Přečtěte si: Státní maturity – proč ministerstvo nezveřejní výsledky všech škol?

pondělí 27. června 2011 ·

Desetitisíce úspěšných maturantů obdrželo tento týden na svých školách maturitní vysvědčení. Bylo jich procentuelně o něco méně než v letech minulých – především „díky“ tomu, že letos poprvé (a doufám, že ne naposled) proběhla maturita státní.

Z článku Josefa Nožičky na jeho blogu v blog.respekt.cz vybíráme:

Proto jsem rád, že ministerstvo školství našlo po mnoha letech odkladů odvahu státní maturity konečně spustit. Byť jejich realizace nebyla zdaleka bez chyb a určité výhrady k nim mám i já (což jsem již prezentoval ve svém dříve napsaném článku Mýty a polopravdy ohledně státních maturit), žádná katastrofa v podobě organizačního kolapsu či vyzrazení testů před jejich spuštěním se nekonala. Pokud někdo kritizuje 200 milionů korun, které zhruba státní maturity ročně stojí – věřte tomu, že přibližně stejná částka byla vynaložena na rekonstrukci asi dvoukilometrového úseku jedné silnice ve Zlínském kraji, která nejenom dle mého názoru nebyla vůbec nutná.

19 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
27. června 2011 v 9:12  

Aby ty žebříčky k něčemu byly, pak by bylo třeba podle jednotných kritérií oznámkovat vzdělávací podmínky, modely a procesy v jednotlivých školách. V nich se otiskne přístup učitelů, školní klima i práce ředitele. Nakonec by žáci měli hodnotit přínos školy pro jejich život. Mezi výsledky maturit, životního přínosu a kreditu školy může být třeba součin a tento obraz o škole publikovat.
Pak bude evidentní, že na kvalitu mají vliv i jiné faktory a školy je budou chtít zlepšovat, nejen aby dosáhly vyššího ohodnocení, ale aby ustály případný vnitřní konflikt výsledky versus podmínky.
Vím co píšu, protože pokud se nebude pracovat s kvalitou práce učitele a jeho osobnosti, je to všechno šaškárna ...

Milan Keršláger řekl(a)...
27. června 2011 v 10:09  

Zveřejnit by se žebříčky měly. Pokud škola se sociálně a gramotně horšími žáky zanikne, přestěhují se žáci do škol okolních (lepších). Možná jim pomůže lepší klima. Možná takto půjde zrušit nadbytečné školy. Jen by měli ředitelé mít snadnější možnost zbavit se špatných učitelů. V tom je totiž hlavní potíž...

Anonymní řekl(a)...
27. června 2011 v 10:16  

Zveřejnění žebříčků vycházejících ze státních maturit je jen další krok ke snížení úrovně školství.

Vzhledem k tomu, že si školy své žáku u maturit známkují samy, povede hon za dobrým umístěním v žebříčku (které zaručí nezrušení školy, více žáků v oborech, pochvalu od vedoucího odboru či co) pouze k tomu, že budou žáci dostávat maturitu zadarmo. Už ani nebudou muset uplácet. Vždyť více bodů pro žáka = více bodů pro školu = lepší umístění v žebříčku.

Všichni, kteří známe současný systém státních maturit, víme jak jednoduché je výsledky školy vylepšit. Mnohdy není potřeba ani mnoho. Stačí, pro vzoru pana Klause ml., říci pedagogickému sboru: "Letos musíme být první!!"

Myslím, že po letošku těch ředitelů - naivů, kteří chtějí známkovat poctivě a udržet si tak nějakou úroveň značně ubude.

