Přečtěte si: Co s matematikou?

středa 18. května 2011 ·

Nepříznivý vývoj výsledků českých žáků v matematice sledovaný v posledních letech budí obavy ze snížení konkurenceschopnosti naší země v budoucnosti. Proto před nedávnem doporučila Národní ekonomická rada vlády, aby se školy zaměřily na zvyšování matematické gramotnosti. Ruku v ruce s tím by měla být zaváděna opatření vedoucí k odstraňování extrémně vysoké neoblíbenosti matematiky.

Z blogu Jana-Michala Mlezivy v blog.aktualne.centrum.cz vybíráme:

Bohužel současná generace rodičů prošla školským systémem po reformě v roce 1976, takže její vztah k matematice je velmi často negativní. Za příčinu tehdejšího „úpadku“ považuji přetěžování dětí, přestože se v metodikách zdůrazňovala experimentální práce žáků. Neblahou roli sehrálo již pouhé zkrácení prvního stupně základní školy z pěti na čtyři roky a s tím související úbytek opory o konkrétní představy.


Vztah k matematice a vzdělávání vůbec se začíná formovat v první třídě. Negativní změny ve školství v roce 1976 platí ve své podstatě dodnes, což je patrné u spousty prvňáčků, jejichž prvotní nadšení školou se v průběhu školního roku zvrhne v nechuť. Přemíra abstrakce, pro níž děti nejsou většinou zralé, se stává zátěží a demotivuje. Koneckonců samotné přejmenování předmětu „Počty“ na „Matematika“ a povinné užívání výrazů „plus“ a „minus“ místo do té doby běžného „a“ a „bez“ prozrazuje tendenci ignorovat již v první třídě přirozenou vazbu dítěte na konkrétní svět.

18 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
18. května 2011 v 21:31  

Jak jednoduché:
1) Povinné přijímačky na všechny SŠ z matematiky, samozřejmě po výrazné redukci SŠ.
2) Povinná maturitní zkouška z matematiky na všech SŠ
3) Zvýšení dotace hodin matematiky na ZŠ a SŠ v učebních plánech
( model na naší průmyslovce 4 - 3 - 2 - 3 je naprosto nedostačující )
4) Zaměřit se více na finanční gramotnost
5) Větší propojení s informatikou, fyzikou, ....


Ignorant

Luděk blaha řekl(a)...
18. května 2011 v 21:49  

Tak ruku v ruce zavádíte, pane Ignorante, ona opatření vedoucí k odstraňování extrémně vysoké neoblíbenosti matematiky?

Mgr. Milan Šatra řekl(a)...
18. května 2011 v 22:09  

Plně souhlasím s Ignorantem. Je to jedna z nutných podmínek k nápravě stavu školství. Na žáky a jejich rodiče musí být vyvíjen vyšší tlak na výsledky vzdělávání. Současný model je popírá, stejně si každý čtyřkař najde nějakou SŠ, kde ho nechají dojít až k maturitě, kterou nějak v jednoduché variantě otipuje. Ještě bych k tomu přidal redukci nesmyslného druhého cizího jazyka na ZŠ, neboť většina žáků má co dělat s češtinou, první cizí jazyk je tak na hranici snesitelnosti a základy druhého cizího jazyka jsou jen zbytečné mrhání hodinami a penězi vůbec. Na úkor nich raději posílit dotaci matematiky. Finanční gramotnost k tomu musí pak vzniknout jako speciální předmět, v rámci matematiky na něj prostě není místo.

Luděk Blaha řekl(a)...
18. května 2011 v 22:40  

Vyšší časová dotace pro matematiku povede právě a jen k tomu, že žáci toho budou více nevědět vzhledem k tloušťce popsaného sešitu.

poste.restante řekl(a)...
18. května 2011 v 22:47  

Mno, já bych byl trochu smířlivější v ignorantově bodě 2.
Přece jen si myslím, že na konzervatořích není povinná maturita z matematiky nezbytná.

Opravdu netoužím poslouchat další generaci hereckých a uměleckých celebrit, jak při výuce matematiky trpěli.

