12. 12.: Protest proti školské politice MŠMT

pondělí 5. prosince 2011 ·

Důvodem svolání tohoto protestu je rostoucí nespokojenost se školskou politikou MŠMT pod vedením pana ministra Dobeše. Těch kauz je už v poslední době tolik a jsou natolik závažné, že už není možné reagovat jinak než aktivním protestem před budovou MŠMT. My jako občané nemáme mnoho nástrojů, jak ovlivnit masové rozkrádání našeho státu a všudypřítomnou korupci. Nemůžeme a nesmíme však dopustit destrukci základní infrastruktury státu!!! V případě návrhů nevratných, destrukčních změn, k jakým nyní dochází, je naprosto nutné se postavit na rozhodný odpor!!! Šiřte dál a přijďte podpořit tento protest, vyplatí se Vám to, jestli plánujete ještě nějakou budoucnost v Česku. Jde o Vaši budoucnost a Vaši zodpovědnost zasáhnout!

Karmelitská 7, 118 12, Praha 1 – Před budovou MŠMT 
12. prosinec 2011 od 18:00 do 20:00

Selekce v 5. a 9. třídě
Protestujeme proti záměru pana ministra (potažmo Václava Klause, ml.) zavést selekční testy již na pátých a devátých třídách ZŠ. Podle původního záměru pana ministra, resp. Václava Klause mladšího by se mohl školák ucházet o gymnázium pouze v případě, že by úspěšně složil test.

Bližší informace např. zde:
http://zpravy.idnes.cz/dobesuv-plan-kdyz-dite-na-zakladce-neslozi-testy-muze-jen-na-ucnak-1c0-/domaci.aspx?c=A111108_212231_domaci_brm

Po bouřlivých protestech převážně odborné veřejnosti, začal ministr otáčet a od plánu ustupovat.

Viz: http://zpravy.ihned.cz/?p=012100_d&article%5Bid%5D=53686220

Václav Klaus, mladší se ovšem k původnímu plánu kádrování v páté třídě stále hlásí:
http://www.aktivniskoly.cz/news/Mfdnes_clanek_10.9.2011.html
(Aktivni skoly - je o.s., kterému Klaus mladší předsedá).

Vzhledem k tomu, že pan ministr již na toto téma několikrát změnil názor, peníze za testy již byly utraceny, nelze než na demonstraci nepřipomenut i tuto kauzu. Připomeňme rovněž petici k bojkotu plošného selekčního testování. Text petice ostatně i hezky ilustruje ministrovy názorové veletoče a odborné přehmaty.
http://eduin.cz/titulka/pedagogove-a-ps ... testovani/

Připomeňme také petici Škola není na hraní, pokud jste ji ještě nepodepsali, učiňte tak prosím:
http://eduin.cz/titulka/petice-pedagogu-urcena-nasim-politikum-vyzyvame-k-odmitnuti-novely-skolskeho-zakona-skola-neni-na-hrani/

Proč tento návrh zásadně odmítáme?

Dobešův, resp. Klausův návrh, je neuvěřitelně škodlivý. Jde příkře proti názoru odborníků českých i zahraničních. Jde totiž přímo proti funkci školství jako takového. Než bude zrušen, může zničit život několika generacím mladých lidí!

