Parlamentní projednávání senátního návrhu zákona na odložení státních maturit dne 4. února 2011 VI.

sobota 5. února 2011 ·

Vystoupení poslance Waltera Bartoše.


Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, už tady bylo řečeno mnoho k tomuto tématu. Já bych se, když dovolíte, vrátil trochu do minulosti. Proč bylo v minulosti navrhováno realizovat společnou část maturitní zkoušky. Zavedení společné části maturitní zkoušky jako jakéhosi nepřímého nástroje na udržení kvality vzdělávání, bylo navrženo v období vlády, kdy zde vládla sociální demokracie, v období 2002 - 2006 tady byla ministryní paní ministryně Buzková a bylo to v rámci schvalování zákona č. 561/2004 Sb.

Jaké byly důvody zavedení společné části maturitní zkoušky. Byly dva. Ten první důvod spočíval v tom, že to byla jakási reakce na liberalizaci vzdělávací soustavy, zejména na převedení zřizovatelských pravomocí ke střednímu školství na kraje v rámci tzv. reformy veřejné správy. Já chci říct, že ODS tento model nepodporovala a opakovaně na nepřipravenost reformy upozorňovala. Druhý důvod spočíval v tom, že maturitní zkouška vinou nikoliv výjimečného přijímání žáků bez ověřování studijních dispozic postupně přestala mít obecně platnou vypovídací hodnotu o dosažené kvalitě získaného vzdělání a ministerstvo již nemělo žádný přímý vliv na změnu tohoto stavu.

Historie přípravy společné části maturitní zkoušky spočívá v tom, že školský zákon jako takový byl připravován špatně. A to nejen v oblasti ukončování středoškolského studia, ale už v době vzniku - a chci říct, že jsem tento zákon principiálně kritizoval a označoval jsem ho za nedomyšlený a vadný - už v době vzniku tento zákon vykazoval spoustu problémů. Také proto bylo přijetí zákona dlouho odkládáno a také proto tento zákon bohužel prošel jedním hlasem v Poslanecké sněmovně. To je pro tento zákon signifikantní, protože zákony, které se týkají vzdělávání, nemají procházet jedním hlasem v Poslanecké sněmovně, mají být mnohem rigidnější, mají to být zákony, které, pokud se změní politická garnitura, tak do toho zákona nebude vstupováno.

To samozřejmě poznamenalo přípravu tzv. maturitní zkoušky, protože každý si pod tímto pojmem představoval poněkud něco jiného. Podle původní dikce nebylo možné maturitní zkoušku rozumně připravit. To byl také vlastní důvod odkladu, který navrhla Občanská demokratická strana a prosadila ho.

Bohužel ani v následujícím období se mnoho k lepšímu nezměnilo. Ministři se střídali a téma maturit, jak už uvedli někteří předřečníci, se z roviny odborné stalo spíše tématem politickým. Zejména v období, kdy resort řídil ministr Liška, bylo řízení přípravy tzv. státní maturity svěřeno sice lidem nepochybně loajálním tehdejší Straně zelených, nicméně bez patřičné odborné erudice. Výsledkem byl pak návrh logistického paskvilu, který naštěstí nebyl realizován.

Teprve v polovině roku 2009, tedy po personální výměně v organizaci, která má podle zákona maturitní zkoušku realizovat, byl navržen dnešní logistický model, byl novelizován školský zákon a maturitní vyhláška byla připravena a dokonce byla realizována i příslušná výběrová řízení na podzim roku 2010. Následně pak byla provedena generální zkouška logistiky. Neříkám, že všechno je připraveno dobře, nicméně je faktem, že provedení společné části už v současné době nelze zastavit, a tak je úkolem ministerstva pouze minimalizovat rizika, která mohou nastat. Pan senátor Chládek použil termín, že budeme rukama zastavovat jedoucí vlak. Já bych spíše použil, pokud chceme používat termíny vlaku, že spíše tento návrh, který předkládá, z rozjetého vlaku vyhazuje strojvůdce a vlak jede neřízeně dál a může způsobit velkou kolizi.

Není nepodstatné - a už to zde bylo zmíněno, že zavedení společné části maturitní zkoušky dnes už nerozporuje ani školská veřejnost. Už je na to připravená, školy to už takto chtějí dělat. Podněty a zkušenosti jak z generální zkoušky, tak z následných diskusí a prvního ostrého provedení by mohly být promítnuty do podoby nového školského zákona, jehož přijetí předpokládá programové prohlášení vlády. Tam se doslova píše (čte): Bude připraven nový zákon o vzdělávání a v rámci tohoto zákona vláda upraví činnosti pedagogických pracovníků. Já chci věřit, že pan sedící ministr školství na tomto zákoně už pracuje, že skutečně se nebudeme omezovat na pouze dílčí novely typu zrušení nebo redukce počtu dnů ředitelského volna, zrušení tří přihlášek a záměnou za dvě přihlášky popř. nápady na smlouvy rodičů se školou, a že skutečně pracujeme na komplexní novele, že tohle jsou jenom takové mediální výstřelky.

