EU peníze školám: Proč MUSÍ základní školy DENNĚ kontrolovat web MŠMT?!

úterý 4. ledna 2011 ·

Odpověď je jednoduchá: protože pracovníci odboru CERA a také tiskového odboru zřejmě vůbec nechápou pravidla webové komunikace.

Na redakci České školy se obrátilo několik škol, které doplatily na neschopnost odboru MŠMT CERA včas informovat o změnách v administraci žádostí v projektu EU peníze školám. O co šlo?

Řada mimopražských základních škol čekala s podáním žádosti o grant v projektu EU peníze školám na takzvaný rozhodný termín pro změnu počtu žáků školy, protože se jim zvýšil v letošním školním roce počet žáků. Naopak v řadě základních škol se počet žáků snížil a musely proto podat žádost včas, aby nepřišly o část dotace 4300 Kč na žáka. Takzvaný rozhodný termín pro změnu počtu žáků školy  se očekával v prosinci, ale nikdo netušil, že ho MŠMT ohlásí doslova ze dne na den mailem:

Předmět: 1i7aHP:UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE
Odesílatel:  noreply@crr.cz
Datum: 02.12.2010 10:33


Vážení žadatelé,

v projektových žádostech předkládaných MŠMT do 6. prosince 2010 se řiďte Přílohou č. 1 seznam základních škol a počet žáků 100622.xls, která se váže ke školnímu roku 2009/2010.
7. prosince 2010 dojde k aktualizaci této přílohy na základě dat Ústavu pro informace ve vzdělávání, které školy poskytly ÚIV k 30. 9. 2010. Žadatelé, kteří budou předkládat projektovou žádost 7. prosince a později, jsou povinni řídit se daty aktualizované přílohy, která bude na této stránce uveřejněna 7. prosince 2010.

S pozdravem

Odbor CERA - oblast podpory 1.4 - EU peníze školám

Tento mail je odesílaný automaticky, neodpovídejte na něj. Odpověď nebude doručena.
Kontaktní údaje pro případné dotazy naleznete v sekci "Pokyny ŘO a helpline" v žádosti aplikace BENEFIT7.

Tento mail je odesílaný automaticky, neodpovídejte na něj. Odpověď nebude doručena.
Kontaktní údaje pro případné dotazy naleznete v sekci "Pokyny ŘO a helpline" v žádosti aplikace BENEFIT7.Připomínáme, že 2. prosince 2010 byl ČTVRTEK a 6. prosince bylo PONDÉLÍ. Pokud škola chtěla včas reagovat, musela během dvou pracovních dnů zkompletovat žádost a osobně ji doručit na podatelnu MŠMT. Navíc některé školy tvrdí, že mail dostaly až 4. prosince.

Zeptali jsme se Ing. Petra Pětiok0ho, MBA, ředitel odboru 46 CERA,  proč 3koly o termínu nebyly informovány s dostatečným předstihem, aby mohly svou žádost včas zkompletovat, a kdo a proč tento postup odsouhlasil. Zde je odpověď:

Informace, že se bude aktualizovat příloha č. 1 v průběhu prosince každého roku, je zapracována v příručce pro žadatele. Tato informace byla opakována i na seminářích pro žadatele. Každý příjemce, který od září věděl, že má méně žáků, než v loňském roce mohl na žádosti pracovat tak, aby jí podal v pro něj příhodnějším období.


Na webových stránkách MŠMT byla dne 26. 11. 2010 uvedena následující informace:


„7. prosince 2010 dojde k aktualizaci této přílohy na základě dat Ústavu pro informace ve vzdělávání, které školy poskytly ÚIV k 30. 9. 2010. Žadatelé, kteří budou předkládat projektovou žádost 7. prosince a později, jsou povinni řídit se daty aktualizované přílohy, která bude na této stránce uveřejněna 7. prosince 2010“. Dne 2. 12. 2010 byl odeslán všem žadatelům, kteří měli založenou žádost informační email o této aktualizaci. Ze systému je tato skutečnost doložitelná a informace o doručení 4.12. je patrně nepřesná.