Jednou z funkcí školství je podporovat sociální mobilitu - a nikoliv zcela nesmyslně zavádět umělé bariéry a překážky. Po pádu komunismu bylo zrušeno pravidlo, že na vysokou školu se nesmí hlásit absolvent zvláštní školy. - Velmi správně zrušeno. Smyslem je, aby v kterémkoliv okamžiku měl každý člověk možnost jít (se vzděláním) nahoru. A ne stav, kdy systém řekne člověkovi: ty už nemáš šanci, do smrti budeš žebrákem, protože jsi v páté třídě nesložil test. Jak to končí? Připomíná to začátek arabských revolucí: V Tunisu se upálil mladík, stánkař, kterému sebrali licenci na stánek - pro něj to znamenalo, že reálně na tom světě končí, protože stát už mu nedával možnost znova naskočit: „no future“. Dobešův plán počítal ještě s něčím horším: s naprosto hrozným kádrováním - v páté třídě! Odborníci se shodují na tom, že v páté třídě nejsou děti ještě natolik vyzrálé, aby mohlo být takovýmto způsobem o jejich životě rozhodnuto (když pominu fakt, že z výše popsaných důvodů by takovéto kádrování nemělo být vůbec, protože je z principu škodlivé). Návrh vůbec nerozlišuje různou rychlost zrání různých dětí - přitom toto je velmi individuální. Tolik popis problému z hlediska teorie. A teď praxe. Představte si, jak asi skončí děti ze Šluknova a ghet, kde nefunguje školství: dětem se prostě kvalitní školní vzdělání nedostane. A v těchto testech tedy nemohou uspět. Tím, že se zavede v systému pravidlo jednou a dost, je potvrzen a petrifikován jejich sociální status člověka z gheta - do smrti. Opět to nesmírně podpoří vznik a další šíření ghet se všemi následnými návaznými problémy... Představte si, jak asi projdou testem individua, jež mají složitější počáteční přístup ke světu: Einstein měl mizerný prospěch, ještě na střední škole měl z fyziky trojku. Dobešův systém by ho vyloučil, dostal by motyku a nazdar. makej a neflákej se.... Jiří Menzel, nedávno vzpomínal na svůj mizerný prospěch na ZŠ. Spisovatel Bohumil Hrabal byl rovněž na základní škole mizerný žák. Který spisovatel byl tak sečtělý ve světové literatuře a filosofii jako on?
George Stevenson, vynálezce lokomotivy, se naučil číst a psát dokonce až v 18. letech ve večerní škole. Přes den pracoval manuálně. Následně uskutečnil své vynálezy a díky němu jezdíme vlakem... Podle Dobeše by tihle lidé nikdy nemohli jít na střední a vysokou školu.... To vše ukazuje na to, jak škodlivé je zakládání podobných umělých bariér.

Navržený systém, kromě toho, že je úplně absurdní, je i hrozně nefér. Jak asi dopadnou dyslektici, dysgrafici, autisté, kterým počáteční fáze vzdělávání trvají déle? Jak napíšou test týraná děcka? A jak tím nezvratně rozhodnou o svém osudu? Jak asi napíšou test zneužívané holky? Zákon je hrozně protispolečenský. Čechů je málo, nemohou si dovolit takto kádrovat populaci a zahazovat lidský potenciál.

Reforma vysokoškolského zákona

Další kauzou během působení pana ministra Dobeše, byl návrh reformy vysokoškolského zákona. Reforma přinášela množství absurdit, z nichž nejkřiklavější byly tyto:

  • Zrušení akreditační komise (ano, té zlobivé akreditační komise, v jejímž čele je ta zlobivá profesorka Dvořáková, která nevybíravě kritizuje vládní věrchušku a rozjela aféru práv v Plzni, za což ji mafie nenávidí.
  • Magisterský titul už za dva roky, bez nutnosti absolvovat bakaláře...

http://www.novinky.cz/veda-skoly/231641-reformy-ministerstva-skolstvi-vysokoskolsky-titul-za-pouhe-dva-roky.html

Vyignorování McKinsey auditu „Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení“
Dalším příkladem neodborně vedené školské politiky, vedené ideologií a zkratkovitým jednáním, je příklad zcela vyignorovaného auditu českého středního školství. Tuto studii připravila bezplatně známá auditorská firma Mc Kinsey. Studie obsahuje přibližně 60 stránek velmi depresivního čtení. Přečtěte si text z níže uvedeného odkazu a srovnejte si jej se současnou produkcí oficiálních materiálů MŠMT...

