Přečtěte si: Smlouvy s rodiči o chování dětí nebudou muset školy uzavírat plošně

pondělí 4. dubna 2011 ·

Školy by brzy mohly s rodiči podepisovat smlouvy o chování dětí. Podepsáním dohody by rodiče na sebe vzali odpovědnost za chování svého dítěte a zavázali se tak k plnění pravidel. Podle ministra školství Josefa Dobeše by se tím vyřešila vzrůstající agresivita dětí.

Z článku Kláry Bílé, Alice Kottové a Milana Koppa na Zpravy.Rozhlas.cz vybíráme:

Smlouvy ale nebudou muset uzavírat všechny školy s každou rodinou. Dohoda je určená především pro rodiče těch dětí, které mají kázeňské přestupky, nebo přestupky gradují.


Pracovní skupina pod vedením dětského psychologa Václava Mertina počítá s jakýmsi individuálním výchovným plánem pro rodiče. Sloužit bude těm rodinám a učitelům, kteří si neví s dítětem rady.


Smlouva jim pomůže v tom, jak jednat a postupovat, a bude šita na konkrétní problémy dítěte. Skupina odborníků vypracuje modelové vzory smlouvy. Ministerstvo se nechalo inspirovat podobnými smlouvami z ciziny, především Anglie a Německa.

35 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
4. dubna 2011 v 12:24  

Možná je to i cesta, jak převychovat některé rodiče. Jen nevím, jestli ti problémoví budou chtít takovou smlouvu podepsat.

Anonymní řekl(a)...
4. dubna 2011 v 14:07  

Trefil jste "hlavičkou o hřebíček". Samozřejmě to chtít podepsat nebudou a taky nepodepíšou.
A donutit je k tomu znamená zpřevracet naruby spoustu legislativy.
Neboli to cesta - alespoň pro blízkou budoucnost - bohužel není. Jen to jen další Dobešovo populistické tlachání.

poste.restante řekl(a)...
4. dubna 2011 v 14:17  

Začínám uvažovat, že bych raději pro jistotu podepsal smlouvu s obvodním oddělením Policie ČR, že nebudu krást a že budu jezdit podle pravidel.

Hernajs platí v tomto státě ještě pravidla, nebo ne?

Pokud ano, pak jsou rodiče za žáka a jeho chování zodpovědní automaticky, k tomu nemusím sepisovat žádné nové smlouvy.

Individuální vzdělávací programy tady máme dávno - k tomu nemusím sepisovat žádné nové smlouvy.

Školy jsou již dnes sešněrovány legislativou a vyhláškami natolik, že odjet na výlet či exkurzi může znamenat ekonomickou likvidaci - viz http://aktualne.centrum.cz/domaci/soudy-a-pravo/clanek.phtml?id=679275

Upleťme na ně ještě další bič ze smluvních závazků nad rámec běžné legislativy a pak už to můžeme zabalit rovnou.

Pomalu ať začne vypisovat MŠMT výběrové řízení pro právní firmu nějakého kamaráda na právní pomoc jednotlivým školám v následných soudních sporech.
Nebo že bychom na školách kromě psychologů našli flek i pro školní právníky?

Nebo ať ministerské pracovní skupiny raději navrhnou texty smluv, které povolí učitelům děti vůbec učit.
Tedy s jejich laskavým souhlasem, samozřejmě.

Anonymní řekl(a)...
4. dubna 2011 v 15:43  

platí v tomto státě ještě pravidla, nebo ne?

To je snad řečnická otázka. Všichni vidíme, že neplatí, nebo jen pro někoho. Právní předpisy, školní řády atd. sice máme, ale není tu jejich vymahatelnost. A ani v tomhle není školství zdaleka jediné...
Všichni se taky shodujeme, že začít se musí u rodičů. Ti nezodpovědní se musí začít učit, že za své dítě nesou nějakou odpovědnost. Nepůjde to rychle ani snadno, ale zná snad někdo jinou cestu? Jsem pro smlouvy.

poste.restante řekl(a)...
4. dubna 2011 v 16:14  

Jak zvýší smlouvy vymahatelnost práva?
Čím zlepší právní postavení školy vůči rodiči?

