Jak zvýšit zájem dětí o technické a přírodovědné obory

úterý 1. března 2011 ·

Zájem českých dětí o technické, matematické a přírodovědné obory dlouhodobě klesá. Mezinárodní srovnání vyznívají jasně v náš neprospěch. Hrozí, že v blízké budoucnosti bude vážný nedostatek odborníků právě v těchto oborech, o které je naproti tomu ohromný zájem například v asijských zemích.

Proč tomu tak je? „Děti nevidí smysl učení, protože si nedovedou pod jednotlivými obory představit něco konkrétního. Pak jim chybí motivace,“ říká PhDr. Stanislava Krčková, ředitelka Výzkumného ústavu pedagogického v Praze (VÚP). „Je potřeba žáky zaujmout, ukázat jim, co by konkrétně mohli dělat, kdyby se pro ten který obor rozhodli. A je nutné začít už u žáků základních škol,“ upřesňuje.

Proto se rodí projekty, které by měly nejen děti, ale i rodiče a učitele nasměrovat tak, aby začali tyto obory vnímat jako perspektivní a atraktivní. Jeden z nich chystá VÚP ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání (NÚOV). Jeho cílem je vytvořit systém funkčních partnerství základních a středních škol (včetně gymnázií) se zaměstnavateli. Výsledkem by měl být nárůst zájmu žáků o odborné vzdělávání a o odvětví s nedostatkem odborníků. Součástí plánovaných aktivit je i příprava učitelů základních a středních škol pro kvalitní a atraktivní výuku přírodních věd, matematiky a technologií.

 „Chceme, aby děti měly šanci poznávat svět práce, a mohly tak lépe uvažovat o vlastní budoucnosti. K tomu je potřeba úzký kontakt škol s praxí,“ konstatuje Mgr. Jaroslav Faltýn z VÚP, který se na přípravě projektu podílí. „Plánujeme exkurze ve firmách, chceme zajímavou formou představovat jednotlivé profese přímo na školách, organizovat praxe a stáže žáků u potenciálních zaměstnavatelů v jejich regionu. Chceme podpořit i vzdělávání učitelů, aby mohli lépe podněcovat vztah dětí k předmětům, o které je nyní malý zájem.“

Ze stejných důvodů  vzniká také projekt nazvaný VĚDA MÁ BUDOUCNOST, který připravuje sdružení AISIS a který VÚP rovněž podporuje. Zapojily se i některé firmy, které mají o tyto aktivity velký zájem, například Bayer či IBM.

„Spolupráce se školami je výborný nápad,“ říká k tomu Daniela Červenclová ze společnosti Bayer. „Je to pro nás příležitost, jak ukázat mladým lidem, že přírodovědné a technické obory mají velkou perspektivu, že to je do budoucna velmi prestižní záležitost. Máme k tomu řadu možností, protože můžeme ukázat konkrétní příklady praktického využití teoretických znalostí. A také se rádi setkáme s budoucími odborníky, kteří by u nás jednou mohli pracovat,“ dodává.

„Není jednoduché dnešní žáky zaujmout. Ale věřím, že tento způsob má veliký potenciál, protože dá dětem možnost podívat se na přírodovědné a technické obory zblízka, vidět všechno na vlastní oči. To by mohlo vzbudit větší zájem o obory, které jsou dneska spíše opomíjené,“ uvádí Krčková.

Projekty, které se zaměří na propojení školské teorie s praxí, by mohly významným způsobem nastartovat změnu pohledu na volbu budoucího zaměstnání u žáků základních a středních škol.

12 komentářů:

Luděk Blaha řekl(a)...
1. března 2011 0:38  

Jsou v podstatě tři způsoby, jak z problému ven.
1. Hodnotit školy a interně třídní učitele podle toho, kolik žáků se bude hlásit na zmíněné obory a těmto pak poskytnout mnohé výhody. Pamatuji to s vojenskými školami a fungovalo to výborně.
2. Pozeptat se v Asii, jak že to tam dělají.
3. Pozavírat tady ty nežádané obory i s jejich učiteli a povolat nedostatkové odborníky z východu, včetně lékařů bez platových požadavků a bakalářů s pedagogickým kurzem, samozřejmě.