Kromě naprosto věcně a přesně vyjádřených problémů, přináší studie i návrhy na řešení. – S různým dopadem na nákladovost.

Jako občané bychom čekali, že MŠMT se k této studii alespoň nějakým způsobem oficiálně vyjádří; že vznikne nad tímto šokujícím materiálem odborná diskuse. Výsledkem je naprosté mlčení – materiál byl zcela vyignorován, žádná nápravná řešení nebyla přijata.

Text nezávislého auditu je možné si přečíst zde. Opravdu doporučujeme text k přečtení. Jedná se o nezávislé líčení skutečného stavu, bez přikrašlování.

Klesajici_vysledky_ceskych_zakladnich_a_strednich_skol_fakta_a_reseni.pdf

Poslední kapkou je školné a jeho různé komerční varianty

Namísto toho, aby MŠMT uvažovalo jak zlepšit české školství, jak je podpořit, vymýšlí, jak vytahat z lidí co nejvíce peněz, jak ze školskou situaci přetvořit v business case a zapojit do něj banky a další finanční instituce:
http://www.novinky.cz/domaci/248907-dobes-uroky-za-pujcky-na-skolne-by-mohl-platit-stat-jde-o-miliardy.html

Pro banky by to byla pochopitelně situace snů: trvalý příjem klientů, státní záruka, úroky platí stát. + Případné příjmy z exekuce mladých rodin. To jistě též není k zahození. Pochopitelně finanční náklady by byly u tohoto modelu vyšší než stávající náklady na veřejné školství. A veřejné školství by se u tohoto projektu jaksi mimochodem zničilo... Tak to ne pánové, běžte rozkrádat a tunelovat jinam, na české školství se neopovažujte sáhnout.

„Reforma“ (rozuměj rušení) venkovských škol

Dalším ministrovým návrhem jsou návrhy na „reformu“ (rozuměj rušení) venkovských škol. Školská síť byla budována v obcích po většinou za Masarykovy první republiky – ještě v době, kdy politici plánovali pro toto území nějakou budoucnost. Dnes už je tato síť ministrovi Dobešovi trnem v oku... Reformou a ekonomickým přístupem MŠMT nazývá krátkodobý zisk z plundru... Nenecháme si to líbit, protestujeme!!!
http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/penize/clanek.phtml?id=720674


Petice za odvolání pana ministra Dobeše

Petici za odvolání pana ministra Dobeše můžete podepsat zde:
http://eduin.cz/titulka/sedesat-odborniku-pozadalo-premiera-o-odvolani-ministra-skolstvi-dobese/

Přijďte. Připomeneme si i další kauzy.

Bude i zábava. Budeme citovat:

  • Z metodických směrnic a nařízení MŠMT, z různých doporučení pro učitele (škoda, že už nežije Jaroslav Hašek)
  • Počteme si ze zadávacích podmínek výběrových řízení MŠMT – na co se vydávají peníze, určené původně na podporu vzdělání. A jakými větami se toto mrhání zdůvodňuje.

Všechno připomeneme!!! Nepřestaneme!!!

Demonstrace je řádně ohlášena
Svolavatel protestu: Občanské sdružení monitoring RING, akci podpořila Česká pirátská strana
Mgr. Vítězslav Praks, PhD.
606577286
xvitap@gmail.com

27 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
5. prosince 2011 v 8:37  

Článek je nelogický. Bojuje proti testování a odvolává se na studii, ve které se jako jeden ze základních problémů uvádí neexistence měření výsledků vzdělávání.
Bojuje proti diskriminaci dětí podle rodiného prostředí, ale ignoruje skutečnost, že současný systém sice rozdává formálně vzdělání všem, kteří o něj mají zájem, ale fakticky se vzdělávají pouze Ti, kteří jsou nuceni svým rodinným zázemím nebo se dostali na jednu z mála elitních škol.
Jinak požadavek, aby zájemce střední (vysoké) vzdělání prokázal, že zvládl základní (střední) je zcela oprávněný, minimálně do doby, než někdo najde způsob, jak učit středoškolskou matematiku někoho, kdo nechápe zlomky (nebo diferenciální počet někoho, kdo nedokáže nakreslit gra flineární funkce). Nikdo nikdy neřekl, že by existovala jediná možnost projít testem, tudíž nechápu, proč proti tomu odpůrci bojují.

