EU peníze školám: Odpovědi MŠMT na dotazy ze škol - Finanční řízení

pondělí 21. února 2011 ·

MŠMT zveřejnilo nově připravené odpovědi na časté otázky ze škol.Musí mít škola pro účely projektu zvláštní bankovní účet?


Nemusí, je možné využít běžný účet školy.

Jak budou finanční prostředky převedeny školám?


Finanční prostředky budou příjemci poskytnuty podle zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění. Pokud je tedy zřizovatelem obec, budou převedeny prostřednictvím kraje a zřizovatele. V případě, že je zřizovatelem kraj, prostřednictvím kraje. Soukromým a církevním školám bude dotace poskytnuta přímo z ministerstva.

Jaká bude maximální výše dotace?


Výše dotace se odvíjí od počtu žáků uvedeném v zahajovacím výkazu k 30. 9., který škola předala Ústavu informací ve vzdělávání (bude přílohou výzvy). Maximálně může škola předložit projekt v hodnotě: počet žáků x 4300 Kč + 300 000 Kč. Částka tři sta tisíc je minimální výší, ve které je možné projekt předložit, a k násobenému počtu žáků se přičítá.

Bude stanoven procentuální poměr čerpání finančních prostředků na vybavení, vzdělávání, administrativu, platy apod.?

Rozhodnutí, v jakém poměru budou finanční prostředky použity, je plně v kompetenci ředitele školy, za předpokladu splnění výstupů  ze šablon klíčových aktivit. Tento poměr tedy nebude výzvou stanoven.

Jaký bude postup, pokud příjemce nedosáhne všech plánovaných výstupů, např. realizuje pouze část klíčové aktivity?

Rozhodnutí o poskytnutí dotace stanovuje jako naplnění účelu dotace prokázání výstupů v minimální hodnotě 50% rozpočtu. V případě, že tuto podmínku příjemce dodrží, ale nenaplní všechny plánované výstupy, dojde pouze ke krácení částky dle skutečného počtu dosažených výstupů. Příklad: Pokud naplní pouze 82% výstupů z každé šablony, bude muset částku připadající na zbývajících 18% požadovaných vrátit poskytovateli.

Lze zakoupit z projektu interaktivní tabuli?

Ano lze, pokud nepřekročí částku 40.000 Kč. Je nutno se řídit platnou legislativou a vnitřními směrnicemi školy.

Mohou ředitelé využít finanční prostředky na platové ohodnocení pedagogů, kteří se budou podílet na realizaci projektu?

Ano, mohou, pokud naplní výstupy šablon klíčových aktivit. Existuje několik možností financování:

  1. plat pedagoga + navýšení v nenárokových složkách platu; 
  2. plat pedagoga + navýšení o proplacené přesčasy; 
  3. uzavření DPP/DPČ, ve které musí být uveden jiný druh práce než v pracovní smlouvě pedagoga;
  4. navýšení úvazku pedagoga;
  5. přijetí nového pedagoga.
Na realizaci projektu se může podílet i ředitel školy, který může uzavřít sám se sebou DPP nebo DPČ. Případně může být odměněn formou nenárokových složek platu, s předchozím souhlasem zřizovatele
Výběr varianty financování je plně v kompetenci ředitele školy."

Bude muset škola vést účetnictví projektových výdajů prostřednictvím analytické evidence?

MŠMT bude poskytovat finanční prostředky školám pod účelovým znakem č. 33123 „OP VK – oblast 1.4 EU peníze školám“, pod kterým je bude potřeba vést také v účetnictví příjemce. ZŠ jsou povinny při nakládání s prostředky postupovat dle vnitřních směrnic a platné legislativy, nicméně účetní doklady nebudou předmětem kontroly ze strany MŠMT.

Jaký majetek lze zakoupit z dotace?

Finanční prostředky z projetku "EU peníze školám" lze použít pouze na nákup neinvestičního majetku.

Je možno nakoupit učební pomůcky napříč šablonami?

Ano, je to možné. Závazné je splnění výstupů definovaných v jednotlivých šablonách klíčových aktivit.

Dají se ze šablon nakoupit repasované, tzn. již použité počítače?

Ano, je to možné.

Cena tabule činí 39978 Kč. Na faktuře byla zahrnutá částka za dopravné ve výši 108 Kč, tzn. celková částka 40068 Kč. Chceme platit interaktivní tabuli z projektu. Je to možné?

Není, jedná se o nákup dlouhodobého hmotného majetku, poštovné je součástí ceny tabule.

Skutečně odučené hodiny vyplácíme formou odměny, tyto prostředky se počítají do průměru za dovolenou (studijní volno). V prosinci jsme se ocitli v situaci, kdy tyto prostředky mají být vyplaceny a činí téměř 30 000,- Kč. Ve výkazu P1-04 se objeví pouze prostředky za skutečně odučené hodiny a navýšení průměru zůstane ve státních prostředcích, což neodpovídá skutečnosti. Navíc bychom státní prostředky o tuto částku přečerpali. Jak máme postupovat? Stejnou situaci budeme řešit ještě o jarních a letních prázdninách.