Ale být například ČVUT, absolventy konzervatoří bych donutil si maturitu z matematiky dodělat dřív, nežli je vůbec pustím k přijímacímu řízení.


Finanční gramotnost bych na základkách viděl spíš v nějaké té rodinné či jiné výchově, nežli v samostatném předmětu.
Nový předmět musí jít vždy na úkor jiného. A kterého?


Ale hlavně už musí někdo začít vysvětlovat spíše ideologům a pak i veřejnosti, že
Učení nemůže být jen neustálá zábava.


Větší vazba na praktické a průmyslové aplikace již při výuce učitelů matematiky by také nebyla na škodu.
Občas mám pocit, že mnozí "pravověrní matikáři" moc netuší, k čemu příslušná kapitola lze využít mimo oblast samotné matematiky.
Ale to jen tak mimochodem.

Anonymní řekl(a)...
18. května 2011 v 22:52  

Nevadí mně počty a nevadí mně matematika.
Základní školu jsem ukončila po osmém roce docházky, tak to bylo tehdy běžné. Devátý ročník základní školy mně nikdy nechyběl.
Bohužel si, na rozdíl od některých, myslím (podobně jako pan prezident), že opravdu počítáním kachliček na chodníku se nikdo malou násobilku nenaučí a že dům se staví od základů, ne od střechy!
Takže začněme od základní školy. Je třeba žákům i rodičům, mým nadřízeným, vysvětlit, že matematika opravdu není zábava, ale především tvrdá práce, dřina, přemýšlení v souvislostech a ne plané tlachání a zábava. Dovedu si představit, že pobavím své žáky při terénní exkurzi v přírodní rezervaci v hodině biologie, ale nevím, jak je pobavím při řešení goniometrických rovnic. Ráda bych se zúčastnila školení, kde se v tomto zdokonalím.
A tak je mně líto dnes mých žáků,kteří maturují na střední škole třeba právě z matematiky. A cítím, že trestat žáky střední školy u státní části maturitní zkoušky, že neumí učivo základní školy, je trapné!
Je mně mých žáků líto. Irena

Anonymní řekl(a)...
18. května 2011 v 23:29  

A k čemu dětem ty goniometrické rovnice jsou? A proč je učíte žáky na základce?

Anonymní řekl(a)...
18. května 2011 v 23:40  

Učím na střední škole (ne základní) a učím dle závazného RVP a katalogu požadavků k maturitě. Irena

Luděk Blaha řekl(a)...
19. května 2011 v 0:32  

A k čemu dětem ty goniometrické rovnice jsou?

Goniometrické rovnice jsou dětem k ničemu. K ničemu jim jsou i goniometrické funkce i rovnice. A to se týká i středoškoláků.
Pokud uvedete kteroukoli dílčí část učiva kteréhokoli vyučovacího předmětu, bez jakýchkoli problémů Vám neuvedu ani jeden příklad, že by k něčemu dětem a mládeži byly.

poste.restante řekl(a)...
19. května 2011 v 1:14  

"Nač mi bude tohle umět?"

1. Hlupákovi nebude žádná znalost k ničemu.

2. Moudrý člověk se na takovou pitomost neptá.

3. Žákovi, který se ptá na souvislosti, logiku, smysl, by učitel měl umět odpovědět. I když to nemusí být hned na místě.

4. Žákovi, který se ptá, aby dal najevo, že ON se tohle učit nepotřebuje a nebude, je zbytečné odpovídat. Šlo by jen o ztrátu času - viz bod 1.


No a jinak si my technici při výpočtech se střídavým proudem, elektromagnetickým polem nebo vibracemi ve strojařině bez znalostí goniometrie moc legrace neužijem.

Anonymní řekl(a)...
19. května 2011 v 7:56  

"ale nevím, jak je pobavím při řešení goniometrických rovnic. Ráda bych se zúčastnila školení, kde se v tomto zdokonalím."