Proč bych jako rodič problémového potomka měl podepisovat nějakou smlouvu (pokud se vůbec budu namáhat chodit do školy), která mně a mému potomkovi může zhoršit mé manévrovací podmínky? To bych musel být magor.


Už současná legislativa, jakkoliv je vůči školám prachmizerná, umožňuje vůči rodičům, neplnícím své zákonné povinnosti zasáhnout.
Není ale téměř využívána.

Problém je v tom, že školy:
1. Ve strachu z negativní publicity, či pod tlakem zřizovatelů samy mnohé problémy zametají pod koberec.

2. Školy jsou primárně zaměřeny na udržení co největšího počtu žáků, protože peníze jsou "za kus".
Drzý, vulgární, nevzdělavatelný, ale garantující příjem.

Jediný, kdo si dnes může dovolit vyloučit žáka jsou snad gymnázia, a to ještě ne všechna.
A pro základní školy je možnost vykázání žáka z výuky, nebo jeho vyloučení úplné sci-fi.

Za mých mladých let musel mít žák s dvojkou z chování hodně vysoko postaveného papínka, aby se dostal na výběrovou školu.

Dneska se kázeňskými poklesky mediální hvězdy chlubí, protože tím dávají najevo svou "nonkonformní osobnost".


Jiná cesta? Ale ovšem.
Změna způsobu financování škol.
Jinak budou mít smlouvy menší hodnotu, nežli toaletní papír a v důsledku spíše uškodí škole.

Luděk Blaha řekl(a)...
4. dubna 2011 v 16:37  

Žactvo se nám kratochvilně rozdělí na dětičky smluvní a nesmluvní. Pro lepší orientaci ve volbě výchovného nástroje doporučuji zakotvit do systému vhodnou identifikaci subjektu. Třeba cvoček v boltci.
Já jsem si původně myslel, že ministr prozřel a teď se dovídám, že se mám radovat, protože hloupost nebude mít plošný charakter. To je jako s havárií v Černobylu. Zpočátku žádná radiace nebyla a pak začala klesat.

Anonymní řekl(a)...
4. dubna 2011 v 18:24  

Vám se to mluví, středoškolští profesoři.
Kdybyste měli ve třídě pět trojek z chování, čtyři ředitelské důtky a denně řešili rozbitá okna, počmárané zdi, rozstříhané záclony, nikdo nic neviděl a neudělal - tak teda povolejte tu policii. Ta má však jiné starosti.

Anonymní řekl(a)...
4. dubna 2011 v 19:06  

A papír to vyřeší, jo?

Anonymní řekl(a)...
4. dubna 2011 v 19:39  

Mám pocit, že zase něco kopírujeme, ale že to v podmínkách Česka nemusí fungovat. Nyní se na školách potýkáme s dětmi porevolučními, které jsou až příliš zkaženy současností a tzv. "demokracií", nedostatkem kladných vzorů, morálkou pokřivenou ve smyslu "kdo nekrade, okrádá rodinu". Chovat se slušně znamená nebýt "in" a někdy to začíná vést až k vyloučení z kolektivu. Učitelské povolání bylo zašlapáno do bahna, být učitelem ZŠ je skoro již nadávka. Absolventka školy speciální dokáže s učitelem a s pomocí školní inspekce udělat blbce, který patří na psychiatrický ústav. Na třídní schůzky chodí soustavně jen 20% a to pořád stejných rodičů, vesměs žáků s dobrým prospěchem. Ty ostatní ve škole neuvidíte ? Uvidíte je, pořád si stěžují na blbé kantory, kteří přetěžují jejich "chytré a neomylné" dětičky. Již se naučili i účinně stěžovat a to školní inspekci. Po kontrole ŠI, která se učitelů zásadně nikdy nezastane, dostane nejdříve ten správný "potěr" ředitel. Poté od ředitele učitel. Tito rodiče nikdy žádnou smlouvu nepodepíší. Na SŠ skutečně ( přiznám se však - to se u nás na průmyslovce neděje )takové grázlíky vykopnou. Lituji učitele druhého stupně ZŠ, jsou to hrdinové naší doby. V této společnosti totiž platí "rodič má vždy pravdu". Ignorant

