Petr Koubek: Čechy škola nebaví

pondělí 28. března 2011 ·

Diskuse o současných problémech vzdělávacího rezortu se nese na bulvarizující vlně, koho si současný ministr přivede do poradního týmu, jaké má ta osoba politické názory, zda je jeho lidem v těhotenství špatně a za co ministerští vyplácejí odměny. Když už se podaří a v mediích se objeví zajímavější sonda, zákonitě je brzy překryta další „kauzou“... Proč tomu tak je a co se vlastně ve školství odehrává?

Ne že by mě těšilo, že si ministr nechává radit lidmi z okolí paní Dundáčkové a pana Jocha, ale má na to právo a alespoň ukazuje voličům, kým opravdu je. Problémy vzdělávání jsou však dle mého soudu jinde; a jsou opravdu vážné.

Shrňme si, kdo prosazuje maximální péči a pozornost vůči vzdělávání: Vláda ČR, NERV, Evropská komise, auditorské a konzultační firmy, personalisté, politologové, vědci... Bohužel česká společnost se nechce problémy ve vzdělávání trápit. Je to pochopitelné, většina z nás prošla špatnými školami plnými šikany, nezájmu vůči dětem a jejich budoucnosti (sem tam zajímavý a dobrý učitel, spíš výjimka). Zato ale plné "předávání znalostí". Učení předmětu neučení dětí.

Dnešní  děti jsou daleko svobodnější a samostatnější než jsme bývali my. Škola na to začala reagovat až v novém miléniu. O stavu reflexe tohoto faktu svědčí výsek diskuse o možnostech, jak zlepšit výsledky dětí v mezinárodních sondách, která běží na Metodickém portálu www.rvp.cz. Četní učitelé a ministerští se zde nebaví o tom, jak pro školní vzdělávání děti získat. Tématem je jak vynutit vzdělávání, jak je odtrhnout je od „přihlouplých her a stahování kradené hudby z internetu“. Jak málo porozumění, o to víc nadutosti a agrese.

Ministr modernizační trendy v práci úřadu nyní vlivem naslouchání částečně nekompetentním poradcům a konzervativní větvi na MŠMT (ředitelé odborů 20, 22 a další) likviduje; „nepřizpůsobivé“, inovativní úředníky vyhazuje jako na běžícím pásu, včetně klíčových koncepčních pracovníků (jako bývalého vrchního ředitele sekce vzdělávání aj., o totálním kocourkově v Sekci EU a řízení operačních programů media také referovala). Ministr školy a dokonce i školky děsí srovnávacími zkouškami, diskuse o nich je téměř tajná. Ve vyspělém světě vznikal vzdělávací a evaluační standard po léta při zapojení nejen akademické elity národa, u nás jsou na to plánovány měsíce maximálně. Téma testů je na samostatný rozbor, jen dodám, že si z jejich dopadu na žáky a školy dělají ve vyspělých zemích legraci už i autoři kreslených filmů.

Fakt, na nějž upozorňují hustě media, že ministr se vždy něčím nadchne a pak už si nedá kompetentními lidmi poradit, u personalisty překvapí. Ač se Dobeš zpočátku zdál velmi otevřený vůči osvědčeným zahraničním modelům a trendům, nyní se obklopil svými a jakákoliv diskuse či dokonce zdravý rozum nemají na MŠMT místo.

Na závěr se vrátím k úvodu. Ministrovi se na počátku jeho úřadování  dostala do rukou skvělá studie auditorské firmy McKinnsey & Co. Klesající výsledky českého základního a středního školství. Veřejnosti řekl, že analýza uzavírá, že je třeba zavést testy v uzlových bodech základního vzdělávání. Zjištěné výsledky samy donutí systém k zlepšení.

V této souvislosti je roztomilé, že standard pro plánované testování ministr poručil utvořit týmům složeným téměř výhradně z učitelů základních škol, kteří neutěšený stav českého vzdělávání de facto způsobili. Je výzkumy potvrzeno, že učitelé dovednostem, zjišťovaným výzkumy PISA a TIMMS vůbec nevyučují. Nevědí jak. Přesto to budou oni, kdo dále systém zdeformují ke svému obrazu. Ve veřejné debatě však existence zprávy McKinnsey bohužel zanikla a ministr message studie za přihlížení medií a jen chabého odporu kompetentní veřejnosti zcela překroutil.

