MŠMT: Ministr Liška se loučí a bilancuje

čtvrtek 7. května 2009 ·

6. května 2009 se odcházející ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška rozloučil s novináři na své poslední tiskové konferenci. Věnoval ji bilanci svého rok a půl trvajícího působení v čele resortu.

Myslím, že se za tu dobu leccos podařilo," řekl odcházející ministr. „Funkce jsem se ujal ve chvíli, kdy to vypadalo, že by Česká republika mohla přijít o nemalou část prostředků z evropských fondů, které byly určeny pro oblast vzdělávání. Během několika měsíců se mně a mému týmu podařilo situaci stabilizovat a dnes nás Brusel v tomto směru dává za vzor. Prostřednictvím několika novelizací jsme napravili zděděné nedostatky ve školském zákoně. Ředitelky a ředitelé škol byli zbaveni absurdní povinnosti přiznávat majetek, kterou jim předepisoval zákon o střetu zájmů. Připravili jsme akční plán spolupráce odborného školství a podnikové sféry. Důležitá novela zákona o pedagogických pracovnících čeká v Poslanecké sněmovně na schválení. Rozběhli jsme přípravu reformy terciárního vzdělávání a zahájili jsme diskuzi o Standardu kvality profese učitele. V době hospodářské krize se nám povedlo ‚ubránitrozpočet školství a ještě jej průběžně navyšovat, např. o 4,5 miliardy na nenárokové složky platů pedagogických pracovníků," vypočítával Ondřej Liška.

Vyzdvihl rovněž skutečnost, že se podařilo podniknout první kroky k realizaci konceptu inkluzívního vzdělávání. „Zřídil jsem na ministerstvu zvláštní skupinu, která má na starosti sociální programy ve školství, vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodňujícího prostředí, asistenty pedagogů... Tato oblast se v minulosti systematicky podceňovala," zdůraznil Liška.

Za jeden z nejdůležitějších úkolů, které čekají na jeho nástupkyni, pokládá odcházející ministr dokončení příprav státní maturity. Přes některé poplašné zprávy v tisku se vyvíjejí velmi dobře. „Mí předchůdci ve funkci vyřešili potíže s maturitou tím, že ji odložili. Já jsem se s tím rozhodl poprat a učinil jsem ji skutečnou prioritou. Vyměnil jsem vedení Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání a výsledky se dostavují. Teď jsou přípravy už v takovém stadiu, že novou maturitu s klidným svědomím předávám budoucí paní ministryni. Čeká ji druhé kolo maturitní generálky, což určitě i ona sama pokládá za jednu z nejdůležitějších částí své agendy. K žádnému dalšímu zdržení není nejmenší důvod," řekl Ondřej Liška.

Odcházející ministr však hovořil i o problémech, s nimiž se musel potýkat a plánech, které se mu nepodařilo realizovat. V této souvislosti zmínil např. plošné zvýšení platů všem státním zaměstnancům, které podle jeho názoru způsobí školám potíže.

Říkal jsem kolegům ve vládě, že mám v resortu 220 tisíc učitelek a učitelů, jichž se zvýšení také týká. Na pokrytí nárůstu tarifní složky jejich platů o 3,5 % bych potřeboval 1,3 miliardy korun. Vláda mi je ale odmítla dát. Ředitelky a ředitelé škol tak budou muset vzít potřebné peníze z prostředků na nenárokové složky. Což bude mít pro učitelky a učitele ten neblahý efekt, že se jim mzdy nakonec zvýší mnohem méně, než jsme na začátku roku očekávali."

Podle Lišky je to příznak hlubších problémů české politiky. „Před volbami můžete v programech politických stran číst o tom, že investice do vzdělávání jsou jejich prioritou, ale realita pak bývá jiná. 220 tisíc učitelů a jeden ministr nepředstavují tak velkou sílu, aby donutila politické elity k plnění slibů. Dokud široká veřejnost nezačne hlasitě vyžadovat masivní investice do vzdělávání, bude každý nový ministr školství odsouzen k handrkování o mnohem menší částky, než by školství ve skutečnosti potřebovalo."

Ondřej Liška v té souvislosti připomněl svůj plán Vzdělat a vydělat (viz přílohu), který počítal pro období následujících let s investicemi ve výši 80 miliard korun a navazujícími systémovými kroky ke zkvalitnění českého školství. „Jeho prosazení a realizace už bude úkolem pro mou nástupkyni. Jsem připraven jí v tom jako poslanec pomáhat," uzavírá Liška.


Přílohy:

9 komentářů:

salda_new řekl(a)...
7. května 2009 v 9:08  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
salda_new řekl(a)...
7. května 2009 v 10:28  

10 doporučení odstupujícího pana ministra českým učitelům

1. Táhněte, netlačte!
Vytvářejte prostředí, které vyvolává u žáků potřebu klást otázky, pomáhejte jim pronikat do podstaty problémů a porozumět jí. Výuka je často chápána jako přenos znalostí, jenže opravdové vzdělávání se uskutečňuje pouze tehdy, když žák pociťuje potřebu hledat řešení pro otázky, které považuje za relevantní.

2. Budujte na základě souvislostí!
Zapojujte žáky do práce tak, aby pro ně měly výsledky význam, a získáte jejich pozornost. Nejdříve je seznamte se souvislostmi, a pak se, místo pouhého výkladu, pokuste jim každé téma předložit formou, která je osloví.