Web MŠMT sledujeme pomocí RSS, bohužel jsme uvedenou informaci v naší čtečce nenašli:


Zeptali jsme se proto na adresu výše uvedené informace a dostali jsme od Petry Roubíčkové z tiskového oddělení MŠMT překvapivou odpověď:

Text o změně přílohy, respektive o blížící se změně byl vyvěšen na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/eu-penize-skolam/zakladni-informace-o-projektu a http://www.eupenizeskolam.cz/komu-je-urcen 26.11.2010 a byl stažen ke dni 6.12. vzhledem k tomu, že zde již byla vyvěšena aktualizovaná příloha.


Informace je také stále vyvěšena na:


http://www.eupenizeskolam.cz/komu-je-urcen


Věřím, že tato informace je pro Vás dostačující.

Ne, informace NENÍ dostačující. Důsledkem uvedeného postupu by totiž bylo, že žadatelé o granty musí denně sledovat několik webů, aby včas získali informace nutné pro řízení projektu. 


Proboha, proč MŠMT na komunikaci se školami a veřejností najímá naprosté amatéry? Zbývá několik otázek:
  1. Proč uvedenou informaci o změně rozhodného termínu nerozeslal systém Benefit již 26. listopadu? 
  2. Proč tuto informaci nezveřejnili odpovědní pracovníci na webu MŠMT jako samostatný článek tak, aby byl zveřejněn v RSS?
  3. Proč odbor CERA nereagoval na výtku a termín nezměnil například s využitím běžných 10 pracovních dnů od distribuce informace, tedy na 16. 12.?
Stěžující si školy uzavřely žádost v Benefitu7 6. prosince a doručily ji fyzicky MŠMT až 7. prosince. Výhodnější počet žáků jim nebyl uznán a dostaly tento mail:

Předmět: Výzva k odstranění formálních (opravitelných) nedostatků
Datum: 20.12.2010 16:25:51
----------------------------------------
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1


Ing. Petra Netíková
Vedoucí oddělení 0460 odboru CERA


V Praze dne 20. prosince 2010


Číslo výzvy: 21


Výzva k odstranění formálních (opravitelných) nedostatků


Vážená paní ředitelko,
při hodnocení formálních náležitostí Vámi předložené žádosti o finanční podporu byly zjištěny následující nedostatky:


1. Počet žáků školy zadaných žadatelem v projektu není v souladu s podmínkami stanovenými výzvou. (Uvádí se pouze v případě, že je ve výzvě tato podmínka uvedena.)


Žádost v aplikaci Benefit 7 odfinalizujte, opravte počet žáků dle přílohy výzvy:
Příloha č 1 seznam základních škol a počet žáků.xls, poté žádost zfinalizujte, vytiskněte, opatřete všemi povinnými náležitostmi dle požadavků stanovených ve výzvě a opravenou žádost opět předložte.

 Žádáme Vás o doplnění nedostatků do 10 pracovních dnů od doručení této výzvy.
Obálku označte registračním číslem žádosti a číslem jednacím.

Prosíme o dodržení stanovené lhůty, aby nedocházelo k časové prodlevě procesu administrace projektové žádosti.To už radši nebudu komentovat, MŠMT ignoruje i vánoční prázdniny...

14 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
4. ledna 2011 v 8:50  

Je to hrůza, a bohužel to není první diletasntství. Takhle nějak je řízen i proces nových naturit, takle to bylo i s maturitní generálkou.

Anonymní řekl(a)...
4. ledna 2011 v 9:37  

A to je teprve začátek.

Co čekat od squadry, vedené ministrem, který je během pořadu v TV (včerejší Hyde Park) schopen se stejnou vážností pronést výrok A a po pár minutách non A a nepovažuje za slušnost nějak reagovat, když ho na to jeho diskutující protějšek upozorní. (Koneckonců proč by se namáhal, když moderátor na to akorát kouká jak péro z gauče a ptá se více či méně s cesty.)

Anonymní řekl(a)...
4. ledna 2011 v 9:52  

No nezlobte se na mne, ale pokud mi klesl počet žáků a hrozí mi snížení dotace, tak nečekám na žádný tzv. rozhodný den a podám projekt co nejdřív. U těch, kterým počet žáků vzrostl, to žádný problém způsobit nemohlo, prostě počkali.

Řekl bych, že to spíše svědčí o neschopnosti těch, kteří projekty podávají, než o neschopnosti ministra či odboru CERA.

A přestaňte nadávat! MŠMT nám v podstatě cpe peníze a přiznejme si, že mnohé školy nebudou vědět, jak na to a co s nimi. ZŠ měly možnost čerpat peníze i z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a moc konkurenceschopnosti neprojevily, protože 94 % doposud vyčerpaly školy střední.