Problémem školství totiž není absence testů, ale chaos: neexistuje dlouhodobá koncepce, cíl vzdělávací politiky s měřitelnými indikátory. Chybí dokonce diskuse o ní. Chaos vládne řízení, organizaci i metodické podpoře vzdělávání. To vše se odráží v asi největším rozdílu mezi výkonnými vzdělávacími systémy a českým školstvím – kvalitě pedagogů a jejich celospolečenské prestiži. Kdo z kvalitních uchazečů o vysokou kvalifikaci by vstupoval do tak nejistého a turbulentního prostředí, kde rozhoduje o všech podstatných věcech málo kompetentní regionální politik, zástupce zřizovatele, a jeho kamarádi?

Posuďme stav věcí spolu se zmíněnými auditory: přípravě a dalšímu vzdělávání učitelů vládne neviditelná, v tomto případě slepá, ruka trhu – příprava a nabídka postgraduálních kursů nesměřuje učitelskou práci po promyšlených cestách k stanoveným prioritám moderního vzdělávání, zato se v něm utápí veřejné prostředky a živí celá řada školitelů a lektorů, kteří buď nikdy neučili, nebo vzpomínky na školní realitu rádi zapomněli. O alokaci prostředků rozhodují lobby a známosti na ministerstvu a ve sněmovně, nikoliv definované „robustní“ potřeby systému. Budoucí učitelé se nemohou orientovat v podobě své budoucí kariéry: chybí kariérní řád a standard práce učitele. Za ministra Lišky na těchto orientujících pilířích, které měly přilákat do školství zajímavé lidi, začalo pracovat, za J. Dobeše byla práce skupiny kolem Jany Strakové a Karla Rýdla okamžitě a definitivně zastavena. Co ale nejvíce chybí, je podle McKinnsey  & Co. stanovení odpovědnosti za výkon systému, tedy za výsledky vzdělávání, neřešena zůstává fakticky odpovědnost na úrovni ředitele, zřizovatele i ministerstva a nutné příslušné pravomoci i požadované odborné kompetence.

S tím úzce souvisí zajímavá korelace, již analýza zdůrazňuje – možná je to ale souvislost příčinná! V zemích, kde školství není téma, rodiče a veřejnost jsou s ním spokojeni (tedy je ignorují) – jsou výsledky žáků v mezinárodních srovnáváních podprůměrné a zhoršují se (ČR, Španělsko, Bulharsko, Portugalsko). Tam, kde rodiče a veřejnost školství sledují a tvrdě kritizují, jsou výsledky skvělé a/nebo se zlepšují (Finsko, Austrálie, Singapur, Jižní Korea, ale i Anlie a Německo).

Budu se opakovat, podobný závěr jsem v Respektu publikoval již před 5 lety, ale stále platí, že česká veřejná diskuse o vzdělávání ukazuje, že máme opravdu problém! 

Autor je didaktik, člen Strany zelených

21 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
28. března 2011 v 0:31  

"Autor je didaktik" - čeho, proboha?

Ondřej Šteffl řekl(a)...
28. března 2011 v 6:45  

Autor má pravdu.

Čeho je autor didaktik a čeho je členem, je celkem jedno.

Anonymní řekl(a)...
28. března 2011 v 9:11  

Názor autora, že za neutěšený stav našeho školství mohou učitelé základních škol, je podložený asi tak, jako bychom tvrdili, že za to může havárie jaderné elektrárny v Černobylu.

Anonymní řekl(a)...
28. března 2011 v 10:35  

Na sinusové vlně jedeme z kopce, ale minima (dna) jsme ještě nedosáhli, to ukáže až příští či popříští test PISA a bude to výsledek slavných RVP - ŠVP. Pak se možná začnou sestavovat výstupní standardy jednotlivých ročníků či témat, systemizuje se učivo a vlna nás vynese aspoň o kousek výše. Žádné unáhlené testy v 5. a 9. ročníku to ale nespraví, od konce se začínat NEDÁ...