Ondřej Šteffl řekl(a)...
4. dubna 2011 v 20:33  

Dohoda mezi rodinou a školou (Home School Agreement)
Základní škola v Calverton ve Velké Británii

Škola se zavazuje, že:
• Zajistí, že vaše dítě se vždy bude cítit dobře po stránce fyzické i sociální a že škola u něj bude upevňovat pocit důvěry, vědomí vlastních kvalit a sounáležitosti se školou a školním společenstvím.
• Poskytne vyvážené a pečlivě připravené osnovy a výuku, která odpovídá individuálním potřebám vašeho dítěte.
• Poskytne řadu možností pro mimoškolní aktivity zaměřené na obohacení zkušeností vašeho dítěte.
• Zajistí, aby všechny domácí úkoly byly ukládány pravidelně v předem domluvený den a aby jejich zadání odpovídalo učebním potřebám vašeho dítěte.
• Aktivně začlení rodiče do života školy a zajistí, že učitelé budou na základě předchozí domluvy vždy k dispozici a prodiskutují s vámi vše, co se týká školního pokroku a celkové situace vašeho dítěte.
• Vás bude průběžně informovat o postupech školy a směrnicích o kázni a rovných příležitostech, o dalších záležitostech školy a konkrétně o pokroku vašeho dítěte.
• Zajistí, že celý učitelský sbor bude sledovat důležité novinky ve vzdělávání, které by mohly ovlivnit vaše dítě, a že vás o nich bude podle potřeby informovat.

Rodiče/pěstouni se zavazují:
• Zajistíme pravidelnou školní docházku dítěte a včasné omluvy nepřítomnosti.
• Zajistíme, že dítě přijde do školy včas a je případně včas vyzvednuto na konci vyučování.
• Budeme podporovat postupy školy a směrnici o kázni a rovných příležitostech.
• Budeme podporovat dítě při psaní domácích úkolů a snažit se poskytnout dítěti příležitost k učení se doma.
• Zaručíme, že v průběhu týdne bude dítě chodit spát v rozumnou dobu.
• Zúčastníme se třídních schůzek a konzultací týkajících se prospěchu dítěte.

Žák souhlasí, že:
• V hodinách se budu snažit pracovat podle svých nejlepších možností.
• Vždy se budu snažit mít na paměti, abych byl zdvořilý/á a ohleduplný/á k ostatním.
• Vždy se budu snažit, aby mě škola těšila, a pomohu k tomu i ostatním.

Dohodu podepisuje škola, rodiče a žák.

Takhle to mají v Anglii. Asi je to něco jiného, než si většina lidí představuje. S první částí by myslím měla mnohá škola problém. Smlouva je dvoustranný akt! Co ovšem plánuje Dobeš, vůbec nevíme. A jak se to do zítra změní, to neví ani on.

Anonymní řekl(a)...
4. dubna 2011 v 21:09  

Nejproblematičtější asi bude vymáhání plnění smlouvy. Jak to řeší Angličani? Lze to zjistit?

Anonymní řekl(a)...
4. dubna 2011 v 21:11  

4. dubna 2011 20:33

Smlouva tedy musí být vyvážená ve všech třech oblastech. Co Josef vymyslí, to bude zajímat spoustu lidí. Nejsem v tomto optimistou. V té první části ( v různých obměnách ), by měly problémy hlavně školy v sociálně zdevastovaných oblastech s vysokým počtem sociálně nepřizpůsobivých občanů a to nejen v ČR, ale i v Anglii ( školy s převahou Pákistánců ), Německu ( školy v Berlíně s převahou Turků ). I takovou školu jsem viděl a "stálo to za to". Ignorant