Anonymní řekl(a)...
5. prosince 2011 v 9:04  

proč proti tomu odpůrci bojují.

Zajímavé - na anglických školách toto není problém a projdete jimi jako nůž máslem. Jen se musí páni profesoři více snažit a ne jen si nezáživně odvykládat látku a sdělit studentům str.45 - 58. Potom se nedivte. Student.

Anonymní řekl(a)...
5. prosince 2011 v 10:39  

Zajímavé je také to, že všechny odkazy jsou buď na média nebo na eduíny. Brát v úvahu jenom to, co se píše v novinách nebo na internetu, je silně krátkozraké, ba přímo zpozdilé. To už rovnou můžeme brát jako stoprocentní pravdu informace z bulváru. Ale ono je to nejvíc po ruce a nejvíc se to hodí "do krámu", že?

poste.restante řekl(a)...
5. prosince 2011 v 10:46  

Jen se musí páni profesoři více snažit
Sákryš, a já si doteď myslel, že snažit se mají ve škole studenti.
Inu, vývoj, moderní doba... ;-)

S anglickými školami opatrně - http://www.ceskaskola.cz/2011/12/prectete-si-upadek-britskeho-vzdelavani.html

Brát v úvahu jenom to, co se píše v novinách nebo na internetu, je silně krátkozraké, ba přímo zpozdilé.
To je samozřejmě pravda.
Na druhou stranu uvést zdroj informací a nechat na "laskavém čtenáři", aby si sám udělal svůj obrázek a názor, to považuji za korektní.
Kritice informací z internetu obecně ale nerozumím. Informace zde snad mohou zveřejňovat různé názorové skupiny, nebo ne?

Anonymní řekl(a)...
5. prosince 2011 v 12:50  

Bohužel se leckterým učitelům systém, ve kterém bude stačit protlačit žáka nějakým přihlouplým počítačovým testem (ať už bude testovat minimální znalosti a dovednosti, nebo něco jiného - ministr dodnes neví) a případně splnit různé další rozkazy ministerstva, o víc se nezajímat a mít "vystaráno" o minimální jednotný učitelský plat a tři měsíce dovolené, může líbit. Ti tam jistě nebudou.

Učitelů, kteří se na svoji práci dívají o trochu komplexněji, chtějí mít cíle, které za něco stojí, a být součástí systému, který tvoří naši budoucnost (nikoli pobočky ABL budované po vzoru vězeňské služby) je - doufám - také dost a snad seberou odvahu a přijdou tam. Jestli ne, asi už pomalu "balí kufry".

Anonymní řekl(a)...
5. prosince 2011 v 14:07  

Článek je zbytečně příliš emotivní. Tak hrozné to zase není. Nikde není psáno, že neúspěšný žák nemůže test opakovat.
V Německu se musí desetileté dítě rozhodnout, zda půjde na gymnázium, reálnou školu či hlavní školu. Toto rozhodnutí je fatální, teoreticky lze z hlavní školy přes reálnou se dostat až na gymnázium, prakticky se to téměř nikomu nepodaří. A kde jsou Němci a kde jsme my.

Anonymní řekl(a)...
5. prosince 2011 v 14:07  

Ale to čtení z výběrových řízení a dokumentů MŠMT by mohlo být zábavné...

Anonymní řekl(a)...
5. prosince 2011 v 15:56  

Jó v Německu to je iné kafe. Tam v průběhu základní školní docházky opakuje alespoň jeden ročník 30 % žáků. A jestli je to podobně i v jiných státech, pak se nedivme, že se naše deváté třídy se všemi těmi skrytými propadlíky nemohou v PISA testech žákům z těchto států rovnat.