Nápad ředitelky Krčkové ukázat dětem zmíněné obory zblízka považuji za nešťastný. Děti uvidí, že studium může být i pěkná dřina, což odradí i ty poslední zbytky bloudů, kteří by se tam mohli ještě přihlásit.

Pavel řekl(a)...
1. března 2011 7:28  

To Luděk Blaha řekl(a)...
Situace je vážná, nikoliv však zoufalá. Pokud se podobné projekty dělají smysluplně a se zaujetím pro věc, tak mají výsledky. Není pravda, že všechny děti náročnost přírodovědných a technických oborů odradí. V Liberci běží projekt Startech http://www.starttech.cz/,
který má dobré ohlasy nejen mezi učiteli, ale hlavně mezi dětmi, což je asi nejdůležitější. Spíše je ostudou pro komunitu fyziků na TUL, že takový projekt nedělají sami. Třeba to ve spojeném projektu VUP a NUOVu vyjde. Nelze ovšem očekávat, že projekt přivede zítra před dveře škol davy uchazečů o přírodovědné a technické obory, je to běh na dlouhou trať.

Anonymní řekl(a)...
1. března 2011 8:23  

Jen by mě zajímalo, kam směřuje většina absolventů gymnázií ? Chtěl bych věřit, že to to budou stavební, strojírenské obory,...Pravdou je, že tam celkově nějaký přetlak hlásících se studentů nevidím. Velkou část studentů potom tvoří absolventi průmyslovek a jsme u kořene problému. Osmiletá gymnázia vyluxují na základkách velkou část dobrých žáků, na průmyslovky jde potom až ta druhá a třetí liga. Jak to má potom vypadat ? Asi tady budeme mít spoustu učitelů, lékařů, úředníků, ekonomů a filozofů, ale nenajde se člověk, který by postavil most přes řeku, pač ji nedokáže zaměřit, nezná základy stavební mechaniky, BETONU, geodézie,..tedy vesměs oborů u kterých musí jedinec přemýšlet. To dneska bolí i velkou část studentů gymnázií. Ignorant

poste.restante řekl(a)...
1. března 2011 8:25  

1. Dost dobře není možné současně razit záměr co nejdelšího všeobecného vzdělávání a současně se divit, že klesá zájem o technické obory.

Pokud platí, že většina populačního ročníku odchází na vysokou školu a současně, že nejlepší přípravou pro VŠ studium je gymnázium, pak se nemůžeme divit, že technické střední školy zejí prázdnotou.

Ale na gymnáziu se (většinou) zájem o technické obory cíleně nepěstuje.


2. Nechci vypadat jako staromilec, ale kdysi tady fungovala "polovojenská" organizace Svazarm. Sdružovala mládež se zájmem o techniku (modeláři, motokáristi, radioamatéři, atd.).

Děti tam sice zjistily, že postavit třeba motokáru je sice dřina, ale pak je to zase "špica" pocit, se v ní projet.
(Dnes by se řeklo "bomba" nebo "cool".)

Většina těch, kteří svazarmovskými kroužky prošli, pak kupodivu nešla studovat práva ani sociální vědy.
Neodvažuji se spekulovat, že by to mělo snad nějakou souvislost. ;-)

Klíčové na celé věci podle mne je to, že tato činnost byla všemožně podporována státem. Sice z ideologických důvodů, ale to je snad nepodstatné.

Důležité je, že to fungovalo.

Dnešní dítka sice mnohem raději tráví svůj čas "virtuálně".
Ale těch pár nadšenců, kteří by i snad zbyli a nabalili na sebe další ze svého okolí dokážeme spolehlivě odradit "cenou", kterou musí zaplatit, pokud by se podobné zálibě chtěli věnovat.

Což takhle systémová podpora státu různým kroužkům modelářů, mladým hasičům atd.

Anonymní řekl(a)...
1. března 2011 8:46  

Ignorante, asi Vám začnu počítat, v kolika příspěvcích bude příčinou jakéhokoli problému osmileté gymnázium.

