Jan Wagner: Zpráva o Odborné diskusi k projektovým záměrům individuálních projektů národních dne 29. prosince aneb 650 milionů z ESF v režii Studia Baumruk

pátek 30. prosince 2011 ·

Na odbornou diskusi k projektovým záměrům individuálních projektů národních K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání, Vzděláváním k vyšším kompetencím v oblasti tělesné kultury a zdravého životního stylu a Brána do světa E-learningu jsme vás zvali před třemi týdny. V termínu v týdnu po Vánocích se dala očekávat jen minimální účast, veřejnost se také skutečně nedostavila. Chyběla ale i profesionalita a především smysl tohoto setkání. Například poradce ministra školství Jiří Baumruk, který prezentoval projekt za 650 milionů korun, se podle průběhu diskuze vysvětlováním svého záměru, definicí výstupů projektu či podrobným rozpočtem zabývat nemusí.

Nejprve si stručně zhodnoťme jednotlivé záměry projektů. Oficiální zápis a audionahrávka z odborné diskuze bude podle moderátora diskuze, Mgr. Jakuba Stárka, vrchního ředitele sekce vzdělávání MŠMT, k dispozici zřejmě až za dva týdny po dalším online kole diskuze.

Brána do světa E-learningu

Tento projekt prezentoval přímo Jakub Stárek. Mělo by jít o vytvoření centrálního e-learningového portálu s nabídkou e-learningových kurzů nejrůznějších dodavatelů, které by byly v rámci projektu odborně hodnoceny, podrobnosti naleznete šestnáctistránkové v anotaci projektu na webu MŠMT. V ní nalezneme úvodní argument:

Žádný souhrnný web, portál, který by se problematice českého e-learningu projektu: kompletně věnoval a současně sdružoval nabídku poskytovatelů dalšího vzdělávání, v českém internetovém prostředí – na rozdíl od zahraničí – neexistuje. Tato nesystematičnost a hledání, které musí zájemce podstoupit, je natolik únavné, že může potenciálního uchazeče o vzdělávání odradit hned na začátku.


Pokud by skutečně existovala potřeba takovéhoto souhrnného webu, jistě by ho některý z významných internetových hráčů na trhu dávno spustil, případně by vznikl nějaký start-up. Co by vlastně mělo vzniknout?

Představou je, že se bude jednat o jakousi „virtuální univerzitu“, která bude skrze garantovanou kvalitu a pokud možno osobní přístup založený na odlišnosti každého jedince a jeho vzdělávacích potřeb motivovat občany (a firmy) k rozvoji (a podpoře) dalšího vzdělávání.

V éře Webu 2.0 ztrácejí formalizované e-learningové portály smysl, navíc portálů je již celá řada a není jasné, zda by komerční subjekty měly vůbec zájem o provoz na nějakém centrálním e-learningovém portálů, když již samy do vlastního investovaly. Proto nejprve chtějí tvůrci projektu v první fázi investovat 1,5 milionu korun do  expertních analýz poptávky a nabídky po dalším vzdělávání poskytovaného formou e-learningu. Navrhovat 60milionový projekt bez dostupné analýzy jen na základě neexistence něčeho podobného je opravdu absurdní.

Další argument, že na takovýto portál by měly být umisťovány e-learningové kurzy z jiných projektů MŠMT a přímo řízených organizací, případně dalších projektů z ESF je rovněž absurdní, protože například funkční e-learningový modul na portálu RVP.CZ, vytvořený rovněž z prostředků OP VK, ministerstvo aktuálně tlumí.

V této souvislosti si dovolím připomenout zcela neúspěšný pokus o e-learning na Portálu veřejné správy v roce 2006 a řadu dalších především krajských e-learningových projektů, vytvořených v rámci SIPVZ nebo i později z ESF, na které byly vynaloženy desítky milionů s minimálními efekty.