Mám obavy, že ani neuvidíte, protože Vám to nikdo jinak nepodá. Matematice se totiž v tomto podání vyhýbá každý z inovátorů jako čert kříži.
Ignorant

Eny Gma řekl(a)...
19. května 2011 v 8:32  

Myslím, že vše již dávno velmi výstižně zformuloval ve svém pojednání pan doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc na 10 setkání učitelů matematiky. Pro ty, kteří nečetli http://www.karlin.mff.cuni.cz/katedry/kdm/srni-lat.pdf a bude hůř...

Anonymní řekl(a)...
19. května 2011 v 8:56  

Poste restante, plně s vámi souhlasím. Matematika neznamená jen odtažitě od další praxe řešit nějaké rovnice, ale naučit se myslet - třeba tím, že si osvojíme určité postupy, rozhodujeme se apod.
Co se týče konzervatoře, nevidím problém v tom, zda mají absolventi maturovat z matematiky. Položila bych otázku jinak: především definovat přesně, co je to maturita. A pak bych dospěla k tomu, že absolventi baletní konzervatoře mohou končit absolutoriem (ostatně to už existuje teď, v současnosti mají možnost: buď absolutorium, nebo maturita, anebo obojí - jak kdo chce). Pokud chceme, aby maturita měla váhu, tak by měla být matematika povinná, protože vypovídá mnohé o studentově schopnosti myslet...

Anonymní řekl(a)...
19. května 2011 v 9:38  

"Tak ruku v ruce zavádíte, pane Ignorante, ona opatření vedoucí k odstraňování extrémně vysoké neoblíbenosti matematiky?"

Tak, tak pane Blaha !

Ignorant

poste.restante řekl(a)...
19. května 2011 v 10:37  

Anonymní 19.5 8:56
Souhlasím s Vámi, protože popisujete ideální stav.
(Mimochodem ještě nedávno fungující.)
Tedy Maturita (velké M je záměrné) a/nebo Závěrečná zkouška, Absolutorium, nebo tak nějak.

Součástí Maturity má být povinná matematika a Maturita podmínkou nutnou (nikoliv postačující) přijetí k vysokoškolskému studiu.

Leč obávám se, že v zemi "vyšší a základní" úrovně maturit, v zemi, kde kadeřnice a kynologové studují maturitní obory, je popsaný model nerealizovatelný a "politicky nepřijatelný".

Takže mnou navrhovaný "matematický odpustek" třeba konzervatoristům je v podstatě jen z nouze ctnost.

P.S.: To už ani nemluvím o tom, že základní úroven SM v matematice si už ani snad název matematika nezaslouží, protože jde jen o "počty".

Anonymní řekl(a)...
19. května 2011 v 12:36  

Minimálně polovinu otázek ze základní úrovně maturity z matematiky dokáže vypočítat minimálně většina mých deváťáků. Ti jdou na gymnázia a podobné školy. Ostatní jdou na učňáky s maturitou, které si dnes říkají často SOŠ.
Pokud nemá žák větší problémy s matematikou, většinou nemá problém ani s jinými předměty. A naopak.
Nechápu tedy, k čemu je maturita na oněch SOŠ a učebních oborech s maturitou, když se tam evidentně doučuje to, na co oni žáci neměli ani na ZŠ, resp. proč se tomu říká maturita.

Anonymní řekl(a)...
20. května 2011 v 9:54  

Bohužel, rozhoduje se o nás bez nás - není v mých silách vysvětlit ředitelce školy důležitost matematiky, když ona paní se holedbá veřejně tím, že "matika jí nikdy nešla a nikdy v životě ji nepotřebovala..." Tak co pak chceme od veřejnosti?!

Anonymní řekl(a)...
21. května 2011 v 10:21  

Co ještě se musí stát, kam až musí to nebohé školství spadnout, aby se někdo nahoře začal zabývat kvalitou, morálním a odborným kreditem ředitelů? Každý z nich si jistě připadá jako nejlepší, skvělý, na svém místě... Podobné je to i s mnohými učiteli.
Nikdo dnes neví, co je dobře, co ne, občas mám pocit, že se lidi zbláznili. A to jsme dospělí.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.