníze, včetně optimalizace, to je evidentní. Jenže když je něco postaveno jen na penězích a nemá to jinou duchovnější myšlenku, pak to nemůže být životaschopné. Viz. Evroská unie. To nemusím znát ani dějepis.

A jaké východisko? Myslím, že MŠMT neví, že by péče o školství měla mít nějaké východisko, kromě "nedostatku" peněz ..
Já vím, že prudím, ale už se stejně nedá nic dělat. Pan mimistr ty otázky nezodpoví ani po Novém roce.

Anonymní řekl(a)...
22. prosince 2011 v 18:09  

Otázka: Jak se zlepší výsledky vzdělávání díky revizi rámcových vzdělávacích programů?

Odpověď: Nezlepší se, zhorší se.

Komentář: Čím více budou učitelé přepisovat ŠVP, tím méně budou.

Otázka: Kdo pracuje na revizi kurikula? Připravuje pracovní komise ucelený systém pravidelných revizí RVP?

Odpověď: Je to úplně jedno.

Komentář: Jestliže něco nemá cenu dělat, nemá ani cenu dělat to pořádně. Koncepce RVP je principiálně mylná.

Otázka: Kterých částí kurikula se budou chystané změny týkat?

Odpověď: Je to úplně jedno.

Komentář: Jestliže něco nemá cenu dělat, nemá ani cenu dělat to pořádně. Koncepce kurikula, vycházející ze získávání kompetencí a průřezových témat místo učení, je principiálně mylná. V matematice se děti mají učit matematiku a ne multikulturalismus.

Otázka: Jakým způsobem budou nově vzniklé vzdělávací standardy začleněny do RVP?

Odpověď: Vzdělávací standardy nebudou začleněny do RVP, protože pak by to nebyly standardy.

Komentář: Budou to jasně stanovené znalosti, které mají mít žáci v 5. a 9. třídě. Kdyby byly začleněny do RVP, stane se z nich stejný bezobsažný blábol, jako je RVP.

Otázka: Jak se bude na revizi rámcových vzdělávacích programů podílet odborná veřejnost?

Odpověď: Stejně jako při tvorbě RVP, tj. vůbec.

Komentář: Problém je ale v tom, kdo je odborná veřejnost? Rozhodně ne Centrum pro demokratické učení, České fórum pro rozvojovou spolupráci, Stálá konference asociací ve vzdělávání, EDUin a ani Agora CE. Odborná veřejnost jsou učitelé, kteří denně stojí před žáky, zpracovanými mediálními masážemi výše uvedených institucí a myslícími si, že ve škole se budou jen bavit bez vynaložení sebemenšího úsilí, že učitel je něco jako jejich osobní šašek a dril, úsilí a kázeň jsou sprostá slova. Rozumně uvažující učitel se rozhodně nebude podílet na revizi něčeho, co systematicky hatí jeho práci. Stačí mu úplné zrušení RVP.

Otázka: Podle čeho poznáme, že oprava RVP proběhla dobře, a na základě čeho ministerstvo určí, kdy bychom měli revizi vzdělávacích dokumentů opakovat?

Odpověď: Poznáme to podle zvýšeného počtu stran RVP. Jestliže něco nemá cenu dělat, nemá ani cenu dělat to opakovaně.

Komentář: Nepojízdné auto nezprovozníte revizí klimatizace.

Anonymní řekl(a)...
22. prosince 2011 v 18:11  

Oprava k 22. prosince 2011 18.09

Otázka: Jak se zlepší výsledky vzdělávání díky revizi rámcových vzdělávacích programů?

Odpověď: Nezlepší se, zhorší se.

Komentář: Čím více budou učitelé přepisovat ŠVP, tím méně budou učit.

Anonymní řekl(a)...
22. prosince 2011 v 19:18  

Šest otázek.

Můžu mít jedno přání?

Ježíšku, prosím Tě, přines nám do školy Igora Hnízdo.

Anonymní řekl(a)...
22. prosince 2011 v 21:01  

Anonymní 18:09:
Výstižné, do puntíku.

Anonymní řekl(a)...
22. prosince 2011 v 23:11  

Mně tyhle obecný kecy nezajímají. Chci vědět, jestli se fakt bude muset učit druhý cizí jazyk.

