Martin Rychlík: Filozofická fakulta UK: Bátoru si na ministerstvu školství nepřejeme

pátek 18. března 2011 ·

„Lidé s podobnými xenofobními postoji by neměli zastávat žádné podobné funkce,“ uvedl děkan Michal Stehlík.

Kontroverzní Ladislav Bátora nebude mít zřejmě klid na svou práci pro ministerstvo školství - kromě médií se již jeho angažování nelíbí ani některým akademikům. Ve čtvrtek se Vědecká rada Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze usnesla, že nesouhlasí s návrhem angažování pana Ladislava Bátory do struktur vedení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Celý článek naleznete na portálu Česká Pozice.

8 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
20. března 2011 v 11:45  

Pana Bátoru neznám. A jsem přesvědčen, že ho nezná ani naprostá většina těch, co proti němu plamenně vedou současnou štvavou kampaň.

Připomíná mi to statisíce prosťáčků, kteří peticemi žádali smrt Milady Horákové a dalších "zrádců" aniž by o nich a jejich „zločinech“ cokoliv věděli.

Multi-kulti fanatikům připomínám, že se proti tomuto konceptu vymezilo Německo, Británie, Švýcarsko i Francie. A tyto země na rozdíl od Čechů moc dobře vědí, o čem mluví.

A kromě toho – z fanatiků jakéhokoliv druhu mám strach. Není s nimi rozumná řeč.

Petr S.

poste.restante řekl(a)...
21. března 2011 v 11:14  

Pana Bátoru neznám osobně.
Znám jeho názory, které si může každý snadno na internetu dohledat v původní a nijak nezkreslené formě.
To je jistá výhoda doby dnešních "štvavých kampaní" oproti časům Milady Horákové. ;-)

Na toto konto jsme zde už diskutovali a proto jen stručně.

Možná jsem "prosťáček".
Ale stejně jako má pan Bátora právo na své názory, stejně tak mám i já právo na svůj názor.

A můj názor je, že člověk s tak bigotními názory nemá právě na MŠMT co dělat.
Právě proto, že sdílím strach pana Petra S z fanatiků jakéhokoliv druhu.

P.S.: Nemám rád hnutí, která si jako logo volí zaťatou pěst.
(Viz www.akce-dost.cz)
S rukou v tomto stavu se totiž dá dělat jen jediná věc.

Anonymní řekl(a)...
21. března 2011 v 14:27  

Na názory jsem se se zájmem podíval a teď bych velmi uvítal nějaký konkrétní příklad "bigotnosti" a "fanatismu", vybavený konkrétním odkazem.

Anonymní řekl(a)...
21. března 2011 v 21:01  

Tak se nám, paní Millerová, pan děkan Stehlík a jeho kolektýf krásně zkompromitovali. A to nade vši pochybnost.

Těm kdo nechtějí jen papagájovat jejich výroky typu "Bátora toto a Bátora tamto" bez špetky vědomostí o doktoru Bátorovi a jeho práci a chtějí znát něco bližšího skutečné pravdě, doporučuji přečíst odkaz
http://www.ceskapozice.cz/domov/veda-vzdelavani/batora-nejsem-zadny-xenofob-filozoficka-fakulta-uk-sdeli-kdo-byl-clenem-ksc
a 28. března se zúčastnit diskusního večera pana Bátory, kam je taktéž statečný pan Stehlík srdečně zván.

Nemám rád ostrakizaci lidí, jejichž slušnost nebyla prokazatelně zpochybněna. A koneckonců, nemám rád ostrakizaci vůbec (vyrostl jsem a pracoval za ruské okupace, víte?).

Petr S.

poste.restante řekl(a)...
21. března 2011 v 22:31  

Oficiální web se snaží být "poněkud zdrženlivější", přesto zde čteme:

Při úvodním projevu předseda Akce D.O.S.T. Ladislav Bátora označil sexuální výchovu za útok na rodinu.
http://www.akce-dost.cz/20100903.htm

Hezká je také ukázka zdravice pana kancléře Hájka, kterou má D.O.S.T. v témže článku a tudíž se s jejím textem zřejmě ztotožňuje:
„To byste museli být přinejmenším veselí homosexuálové nebo rozzlobené sufražetky, levicoví radikálové, takřečení antifašisté, nebo alespoň kapličtí knihovníci, otvírači hrobů německých obětí české zvůle či věrozvěstové eurounionistického ráje pod berlínsko-bruselským protektorátem. Prostě pokroková elita národa!" napsal ve své zdravici Hájek.

„Dvacet let pro vás odborníci z populární Prezidentské knihovny Václava Havla připravují non stop Kursy pokroku: Celé zástupy novinářů, feministek, gayů, zelených alarmistů a dalších soudruhů v čele s místní odbočkou Páté kolony Evropské unie se ve dne v noci snaží vybělit vám srdce a mozky do vzorné jednotné pokrokové čistoty," pokračovala zdravice, kterou Hájek zakončil slovy: „Bůh vám žehnej a ochraňuj vás, přátelé."Postoj k minoritám je také vcelku čitelný:
V sobotu 26. června se má uskutečnit v Brně setkání tak zvaných „gay a lesbických iniciativ“ s avizovaným pochodem homosexuálních párů - Queer Pride Parade - centrem Brna, jenž se podle dosavadní prezentace ponese v duchu propagandy „homosexualismu“. Akce D.O.S.T. proto vyjadřuje svou podporu Mladým křesťanským demokratům (MKD), kteří ve stejné době pořádají v Brně Pochod pro rodinu, který bude přirozenou protiváhou a odpovědí na aktivistické vystoupení „homosexualistů“, a obrací se na veřejnost a signatáře Manifestu D.O.S.T. s výzvou, aby se Pochodu pro rodinu zúčastnili.Podívejte, já také vyrůstal v době, kdy homosexualita byla považována za zvrácenost.

