TOP 09: Inkluzivní vzdělávání

sobota 8. října 2011 ·

TOP 09 v pátek otevřela na odborné konferenci pořádané poslankyněmi Annou Putnovou, Helenou Langšádlovou, Jitkou Chalánkovou a Patricií Kotalíkovou téma inkluzivního vzdělávání. Základní myšlenkou tohoto směru je snaha poskytnout všem dětem adekvátní a co nejlepší úroveň vzdělání nezávisle na podobě jejich speciálních potřeb.
"Pokud se rozhodneme tuto problematiku skutečně řešit, je v první řadě nutné změnit systém financování škol, aby byl pro inkluzivní formu vzdělávání příznivější," komentuje závěry konference předsedkyně školského výboru Anna Putnová a dodává: "Další změny by měly nastat v oblasti zlepšování přípravy a vzdělávání odborných pracovníků, jakou jsou učitelé, speciální pedagogové, ale i psychologové, kteří s žáky se speciálními potřebami pracují."


Přes šedesát odborníků, kteří se konference zúčastnili, ale i ředitelé škol či rodiče se shodli, že základním krokem je nyní získávání relevantních dat, která se problematiky týkají. Ta je totiž zatím v českém prostředí jen málo zmapovaná, čímž se komplikuje její efektivní a rozumné řešení.

Konference „Inkluzivní vzdělávání v ČR - výzvy a příležitosti“ byla pořádána ve spolupráci s Českou odbornou společností pro inkluzivní vzdělávání. "Cílem, o který usilujeme, je dosažení takového stavu, kdy by společné vzdělávání dětí jakkoli hendikepovaných a dětí bez speciálních potřeb vzájemně obohatilo obě skupiny a vedlo k rozvinutí potenciálu dítěte," dodala Putnová.

Mezi další zúčastněné, jak zmiňujeme v úvodu, patřily Helena Langšádlová, předsedkyně Stále komise pro rodinu a rovné příležitosti, Jitka Chalánková místopředsedkyně výboru pro sociální politiku a Patricie Kotalíková, členka výboru pro zdravotnictví. I toto složení organizátorek napovídá, že inkluzivní vzdělávání je téma průřezové, má dopady do mnoha společenských oblastí a je nutno přistupovat k němu systémově, ve vzájemné spolupráci všech zainteresovaných.

V jeho rámci by totiž měl být co největší počet dětí ponechán v hlavním vzdělávacím proudu, aby bylo zabráněno segregaci dětí s různými vzdělávacími potřebami. Inkluzivní vzdělávání nezůstává na úrovni integrace dětí se speciálními potřebami. Na rozdíl od integrace se cíleně nevěnuje pozorování a analýze chování integrovaných dětí, ale přenáší odpovědnost za vytváření podmínek vhodných pro inkluzi ze specializovaných profesí především na učitele.

Anna Putnová závěrem pozvala všechny zúčastněné na další z cyklu seminářů k tomuto tématu, který se uskuteční na začátku roku 2012 a bude se detailněji věnovat překážkám k realizaci inkluzivního vzdělávání.

12 komentářů:

Luděk Blaha řekl(a)...
8. října 2011 v 15:14  

Na inkluzivním vzdělávání mne do budoucna zajímá především otázka, jak děti bez speciálních vzdělávacích potřeb ponechat v hlavním vzdělávacím proudu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
Rozumíte, aby třeba děti s běžnými vzdělávacími potřebami nemusely předstírat nějakou mozkovou dysfunkci jenom proto, aby mohly navštěvovat školu v místě svého bydliště. A aby se jim dostávalo ze strany pedagogů stejné vzdělávací péče jako většinové populaci.

Anonymní řekl(a)...
8. října 2011 v 17:24  

No, vzhledem k tomu, že další seminář se bude konat počátkem roku 2012, tak realizace této myšlenky nás, současné učitele, může nechat v klidu, té my se nedožijeme. Ale měli by se o ni zajímat budoucí studenti PeF.

