Nečekej na svou loď a připlav k ní

úterý 22. prosince 2009 ·

Kniha Nečekej na svou loď a připlav k ní je kompletním postupným kurzem pro osobní rozvoj a používá vyzkoušené a prověřené principy učení.Všemi etapami kurzu procházejí tři klíčová témata:

  • POROZUMĚNÍ - pochopení, že věci se musí změnit, je první krok k vytvoření trvalé pozitivní změny
  • VLASTNICTVÍ - loď patří vám a nese náklad vašich cílů. jakmile poznáte, že věci se musí změnit, je čas provést inventuru osobních silných a slabých stránek a hodnot a převzít kontrolu
  • AKCI - osobní cíle potřebují osobní akci. Vytrvalá pozitivní akce přináší pozitivní trvalou změnu.
Následováním těchto principů budete schopni transformovat pouhé toužebné přání na dobře formulované cíle. Publikace Nečekejte na svou loď .... vám pomůže udělat trvalou pozitivní změnu ve vašem životě a poskytne vám k tomu ty správné nástroje a techniky. Nešlapte vodu. Vyrazte vpřed a pořádně rozčeřte hladinu.

Více informací o knize naleznete na http://knihy.cpress.cz/KE0525.

3 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
23. prosince 2009 16:42  

Nakladatelství Salda School of Business s.r.o. od 1.1.2010 uvádí do provozu internetový kurz pro osobnostní rozvoj a růst pedagogických pracovníků pod názvem Nečekej na novou školu a založ si jí.

Jak již název napovídá, obsah kurzu připravuje učitele na zásadní změny ve školství, spojené s prohlubující se ekonomickou krizí a nepříznivým demografickým vývojem. Důležitost této přípravy, která ovlivňuje rozhodování každého učitele, vystupuje do popředí zejména v období probíhajících zásadních společenských změn. K nim řadíme takové kvalitativní změny, které od základu mění celý ekonomický a společenský systém. V procesu takových změn se výrazně mění situace všech učitelů. Lze jen obtížně docenit hloubku změn, které se dotýkají ve větší nebo menší míře života každého učitele.

Pro pochopení populačního vývoje je však taková orientace v probíhajících celospolečenských změnách jedním z nezbytných předpokladů pro hodnocení současného populačního vývoje i pro odhady jeho vývoje budoucího. Důsledky společenských změn se neprojevují v populačním vývoji bezprostředně, ale lze je rozpoznat teprve s několikaletým odstupem. Populační vývoj do značné míry ovlivňuje nezaměstnanost, mzdové rozdíly, příjmové nerovnosti, chudobu, bydlení, zdraví, změnu psychologie a kultury učitelské veřejnosti, tedy faktory, které je možno dávat do přímého vztahu se změnami populačního vývoje.

Internetový kurz Nečekej na novou školu a založ si jí, je kompletním postupným kurzem a používá vyzkoušené a prověřené principy učení.
Všemi etapami kurzu procházejí tři klíčová témata:
1. Fáze šoku - odmítání, popírání, hněv a smlouvání, které předcházejí pochopení učitele, že věci se musí změnit.

2. Akce - po depresi a smíření, jakožto prvních krocích k pochopení této trvalé změny, přichází období horečné aktivity -osobní cíle potřebují osobní akci. Vytrvalá pozitivní akce přináší pozitivní trvalou změnu.

3. Vlastnictví - nově založená škola patří učiteli, který nese veškeré náklady jejího provozu. Jakmile poznáte, že věci se musí změnit, je čas provést inventuru osobních silných a slabých stránek a hodnot a převzít nad situací kontrolu.

Následováním těchto principů budou učitelé schopni transformovat pouhé toužebné přání na dobře formulované cíle. Internetový kurz Nečekej na novou školu a založ si jí, vám pomůže udělat trvalou pozitivní změnu ve vašem pracovním životě a poskytne vám k tomu ty správné nástroje a techniky. Nešlapte vodu, není vám to nic platné. Dno je příliš hluboko. Vyrazte vpřed a pořádně rozčeřte hladinu českého školství.

Česká školní inspekce, ve spolupráci s Národním vzdělávacím fondem, již nyní v předstihu, připravuje pro nový typ škol, zcela novou, převratnou metodiku kontrolní činnosti: http://bit.ly/6Rob1w

Anonymní řekl(a)...
23. prosince 2009 20:50  

Lze očekávat, že pracovníci ČŠI budou učitelům soukromých škol, v rámci své inovované inspekční činnosti, pokládat řadu nepříjemných otázek, např.:

- používáte takové formy vzdělávání, které umožňují zdokonalování procesu vzdělávání na základě výsledků dosažených ve vědě, výzkumu a vývoji?

- uplatňujete v průběhu vzdělávání účinné moderní pedagogické metody a přístupy?

- naplňujete učební plány a povinné předměty kurikula?

- využíváte disponibilní hodiny k nabídce nepovinných a volitelných předmětů podle schválených učebních dokumentů nebo podle ŠVP v návaznosti na RVP?

- uplatňuje pedagogickou diagnostiku v rámci vlastního hodnocení, příp. jiného hodnocení?

- vytváříte možnosti pro individuální vzdělávací přístup a diferencované činnosti?

- motivujete žáky k využívání různých vzdělávacích a zájmových aktivit?

- je vaše hodnocení práce žáků odůvodněné a motivuje žáky ke zlepšování osobních výsledků?

- projevují se vaši žáci samostatně, využívají možnosti výběru ze vzdělávací nabídky?
- řeší vaši žáci problémy, logicky a tvořivě myslí?:

- spolupracují vaši žáci a respektují práci druhých

- komunikují vaši žáci na úrovni dané jejich věkem a stupněm vzdělání a kultivovaně
se projevují?

- zapojují se vaši žáci aktivně do činností?

- uplatňují vaši žáci sebereflexi a sebehodnocení?

- spolupracujete se zákonnými zástupci nezletilých dětí a žáků, rodiči zletilých žáků
a studentů, popřípadě s osobami, které vůči zletilým žákům a studentům plní vyživovací povinnost?

- přijímáte opatření na základě hodnocení zřizovatelem?

- spolupracujete se školskou radou a přijímáte opatření na základě jejích podnětů?

- podporujete vznik žákovské a studentské samosprávy a umožňujete jí podílet se na správě školy?

- spolupracujete s dalšími partnery při vytváření nabídky zájmových činností?

- podporujete rozvoj funkční gramotnosti (vědomostí, dovedností a postojů) žáků v oblastech čtenářské, matematické, informační, sociální a přírodovědné gramotnosti a schopnosti komunikace v cizích jazycích?

- jaká je úroveň připravenosti vašich žáků při přechodu na vyšší stupeň vzdělávání?

- jaká je úroveň osvojení předpokládaných výstupů vymezených v RVP v průběhu realizace ŠVP?

- jaká je úspěšnost vašich žáků v realizovaných vzdělávacích programech školy?

- jaká je úspěšnost vašich žáků ve vlastním hodnocení?

- jaká je úspěšnost vašich žáků v externích hodnoceních?

- jak zajišťujete bezpečnost a ochrany zdraví žáků?

- využíváte účelně zdroje a prostředky při realizaci ŠVP?

- dodržujete zásady a cíle školského zákona, zejména rovného přístupu ke vzdělání při realizaci ŠVP?

- dodržujete stanovená pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků?

Anonymní řekl(a)...
23. prosince 2009 22:55  

Ti učitelé, kteří budou schopni ve svých vlastních školách využít i pravomoci vedoucích pracovníků, budou mít výhodu: http://bit.ly/7JCZlF

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.