Anonymní řekl(a)...
28. března 2011 v 11:39  

Názor pana Šteffla mě nepřekvapuje, autor článku by si ale měl připomenout, jakou stopu zanechali v našem školství příslušníci(ce) jeho partaje.

Anonymní řekl(a)...
28. března 2011 v 12:13  

Autor má pravdu.

A nic na tom nezmění, co je zač či čeho je didaktik. A podobně na tom nic nezmění, jestli byl či je autor či pan Šteffl v nějaké partaji.

Stopy, zanechané na našem školství za posledních dvacet let všemi partajemi, které ho měly v pazourech, jsou sice trochu různé, ale ke cti neslouží ani jedné z nich. (Fakt ale je, že VV a Dobeš toho stihly zk..... za jednotku času asi nejvíc.)

Anonymní řekl(a)...
28. března 2011 v 13:11  

Naopak, ten jediný dokáže alespoň něco napravit - pokud se mu to, co zamýšlí, podaří zrealizovat.
Petr Kukal

Anonymní řekl(a)...
28. března 2011 v 13:54  

Upřesnění: Neměl jsem na mysli pana Štefla, ale Stranu zelených, partaj autora článku.

Luděk Blaha řekl(a)...
28. března 2011 v 14:08  

za neutěšený stav našeho školství mohou učitelé základních škol

Výňatek ze zákona č.561/2004 Sb. školský zákon
§ 164
(1) Ředitel školy a školského zařízení
a) rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak,
b) odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy,
c) odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb,

Anonymní řekl(a)...
28. března 2011 v 15:30  

A kdo zodpovídá za to, jaké máme na základkách ředitele? Zde by mohl být zakopaný pes, protože ředitele vybírá zřizovatel (tedy obec), ačkoli o vzdělávání její zástupci neví vůbec nic. Zřizovatel pak mnohdy dosazuje na místa ředitelů lidi po stranické linii. Já tobě pomůžu k ředitelskému místu a ty mi za to dáš na oplátku hlas při volbě starosty a podobně. Někdy se to pojišťuje i tím, že se v komisi vymění nezávislý ředitel vzdálené školy za cinknutého ze školy sousední, aby se to pojistilo, kdyby se náhodou šprajcovali zástupci učitelů a školské rady. Dokud budou v konkurzní komisi sedět ze sedmi lidí čtyři z obce a dokud bude mínění konkurzní komise mít pouze poradní úlohu, nepohne se s tím.
A ředitelé základek fakt moc kvalitní nejsou. Vše začalo po revoluci, kdy po vyhození všech komunistických ředitelů ( i když to byli komunisté, většinou byli schopní), začal dělat ředitele kdekdo. Ten kdekdo si vybral pokud možno ne moc schopného zástupce, aby ho náhodou neohrožoval. Zástupci si udělali příslušné kvalifikační školení a to se bohužel zcela nepochopitelně bere u konkurzu za plus, i když ředitel má na jeho dodělání dva roky. Takže teď vládnou na základkách po odchodu neschopných ředitelů tito neschopní zástupci. Nebo si myslíte, že je to jinak?

poste.restante řekl(a)...
28. března 2011 v 15:47  

Pokud je nadpis míněn tak, že českou veřejnost nebaví řešit problémy školství, pak je název na místě.

Pokud je ale myšlen jako obvyklé novinářské klišé "české děti to ve škole nebaví", musel bych s touto tezí hodně dlouze polemizovat.


Autor má pravdu, když kritizuje nekoncepčnost a vedení a laxní přístup politiků i veřejnosti ke školství jako takovému.

Ale je zcela mimo, pokud za neutěšený stav primárně obviňuje učitele.

Dovolím si nijak nepodloženou spekulaci, že kdyby naše školství nikdo v průběhu dvaceti let "nereformoval", nejspíš by výsledky vzdělávání byly mnohem lepší, nežli jsou.

Minimálně jen o tisíce hodin času ztraceného tvorbou "reformních materiálů".