Anonymní řekl(a)...
4. dubna 2011 v 21:19  

4. dubna 2011 21:09

Jeden takový žák k nám vždy na konci roku přijel dělat zkoušky z ČJ,D,.. byl to takový malý grázlík. Po roce jsem se ho zeptal. Za rušení kázně byl vyloučen do speciální místnosti, kde musel plnit pod dozorem školní úkoly. Do školy musel chodit o 30 minut před ostatními a ze školy odcházet o půl hodiny později. Byl izolován a dle vlastních slov již neotravoval. Na tyto podmínky by český rodič nikdy nepřistoupil, pořád by vykřikoval něco o demokracii a svobodě, porušování lidských práv,...Jsme přeci v Česku. Zřejmě to mají v Anglii nějak právně pojištěno. Ignorant

poste.restante řekl(a)...
4. dubna 2011 v 21:25  

Anonymní 4. dubna 2011 18:24:
Vám se to mluví, středoškolští profesoři.

Promiňte, ale ti držitelé trojek z chování podle Vás odchází ze základních škol jako kam?

Není to náhodou na střední školy?

Víte v čem je v tomto smyslu rozdíl mezi střední a základní školou?

Že na základní škole teoreticky ještě může synka tatík přetáhnout řemenem.

Zatímco na střední škole je většinou "žák" od třetího ročníku dospělý a učitel už mu nemůže ale vůbec nic.
Přitom zodpovědnost za něj má i během prázdnin.
A rodiče? - Mám vážně pokračovat?

poste.restante řekl(a)...
4. dubna 2011 v 21:32  

OndřejŠteffl
Jsem rád, že jste se zapojil právě ukázkou textu smlouvy.
Už jsem uvažoval, že sem dám odkaz.

Takto formulovaný text je totiž v našem prostředí naprosté sci-fi a o případné právní vymahatelnosti snad ani nemá cenu mluvit.


Vážně by to chtělo znát, co pro nás MŠMT chystá.
Takhle je ta debata vlastně jen teoretické filosofování.

Luděk Blaha řekl(a)...
4. dubna 2011 v 22:02  

Zaručíme, že v průběhu týdne bude dítě chodit spát v rozumnou dobu.

Což o to, není problém domluvit se na tom, která doba je rozumná, a namátkově by to mohl kontrolovat třeba školník. Jak ale rodiče zajistí, že dítě bezprostředně po ulehnutí i usne?

Vždy se budu snažit, aby mě škola těšila

Zhroutil se mi svět. Vždycky jsem si zakládal na tom, že větších pitomců než u nás v širém světě není.

Anonymní řekl(a)...
4. dubna 2011 v 22:29  

poste.restante 21:25

Nepřesvědčil jste mě. Ti trojkaři z chování od nás jdou pravidelně na učňáky. Pochybuju, že tam působíte.
Je známo, že největší výchovné problémy jsou s dospívajícími ve věku 13 - 15 let. Potom už se mentalita přece jen dosti změní - takže o to nejšťavnatější Vy na SŠ
přijdete.
A ten tatík s řemenem? Pokud synka nepřetáhnul před 12. rokem věku, nepřetáhne ho pravděpodobně ani po tom 12. roce, kdy přichází na 2. stupeň. A pokud přece ano, pak tahle debata není o něm.

Luděk Blaha řekl(a)...
4. dubna 2011 v 22:48  

Vám se to mluví, středoškolští profesoři.

Na zvlášť nezdolného sígra zavolá učitel policii.
Dětičky z lepších rodin pošlou policii na učitele.

poste.restante řekl(a)...
4. dubna 2011 v 23:05  

Anonymní 4. dubna 2011 22:29:
Nepřesvědčil jste mě. Ti trojkaři z chování od nás jdou pravidelně na učňáky.

Nemám ambici Vás přesvědčit.

Myslel jsem, že se bavíme o středních školách obecně.
A myslel jsem, že učňáky jsou také střední školy.