Kdyby se podobný projekt připravoval před pěti či spíše deseti lety, možná by se dal dotáhnout do smysluplného konce, dnes by šlo o spekulativně spotřebované prostředky, zítra ale půjde o peníze vyhozené oknem... Transakční náklady na jednoho účastníka e-learningového kurzu v rámci projektu by s použitím kupeckých počtů činily 2 000 Kč.

Vzděláváním k vyšším kompetencím v oblasti tělesné kultury a zdravého životního stylu

Způsob, jakým byl prezentován tento projekt z dílny poradce ministra Jiřího Baumruka, můžeme označit bez uzardění jako nehoráznou drzost. V komentáři k prezentaci Jiří Baumruk mluvil spíše o sobě a opominul jakékoli konkrétní detaily či podrobnosti o tomto projektu za 650 milionů korun.

Na webu před třemi týdny zveřejněná anotace projektu byla neúplná a obsahovala části, které patřily jinému projektu. Pracovníci ministerstva, přestože o této chybě věděli, na ni přítomné neupozornili a teprve na otázku z pléna o ní informovali. Vrchní ředitel Stárek, jeho kolega Hrabánek a ani předkladatel záměru Baumruk nebyli schopni chybějící části přítomným dodat a dostali jsme jen příslib, že požadované údaje budou rozeslány účastníkům diskuse mailem k vyjádření a tato vyjádření budou zapracovány do zápisu z jednání.

Projekt samotný je šitý na míru mediálním agenturám a České televizi, případně jejím dodavatelům, citujme z popisu dvou ze šesti klíčových aktivit projektu:

Tato klíčová aktivita bude zaměřena na informace a propagaci formou televizních pořadů a spotů směřující ke zvyšování povědomí široké veřejnosti o významu sportu při výchově a při začleňování menšin a sociálně slabších do společnosti, o významu aktivního života a zdravého životního stylu, o významu hledání a výchovy sportovních talentů, o struktuře a historii sportovního hnutí, o významu olympijské myšlenky.(...)


Hlavní cílem této klíčové aktivity bude poradenství občanům ČR s cílem podpořit informovanost a vzdělávání v tělesné kultuře směrem k využití příležitostí dle teritoriální a tematické nabídky, k aktivnímu životu a zdravého životnímu stylu zpracování a nabídka komplexního portfolia elektronické dokumentace a TV pořadů v této oblasti.


Vzhledem k průběhu veřejné diskuse jsem panu vrchnímu řediteli navrhl zopakování veřejného projednání tohoto záměru projektu, novému ministrovi školství pak doporučuji vyhození vrchního ředitele i poradce.

K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání


Po prezentaci předchozích dvou projektů působila prezentace tohoto projektu střízlivě a věcně. Mám jen výhrady k položkám v sekci výběrová řízení anotace:

Pořízení hardware a software – předpokládaná hodnota 477 216,66 Kč bez DPH (zakázka malého rozsahu)
Nákup kancelářských potřeb – 643 333,33 Kč bez DPH (zakázka malého rozsahu)
Internetové služby a pevné linky – 535 500, 00 Kč bez DPH (zakázka malého rozsahu)
Mobilní telefony, mobilní služby a internet do notebooku – 596 466,66 Kč bez DPH (zakázka malého rozsahu)


případně v rozpisu složení realizačního týmu:

analytik webu - úvazek 0,5
webkodér - úvazek 0,5
správce HW a SW - úvazek 0,5
uklízeč - úvazek 0,5


Za půl milionu si totiž například můžeme koupit padesát notebooků a funkce uklízeče mě poněkud děsí... Ale dosti žertů.

Závěr


Termín veřejného projednávání byl zvolen nevhodně, dva projekty ze tří se na první pohled realizaci nezaslouží, projekt za 650 milionů korun připravený poradcem ministra je výsměchem zdravému rozumu.

Moderátor, vrchní ředitel sekce vzdělávání MŠMT, selhal. Jeho hloupá poznámka o křížovém výslechu, kterou komentoval moje dotazy k projektu, který prezentoval, byla přinejmenším neprofesionální.