Reeve řekl(a)...
27. června 2011 v 11:57  

Článek je typickým příkladem názoru nadšeného laika, který to myslí dobře, ale nezná skutečný stav věci a necítí potřebu svůj návrh domyslet do důsledků.
Když se v roce 1999 začalo pracovat na katalozích požadavků ke státní maturitě, byly dány tři výchozí podmínky:
1. Státní maturita se bude zpočátku týkat pouze gymnázií. Teprve později budou zpracovány její varianty pro jednotlivé obory středních odborných škol.
2. Maturita bude mít podobu výhradně objektivně skórovatelných (zjednodušeně řečeno "zaškrtávacích") testů, které se budou vyhodnocovat na jednom místě.
3. Půjde výhradně o hodnocení samotných maturantů. Souhrnné výsledky NIKDY nesmějí být použity k hodnocení škol a také NIKDY nesmějí být zveřejněny.
Už tehdy všichni zúčastnění věděli, proč je poslední podmínka tak zásadní. Za prvé proto, že jednotlivá gymnázia mají různé výchozí podmínky, včetně různě disponovaných gymnazistů (pražské gymnázium s dlouhou "elitní" pověstí si může vybrat mnohem lépe disponované uchazeče než například nově vzniklé gymnázium kdesi v pohraničí). A za druhé proto, že kdyby školy byly na výsledcích svých maturantů závislé (okamžikem zveřejnění žebříčků to zákonitě nastane), rezignují na skutečnou výuku a místo ní budou celé čtyři roky "nacvičovat na testy".
Od té doby se změnilo mnoho věcí:
Stejné maturity se týkají všech maturitních oborů, přičemž si každý může libovolně vybrat "lehčí" nebo "těžší variantu", a přitom obě mají stejnou váhu (vrcholně absurdní)!
Do státní maturity byly zařazeny i otevřené úlohy, později dokonce slohové práce a nakonec i ústní zkoušky. Požadavek absolutní objektivity tím šel vniveč. Od okamžiku, kdy část státních maturit vyhodnocují přímo učitelé dané školy, je veškerá objektivita ta tam.
Tyto nové změny by pro každého logicky uvažujícího člověka měly být dalším pádným důvodem, proč výsledky škol nikdy (nikdy!!!) a nikomu nezveřejňovat.
Opak se stal pravdou. Ministr Dobeš vyzval školy, aby své výsledky zveřejnily, a rodiče, ať po ředitelích zveřejnění výsledků požadují. Inspekce k tomu snaživě dodala, že že bude u škol se "špatnými" výsledky prošetřovat, jaká byla přijata opatření k "nápravě". Z láhve byl vypuštěn džin s netušenými následky.
Každá škola (na rozdíl od ministra a veřejnosti) dobře ví, že zveřejnění výsledků je pro ni doslova existenční záležitostí. Vyšší či nižší postavení v žebříčku logicky znamená vyšší či nižší zájem uchazečů, a tím i vyšší či nižší příjem. Každý tržně uvažující ředitel (a to dnes musí být všichni) proto logicky zaměří veškeré úsilí, aby škola u státních maturit dosáhla co nejlepších výsledků. Vše ostatní (včetně snahy o objektivní hodnocení jednotlivých maturantů) půjde stranou. K čemu to povede:
1) Studenti se celé čtyři roky místo skutečné výuky budou "připravovat na testy".
2) Výuka předmětů státních maturit bude posílena na úkor ostatních.
3) Těsně před maturitou se bude škola snažit zbavit potenciálně slabších maturantů, což často odnesou žáci handicapovaní. Buď tím, že je přímo vyhodí, nebo tím, že je pustí až na zářijový termín (kdy už budou "výsledky" zveřejněny).
4) Při maturitách budou učitelé zlepšovat výsledky maturantů všemi dostupnými prostředky: Mírnějším hodnocením písemných prací a ústních maturit, napovídáním u testů a opravami výsledků v testech před skenováním. Že je to nečestné? Půjde-li vám doslova o vlastní živobytí, jde veškerá čest stranou.
Ze státních maturit se tak definitivně stane nepoužitelný paskvil, kde výsledky už nebudou ukazovat vůbec nic. Snad jen to, že souhrnné výsledky se v celé republice najednou "zázračně" zlepšily, což by ministerstvo mohlo vydávat za "zlepšování úrovně školství". Je-li zrovna tohle cílem ministra Dobeše, je jeho počínání ďábelsky geniální.
V tom případě nás Bůh opatruj!

Ygrain řekl(a)...
27. června 2011 v 12:41  

Amen, pane Reeve.

Anonymní řekl(a)...
27. června 2011 v 13:34  

Všichni, kteří známe současný systém státních maturit, víme jak jednoduché je výsledky školy vylepšit. ... Stačí, pro vzoru pana Klause ml., říci pedagogickému sboru: "Letos musíme být první!!"

Myslím, že byste se za tuto větu měl omluvit. Asi používáte přístup Podle sebe soudím tebe, že?
Je mi z vás zle.

