David Hawiger: Škola21 = "staronová" vize pro ICT ve školství

čtvrtek 18. listopadu 2010 ·

Již delší dobu jsem měl pocit, že využívání digitálních technologií ve školském prostředí přešlapuje na místě. Na celorepublikové úrovni po jakémkoliv systémovém řešení ani vidu ani slechu.

Možná si myslíme, že EU peníze školám je krok správným směrem. Doufejme, že ano. Ale o systémovosti a koncepčnosti se dle mého soudu hovořit nedá.


EU peníze školám má svá "ICT" rizikaProjekt EU PES byl a snad i stále je zajímavým nástrojem, jak do regionálního školství posunout "evropské peníze" s minimálními byrokratickými překážkami. Tomuto modelu ani nelze upřít snahu posilovat kompetence pedagogických pracovníků v oblasti projektového řízení.

Nicméně aktuální data ohledně využívání "šablon" ukazují na jeden fenomén - silnou orientaci na ICT. Jako školskému informatikovi by mi to mělo činiti radost ... nečiní :-(.Do mé mysli se vtírá obava, zda tento přístup nebude mít srovnatelné neblahé důsledky jako INDOŠ. Mám nedobrý pocit, že stále více jsme "přesvědčováni", že je to jedinečná příležitost pro školy, jak zkvalitnit vybavení škol právě informačními technologiemi (ne-li tuto oblast přímo zachránit). Jsme si ale ve školách jisti, na co ty interaktivní tabule, servery, síťové tiskárny a počítačové učebny potřebujeme? Tyto technologie nejsou všelékem pro udržení pozornosti "síťové generace" - ba právě naopak, nevhodným nasazením mohou jít proti duchu změn, které náš vzdělávací systém tak bytostně potřebuje.

Může se tedy stát, že naše statistiky ve vybavenosti škol ICT technologiemi skokově narostou (jako u INDOŠe), ale na kvalitu poskytovaného vzdělávání to bude mít minimální dopad (a to v tom lepším případě).

Investované miliardy bez prokazatelných pozitivních změn ve vzdělávacím procesu - to byl dle mého názoru ten největší negativní jev projektu INDOŠ.


Po ukončení SIPVZ přišla doba "ICT" temna


INDOŠ měl po technologické stránce jeden významný pozitivní dopad - všechny školy chtě-nechtě začaly počítat s využíváním digitálních technologií a byly připojeny do Internetu. Druhé období SIPVZ bylo charakteristické snahou motivovat školy k hledání cest, jak dodané technologie efektivněji využívat - a nezřídka se neslo i v duchu podpory spolupráce mezi školami. Nesystémové ukončení SIPVZ však zabránilo smysluplnému rozvoji digitální gramotnosti nejen žáků, ale i pedagogických pracovníků.

Nastal "ICT" útlum, který byl nezřídka spojen i s přetížeností škol při nasazování kurikulární reformy. Jistou naději jsme vkládali do Akčního plánu Školy21, který byl sepsán na jaře roku 2009. S pádem vlády však tato aktivita upadla v zapomnění. 

Škola21.cz a s ní spojené aktivity


Určitá skupina autorů tohoto výše uvedeného dokumentu se nechce smířit s daným stavem. Jsme si vědomi toho, že moderní trendy ve vzdělávání nejsou nakloněny skokovému pořizování ICT, protože nejdou ruku v ruce s přirozeným hledáním smysluplnosti jejich nasazování. Navíc narůstají obavy, že se vytrácí motivace  učitelů hledat efektivní způsob využívání technologií ve vzdělávacím procesu.

Proto vznikl web Školy21.cz, na který pak navazují další dva weby:

  • http://skola21.rvp.cz/ provozovaný Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze
    Nosnou myšlenkou tohoto webu je možnost využití tzv. Profilu Školy21 jako nástroje pro průběžný monitoring školy ve využívání digitálních technologií.
  • http://skola21.jsi.cz/ realizovaný Jednotou školských informatiků
    U tohoto webu si klademe za cíl nalézt vhodný model pro vytvoření celorepublikové sítě  poradců JSI, potažmo lektorů a tzv.školních center. 
Jsme teprve na začátku a všechny tři weby berme jako jejich beta verze. Doufáme ale, že naše vize jsou pro regionální školství přínosné. Nalezení vhodné motivace pro spolupráci pedagogů a škol je pak jedním z klíčových předpokladů budoucího nasměrování konkrétního plnění deklarovaných cílů a vizí.