Pan Hrabánek po kritice podkladů k projektu pana Baumruka prohlásil, že požadované podrobnosti nám vlastně ani dávat nemusí. Představy o veřejném projednávání záměrů individuálních projektů národních mají zřejmě pracovníci ministerstva řízeného ministrem ze strany Věci veřejné poněkud deformované.

Poradce ministra školství Jiří Baumruk přítomným na diskusi v budově MŠMT rozdával své vizitky ze Studia Baumruk s.r.o.

Na žádost vrchního ředitele po veřejné diskusi, abych předložil článek tiskovému odboru k vyjádření, aby nebyly chybně interpretovány přímé řeči, jsem reagoval žádostí o okamžitou publikaci audionahrávky diskuse, kterou MŠMT zajišťovalo. Tu vrchní ředitel odmítl. Poté mi navrhl i název článku a ironizoval můj komentář k průběhu diskuse.

Zúčastnil jsem se řady veřejných projednávání individuálních projektů na MŠMT a takovouto úroveň projektů i vedení diskuse jsem zatím opravdu nezažil.

11 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
30. prosince 2011 v 2:43  

Doplneni informace: samozrejme, starek je take zaoralkuv kamarad z ods praha 6, co byste cekali

Evžen Mayer řekl(a)...
30. prosince 2011 v 5:35  

Zdá se, že mladí zmrdi už ovládli další ministerstvo a chutě si ukrajují desítky milionů na své projekty. Ale na zasloužilé zmrdy evidentně ještě nemají. Baumruk se totiž jako mluvčí starosty Prahy 5 Jančíka vypracoval na zmrdů krále.

Pro kritiky připomínám, že zmrd není nadávka, ale odborný termín dle http://www.dfens-cz.com/!

Anonymní řekl(a)...
30. prosince 2011 v 9:59  

Ono lze z OP ESF podporovat i neformální vzdělávání tzn. v podstatě i zájmové aktivity? A proč tato možnost není i v OP VK? Odkud byla ve druhém programovém období vynechána.

Jinak jen pro porovnání těch 650 mega za Baumruka je víc než kolik se má ušetřit reformou regionálního školství. Na pár připitomělých turnajů ve florbale a v košíkové trošku moc peněž, když navíc vezmeme v úvahu, že takových turnajů mezi školami jsou mraky i bez Baumruka, který si spolu s Dobešem myslí, že zachrání sportování českých dětí. Ale nebuďme naivní, on si to ve skutečnosti nemyslí, pouze si potřebuje namastit kapsu.

Anonymní řekl(a)...
30. prosince 2011 v 17:02  

Pro Evžen Mayer 30. prosince 2011 5:35

Evžo, zase jsi to přehnal. Tady nejsi na dfens-cz.com, tdy jsi na České škole. Podle http://cs.wiktionary.org/wiki/zmrd i http://en.wiktionary.org/wiki/zmrd je tebou používané slovo "zm ..." nadávka.

Tak se mírni synku.