Anonymní řekl(a)...
5. prosince 2011 v 16:04  

Přijďte. Připomeneme si i další kauzy.
Bude i zábava.


Někdo se nám tu nehorázně nudí a svolává hapeningy. Což takhle jít radši s dětmi na výstavu nebo vánoční koncert?

Luděk Blaha řekl(a)...
5. prosince 2011 v 16:25  

A kdo to nepošle nejméně třem stům svých přátel do příští klasifikační porady, dostane horečku omladnic.

Nechci být za cynika, ale co se mne týče, tak o mou budoucnost ani tak moc nejde. Mne čekají už jenom choroby bez ohledu na jakoukoli politiku, natož pak školskou.
Z odpovědnosti za vzdělanost národa jsem se už také vymanil. Široko daleko osamocen toho moc nezmůžu a byly s tím jenom problémy. Moje petiční portfolio, jak nazývám reakce žáků na tu moji odpovědnost, beztak už zaplnilo šanon.
Protest bych byl ochoten podpořit svojí účastí jen v případě, kdybych to dostal jako pracovní úkol a kdyby mne tam dovezl některý z rodičů mých žáků.

Anonymní řekl(a)...
5. prosince 2011 v 16:38  

Pro anonyma v 12:50.
A jakým učitelům vyhovuje současný systém, kdy děti nemusí umět vůbec nic?
Porovnával anonym připravované úlohy do testů (nebo třeba úlohy v tolik kritizované státní maturitě) s písemkami, kterými jsou hodnoceny děti ve školách (a které většinou spočívají v doslovném citování poznámek nebo zatrhaných odstavců v učebnicích)?
Symbióza učitelů, kteří už na všechno rezignovali a dávají dětem zadání dopředu (případně rozdávají známky zadarmo), s těmi, kteří by chtěli mít cíle, které za něco stojí, je opravdu zajímavá.

Anonymní řekl(a)...
5. prosince 2011 v 17:27  

Souhlas s anonymním 16:38.

Anonymnímu 12:50
Jestli by mělo být žádoucí
mít cíle, které za něco stojí, a být součástí systému...,
tak asi toužíte být součástí soukolí zvaného rámcáky a švp - žádný jiný komplexní systém u nás totiž momentálně neexistuje. Děkuji pěkně.

Anonymní řekl(a)...
5. prosince 2011 v 17:34  

Konečně! Já rozhodně přijdu!

A vzkazy: zadání dopředu - dřív jsme měli zadání maturitních otázek taky rok dopředu, co je na tom špatného?

Luďku, od koho ten pracovní úkol má být? My nestačíme?

Jít s dětmi na výstavu - v pondělí večer???

Kolegovi z 12:50 - zatím sbaleno nemám, ale sbalím, pokud nás tam nebude aspoň 500(?).

"Článek je nelogický. Bojuje proti testování a odvolává se na studii, ve které se jako jeden ze základních problémů uvádí neexistence měření výsledků vzdělávání."
Kde v tom je nelogika? Myslíte si, že jediným způsobem, jak zjišťovat výsledky vzdělávání, jsou plošné testy?

Obecně se mi zatím zdá, že za testy bojují ti, kteří nedokážou jinak žáky zaujmout. A také ti, kteří si myslí, že jediné, co žák k životu potřebuje, je graf lineární funkce, ...

Anonymní řekl(a)...
5. prosince 2011 v 18:20  

to 17:34
" že za testy bojují ti, kteří nedokážou jinak žáky zaujmout"

- spíše přesně naopak! Ti kteří žáky zaujmou a jejich žáci něco dovedou, se testů bát nemusí.
Mimochodem, i testy můžou děti zaujmout - ba víc než jiné formy výuky, nevěříte? Nejste Vy p. Štefl, co naposledy učil v 80. letech a po pár letech ve školství rychle utekl?