Převzato s laskavým svolením autora z jeho blogu.

14 komentářů:

BoBr řekl(a)...
18. listopadu 2010 v 13:17  

Je důležité si uvědomit, že dnešní svět je nikdy nekončící beta verze. Vývoj je tak rychlý, že než se něco dokončí, je třeba něco nového začít!
Tak třeba vrátit naše školství do doby před zaváděním RVP je záměr, který není možno naplnit.

Luděk Blaha řekl(a)...
18. listopadu 2010 v 14:01  

vrátit naše školství do doby před zaváděním RVP je záměr, který není možno naplnit

A to bude nejspíš ten problém. Měl jsem dojem, že se neustále špekuluje o způsobu, jak vrátit našim žákům úroveň vzdělání, kterou podle mezinárodních průzkumů už kdysi měli.

Anonymní řekl(a)...
18. listopadu 2010 v 14:31  

"Tak třeba vrátit naše školství do doby před zaváděním RVP je záměr, který není možno naplnit.
"

PROC?

Netusil

poste.restante řekl(a)...
18. listopadu 2010 v 15:48  

dnešní svět je nikdy nekončící beta verze

To byla velmi trefná poznámka, pane Brdičko.

Díky ní jsem pochopil, proč přebírám beta-žáky ze základních škol, abych z nich vyrobil beta-maturanty k další beta-verzi státní maturity.

Anonymní řekl(a)...
18. listopadu 2010 v 21:08  

Není třeba vracet školství před RVP. V tom nic nového není. Jde více méně o administrativní záležitost,kdysi se tomu říkalo výchovněvzdělávací cíle.
Co je třeba: řád ve škole a vrátit se k osvědčeným pedagogickým a didaktickým zásadám - jednotnost, návaznost,posloupnost etc, etc..

Luděk Blaha řekl(a)...
18. listopadu 2010 v 21:51  

řád ve škole a vrátit se k osvědčeným pedagogickým a didaktickým zásadám

A to je přibližně která epocha?
Reálný socialismus, Rakousko-Uhersko, doba po Bílé Hoře?

Anonymní řekl(a)...
18. listopadu 2010 v 22:40  

S EU - peníze školám je jistá práce navíc, ale problém vidím v udržitelnosti další práce s interaktivními tabulemi, dataprojektory,...softwarem,...
a) Mám obavy, že ZŠ si pěkně dlouho nešáhnou na takové peníze na modernizaci.
b) Velká část škol si s použitím šablony III/2 - ICT vytváří docela kvalitní portfolia tzv. DUM. Tady vidím částečně udržitelnost práce .
c) Nebezpečí vidím, že po vyčerpání evropských peněz část vyučujících v důsledku pohodlnosti začne opět učit postaru ( tradičně ).
d) Nevidím přínost ( pouze na dva roky )třeba psychologa a násilně dělených hodin ve třídě. Prevence a stáž pro učitele cizích jazyků - dejme tomu, má to smysl a vede to k vyšší kvalitě a efektivnosti. Jednoznačně tady ale vítězí DUM.
e) Neodpustím si ironii, takto připravená ICT technika je ideální pro elektronickou verzi srovnávacích testů v pátých a devátých třídách. Tady by ZŠ předběhly i státní maturitu.
f) Bod e) - pouze s rezervou

Anonymní řekl(a)...
19. listopadu 2010 v 8:08  

Ad Anonymní 18.11.2010 22:40

Souhlasím s Vámi pane kolego ohledně udržitelnosti.
Každý projekt musí počítat s tím, "co bude potom". Ve "firemním prostředí" je to dokonce klíčová oblast, která rozhoduje o tom, zda se do projektu půjde či nikoliv.
V EU peníze školám mám obavy, že udržitelnost = "udržet technické vybavení školy tak, aby škola na tom byla obdobně jako ta sousedí".
INDOŠ však prokázal, že masivní nákup techniky srovnatelného zaměření a typu nebyl "impulsem pro změnu a hnacím motorem dalšího rozvoje".