V. Tomis

Luděk Blaha řekl(a)...
27. června 2011 v 14:31  

Líbí se mi názor pana Nožičky, že případné prošustrování pár set milionů není žádný problém, protože se tak nejspíš děje běžně.
Možná by nebylo od věci dát dotyčnému pěstí do nosu, protože jsem tuhle jednu střihnul Frantovi, aniž by si o to nějak výrazně koledoval.
Na rozdíl od pana Reeveho jsem přesvědčen, že výsledky maturit je třeba zveřejnit beze zbytku a neprodleně. Jinak se budeme stále jen dohadovat, kolik škody by to mohlo nadělat, kdyby k tomu někdy došlo.
Je to úplně stejné, jako s vlastními státními maturitami. Museli proběhnout, abychom si vůbec udělali představu o tom, co že se to tady vlastně ta léta klohnilo. Teprve, když začalo být zjevné, že maturity prostě budou, se vyrojili poslední spravedliví mediálně otevření odpůrci, kterým doposud ani dost málo nevadilo, že se tu peníze vyhazují zbůhdarma. Tak ať se dílo dokoná.
Bohužel, ani to neodvrátí skutečnost, že různí hoši budou za našeho podřimování neustále zkoušet vymyslit, jak od doopravdy důležitých věcí naši pozornost odvrátit a tu naši pohublou státní kravku dodojit.

Anonymní řekl(a)...
27. června 2011 v 15:49  

Pane Blaho, pokusím se vám ještě jednou objasnit, jak je to s výsledky maturit, i když mám obavu, že problém může být v prorozumění psanému textu.

Na výstupu kotle 1 jsme naměřili 85stupňů, na výstupu kotle 2 jsme naměřili 88 stupňů a na výstupu kotle 3 jen 56 stupňů.

Který kotel pracuje efektivněji? Z těchto údajů to nepoznáte - neznáte vstupní teplotu vody ani u jednoho z kotlů, nevíte, jestli je kotel na dřevo nebo na plyn.

Můžete jen učinit hloupé rozhodnutí, že kotel PORG 1 má nějvětší výstupní teplotu, tak bude asi nejlepší.

Kotel na dřevo (SOŠ) nebo na plyn (GYM) budete už tak těžko porovnávat. Prostě už kvůli jejich podstatě. A u žádného nemůžete činit rozhodnutí bez znalosti vstupních podmínek.

Proto je zcela objektivně zveřejnění výsledků hovadina, protože veřejnost s těmito výsledky neumí pracovat stejně jako vy.

poste.restante řekl(a)...
27. června 2011 v 17:14  

Reeve přesně jako vždy.
Žádné žebříčky v první řadě nikdy neměly být sestavovány.

Pořád jsem nikde nenašel metodiku přepočtu výsledku vyšší úrovně na základní. (Ale moc dlouho jsem nehledal.)

Jistěže jednou z cest, jak se vzchopit k cestě vzhůru je ocitnout se nedřív na dně.
Bohužel mám pocit, že kroky všech politiků vedou systematicky k tomu, aby kus dna ještě vybagrovali a my tak mohli klesnout ještě hlouběji.

Teoreticky i prakticky ještě pořád je co na našem školství zprasit.

Pokud se mne samotného v systému školství týče, jsem stoik a to mi dopřává pocitu vyrovnanosti.

Ale těch děcek je mi občas vážně líto.

Anonymní řekl(a)...
27. června 2011 v 20:57  

Což takhle se zamyslet nad faktem, že v nejlepší škole kraje byla maturitní třída bez jediného maturanta z matematiky?

Simona CARCY řekl(a)...
27. června 2011 v 21:15  

Vyklad ma byt nazorny, aby ho decka snaze pochopila.

Mejme tri kotle - kotel na drevo Romeo, kotel na uhli Soska a kotel na plyn Porg.

Drevo do Romea bylo pri topeni vlhke, komin netahl a vystupni teplota vody kotle Romeo byla 66 stupnu.
Uhli do Sosky bylo sirnate z Polska, trochu dehtovalo a vystupni teplota vody Sosky byla 71 stupnu. Kondenzacni kotel Porg jel na zemni plyn a jeho vystupni teplota byla 79 stupnu.