Simona CARCY řekl(a)...
4. ledna 2011 v 11:11  

stejně tak mi připadá mimo mísu povzdech autora (asi JW), že si CERA nevšimla toho, že jsou školní prázdniny. Čerpání dotací není školní výlet s čutorou, řídí se jinými pravidly a ta se nebudou kvůli prázdninám měnit. Zkuste si jednou aspoň na chvilku přestat myslet, že učitelé jsou středem vesmíru. Nejsou, fakt.

Janek Wagner řekl(a)...
4. ledna 2011 v 11:48  

Simono, předpokládám, že CERA jako součást MŠMT respektuje oficiální termíny stanovené MŠMT, které zároveň operační program VK řídí. Čili vše jsou jen interní pravidla MŠMT, jen si odbor CERA neuvědomuje, že má školám především POMÁHAT a nikoliv je buzerovat nebo jim házet klacky pod nohy, jak s oblibou neustále činí.

Anonymní řekl(a)...
4. ledna 2011 v 12:12  

Když se vám ta buzerace MŠMT tolik nelíbí, tak buďte charakterní a žádost si prostě nepodávejte. On to rád vyčerpá někdo za vás, buzerace nebuzerace.

Janek Wagner řekl(a)...
4. ledna 2011 v 12:15  

Mílý anonyme, jako občan se raději pokusím přinutit MŠMT, aby se chovalo jinak. Bezcharakterní se to nechat být.

Anonymní řekl(a)...
4. ledna 2011 v 13:12  

4. ledna 2011 12:12

EU - peníze školám, to byla panáčku sranda. Neplnění termínů po akceptaci atd. Chyba je milý pane jen a jen na MŠMT. Učitelé ze škol snad nevyměnili celé oddělení CERA. Byl to asi pan ministr, že ? Hájíte neuhájitelné nebo to by Vás částečně omlouvalo, že nevíte o čem píšete !

Anonymní řekl(a)...
4. ledna 2011 v 13:25  

to: Anonymní 4. ledna 2011 12:12

Milý anonyme z CERA, Vaše arogance je až neuvěřitelná, a to obzvláště v době vlády rozpočtové zodpovědnosti a transparentnosti!

Peníze EU jsou tady od toho, aby pomohly zlepšit konkurenceschopnost chudších zemí EU a podle toho je třeba k nim přistupovat - a být k žadatelům o dotaci maximálně vstřícný a nápomocný. Naduté naobědvané zdeúřednictví některých pracovníků MŠMT je hanbou občanské společnosti 21. století.

Až budete rozdělovat na charitu SVOJE osobní peníze, rajtujte po detailech. Vy ale distribuujete ekonomickou rozvojovou pomoc jménem svého zaměstnavatele, jste placen z daní občanů a podle toho tedy pracujte!

Petr S.

Anonymní řekl(a)...
4. ledna 2011 v 15:22  

Milý Petře S. a někteří další.

Na naší základní škole jsme realizovali projekt řízený ministerstvem a nyní realizujeme dva projekty řízené krajem. S jednáním s úředníky, kteří mají projekty na starosti, máme tedy bohaté zkušenosti. A věřte, že se s nimi vždy dalo velmi slušně domluvit. Dodržování termínů sice nikdy nebyla jejich silná stránka, ale byrokracii kolem projektů si oni sami rozhodně nevymysleli a naopak se nám vždy snažili v rámci svých možností poradit a pomoci. Kdo ví, jakým způsobem probíhá administrativa a kontrola skutečného projektu (ne EU školám), tomu je těchto lidí spíše líto.

Anonymní řekl(a)...
4. ledna 2011 v 15:37  

Cituji z textu výzvy:
V příloze č. 1 této výzvy naleznete odkaz seznam všech ZŠ (mimo hl. město Prahu) včetně počtu žáků dané školy dle statistiky Ústavu pro informace ve vzdělávání; tato příloha bude aktualizována na každý školní rok vždy v prosinci. Při podávání projektu je pro stanovení maximální výše projektu rozhodující počet žáků uvedený v této příloze.

Z citace jednoznačně plyne, že MŠMT a odbor CERA měl právo aktualizovat přílohu již k 1. prosinci, takže nechápu proč se zde někteří rozčilují. MŠMT jim dalo ještě týden na vzpamatování se a oni si ještě stěžují!!! Ať se naučí číst a předvídat. Zkrátka a jasně řečeno: projekt měli mít podaný k 31. listopadu, pokud tedy chtěli využít vyššího počtu žáků.