Anonymní řekl(a)...
5. prosince 2011 v 19:11  

A co středeční stávka? Ticho po pěšině.

Anonymní řekl(a)...
5. prosince 2011 v 19:43  

to 17:34
To už je paradox. Bojovník proti testům, které docela dobře testují porozumění, brání komunistickou šílenost, kdy učitel rozdá na začátku roku 60 otázek a všichni se je celý rok učí, aby je pak doslovně recitovali u maturity.
To by vysvětlovalo naše neúspěchy v mezinárodních testech. Jejich zadavatelé nezohlednili naše specifika a neposkytly zadání předem, aby se naše děti mohly nazpaměť naučit správné odpovědi.
Studie přímo zmiňuje, že učitelé nemají informace o výsledcích své výuky, nechápu, jak by je mohli získat z jiného než plošného testování.
Není problém žáky zaujmout, problém je něco je naučit v situaci, kdy nemají znalosti a dovednosti, které odpovídají úrovni, kterou by měli studovat. Stále čekám až někdo konečně ukáže, jak učit například středoškolskou matematiku někoho, kdo nezvládá dobře látku základní školy. A netýká se to jenom matematiky. Dokud se taková konkrétní ukázka neobjeví (například na ww.rvp.cz žádná není) jsou jenom plané řeči.
Přesná defincie lineární funkce samozřejmě skoro k ničemu není (kromě recitace maturitních otázek), pochopení lineární funkce je dnes nutnost. Jde o základ intepretace veškerých grafů, jenom ve studii do strany 16 je 11 grafů, z toho dva jsou po částech lineární funkce.

Luděk Blaha řekl(a)...
5. prosince 2011 v 21:15  

Jít s dětmi na výstavu - v pondělí večer???

No jo, vlastně! Od osmnácti nula nula, já to úplně přehlédl. Pokud nedostanu suplování, tak by to šlo.
Ještě kdyby se nabídl ten rodič na odvoz.

Anonymní řekl(a)...
5. prosince 2011 v 22:52  

"Ti kteří žáky zaujmou a jejich žáci něco dovedou, se testů bát nemusí."
Tady přece nejde o strach, ale smysl (a cenu) veškerého konání...

"Mimochodem, i testy můžou děti zaujmout - ba víc než jiné formy výuky, nevěříte? Nejste Vy p. Štefl..."
Kdybych byla, asi bych si myslela, že moje testy zaujmou. Ale nejsem, takže ani SCIO testy bych nechtěla aplikovat plošně. Leda jako desinsekční prostředek v historických budovách státních úřadů.

Zen řekl(a)...
6. prosince 2011 v 0:53  

Pro Anonymní z 5. prosince 2011 17:34

Vy jste opravdu dobry demagog, Vas je pro skolstvi skoda.

Nicmene bych se opravdu rad podival na to, jak pri sve genialite naucite ten zminovany diferencialni pocet nekoho, kdo nechape pojem funkce. Predem upozornuji, ze integralni a diferecncialni pocet neni samoucelna hracicka, jak si mozna myslite, ale naprosty zaklad pro fyzikalni a technicke obory. Pravda, delnikovi ve sroubarne je stejne platny jako Vergilius v originale, ale lze se donivat, ze ucelem neni vychovavat same delniky do sroubaren. Nebo snad ano?

Mimochodem, ze jsem tak smely, to, ze ani nedokazete zadat nick, take o necem svedci ...

Anonymní řekl(a)...
12. prosince 2011 v 17:33  

Mám dojem, že se stala chyba v Metrixu. Tento článek jsem tu potkal právě před týdnem. Je v něm něco aktualizováno?
Co se protestu týče:
Na to, co se děje v našem školství je tady na ČŠ dost mrtvolno.Čekal bych větší aktivitu od všech, kterým začíná téct do bot. Myslím tím všechny normální učitele, se kterými si Dobeš a jeho parta chystá vytřít zádel.