Hodnotit kroky posledního ministra je celkově obtížné.
Kroky rozumné se míchají s kroky diletantskými až škodlivými.
Prozatím mám pocit, že spíše převládají negativa.


Hlavně mi ale stále chybí jasná koncepce.
Ale nikoli koncepce na jedno volební období.
Jasný a všemi stranami dlouhodobě akceptovaný koncept, který přežije svého tvůrce.

Ono totiž ve školství musíme plánovat "výrobu" s vědomím, že to trvá až dvacet let, nežli je "produkt" hotový.

Anonymní řekl(a)...
28. března 2011 v 16:01  

Na konci článku by mělo být napsáno "Autor je didaktik - zaměstnanec VÚP Praha - bez jakékoliv odborné publikační činnosti..."

Anonymní řekl(a)...
28. března 2011 v 17:53  

Ať je článek jaký chce (a je dobrý), důležitá je hlavně ta debata okolo článku na uvedené téma.

A těm, co nekritizují článek, ale osobně napadají autora mohu připomenout jediné – babička Boženy Němcové sice žádné školy neměla, ale co řekla mělo hlavu a patu a vzbuzovalo to respekt. Což tyto osobní výpady vůči autorovi ovšem, kromě trapnosti, nutně postrádají.

Petr S.

Anonymní řekl(a)...
28. března 2011 v 18:07  

Protože považuji příspěvek pana Koubka za naprosto nekvalitní a neoborný, dovoluji si napsat pár poznámek:
1. Tvrzení: "prosazuje maximální péči a pozornost vůči vzdělávání: Vláda ČR, NERV, Evropská komise, auditorské a konzultační firmy, personalisté, politologové, vědci... " REAKCE: Vážený pane, neexistence a nezájem legislativy o ustavení učitelské komory - to je ostuda zákonodárce, ne učitelů !
2. TVRZENÍ: "většina z nás prošla špatnými školami plnými šikany, nezájmu vůči dětem a jejich budoucnosti" REAKCE: To myslíte pane Koubku vážně ??? Možná soudíte podle sebe ???
3. TVRZENÍ: Četní učitelé a ministerští se zde nebaví o tom, jak pro školní vzdělávání děti získat. Tématem je jak vynutit vzdělávání, jak je odtrhnout je od „přihlouplých her a stahování kradené hudby z internetu“. Jak málo porozumění, o to víc nadutosti a agrese. REAKCE: To je vidět že autor těchto slov neučil a neučí. Jinak by si něco takového nemohl dovolit říci.
4.TVRZENÍ: Fakt, na nějž upozorňují hustě media, že ministr se vždy něčím nadchne a pak už si nedá kompetentními lidmi poradit, u personalisty překvapí. REAKCE: Pane Koubku, to snad musí posoudit předseda vlády - a ne vy !
5.TVRZENÍ: V této souvislosti je roztomilé, že standard pro plánované testování ministr poručil utvořit týmům složeným téměř výhradně z učitelů základních škol, kteří neutěšený stav českého vzdělávání de facto způsobili. Je výzkumy potvrzeno, že učitelé dovednostem, zjišťovaným výzkumy PISA a TIMMS vůbec nevyučují. REKACE: Tak to už je naprostý nesmysl. Bílá kniha existuje cca 15let. O dvoustupňovém kurikulu se mluví 20 let. O tom že NEBYLO NUTNÉ RUŠIT Vzdělávací programy Základní škola, Obecná škola atd. VĚDÍ VŠICHNI kromě establishmentu a hloupých didaktiků z VÚP Praha.
6. TVRZENÍ: chybí kariérní řád a standard práce učitele. Za ministra Lišky na těchto orientujících pilířích, které měly přilákat do školství zajímavé lidi, začalo pracovat, za J. Dobeše byla práce skupiny kolem Jany Strakové a Karla Rýdla okamžitě a definitivně zastavena. REAKCE: Rád bych Vás pane Koubku upozornil že výstupy práce pana Riedla jsou naprosto nepoužitelné pro pdg praxi.
7. TVRZENÍ: V zemích, kde školství není téma, rodiče a veřejnost jsou s ním spokojeni (tedy je ignorují) – jsou výsledky žáků v mezinárodních srovnáváních podprůměrné a zhoršují se (ČR, Španělsko, Bulharsko, Portugalsko). REAKCE: Pane Koubku, nedivte se. Žijete v zemi kde je nejvíce týraných dětí a alkoholiků přepočtených na počet obyvatel. V zemi postkomunistické, kde staří učitelé odešli a noví často teprve získavají formaci pro své povolání. Naříkat nad učiteli mlžete, pane Koubku - ale JÁ mohu měnit jen to, na co mám vliv - a to je výuka v třídě plné problematických dětí, bez zájmu společnosti, bez zájmu zřizopvatele, bez zájmu rodičů, s vybavením na úrovni roku 2000. Co mi na to povíte, vy jeden didaktiku ??? Mgr. et Mgr. , učitel ZŠ+SŠ