Jaké jsou základní argumenty pana kolegy senátora Chládka na zrušení či odklad společné části maturitní zkoušky:

Argument číslo 1 spočívá v tom, že maturita je připravována příliš dlouho. No, kdyby byl napsán dobře školský zákon, tak už dávno tzv. státní maturita byla, už dávno se rozjela. Bohužel školský zákon napsán dobře nebyl a to je to dědictví, o kterém jsem před chvílí mluvil.

Důvod číslo 2. Některé školy podobu ukončování studia stále odmítají. No, v současné době je pochopitelné, že důraz na kvalitu a nemožnost nároky na absolventy změkčit mohou někde vyvolat obavy, to je samozřejmé.

Argument číslo 3. Schválený a pilotně ověřený postup provedení společné části maturitní zkoušky je příliš komplikovaný. No, možná se v budoucnu podaří proceduru konání zkoušek, zejména s využitím IT technologií, zjednodušit, nicméně současná technologická připravenost škol není taková, aby to bylo možné realizovat ihned. Mimochodem, pokud jsme tady mluvili o nákladech, tak podobné změny si nepochybně, si nepochybně vyžádají nemalé vstupní náklady za předpokladu, že nemá být rezignováno na bezpečnost, tedy zejména na nemožnost ošvindlovat výsledky.

Důvod číslo 4. Realizace je příliš nákladná. Důvodem je především okolnost - a to chci říci - že o projektu se planě diskutuje už více než 10 let. Podobu, kterou kodifikoval původní zákon, nebylo možné pro zmatečnost realizovat a další významné prodražení znamená naštěstí - naštěstí - nerealizovaný pokus ministra Lišky a jím instalovaného vedení Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání.
Důvod 5. Pilotní ověření vykázalo určité chyby. No, to je pravda. Ale právě proto, aby se ověřil celý logistický model, se generální zkouška maturit prováděla. Dílčí chyby a jejich příčiny byly analyzovány a já jsem přesvědčen, že zásadní kolaps a zásadní problémy v té logistické stránce nehrozí.

A důvod číslo 6. Velké procento budoucích maturantů v generálce neuspělo. No, to je spíše argument pro vykonání maturit a nastavení jisté nepodkročitelné náročnosti maturitního studia.

Základní poznámky k návrhu tohoto zákona, které bych rád ještě uvedl:

Návrh z nějakého důvodu principiálně odmítá něco, co původně prosadila v této Sněmovně Česká strana sociálně demokratická. Pro současnou podobu provedení společné části maturitní zkoušky se v minulosti jednomyslně vyslovil školský výbor, a to včetně poslanců za ČSSD. Navrhovatel tedy odmítá něco, co prosadili jeho straničtí kolegové.

Autor návrhu sice říká, co nechce - na to samozřejmě má právo jako zákonodárce - ale nic nenaznačuje, jak to má být děláno jinak, s jakými efekty a v jakých dílčích termínech chce problematiku řešit. Základní motivací podání návrhu, podle mého názoru, je populismus, byť se mi to neříká jednoduše, ale tak to v konečném důsledku vypadá.

A případná realizace návrhu může mít jen následující důsledky:

Za prvé. Dosud vynaložené náklady budou zmařeny a - mluvila o tom moje předřečnice - pokud by měl být projekt realizován za několik let, navíc jinak, mohou být nakonec náklady dvojnásobkem dnešní kritizované výše. Dnešní stav, kdy maturitu může s jistou nadsázkou získat každý, kdo se umí podepsat a umí počítat do sta, se nejen nezmění, ale zhorší se. Maturita jako certifikát označující jistou kvalitu pak, podle mého názoru, ztratí význam.

A pozor, a to je podle mého názoru, velmi podstatná věc, kterou zmiňovala už paní kolegyně Bohdalová, pokud by byl přes veškeré výhrady návrh přijat, v podstatě zruší institut maturity jako takové. Tedy nejen její společné části, ale nejspíše by to znamenalo, že bude zrušena i maturita v té podobě, v jaké ji známe doposud.

Jsem přesvědčen, že to určitě nebyl záměr navrhovatele. Z uvedených důvodů bych tedy doporučil a připojil se k dalším předřečníkům - navrhuji tento návrh zákona zamítnout.

Děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.