Anonymní řekl(a)...
23. prosince 2011 v 14:52  

Pro Anonymní 22. 12. 23.11.

Nebudeš, nemusíš se učit vůbec. Jen musíš chodit 9 let do školy.

Anonymní řekl(a)...
23. prosince 2011 v 16:35  

K tomu, co napsal Anonymní 22. 12. v 18:09

"Otázka: Kterých částí kurikula se budou chystané změny týkat?

Odpověď: Je to úplně jedno.

Komentář: Jestliže něco nemá cenu dělat, nemá ani cenu dělat to pořádně. Koncepce kurikula, vycházející ze získávání kompetencí a průřezových témat místo učení, je principiálně mylná. V matematice se děti mají učit matematiku a ne multikulturalismus."

Dost mě to znejistilo. Mluvíme o stejné věci? Kde jste prosím získal v RVP ZV informaci o tom, že se průřezová témata získávají nebo že se získávají kompetence místo učení? To tak mají na Marsu nebo někde jinde? Taky by mě zajímal zdroj informací o tom, že se v matematice místo matematiky má učit něco jiného. To existuje více RVP ZV?

Anonymní řekl(a)...
23. prosince 2011 v 22:42  

Pro anonymní 23. prosince 2011 14:52

Nejsem žákem. Odpověď na tuto otázku mně zajímá z profesního hlediska. RVP ZŠ ukládá povinnost učit druhý cizí jazyk od příštího školního roku. Musíme proto změnit ŠVP. Nesouhlasím s tím. Nerad bych se dozvěděl na konci srpna, až budu mít hotový rozvrh, že došlo ke změně a my jsme vlastně nemuseli ŠVP měnit.

Anonymní řekl(a)...
26. prosince 2011 v 15:04  

Pro anonymní 23. prosince 2011 16.35

Klíčová pro diskutující se sníženou kompetencí k produkci a recepci komunikátů (psychicky slabší kusy tomu říkají čtenářská kompetence) je první věta v komentáři "Jestliže něco nemá cenu dělat, nemá ani cenu dělat to pořádně.". Stačí porozumět této větě, pokud Vám ostatní text příspěvku dělá potíže, přeskočte ho.

Howgh

Luděk Blaha řekl(a)...
27. prosince 2011 v 1:12  

Kde jste prosím získal v RVP ZV informaci o tom,... že se získávají kompetence místo učení?

V jakémsi náhlém pominutí mysli jsem se zařekl, že neznesvětím dny státního smutku a státních svátků svými uštěpačnými jedy. Jak přecházely dnové jedny v druhé, celých šest jich bylo, jsem se ovládal. Uff. Normálka absťák.

Předpokládám, že po těch letech masáže z médií, od koordinátorů a inspekce, kdy použití slov učit se, umět, znát bylo jak v zv tak i v sv postaveno na roveň znesvěcení hrobu Ámosova, nechcete tvrdit, že si za to vlastně můžeme sami.
V Komunistickém manifestu jsem se také nedočetl nic o nutnosti vybudovat lágry pro zaprodance.

Hele, zkompetentňuji podle tématikých plánů, které jsem zplodil podle školního vzdělávacího plánu, který byl sepsán podle rámcového vzdělávacího plánu. Nikdy jsem neslyšel, že by některý z těchto dokumentů trpěl nějakými nedostatky. Stejně jako jsem nezaregistroval, že by kdy koho zajímalo, do jaké míry jsou moji žáci vybaveni kompetencemi, co umějí nebo jak jsou uplatnitelní na trhu práce. Přesto jsem jednoznačně nejhorší učitel na škole. Existuje složka se založenými peticemi žáků, kteří nechtějí, abych je učil.
A jakkoli z tohoto důvodu pro mne není dost hodin běžné informnatiky a jsou mi pod bradly na pospas předhazovány malé dětičky v kritickém období svého tělesného i duševního rozvoje, výuku ict na vyšší požadované odborné úrovni ve volitelných blocích pro přípravu k maturitě trvale zaobstarávám celá léta jen a pouze já. Starý čert Vydra aby se v tom vyznal.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.