Máte pravdu, osobně neučím na učilišti.
Což ovšem neznamená, že tamní situaci neznám, nebo že z toho vyplývá nějaká chyba v mé argumentaci.

Já se s Vámi nemíním dohadovat o tom, ve které věkové kategorii je více výchovných problémů a který typ škol je jimi více zasažen.
Ani nemíním porovnávat počty neomluvených hodin s počty různých deliktů, projevů alkoholismu, toxikománií či rovnou trestních oznámení na žáky jednotlivých druhů škol.


Debata je o smlouvách mezi školou a rodiči.

A já se ptám, jak mi v mé práci učitele pomůže, když budu ve škole potkávat rodiče v doprovodu právníka ještě častěji než doposud?

Anonymní řekl(a)...
4. dubna 2011 v 23:33  

Navrhněte tedy prosím jiné řešení. Ale takové, které by se dalo uvést do praxe ještě letos. Jinak skončím na depresivech. Nebo na úřadu práce.

Ondřej Šteffl řekl(a)...
4. dubna 2011 v 23:37  

To poste.restante

Já myslím, že taková smlouva nemá s právní vymahatelností nic společného. Rodiče, učitel a dítě se sejdou a dohodnou se, že budou snažit takovou smlouvu dodržovat. Tak jako normální lidé, kteří mají SPOLEČNÝ cíl - aby se žák co nejvíc naučil.

Pokud má někdo z nich jiný cíl, jsou všechny smlouvy marné. Dokonce stačí, aby jedna ze stran měla pocit, že ta druhá má jiný cíl.

Právně vymáhat můžete třeba docházku, ale ne, aby se někdo učil, zájem o věc, pozornost.

poste.restante řekl(a)...
4. dubna 2011 v 23:59  

OndřejŠteffl

Souhlasím, protože takto postavená "smlouva" je vlastně spíše proklamace. Jakýmsi společným prohlášením o společném cíli, jak píšete.

Je to něco podobného, jako když vedení společnosti vyhlásí firemní filosofii, často zkoncentrovanou do určitého motta.


Pro každodenní praxi učitele ale nedá vůbec nic, pokud se k této filosofii její účastníci nepřihlásí i konkrétními skutky.
Proto mohou být tak úspěšné školy Montessori, nebo některé církevní školy.


Vymáhat má smysl práva a povinnosti stanovené zákonem, případně společensky stanovenou normou chování.

Pokud má tedy žák právo na vzdělávání v bezpečném a nekonfliktním prostředí, pak také musíme mít nástroje, jak toto jeho právo vynutit, pokud jej kdokoliv svým chováním cíleně a vědomně narušuje.
Bez ohledu na to, zda oním rušivým prvkem je žák či učitel.

Jenže zatímco na učitele máme nástrojů množství, u žáka se nám potřebných pák jednak nedostává a jednak nemáme odvahu je použít.
Finanční motivace škol je totiž prvotní.

Mám samozřejmě na mysli asociální chování.
Nejde mi o běžnou žákovskou recesi, anebo běžnou nekázeň např. při probírání "nudného" učiva.

poste.restante řekl(a)...
5. dubna 2011 v 0:16  

Anonymní 4. dubna 2011 23:33
Navrhněte tedy prosím jiné řešení. Ale takové, které by se dalo uvést do praxe ještě letos. Jinak skončím na depresivech. Nebo na úřadu práce.


Já se ptal dřív, ale budiž.
Tipnu si - začínající kolega?


Kdybych měl v kapse podobné řešení, tak si řeknu nejmíň o místo ministrova poradce.
:-)

Jedno sice mám, ale nemyslím, že k němu někdo sáhne.
Vždy jde totiž v první řadě o peníze.

Podstatná modifikace normativního způsobu financování škol, která je zbaví závislosti na počtu žáků.

Ideálně pak doprovázená změnou zákonů umožňující vykázání z výuky či vyloučení žáka i ze základní školy.