Co nam to rekne o kotlich, kdyz zverejnime informace o vystupni teplote? Ze Porg nejvic topi? Ze Romeo je dychavicny? K cemu to je, kdyz nesledujeme vstupni podminky - jake palivo nam do kotlu leze, jak ucinnou maji regulaci?

To rodice zajima, jakou pridanou hodnotu ty kotle strednich skol vyvarej z jejich deti. Proto zverejnovat vysledky a zebricky skol je dementnost, ktere podlehaji media a lide, kteri veci nerozumi. Rozhodnuti nezverejnovat je spravne. Uz proto predpokladam, ze to nejaky trouba naridi.

Anonymní řekl(a)...
27. června 2011 v 22:25  

Do hodocení školy se započetlo i to, že někteří žáci nebyli připuštěni k maturitě.
Protože cermat netuší, proč nebyl daný student připuštěn k maturitě, znamená to, že třída A, kde 2 studenti absolvovali 4. ročník v zahraničí a proto nestihli maturovat v květnu a červnu, je na tom hůř než třída B, kde se na to jeden student prostě vykašlal a proto nebyl hodnocen.

Překvapuje to snad někoho, kdo s cermatem už rok "spolupracuje"?

Luděk Blaha řekl(a)...
27. června 2011 v 22:33  

pokusím se vám ještě jednou objasnit, jak je to s výsledky maturit

Dost dobrý pokus, jak ze mne udělat blbce. Docela zbytečná práce. Mohu Vás, pane, ubezpečit, že nikdo ze mne neudělá blbce lépe, než já sám.
Dění kolem maturit zase až tak moc nesleduji, můj rozbor a závěry z učiněné mají pak zřejmě charakter neodborný. Přesto si vyhrazuji právo takové závěry činit a zveřejňovat. Můžete mne klidně pojímat jako vzorek obecné, nezasvěcené množiny blbců a pilně na mně brousit svůj ostrovtip.
Nic to ovšem nezmění na skutečnosti, že celý problém pojímáte mírně řečeno pokřiveně: protože jsou lidi blbí a s příslušnými informacemi nedokáží odborně naložit, neboť to nevidí v širším kontextu, tak jim radši neřekneme nic. Tak to už tady, tuším, jednou bylo.
Vrátím-li se k Vašemu hezkému a podařenému příkladu s kotli, tak člověk, který má zájem na kvalitním kotli a doposud o kotlích nevěděl zhola nic, se o Vámi popsané aspekty problému se vší pravděpodobností začne živě zajímat. A možná budete zírat. Já bych tedy občany naše, hezké, české až tak moc nepodceňoval.
Osobně mám intenzivní pocit, že se mládež, třeba, v problematice státních maturit zorientovala docela dobře.
Jsem přesvědčen, že v současné době nezveřejnit je horší varianta než zveřejnit. Skoro bych se vsadil, že naši zdatní průnikáři již činí příslušná opatření. Takže efektivnější by bylo, když už se tu tento pojem zmiňuje, energii nasměrovat spíš na vysvětlení problematiky než na zatajování informací.