Anonymní řekl(a)...
2. ledna 2012 v 0:36  

Vážení, dovoluji si přidat i svůj komentář, neb jsem se uvedené akce osobně zúčastnil.
Předně se domnívám, že novináři na tuto akci nepatří, neboť šlo o projednání s odbornou veřejností. Odborná diskuse se namísto věcných argumentů stala spíše sérií útoků ze strany jednoho novináře na přednášející, tedy ani zdaleka ne jen křížovým výslechem, jak komentoval ředitel Stárek. Myslím, že novináři se mají k těmto věcem také vyjadřovat, ale na jiných fórech, než bylo toto.
A nyní k věcné části projednávaných projektů. Projekt týkající se sportu považuji nejen za zcela nepřipravený (šitý horkou jehlou je podle mne slabé slovo) a pokud v této podobě projde, bude skutečně mrháním prostředky státu a EU. Tedy tento nepřipravený projekt provázený materiálem uvádějícím zcela chybné údaje (!) a nadto prezentován člověkem, který o něm zjevně příliš nevěděl, už vůbec pak nevěděl o tom, co je další vzdělávání, na něž je projekt zacílen. Osobně se domnívám, že podpora sportu je více než nutná, ale lze tak učinit mnohem vhodnějšími postupy než jak bylo prezentováno. Osobně jsem pro to odbornou diskusi k tomuto projektu zopakovat, a to na základě zcela přepracovaného zadání projektu a osobami rozumějícími tomu, co prezentují a schopnými věcné argumentace.
Projekt týkající se eLearningu je pak poměrně zajímavou alternativou pro roztříštěný trh elektronického vzdělávání. Vytknout mu lze především to, že přichází tak trochu pozdě, a také to, že v současné podobě z něj není patrná otevřenost k novým technologiím, které jsou v této oblasti na denním pořádku. Po doplnění těchto věcí by se mohlo jednat o zajímavý produkt, který dosud na trhu není. Za lichou považuji poznámku autora článku týkající se portálu RVP.cz, který je určen oblasti počátečního vzdělávání a nikoliv dalšího. Jedná se o dva velmi odlišné segmenty trhu, které nelze slučovat pod jeden všeobjímající gigantický web. Podobně nesouhlasím s využitím portálu veřejné správy: opět i zde se jedná o portál určený naprosto odlišné cílové skupině.
A k poslednímu projektu snad jen to, že jeho projednání rok před samotnou realizací nepovažuji za šťastně zvolené, navíc ne všechny výstupy projektu Klíče pro život, na který navazuje, jsou v tuto chvíli známy. Osobně bych pak pro daný projekt, jak bylo ve fóru ostatně řečeno, volil větší finanční částku.
Velmi nešťastnou roli moderátora vyhrocené diskuse jsem řediteli Stárkovi nezáviděl, zvláště proto, že by ji měl prezentovat jiný člověk, např. ředitel odboru dalšího vzdělávání. Ředitel Stárek se ovšem choval korektně a měl zájem o vyřešení situace tím, že nabídnul dosti nestandardně (účastním se projednávání projektů velmi často a tato vůle dosud nikdy nebyla, i když k tomu situace vybízela) možnost vyjádřit se per rollam k opravené a na základě diskuse i doplněné verzi projektu.
Za krajně nevhodné považuji nejen neinformované a bezobsažné vystoupení poradce Baumruka, ale především vysoce neprofesionální a arogantní přístup ředitele Hrabánka, který by si člověk v této pozici neměl za žádných okolností k odborné veřejnosti dovolit.
PS k publikaci audionahrávky: pokud by byla publikována bez mého vědomí a já na ní hovořil, rozhodně bych se proti tomuto aktu ostře ohradil. Šel jsem přeci projednat věc na odbornou diskusi, nikoliv se účastnit tiskové konference!

Janek Wagner řekl(a)...
2. ledna 2012 v 6:56  

Na odborné diskusi jsme byli dva novináři a já jsem byl ten, který se do diskuse zapojil.

Nečekal jsem, že jako novinář musím prokazovat odbornost:

1. Od roku 1996 se považuji za odborného novináře v oblasti IT a později i školství.

2. Od roku 2001 jsem členem Jednoty školských informatiků, nyní i členem jejího výkonného výboru, na odborné diskuse chodím i z tohoto důvodu. Z mých kolegů se žádný vzhledem k nevhodnému termínu této účastnit nemohl.

3. Zabýval jsem se i nasazením e-learningu v praxi ve spolupráci s řadou dodavatelů.

4. Zhruba od roku 2000 se zúčastňuji odborných konferencí k e-learningu, na řadě z nich jsem přednášel, byl jsem i členem poroty v soutěžích výukových aplikací a kursů.

5. Pracuji i jako IT správce několika škol, které e-learning provozují.

Mrzí mne, že vám moje otázky, případně argumenty nepřišly věcné. Nahrávka by to umožnila posoudit i veřejnosti, které byla tato diskuse určena.