Ale vyrostl jsem z toho, protože dnes už vím, že toto není otázka svobodné volby.


Vyrůstal jsem v době, kdy "sexuální výchova" se uskutečňovala formou tajného sledování pořadů s hvězdičkou.
Dnes je možné získat "instruktážní video" po pár kliknutích na internetu.

Proto mi v dnešní době přijde boj proti sexuální výchově jako poněkud ... jak to říci slušně? ...hloupý? bigotní?


V sekci "Kdo jsme" jsem se dočetl:
Akce D.O.S.T. je občanské sdružení pro podporu občanských práv a svobod i tradičních hodnot české kultury a státnosti. Odmítá ideologizaci veřejného života a snaží se šířit atmosféru otevřenosti a objektivity.

Myslím, že výše uvedené texty jsou vcelku zřejmou ukázkou "otevřenosti a objektivity".
Mně to zase připadá jako typické tendenční nálepkování.

Jen chvíli jsem přemýšlel, odkud znám tenhle styl vyjadřování.
Pak jsem si vzpomněl: Rudé právo.
(Což je kouzelné u člověka s antikomunistickou minulostí.)

A pak ještě George Orwell - 1984.


Považuji se také za zastánce tradičních hodnot, rodiny a morálky.
Ale také za zastánce osobní svobody a tolerance.

Když se někdo pod transparentem "otevřenosti" současně hlásí ke Koniášovi, jakožto symbolu potírání svobody názorů, pak já v tom spatřuji protimluv.


A právě v tom spočívá moje hlavní výhrada k osobě pana Bátory.

V jasném rozporu mezi hesly a skutky.

Anonymní řekl(a)...
22. března 2011 v 10:49  

Vaši argumentaci považuji za nekorektní.
Polovina citovaných výroků není pana Bátory, ale někoho jiného.
Zbytek, kterého je pravděpodobně pan Bátora alespoň spoluautorem, jsou věty vytržené z kontextu (dal jsem si tu práci a našel a přečetl si celé texty, ze kterých jste je vyňal; jsou tam například rozlišeny pojmy homosexuál a homosexualista a jasně vymezen víceméně korektní vztah autora či autorů toho textu k homosexuálům).

A zejména považuji za nekorektní vytýkat někomu jako netolerantnost to, že se mu nelíbí ministerská příručka k sexuální výchově.
Mně se taky nelíbí, asi z jiných důvodů, než panu Bátorovi, ale rozhodně si od nikoho nenechám nařizovat, co si o její kvalitě smím nebo nesmím myslet.

poste.restante řekl(a)...
22. března 2011 v 14:19  

Promiňte, ale obviňujete mne z nekorektní argumentace a proto se musím bránit.

Citoval jsem z oficiálního webu D.O.S.T. a uvedl jsem na něj odkaz, takže si kdokoliv může mnou citované výroky sám konfrontovat.
Co je na tom nekorektního?

Jde o oficální web a výroky na něm uvedené jsou tam zřejmě s vědomím předsedy.
Chcete mi tedy tvrdit, že se pan Bátora s jejich obsahem neztotožňuje?
Anebo že je dokonce on osobně proti jejich smyslu?
Tak proč je tam tedy má?


Také nemám rád novinářské vytrhování vět z kontextu.
Ale takto má smysl argumentovat, pokud vytržená věta není v souladu s celkovým postojem citovaného.
Jako třeba kdybych Havlovu větu: "Komunisté jsou lidé, jako jiní." interpretoval jako důkaz jeho podpory minulému režimu.

Pokud ale citát ve zkratce demonstruje postoje a názory citovaného, není na tom nic nekorektního.

A opět, nechť každý přímo u zdroje posoudí, zda význam vět překrucuji, či nikoliv.
Například pojem "homosexualista" je podle mne v použit v pejorativním kontextu, i když jen mírném.

A na závěr.
Píšete:
"A zejména považuji za nekorektní vytýkat někomu jako netolerantnost to, že se mu nelíbí ministerská příručka k sexuální výchově.

Ale já také psal o "boji proti sexuální výchově".
Nikoliv o výhradách k oné příručce.
(Kterou, mimochodem, také nepovažují za bůhvíjak zdařilé dílo.)

Např. na oficiální pozvánce je uvedeno, že záměrem akce je projevit
"odpor proti nucenému zavádení sexuální výchovy do škol...
http://www.akce-dost.cz/pdf/nesexveskole.pdf

O žádné příručce tam není ani slovo.


Mně je opravdu osoba pana Bátory veskrze lhostejná.

Nemíním zpochybňovat právo kohokoliv vyjadřovat své názory.

Ale nemíním ani mlčet, pokud je zpochybňováno právo veřejnosti vyjadřovat se k zaměstnávání nositele podobných názorů ve funkci, placené z veřejných zdrojů.

Anonymní řekl(a)...
22. března 2011 v 16:15  

Na MŠMT by tedy neměli pracovat lidé úzce spajatí s jakýmikoliv totalitními názory, komunistickými, či Edelmannovskými. Tedy vyloženě nestranní odborníci, protože toto ministerstvo silně ovlivňuje díky mladé generaci vývoj .
Jinak se říká " na každém šprochu, pravdy trochu". Ignorant

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.