Anonymní řekl(a)...
8. října 2011 v 21:01  

"V jeho rámci by totiž měl být co největší počet dětí ponechán v hlavním vzdělávacím proudu, aby bylo zabráněno segregaci dětí s různými vzdělávacími potřebami"

Chápu to dobře ? Dojde ke spojení dosud běžných ZŠ ( hlavní vzdělávací proud ) se školami ZŠ, které nepatří mezi hlavní proud, tedy bývalými školami zvláštními. A chápu to ještě tak, že osmiletá gymnázia zůstanou ? Těch se to týkat nebude ? Tak to můžu velmi odpovědně říci, že počet škol "zvláštních" vzroste geometrickou řadou.
Otevře se tak obrovský prostor pro soukromé základní školství. Nikdo přece nebude chtít, aby jeho dítě se nic nenaučilo, protože ve veřejné škole bude 1/3 nepřízpusobivých, kterým se z 90% nechce učit, vašemu dítěti seberou svačinu a kapesné a ve třídě dělají při počtech žáků okolo 30 takový brajgl, že se nikdo nic nenaučí. Bohužel to tak funguje.
Ty dámy na konferenci naprosto netuší, co se právě nyní v ZŠ odehrává.
Ignorant

Luděk Blaha řekl(a)...
8. října 2011 v 21:37  

Nikdo přece nebude chtít, aby jeho dítě se nic nenaučilo

Takových dětí by se z celé republiky vešlo tak do pěti možná šesti tříd. To bych spíš chápal ty svačiny.
Mám mnohaleté zkušenosti se snahou něco naučit třeba takové dětičky z kvart víceletého gymnázia. Rodičové, vesměs vzdělanci a mnohdy i pedagogové, se spíše zajímají o číslice na vysvědčení. Co se za nimi skrývá je jim už víceméně jedno.
Nejpodivnější na tom je skutečnost, že mne to pořád ještě překvapuje.

Anonymní řekl(a)...
8. října 2011 v 22:02  

"Takových dětí by se z celé republiky vešlo tak do pěti možná šesti tříd".

U nás již k inkluzi v podstatě došlo, bývalá zvláštní škola již nemá letos žádného prváka. Navíc vzniklo nové "sídliště" pro nepřizpůsobivé v ubytovně nedaleko školy. Ve třídách na I. stupni se objevilo zhruba od 6 do 9 dětí od rodičů nepřizpůsobivých v každé třídě. To již není učení, to je tragédie. Běžní žáci se začínají odhlašovat do okolních vesnických škol a do soukromé ZŠ. ZŠ veřejná se tím pádem stává školou, která nemá šanci . Viděl jsem takovou školu v Berlíně v oblasti gheta s tureckým obyvatelstvem - tam se žáci nenaučili číst a psát německy do skončení školní docházky. Nejvíce budou poškozeny školy v menších městech. Bude tedy záležet od toho, zda se vám do města přestěhuje 250 - 300 nepřizpůsobivých. Ignorant

Luděk Blaha řekl(a)...
8. října 2011 v 22:35  

Běžní žáci se začínají odhlašovat do okolních vesnických škol

A to je konec útulných malotřídek v Čechách.
Rodiče, kteří chtějí, aby jejich děti byly v pohodě, měli je poslat do té uvolňované zvláštní školy. Jsem přesvědčen, že by se jim tam dostalo kvalizního vzdělání a péče.

Anonymní řekl(a)...
8. října 2011 v 22:45  

Toho nejlepšího, to si pište pane L. Blaha, to bude zvláštní na druhou nebo třetí. Zatím nedokáži posoudit výstupní hodnotu. Počkáme si. Ignorant

Anonymní řekl(a)...
8. října 2011 v 22:59  

Děvčata - poslankyně by měly kouknout na rozvrácené ZŠ a jeho devastaci a ne cpát násilnou formou do tříd jedince s IQ 70. Tito myslím skutečně potřebují speciální péči v menším kolektivu a se speciálními pedagogy. Není to žádný rasismus, žádná rasová segregace, ale skutečná pomoc. Osmiletá gymnázia zůstanou zachována ?

Anonymní řekl(a)...
9. října 2011 v 9:58  

Tak kolegové na 8G,připravte se. Ona už teď kvalita výstupů z 5. tříd je silně klesající pro lenost dítek, ale teď to teprve začne. Děti nebudou umět nic, s takovým složením tříd. Možná krást, nadávat, apod.

Anonymní řekl(a)...
10. října 2011 v 13:33  

Vaše kolosální chyba, paní Putnová, je skryta v jednom malém slůvku:

Nikoli financování ŠKOL, paní poslankyně, ale financování ŠKOLSTVÍ.

Protože inkluzivní vzdělávání je sice možné a dokonce je to jedna z mála věcí, které by nás do budoucna uchránily od totálního rozvratu a občanské války, ale je VELICE DRAHÉ.