Anonymní řekl(a)...
19. listopadu 2010 v 21:36  

Ahoj Davide,
ve většině věcí s Tebou souhlasím. Zřejmě jsem naivní, ale stále věřím v sílu učítelských schopností. Myslím tím vytvořené DUM našimi kantory a jimi vytvořená portfolia. Některá jsou celorepublikově použitelná, včetně využití v rámci mezinárodních projektů. ICT prostředky skutečně potřebujeme, protože dosavadní technika dosluhuje.
S použitím nových prostředků z oblasti ICT a nových metod je možné se dále posunout a pokračovat dále - myslím tím DUM ve všech oblastech ŠVP. Nemám tedy problém se šablonou III/2 - ICT - mám do budoucna jasnou představu.
Ivo Mádr

Anonymní řekl(a)...
20. listopadu 2010 v 7:15  

Ivo,
o roli DUMu v mém příspěvku nepolemizuji. Jsem přesvědčen, že DUM je jeden z nástrojů, který dokáže podpořit udržitelnost parciálních aktivit za pomoci centrálně řízeného projektu (řekněme neblaze zprofanovaného Školského portálu).

Moje obavy a pochybnosti směřují do rozložení poskytnutých finančních prostředků mezi tři "balíky" - materiál, kompetence (zjednodušeně know-how), lidé.
Já osobně jsem zastáncem toho, aby rozložení bylo vyvážené. Dosavadní čísla to bohužel neukazují.

Unknown řekl(a)...
21. listopadu 2010 v 12:26  

Myslím si, že nelze zpochybňovat možný přínos ICT ve výuce. Technika může podporovat spoustu oblastí, kde prostě sám učitel, tabule a křída nestačí. Problém je však vždy v přístupu lidí, jedinců. Je jasné, že pokud se budou hromadně nakupovat interaktivní tabule, na nichž bude umět jeden učitel na škole (pravděpodobně informatik, který ji ke své práci v podstatě ani nepotřebuje) nebo na nichž bude pracovat jeden učitel na škole, protože pro ostatní je to příliš velká práce s přípravami (zkrátka pohodlnost), ztrácí celý projekt smysl. Největší problém tedy vidím na úrovni jednotlivých učitelů a jejich přístupu (či dovedností ovládat moderní techniku).

Anonymní řekl(a)...
21. listopadu 2010 v 19:07  

To je pravda, mohu s tím souhlasit. Stačí se podívat, kolik učitelů prošlo školeními na PC a kolik si jich umí aspoň vybrat poštu. Vidím to tak na 50% a stejné to bude i s interaktivními tabulemi, dataprojektory,..Bylo by ovšem škoda nezakoupit tyto věci z EU - OP VK "aspoň" pro těch 50 % učitelů. Při současném trendu šetření vlády si totiž ZŠ na podobný "dáreček" dlouho našáhnou. Tak tedy - proč ne ?

Anonymní řekl(a)...
21. listopadu 2010 v 20:00  

Ad Ondřej 21.11. 12:26
Doufám, že moje příspěvky nejsou vnímány ve stylu "již ani jeden počítač ve škole" ;-). Já se jen snažím upozornit na riziko záměny "já potřebuji" za "já chci" a to v různých modifikacích (například "já to chci, protože to chtějí i ostatní" či "já to chci, protože tak lze bez větší námahy žáky lépe motivovat").

Ad Anonymní 21.11. 19:07
Nesouhlasím s propojením "šetření vlády" + "dáreček". Máte-li děti, pak víte, kam se posunuly dárečky o vánocích (už to není "benefit", ale "právo"). Takže když musíte doma šetřit (viz krize), nebude lehké dětem vysvětlit, že "právo" zas tak samozřejmým právem není.
A v prostředí dospělých to bohužel není jiné - "dáreček" je často "právem", které nám zlý svět upírá. Zasahuje-li to do profesního života, pak se často vytrácí "motivační prvek".
Vezmu-li v potaz poslední otázku - souhlasím "proč ne?" a přidávám "proč ano?". Když mi na obě otázky daná škola odpoví, pak je velká šance, že se nezapomene ani na "motivační prvek".

Anonymní řekl(a)...
23. listopadu 2010 v 8:21  

21. listopadu 2010 20:00

Doporučil bych jen - veřejné školství třeba ve Francii. Já myslím, že nám i trochu zavidějí, třeba i vybavenost . Jen mám strach a myslím oprávněný, že cílem současné vlády je " malý stát s malými náklady". Myslím tím i při všech možných proklamacích o " světlé budoucnosti veřejného školství v ČR", že se bude v této oblasti pořádně šetřit i v budoucnosti. Tak tedy, proč nevyužít něco, co dobře slouží a poslouží několik let ? Evropské dotace skončí někdy v letech 2012-2013 a co potom ? Pro mě je samozřejmostí, že již nebudu dělat přípravy na domácím PC, ale že se konečně nahradí to staré školní z roku 1998, které samozřejmě nestihá. Nejen o tom jsou tyto peníze z EU.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.