Pokud si budou muset rodiče svou ratolest osobně vyzvednout z detenční místnosti, pokud si kvůli tomu budou muset brát volno ze zaměstnání a ideálně ještě zaplatit poplatek za "osobní dohled", pokud budou muset vozit dítě do sousední obce, protože ze školy v místě bydliště bylo vyloučeno, pak už se sami začnou starat, aby problémy přestaly.

Kdo ale příslušné změny prosadí, tak to nevím.

Anonymní řekl(a)...
5. dubna 2011 v 8:30  

Ano poste.restante

"Pokud si budou muset rodiče svou ratolest osobně vyzvednout z detenční místnosti, pokud si kvůli tomu budou muset brát volno ze zaměstnání a ideálně ještě zaplatit poplatek za "osobní dohled", pokud budou muset vozit dítě do sousední obce, protože ze školy v místě bydliště bylo vyloučeno, pak už se sami začnou starat, aby problémy přestaly."

Je to jediné možné řešení, žel v současném Česku po právní stránce nerealizovatelné. Škoda.Chybí totiž politická podpora, "rodiče jsou voliči". Ignorant

Anonymní řekl(a)...
5. dubna 2011 v 10:54  

Dobrý den,
domnívám se, že chvilka právnického pošťourání by nalezla možnost výkladu povinnosti školní docházky na ZŠ. A to ve smyslu, že vyloučením z jedné ZŠ není žákům zabráněno v plnění povinné školní docházky, má-li rodič povinnost svého potomka do ZŠ zapsat, musí tedy nalézt jinou školu i pro svého vyloučeného lumpíka. Neučiní-li tak, nebo tohoto žáka nikde nechtějí přijmout, nechť to již řeší lidé za tuto činnost placení. Nepodaří-li se rodiči žáčka s nedostatečnými a zhoršenou známkou z chování nikam upíchnout, pak tento asi na ZŠ nepatří, nastupuje stát a nabídne místo v ústavu. Dodejme do hodnocení z chování stupeň 4 podmínečné vyloučení a 5 vyloučení z dané ZŠ a nemusíme sepisovat žádné smlouvy. Myslím si, že pouze existence těchto možností by většině problematických žáků a jejich rodičům jistě mravy vylepšila.
S pozdravem učitel z praxe

Luděk Blaha řekl(a)...
5. dubna 2011 v 12:23  

Dětičky zlobivé jsou chráněny, řekl b\ch, dostatečně.
Kdo ale ochrání dítka hodná? Jejich práva jsou ve školách pošlapávána naprosto neuvěřitelně.

poste.restante řekl(a)...
5. dubna 2011 v 12:52  

učitel z praxe
Já s Vámi naprosto souhlasím.

Problém ale je v tom, že škola je přímo finančně a někdy až existenčně závislá na platbě za žáka kvůli normativnímu financování.

Takže motivace je přesně opačná.
Udržet každého grázlíka ve škole.

Anonymní řekl(a)...
5. dubna 2011 v 17:34  

Souhlasím s 10:54.
K poste.restante: grázlíci většinou neumějí nic nebo málo, tudíž v zamýšleném srovnávacím testování budou škole ubírat kladné body (ať početní, nebo rovnou hodnotící, či jak se to bude vyhodnocovat)- a tudíž si začnou školy rozmýšlet, jestli se jim vyplatí normativ na žáka, anebo raději bez normativu, ale taky bez ztráty bodů za neúspěch v testech. Špatný žák a grázlík (často v jedné osobě) musí konečně pocítit ze všech stran, že se svým chováním je nežádoucí element.