Anonymní řekl(a)...
12. prosince 2011 v 20:02  

http://www.csicr.cz/cz/85816-testovani-5-a-9-trid-otazky-a-odpovedi

...a nemusíme řešit pořád dokola tyhle doměnky, pocity a výmysly.

Jinak opakovat tytéž články těsně před spuštěním nevypadá moc věrohodně. Nevím, čeho se zítra bát...asi se svět nezboří.

Anonymní řekl(a)...
12. prosince 2011 v 22:43  

Nutno říci, že prase aby se vyznalo ve všech těch peticích, protestech, výzvách, stávkových pohotovostech a prohlášeních všech možných rektorů, děkanů, kantorů, neziskových organizací, které se na nás valí v době Adventu.

Je tady stříbrná neděle a situace ve školství připomíná spíše vánoční svátky u Verdunu.

poste.restante řekl(a)...
13. prosince 2011 v 1:02  

Ono by to všechno bylo mnohem jednodušší, kdyby na vrcholných místech seděli muži, chlapi a nikoliv "politici".

Kdyby zkrátka slovo dané v pondělí platilo ještě alespoň ve středu ráno.

Není divu, že se množí spekulace a fámy, když současný ministr drží rekord v "odvolávání odvolaného".
Je mi líto, ale já už mu nevěřím.
Nyní už ani dobré úmysly.

Anonymní řekl(a)...
13. prosince 2011 v 6:51  

Podívala jsem se na stránky ČŠI - informace k testování. Došla jsem pouze po částku 100 miliónů, což mi stačilo. Hnus fialovej. Vyhozené peníze v době, kdy se mluví o tom, že nikde žádné peníze nejsou. Nemravnost. Pěšáci /žáci a učitelé/ mi připadají jako stádo ovcí, které žene sto psů stále někam jinam, chaoticky - a bača spokojeně chrápe s nacpaným břichem ve stínu pod stromem s přesvědčením, jak má skvělou smečku psů. A sní o tom, jak ovce v tom stresu budou mít krásné rouno - no a když ne, tak je pošle na jatka, k něčemu budou tak či tak. Anebo poslouží jako potrava honáckých psů.

Anonymní řekl(a)...
13. prosince 2011 v 6:54  

Je to tak. Ale nejsme my tak trochu ovce z vlastního rozhodnutí? Víte, kolik bylo včera lidí v Karmelitské???!!!

Anonymní řekl(a)...
13. prosince 2011 v 7:36  

Pro mě je Karmelitská hodně vzdálené místo. V pár lidech roztříštěně asi nic není dost účinné, všeobecná letargie též z toho, že není jasné, komu, kdo cokoliv protestního organizuje, lze uvěřit čistý úmysl a nezištný záměr.......a pokud úmysl čistý skutečně je, přispěchá zaručeně někdo, kdo poplive, zpochybní = zažitá a osvědčená taktika honáckých psů. Znejistit a hnát ovce dál.
Co se týká ovcí z vlastního rozhodnutí:
dokud jsme na pozici učitele, jsme ovce chtě-nechtě, je to "dobrovolná" role, v jiném rámci, nežli ve školství, učitelovat není možné /v soukromém sektoru to bude asi podobné/.
O žácích ani nemluvě - děti do škol chodit musej - alespoň na ty základní - musej to všechno vydržet, co se na ně upeče. Je mi jich líto.
Učitel si to schytá ze všech stran - a ještě by neměl být ovcí a jít na Karmelitskou.......

Anonymní řekl(a)...
13. prosince 2011 v 8:23  

Einstein, Stevenson i Dobeš, to je jedna zamindrákovaná parta. Cítili handicap, učili se po večerech, školu prolezli, diplomky opsali a ejhle - z Dobeše je ministr. No říkám, druhej Ajnštaj!

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.