Anonymní řekl(a)...
28. března 2011 v 18:35  

Čert nám byl dlužen VÚP. Naposledy mě "zaujal" nápad ředitelky VÚP, aby se žáci učili předmět v cizím jazyce. Kde seženeté jazykově vybavené pedagogy?

Anonymní řekl(a)...
28. března 2011 v 18:35  

Psal autor článek v pracovní době?

Anonymní řekl(a)...
28. března 2011 v 21:34  

Panu Petru Koubkovi bych doporučil 1 měsíc ve výchovně vzdělávacím procesu na běžné ZŠ. Škole, která se jako hlavní proud začíná naplňovat i žáky ze škol speciálních. Výsledky jsou logicky podprůměrné a s dalším včleňováním jisté minority se bude dále zhoršovat. Tento hlavní proud však po páté třídě opouští žáci s vyšším IQ. A v tomto ( nepodnětném ) prostředí se očekávají zázraky ? Jak proboha chcete žáka s IQ 71 připravit k testování PISA ? Od této situace se odvíjí pedagogický sbor. Velké % kantorů je ve věku 45 a výše ! Ti už skutečně jedou z posledních sil. Každý učitel totiž musí vidět pokrok svých žáků, ale to se v převažujícím prostředí žáků s IQ 71 až 100 jaksi neděje. Tady je taky jeden z důvodů, proč absolventi PdF na II. stupeň zrovna nespěchají. Ignorant

Anonymní řekl(a)...
28. března 2011 v 21:40  

S těmi kompetencemi u žáků je to jako s hrnkem, do kterého lejeme vodu. Vleze se do něj jen tolik, kolik je jeho objem. Pak se nedivme. Vždy byli žáci hloupí a žáci chytří a bude to tak i nadále. Žádný reformátor prostě genetiku nezmění.

Anonymní řekl(a)...
30. března 2011 v 10:14  

Spíš bych řekl, že máme vodu v hlavách našich žáků postupně přeměnit ve víno. Ale chybí nám k tomu pádné fermentační prostředky. Takže se nedostaneme ani do fáze burčáku.

Anonymní řekl(a)...
3. dubna 2011 v 9:26  

Tak toto přirovnání k burčáku je to nejlepší, co jsem kdy za 20 let o vztahu učitel-žák četl. Velmi trefné, stručné a vtipné.

koubek řekl(a)...
5. dubna 2011 v 0:05  

Anonymové zase pokecali :)

Nejlepší nakonec: "Pane Koubku, to snad musí posoudit předseda vlády - a ne vy!"
Naopak (!!!!), to musíme posoudit my, premiér je držen Bártovci pod krkem... Moc delegujeme my všichni!!!
A publikační činnost mám, na České škole, chvále bohu; co taky člověku v dnešním marasmu zbývá. Je dobře, že se diskutuje aspoň zde a na www.rvp.cz. Na MŠMT už vládne jen strach.. A už D.O.S.T :-)) Dobrou noc!
P. Koubek (za sebe, ne za zaměstnavatele - každej musíme něco dělat, někdo je vývojář bez rozpočtu, zaměstnanců, důvěry a úkolů od nekompetentního vedení a šéfa rezortu, někdo poradce, že...)

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.