Anonymní řekl(a)...
1. března 2011 11:19  

1. března 2011 8:46

ano Pavle. Ignorant

Anonymní řekl(a)...
1. března 2011 12:48  

Tentokrát jsem to nebyl já :-), ale když už jste mne oslovil, tak z našeho okresního gymnázia odchází na technické a přírodovědné VŠ mezi 30 a 40% absolventů (rok od roku se to trochu liší). To budete asi spokojený, ne?
Myslím, že tady ale nemusíme spekulovat. Alespoň přibližná čísla by nám snad mohl poskytnout pan Štefl nebo někdo z přítomných z ÚIV či VUP nebo NUOV.
Pavel

Anonymní řekl(a)...
1. března 2011 13:12  

Trochu jsem "zagooglil" a našel jsem např. výsledky sociologického šetření Vztah mladé generace k přírodovědným oborům a související vědeckovýzkumné činnosti z let 2008-9.
V jeho závěru se píše:
Zájem gymnazistů o přírodní vědy (v rámci zájmové činnosti i jako obor studia VŠ) je poměrně velký – třetina gymnazistů, kteří provozují mimoškolní aktivity, se věnuje právě přírodním vědám; třetina těch, kteří již mají představu o oboru svého studia na VŠ, zvolila přírodní vědy.

Možná to nebude s těmi gymnazisty na přírodovědách a technikách tak zlé. Že by zase jenom něčí dojem?
Pavel

Anonymní řekl(a)...
1. března 2011 13:30  

Nenažraný NÚOV a jeho šéf Procházka si potřebují opět zdůvodnit svou existenci a schramstnout další stamilióny z ESF. A prosťáček Dobeš jim to zobe z ruky...

Anonymní řekl(a)...
1. března 2011 19:32  

Pro Pavla :
Nechci na Vás útočit. Svá stanoviska jsme si vysvětlili nedávno. Nechci rušit osmiletá gymnázia jako celek, to v žádném případě. Proti gymnáziím nemám vůbec nic. Jen mě začíná děsit opravdu nižší úroveň v oblasti fyziky, chemie, matematiky,..Již jsme spolu komunikovali na téma rušení některých osmiletých gymnázií. Když uvážím, že na vedlejší osmileté gymnázium vezmou úplně každého ze ZŠ a ještě zbudou volná místa ?
Zdá se Vám jedna třetina odcházejících absolventů gymnázií na technické obory hodně nebo přiměřeně ? Kdo nahradí ty dvě zbylé dvě třetiny ? Budou to ti absolventi ZŠ, kteří odešli na průmyslovky s prospěchem 3 - 5 ?

Anonymní řekl(a)...
2. března 2011 10:06  

Omlouvám se, ale nějak jsem to nepochopil. Myslíte, že ty zbylé dvě třetiny gymnazistů mají jít také na přírodovědy a techniky a na medicíny, práva, umělecké obory, peďáky, atd. mají chodit ti absolventi, kteří odešli na průmyslovky s prospěchem 3 - 5?
Nebo jste to myslel(a) jinak?

A pokud jde o to Vaše nenaplněné gymnázium, těžko říci. Že berou každého ještě nemusí nutně znamenat, že vezmou slabé žáky.
Pokud opravdu berou i slabší (podle hodnocení ZŠ) žáky, stále to ještě nemusí nic znamenat. Pokud ale produkují slabé absolventy nebo pokud mají tak málo žáků, že je provoz školy nerentabilní (a není to nějaký případ hodný zvláštního zřetele), může je zřizovatel zrušit. O tom se asi přít nebudeme.
Pavel

Anonymní řekl(a)...
3. března 2011 18:53  

Pro Pavla

Myšleno dvě třetiny absolventů průmyslovek, kteří zaplní první ročníky VŠ technického směru.Začíná nám tady unikat část absolventů gymnázií, kteří dříve chodívali právě na tyto VŠ. A to bude do budoucna asi problém. Z naší maturitní třídy odešlo na matematické a technické obory 15 z 33 absolventů gymnázia. Tedy máme nyní asi co dohánět ! IgnorantČlánky dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.