3. Přestaňte používat označení „soft skills“!
„Soft skills“ neboli „měkké dovednosti“ je pojem označující ty schopnosti, které přímo nesouvisí s konkrétními znalostmi. Patří sem kreativita, schopnost komunikovat a spolupracovat, empatie, adaptabilita ad. Tyto vlastnosti ale nelze u kompetencí pro 21.st. chápat jako nadstavbové (soft zde znamená nepovinné a neměřitelné). Jsou naopak přímo základem, na němž je třeba stavět další poznávání.

4. Akceptujte odlišnosti!
Zbavte se představy, že každý žák má dělat totéž. Taková výuka je jednotvárná a nudná. Umožněte každému přizpůsobit si výukovou činnost svým schopnostem a zájmům. Každý jde odjinud a jinam!

5. Přestaňte kázat ze stupínku!
Angažované učení se nemůže realizovat v řadách způsobně sedících žáků. Je třeba, aby si během práce „zamazali ruce“, cítili, zažili, tvořili. Role učitele se mění. Už není expertem znajícím všechny odpovědi, je zprostředkovatelem učení vyvolávajícím.

6. Buďte tvořiví!
Vytvořte ve škole prostředí, v němž jsou učitelé aktivně zapojeni do hledání nových postupů a experimentování s nimi. Místo důvodů, proč něco nejde, pokuste se hledat způsob, jak udělat téměř cokoli. Uvidíte, že dokážete i nemožné.

7. Budujte vzdělávací komunitu!
Vzdělávání se neuskutečňuje v mysli žáka odděleně. Je závislé na sociálních vazbách s jinými dětmi, učiteli, rodiči, sousedy,…. Škola musí hledat cesty, jak do výukové činnosti zapojit komunitu lidí, jež má širší rozměr – jiné školy, rodiče, vzděláváním se zabývající instituce, experti na různá výuková témata apod. Takové spojení přináší poznání i nové podněty. Dochází k obohacení všech.

8. Buďte antropology, ne archeology!
Archeolog se snaží poznat minulost zkoumáním jejích reliktů. Zabývá se tudíž skutečnostmi, které nastaly v minulosti. Antropolog studuje hodnoty, potřeby a touhy současných lidí. Pokud je vaším cílem otevřít možnost nových řešení v budoucnosti, musíte se snažit chápat zájmy současných lidí a stavět na nich.

9 Formujte budoucnost!
Naše školy by se měly zapojit do řešení problémů současného světa. Umožněte žákům pochopit jejich roli v tomto procesu. Zabývejte se studiem takových témat, jako globální oteplování, doprava, nakládání s odpadem, zdravotnictví, chudoba, a také vzdělávání. Neznamená to hledat jednoznačná řešení. Znamená to stát se místem, kde se kromě přírodních věd, matematiky a literatury buduje odpovědnost a snaha změnit svět k lepšímu.

10. Změňte hodnocení výsledků!
Chcete-li vyvolat nové způsoby chování, musíte zároveň změnit způsob hodnocení výukových výsledků. Schopnost kreativity nebo týmové spolupráce nezměříte zaškrtávacím testem. Proto potřebujeme nové způsoby hodnocení, takové, jež zohledňují vývoj potřebných kompetencí pro 21.st. Je třeba měřit nejen výstupy ale také postupy. Tradiční čistě statistické (sumativní) metody hodnocení výukových výsledků je třeba doplnit formativními. Vtip je v tom, že určitou formou hodnocení musí projít i hodnotící postupy samotné!

salda_new řekl(a)...
7. května 2009 v 10:30  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
salda_new řekl(a)...
7. května 2009 v 11:12  

Největší chybou odstupujícího pana ministra Ondřej Liška bylo to, že dopustil, aby se do názvu jeho plánu Vzdělat a vydělat, vloudil překlep. Správný název projektu totiž zněl: Vydělat a vydělat a počítal pro období 10následujících let ve funkci ministra s výdělkem ve výši 8 miliard korun.

Bohužel, ani pan prezident upřímnou snahu pana Ondřeje Lišky náležitě neocenil:
http://www.novinky.cz/domaci/168190-klaus-nepoda-ruku-odchazejici-vlade.html

ignorant řekl(a)...
7. května 2009 v 12:05  

Tento příspěvek byl odebrán správcem blogu.
No tak děkuji - jen jsem napsal , že pan ministr nepřinesl nic nového. Učitele nezaplatil - nadtarify již neexistují. Jsou v tarifech správních zaměstnanců, rovněž se roplznou v 3,5 % navýšení tarifních mezd. Jediný vulgarismus tam nebyl - bravo. Pokud si takto někdo představuje svobodnou diskuzi, Bůh s námi. Nedivte se potom, že zde nikdo nepřispívá !

portál pro základní a střední školy řekl(a)...
7. května 2009 v 12:25  

Ignorante, nemáte spíš problém s více nicky?!

portál pro základní a střední školy řekl(a)...
7. května 2009 v 12:28  

Nebo jste si spletl články a myslel jste komentář na http://www.ceskaskola.cz/2009/05/dopis-ministra-vsem-pracovnicim.html?

Petr řekl(a)...
10. května 2009 v 16:26  

Vypadá to, že pan Liška, jako ostatně všichni jeho předchůdci nezklamal.
Sliby - chyby, ale nevadí, hlavně, že bylo korýtko dva či tři roky. Každá korunka dobrá ne?

ignorant řekl(a)...
11. května 2009 v 21:58  

portál pro základní a střední školy - omlouvám se, zmýlil jsem se

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.