A jestli si realizátoři projektů stěžují na takovou s odpuštěním prkotinu, zajímalo by mne jak bude vypadat ralizace projetu na školách těchto neschopných stěžovatelů. To teprv bude sranda až budou mít sami úředničit, hlídat evidenci, výstupy v elektronické podobě a vykazovat finance.

poste.restante řekl(a)...
4. ledna 2011 v 17:16  

“Ale pane Dente, ty plány byly přístupné na místním plánovacím úřadě tři čtvrtě roku.”
“To jo, a jakmile jsem se to dozvěděl, hned jsem se taky na ně sěl podívat, včera odpoledne to bylo. Zrovna jste se nenamáhali na ně upozorňovat, co? Jako třeba že byste to někomu řekli, nebo tak něco na ten způsob.”
“Ale ty plány byly vyvěšeny...”
“Vyvěšeny? Musel jsem je nakonec jít hledat do sklepa.”
“Tam je oddělení, kde je vyvěšují.”
“S baterkou.”
“Asi byl zrovna výpadek proudu.”
“A schody zřejmě taky vypadly.”
“Podívejte se, našel jste to oznámení nebo ne?”
“Ale jo, našel. Na dně zamčené registračky, a tu vecpali na zrušený záchod a na dveře dali ceduli Pozor, leopard!.”
...

...
“Pozemšťané! Věnujte pozornost tomuto hlášení,” řekl jakýsi hlas. Bylo to úžasné. Úžasně dokonalý kvadrofonní zvuk s tak mizivou mírou zkreslení, že i nebojácný muž by zaplakal.
“Hovoří k vám Prostetnik Vogon Jelc z Galaktického úřadu pro plánování hyperprostorové dopravy,” pokračoval hlas. “Jak nepochybně víte, plány pro rozvoj okrajových oblastí Galaxie vyžadují vybudování nové hyperprostorové expresní dálnice, která má vést vaší sluneční soustavou. Vaše planeta je bohužel jedna z těch, které jsou určeny k demolici. Celá akce bude trvat necelé dvě pozemské minuty. Děkuji vám.”
Rozhlas umlkl.
Děs nepochopení zachvátil přihlížející pozemšťany. Hrůza se zvolna sunula shromážděnými davy, jako by to byly železné piliny na listu papíru, pod nímž se pohybuje magnet. Vtom vypukla panika, zoufalá touha prchat, jenomže nebylo kam.
Když to Vogoni viděli, zapnuli znovu improvizovaný rozhlas:
“Nemá cenu tvářit se překvapeně. Všechny plány a příkazy k demolici jsou už padesát pozemských let vyvěšeny na vašem místním plánovacím odboru na Alfě Centauri, takže jste měli spoustu času vznášet formální protesty. Teď už je pozdě dělat kvůli tomu rozruch.”
Rozhlas opět zmlkl, jen ozvěna se nesla krajinou. Obrovité lodi se na nebi zvolna a bez námahy obrátily. Na spodku každé z nich se objevil otvor, čtverec černé prázdnoty.
Za chvíli se někomu někde zřejmě podařilo zmocnit se vysílačky, zaměřit vlnovou délku a odvysílat vogonským lodím zprávu, orodující za planetu. Nikdo neví, co se v ní říkalo, zato všichni slyšeli odpověď. Rozhlas znovu zlobně naskočil. Hlas zněl tentokrát hodně otráveně.
“Co tím chcete říct, že jste nikdy nebyli na Alfě Centauri? Proboha, lidstvo, vždyť je to přece jen čtyři světelné roky! Je mi líto, ale když se neobtěžujete zajímat ani o místní záležitosti, je to vaše chyba.


Douglas Adams: STOPAŘŮV PRŮVODCE PO GALAXII

Luděk Blaha řekl(a)...
4. ledna 2011 v 20:26  

Promiňte, nějak zvlášť to nesleduji, ale rád bych si v tom udělal jasno.
Hádáte se tady o těch penězích, na které pomocí šablon může pro procesní jednoduchost údajně dosáhnout kdejaký blbec?

Anonymní řekl(a)...
4. ledna 2011 v 21:04  

Tak nějak milý Luďku, tak nějak.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.