Reeve řekl(a)...
28. června 2011 v 2:21  

Luděk Blaha:
Přiznám se, zprvu jsem nevěděl, kde na stupnici vaší ironie ta zmínka o publikování žebříčků je. Teprve teď vidím, že to skoro i myslíte vážně, podle Cibulkovy myšlenky "když už ta informace jednou existuje, je lépe, aby ji znali všichni, než aby ji znalo jen pár vyvolených". Pokud jste tím měl na mysli uspíšení kolapsu státních maturit, omlouvám se za nepochopení. Ale tento kolaps (po zveřejnění žebříčků k němu během několika let zákonitě musí dojít) bude doprovázen tolika nespravedlivými výbuchy, až nám milo nebude.
Píšete, že lidé nejsou hloupí a naučí se data správně číst. I vy optimisto! Právě ono volání po zveřejnění aktuálních žebříčků je nejlepším důkazem, že rodičovská veřejnost netuší, oč jde. Kdyby tušila, volá nejdříve po objektivitě hodnocení a hned poté po měření "přidané hodnoty" (rozdílu mezi výsledky přijatých a absolventů) coby jediném relevantním kritériu kvality školy (i zde však s mnoha výhradami). Nebo si snad myslíte, že když se rodič bude rozhodovat mezi Gymnáziem A (75. místo v žebříčku) a Gymnáziem B (82. místo v žebříčku), bude ta dvě pořadí úplně ignorovat? Či snad půjde ředitele požádat, aby mu relevanci zveřejněného pořadí vysvětlil? Ne. Prostě z 50 použitelných uchazečů v městě Ničíně 30 nejlepších podá zápisový lístek na Gymnázium A a zbývajících 20 na Gymnázium B, zatímco až doposud byl zájem o obě školy vyrovnaný. Gymnázium B tím oproti dosavadnímu stavu ztratí 5x4x40000 = 800 tisíc Kč (!) na normativech a navíc získá sadu horších studentů, která ho za čtyři roky v žebříčku srazí ještě níž. A přitom jediným důvodem onoho nepatrného rozdílu v pořadí byl prostý fakt, že na Gymnáziu B premiantka Punčochářová v době maturit onemocněla tularémií, zatímco na Gymnáziu A se ve stejný den opil do němoty a k maturitám nedošel repetent Koďousek. Kdyby k tomu nedošlo, byly by výsledky obou škol přesně opačné.
Nechci žít v systému, kdy existence škol je závislá na náhodné tularémii Punčochářové a opilosti Koďouska, zvláště když obé (obrazně řečeno) lze úmyslně ovlivnit. Docela živě si umím představit, jak existenčně ohrožená škola uplácí Punčochářovou, aby k nim před maturitou přestoupila (100 tisíc za skok o několik desítek míst v žebříčku se škole sakra vyplatí), a zároveň vyhazuje autistu Bonifáce těsně před maturitou.
Jak jste si všiml, v mé reakci není ani slovo o skutečné kvalitě škol. Neboť o ni při zveřejnění žebříčků naprosto vůbec nejde. Tak proč je tedy sakra zveřejňovat?

Reeve řekl(a)...
28. června 2011 v 2:38  

poste restante:
Metodiku přepočtu nižší a vyšší úrovně také nechápu. Je to stejné, jako kdybychom chtěli nějak "zprůměrovat" třeba IQ a výsledky v běhu. Vždyť už od samého počátku ministerstvo tvrdilo, že obě úrovně jsou nesouměřitelné (jinak by je přece šlo napěchovat do jedné známkové škály), ale najednou jsou dokonce číselně porovnatelné. Jak, to se zřejmě (na rozdíl zveřejněných "žebříčků") nedozvíme.

Anonymní řekl(a)...
28. června 2011 v 11:16  

S těma třema kotlema jsem to nějak nepochopil.

Líbilo se mi spíš přirovnání k maturitním závodům zvířat - antilopa, zajíc, slov a želva.

S těma třema kotlema jsem to nějak nepochopil. Tak ještě jednou, prosím!

Anonymní řekl(a)...
28. června 2011 v 20:43  

Žebříčky nemají smysl, pokud není hodnocení objektivní. A to být nemůže, pokud učitelé léta hodnotili své žáky nesrovnatelně mírněji než na jiných školách. Objektivitu měl zajistit didaktický test, ale ukázalo se, že i v něm podprůměrní žáci bodovali. Znali otázky předem? Napovídali zadavatelé? Vyplnil testy někdo jiný? Lze na tyto otázky najít správnou odpověď? Kdo byl na škole komisařem? Nevšiml si něčeho divného?

Luděk Blaha řekl(a)...
28. června 2011 v 21:19  

když se rodič bude rozhodovat mezi Gymnáziem A (75. místo v žebříčku) a Gymnáziem B (82. místo v žebříčku), bude ta dvě pořadí úplně ignorovat?

Záleží na tom, které G bude v místě bydliště a které v sousedním okrese.

v mé reakci není ani slovo o skutečné kvalitě škol

A jak se taková skutečná kvalita školy pozná?

Anonymní řekl(a)...
29. června 2011 v 7:08  

"Myslím, že byste se za tuto větu měl omluvit. Asi používáte přístup Podle sebe soudím tebe, že?
Je mi z vás zle."


Vážený pane Tomisi, vždyť mě vůbec neznáte!!! Bohužel, to co jsem popsal (tj. neobjektivita - ať už úmyslná nebo neúmyslná) je realita, která celý systém státních maturit zcela znehodnocuje.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.