V zemi, kde ministr školství za svoji zásluhu považuje, že nechce od ministra financí žádné peníze navíc a kde náměstek ministra školství veřejně prohlásí, že 4,4 % HDP je postačující, zatímco vyspělé země se horko těžko perou s kvalitou svého školství s 6, 7 a více % HDP na školství (a ty, které se chtěly dostat ze srabu, na něj musely dlouhá léta dávat 10 % a více), nemá smysl tlachat o inkluzivním vzdělávání. Dokonce moc nemá smysl tlachat ani o jakémkoli zlepšování vzdělávání.

Paní poslankyně a profesorko, zkuste si odpovědět na jednoduchou otázku: vybavíte si nejdřív svůj dům pancéřovými dveřmi, hlídacími kamerami, výtahem a digitálně řízenou klimatizací, nebo radši dřív investujete peníze i čas do výchovy a vzdělání svých dětí? Co si myslíte, že je pro VAŠI OSOBNÍ budoucnost důležitější?

Anonymní řekl(a)...
10. října 2011 v 22:15  

Myslím, že si tato vláda stanovila obrovský a nerealizovatelný cíl a tím je včleňování osazenstva bývalých zvláštních škol do ZŠ hlavního proudu. Od 13. století se totiž nepodařilo kočovníky z Paňdžábu včlenit do většinové společnosti. Milují svobodu, volnost, bezstarostnost,... a nyní se je někdo snaží někam umístit do uzavřené místnosti a něco je naučit. To stáhne mnohé veřejné školy dosti hluboko.

Anonymní řekl(a)...
16. října 2011 v 17:28  

Tisková zpráva
Otevřený dopis zastupitelům, poslancům, dalším voleným zástupcům, médiím, všem zainteresovaným

MČ Prahy 5 zajímá pouze ekonomika škol – o kvalitní vzdělávací program ani pedagogy nemá zájem

Česko má problém s inkluzivním vzděláváním - ZŠ Plzeňská jej nemá.
Česko má problém s „neposlušnými“ dětmi. Řeší jej smlouvami s rodiči. ZŠ Plzeňská kvalitními pedagogy.
Česko má problém s vyhledáváním nadaných dětí. Republikový průměr jsou 2%. Na ZŠ Plzeňská 7%. Praha 5 je ve svém obvodu nechce.

Na 11. zasedání zastupitelstva MČ Praha 5 konaného 11.10.2011 předstoupili zástupci rodičů, žáků a pedagogického sboru ZŠ Praha 5 – Košíře (ZŠ Plzeňská) před starostu a zastupitele MČ Praha 5 a vyzvali je ke konstruktivní diskusi a řešení ohledně záměru rady tuto školu sloučit s jinou školou. Starosta ve své odpovědi tuto výzvu přivítal a sdělil, že se v blízké době k tomuto tématu obě strany sejdou a dále přislíbil reakci na otevřený dopis, který v této záležitosti obdržel od školské rady.

Ke konstruktivní diskusi bohužel nedošlo. Na 13.10.2011 svolal místostarosta Lachnit a vedoucí odboru školství MČ Praha 5 zaměstnance školy, k jednání přizval ředitele dalších tří okolních škol.

Klíčové body jednání:
1. Ekonomiku staví MČ Praha 5 nad jakoukoliv koncepci
• MČ Praha 5 neuznává, že ZŠ Plzeňská má koncepční program ať již inkluzivní vzdělávání, integrované různé skupiny, program pro Nadané děti a že v tomto programu dosahuje výsledky, ani kroky ředitelky školy k postupnému zvyšování počtu žáků.
• Všechny školy na Praze 5 jsou srovnatelné, žádná nemá žádný specielní program, všechny integrují žáky.
2. ZŠ Plzeňská se ruší a končí tímto školním rokem
3. Slučují se spádové oblasti ZŠ Plzeňská a ZŠ Podbělohorská
4. Spádové školy musejí převzít děti ze spádové oblasti, umístění ostatních dětí je na jejich rodičích
• Podle vyjádření ředitelů škol není pro tyto žáky dostatek kapacity, třídy jsou nyní již na počtech kolem 20 – 24 žáků, žáci budou začleněni do stávajících tříd, možnost převzetí jedné jediné třídy i s učitelem je pouze na ZŠ Weberova, o pokračování specielního programu pro žáky s SPU se neuvažuje
5. Učitelé a ostatní zaměstnanci dostávají k 31.7.2012 výpověď
6. Ředitelé ostatních škol mají možnost nabídnout místo pouze!!!!! dvěma pedagogům


Dovolujeme si Vás požádat o pomoc. Děkujeme za Vaši ochotu a čas, který věnujete našemu problému.

Za školskou radu a petiční výbor:
David Manych
Nikola Šímová
Helena Arnoldová
Jeanne Bočková
Adolf Boček

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.