Zaměstnanci, kteří se budou podílet na realizaci projektu, se zvýší průměrný příjem, ze kterého se vypočítává průměrná hodinová sazba na dovolenou. Ředitel školy musí v rozpočtu, který pro  daný kalendářní rok schválil zřizovatel, s tímto navýšením počítat. Tuto částku lze hradit  z projektových financí.

Je možné platit ze šablon cestovné?

Ano, je to možné.

Jsme velká škola cca 550 žáků a s realizací projektu bude spojena zvýšená náročnost na ekonomku (proplácení dohod, faktur …) a administrativní pracovnici (administrování celého projektu včetně archivace). Je možné v tomto případě použít prostředky z projektu na jejich odměnu. Práce administrativní pracovnice by byla prováděné na dohodu o činnosti a u ekonomky bychom chtěli její práci nad rámec jejich povinností ocenit mimořádnou odměnou.

Ano, je to možné.

Je možné v rámci šablon na inovaci ve vzdělávání (cizí jazyky, matematická gramotnost, rozvoj přírodních věd, didaktické technologie) zakoupit interaktivní učebnici pro první a druhý stupeň? Jednak software na interaktivní tabuli a potom i učebnici pro žáky.

Ano, je to možné, pokud částka nepřekročí 40 000 Kč u drobného dlouhodobého majetku a 60 000 Kč u drobného dlouhodobého nehmotného majetku.

Pod jakým účelovým znakem je nutno vést účetnictví k projektu EU peníze školám?

MŠMT bude poskytovat finanční prostředky školám pod účelovým znakem  33123 „OP VK – oblast 1.4 EU peníze školám“, pod kterým je možné  vést účetnictví příjemce. ZŠ jsou povinny při nakládání s prostředky postupovat dle vnitřních směrnic a platné legislativy, nicméně účetní doklady nebudou předmětem kontroly ze strany MŠMT.

Lze hradit z projektu suplování učitele?

Ano, toto je možné.

Mohou základní školy nakupovat za peníze z EU, které jsou určeny na podporu gramotnosti (čtenářské, informační, matematické, přírodovědné apod.) metodické materiály, knihy, slovníky, příručky, encyklopedie a naučnou literaturu, pracovní materiály pro žáky atd.?

Pokud si školy v rámci projektu EU peníze školám zvolí klíčové aktivity na téma „rozvoj čtenářské a informační gramotnosti“, je možné, aby si pořídila vzdělávací pomůcky jako například učebnice a pracovní sešity, slovníky, encyklopedie, didaktické pomůcky apod. Podrobné informace týkající se těchto „dalších“ výdajů v rámci jednotlivých klíčových aktivit naleznete v Příručce pro žadatele a příjemce (část II., popis jednotlivých klíčových aktivit): http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/eu-penize-skolam/zadatele

Je potřeba se řídit naceněním jednotlivých šablon při realizaci projektu?

Není, je možné pořizovat potřebné zboží/služby napříč šablonami.

Učitel učí čj na 2. stupni ZŠ. Ve smlouvě je napsáno : zaměstnanec bude vykonávat tento druh práce : učitel pro 2. stupeň ZŠ. Může tedy uzavřít dohodu, ve které bude zapsáno : vypracování 2 krát 36 sad materiálů.

Pokud nemá pedagog v náplni práce zahrnutou tvorbu materiálů pro výuku apod., pak může být uzavřena DPP/DPČ. Rozhodně nemůže dojít ke krytí činností, které pedagog vykonává.

Odvádí se 1% do FKSP z částky vyplacené pedagogům v odměnách za zpracování sad a odučení dělených hodin?

Ano.

3 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
21. února 2011 v 15:46  

Pozor na tu interaktivní tabuli. jedná se o tzv. funkční celek s dataprojektorem. Oboje dohromady nesmí přesáhnout 40 000 Kč, což už je vcelku problém.

Anonymní řekl(a)...
7. září 2011 v 9:39  

Prosím o jasnou odpověď , je možno z peněz projektu EU peníze školám kupovat interaktivní tabuli či nikoliv?Mnoheé školy již zakoupily.

Pavel Znamenáček řekl(a)...
7. září 2011 v 10:05  

Interaktivní tabuli jako takovou samozřejmě koupit lze, pokud se vejde do 40000Kč limitu. Samozřejmě pokud koupíte sestavu tabule pevně spojené s projektorem, do tohoto limitu se určitě nevejdete. Dobrozdání účetních poradců šířené některými firmami, že vše lze rozepsat, jsou samozřejmě účelové a řídit se nimi může pouze ředitel-sebevrah. MŠMT aktuálně prověřuje stovky nákupů a řada škol bude mít značné problémy.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.