Anonymní řekl(a)...
2. ledna 2012 v 7:24  

Dle selského rozumu:
Pokud nahlížím do projektu Klíče pro život, usuzuji, že jde o plýtvání penězi.
Viz příklad již uváděný:
http://www.nidm.cz/projekty/realizace-projektu/klice-pro-zivot/system-vzdelavani-prubezne-vzdelavani/realizace/priklady-dobre-praxe-2
Ptákoviny, které vypracovává tým mnoha lidí, "vysoce" odborně.
Proboha, ať na toto už nic nenavazuje! Anebo jsou nějaké převratné /anebo vůbec nějaké/ přínosy takovéto aktivity?
Ohledně zveřejnění nahrávky diskuse /odborné anebo jakékoliv obecně/:
Pokud jde o rozhodování, do čeho se investuje taková částka peněz ve školství /a kdekoliv jinde/, mělo by být pravidlem zveřejnění diskusí. O veřejných penězích veřejně diskutovat.
Nevidím v tom nic závadného.
V konfrontaci s tristní situací ve školství, nedostatkem financí na důležité základní potřeby, s chaotickým organizováním likvidačních úspor jde o nemravné plýtvání opět na něco, co není v těchto časech pro školství žádným přínosem. Kšeft.
Zaujala mě též věta:
"Po doplnění těchto věcí by se mohlo jednat o zajímavý produkt, který dosud na trhu není."
Pokud je /bohužel/ ve školství nějaký "trh", měla by být především "poptávka" - ze strany škol /se domnívám/. Funguje to ale nějak zvráceně. Trh vnucuje své produkty a tím vlastně řídí školství.........Anebo ne?

Anonymní řekl(a)...
2. ledna 2012 v 9:53  

Nakupte dětem uniformy, místo zbytečných analýz a projektů pro nikoho. Aspoň budou mít co na sebe a prostředky se viditelně zhmotní.

Nikola Křístek řekl(a)...
2. ledna 2012 v 12:35  

Dobrý den,

na jednání jsem byl rovněž přítomen a doufám, že nahrávka bude k dispozici. Na skutečnost, že je pořizován záznam, upozornil moderátor před začátkem samotného jednání a nikdo nevznesl výhradu.

Obecně si myslím, že veškeré procesy okolo v součtu bezmála miliardové akce by měly být co nejvíce transparentní a mělo by být dohledatelné, co k tomu kdo kdy řekl. Jsem si jistý, že výsledky prací za veřejné peníze by pak byly lepší.

Anonymní řekl(a)...
2. ledna 2012 v 15:35  

Strašné je to, že na všechny nesmyslné projekty musí něco navazovat! Ten rozpočet v OP VK je nafouknutý něěkolikanásobně a peníze se musí čerpat.... Toť oficiální prohlášení Dr. Kopicové na diskusi k jinému IPn:..... stálo to velké úsilí peníze v Bruselu vyjednat, proto musíme čerpat, abychom zase nějaké obdrželi v příštím období..... (viz zápis ve výstupech z odbnorných diskusí/CEKOS). Takže vážení přátelé, další národní tunely budou, ať se vám to líbí nebo ne...

Anonymní řekl(a)...
11. ledna 2012 v 9:53  

Ke zveřejňování nahrávek - možná by to nějak mohlo souviset i s tímto tématem, nevím:
Mám čerstvý poznatek - info o tom, že doposud zveřejňovaná videa o zasedání rady našeho města již nebudou zveřejňovány, neboť to nějaký zákon zakazuje - přičemž nahráváno bude nadále i za účelem pořízení doslovného zápisu, ovšem není údajně možné videa poskytnout jakékoliv televizi, i když je zasedání veřejnosti přístupné - a nakonec i zápis ze zasedání.
Videonahrávku by bylo možné zveřejnit pouze v tom případě, kdyby k tomu poskytli písemný souhlas všichni zúčastnění.
Žeby to mohlo být nějak podobně i v případě odborné diskuse?
Jak to vlastně je?

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.