Anonymní řekl(a)...
5. dubna 2011 v 18:19  

Představte si, policista zastavuje pro přestupek řidiče a on si jede klidně dál, jako by se nechumelilo. Policista ho chce přimět k pořádku, ale nemá jak, protože nemá za zády stát, který mu ze zákona dává autoritu a tomu odpovídající pravomoc. To je současná situace učitelů.
VM

Anonymní řekl(a)...
5. dubna 2011 v 18:38  

Stát, potažmo MŠMT řeší problémy s grázly tak, že mají v podstatě generální pardon a začleňuje je mezi zdravou mládež. Pandemickému šíření infekce tak téměř nic nebrání.
VM

Anonymní řekl(a)...
5. dubna 2011 v 18:55  

5. dubna 2011 17:34

Ono to není až tak jednoduché - máte totiž oblasti jako severozápad ČR, příhraniční oblasti, Sudety, střední Moravu s velkou nezaměstnaností a s velkou částí žáků se sociálním znevýhodněním a pěknou řádku grázlíků v každé třídě. Pokud by jsme tedy zrušili normativ a školy financovali podle srovnávacích testů, byla by to katastrofa nedozírných rozměrů. Odstraňovala by se desetiletí. Tyto sociální pokusy bych zavrhl. Ignorant

Anonymní řekl(a)...
5. dubna 2011 v 20:45  

18:55

Myslím si, že faktorů pro financování by mělo být více, tedy nejen normativ. Školy, které budou dlouhodobě a přes veškerou pomoc vykazovat špatné výsledky (octnou se v červených číslech, nebo tak nějak), by měly být na toto upozorněny a přijatelným způsobem usměrněny - doporučeno převádět některé problémové žáky do jiných zařízení, změnit výchovné postupy, atd., v krajním případě i postihy finančního rázu. Ale nejsem ekonom, jen tak uvažuju podle toho, co se lze dočíst v tisku.

poste.restante řekl(a)...
5. dubna 2011 v 22:34  

Častým omylem lidí pracujících mimo školství je, že chtějí "tržní" principy aplikovat na tuto oblast.

Ukázkou je třeba uvažování:
1. Otestujeme žáky a dostaneme výsledky práce školy.
2. Když bude škola špatná, tak jí snížíme peníze, protože nebudeme přece platit za nekvalitní práci.
3. Když to nepomůže, tak vyměníme učitele, ředitele a nebo nakonec školu zavřem.

Obvykle dá hodně práce vysvětlit, že takhle to prostě ve škole nefunguje.

Tím nechci říci, že v některých konkrétních případech by třeba výměna učitele nebo ředitele nemohla pomoci.

Ale obecně prostě školy nelze hodnotit podle "výkonových parametrů" a žebříčků.

A jak už naznačil ignorant, zavřít školu jen proto, že je třeba na Chánově, asi také nebude řešení.

Anonymní řekl(a)...
5. dubna 2011 v 22:39  

5. dubna 2011 20:45

Třeba taková ZŠ B.Němcové v Přerově má 90 % žáků z jisté minority, kterým se nechce učit. To chcete finančně trestat koho ? Učitele ? Kam převést grázly ? Nějak je nikdo nechce. Tato škola bude v červených číslech stále. Tím, že jim dáme méně peněz situaci zhoršíme. Bude třeba jim naopak přidat, aby bylo na asistenty,psychology,... Opravdu to není jednoduché. Školství jednoduše nefunguje jako klasická firma.

Anonymní řekl(a)...
5. dubna 2011 v 23:22  

22:34 a 22:39

Hm, to chápu a souhlasím, že je to problém. Ale to snad vědí i nahoře, že takové problémové školy jsou a budou. Selským rozumem by se dalo uvažovat - když se ministr zastal středních škol typu "rodinného stříbra", které bude přímo dotovat, tak by přece mohl určité množství přesně zjištěných problémových škol taky pojmout jako "rodinné černé ovce". Když by to fakt nešlo sociálně jim pomoci, tak tedy zvýhodnit. Ovšem zcela transparentně, aby to nezneužívaly i jiné školy bezdůvodně.
Myslím, že zase musíme nadřadit prospěch celku nad zájmem jednotlivce - snad by ani ten jednotlivec nemusel být příliš znevýhodněn, když se chce, řešení se najde. Tady jde hlavně o to, aby už se konečně s grázlovstvím těžkého kalibru začalo cloumat, jinak nám naopak přeroste přes hlavy.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.