SPECIÁL: Standard kvality profese učitele

čtvrtek 2. dubna 2009 ·

Poslední dva týdny se na stánkách portálů České školy a RVP.CZ diskutovalo o Standardu kvality profese učitele. Přestože máme výhrady k postupu řízené diskuse, jsme rádi, že diskuse probíhá veřejně. Připravili jsme proto přehled podkladů, komentujících článků i některých názorů.

Oficiální materiály

Vstupní dokument pro veřejnou diskuzi o profesním standardu kvality učitele

Veřejná diskuze k tvorbě Standardu kvality profese učitele

Standard v otázkách a odpovědích

Ministr vyzývá učitele k diskusi o Standardu kvality profese učitele

Instrukce k diskusi

Diskusní semináře a konference

Pracovní skupina pro tvorbu standardu

Vyplněné dotazníky (1. fáze veřejné diskuse)

Pozvánka na VII. otevřenou konferenci SKAV s tématem Profesní standard kvality učitele

Jaroslava Vašutová: Proměny vzdělávacího kontextu a kompetence učitelů pro tvorbu ŠVP v odborném vzdělávání

Ohlas v médiích

Média o Standardu kvality profese učitele

Česká škola: Standard kvality profese učitele: další zahraniční ukázky

Jana Hrubá: Potřebuje učitel standard?

Jana Hrubá: Už jste se zapojili do diskuse o standardu?

Jan-Michal Mleziva: Bič na učitele

Martin Rosocha: Standardizovaný učitel budoucnosti

Jan Wagner: Obrana standardu

Vladimír Srb: Reakce na článek "Obrana standardu"

Petr Kukal: Stolzová k návrhu Profesního standardu kvality učitele

Petr Kukal: Stolzová zve ke spolupráci nad formulací Standardu

Ondřej Liška v Respektu: Chci změnit školu, ne děti

Diskuse o roli ICT

Ondřej Neumajer: Sedm mýtů o informatice a ICT ve vzdělávání

Karel Rýdl: Reakce na informace o standardizaci profesní činnosti učitele z 6. 11. 2008 na ceskaskola.cz

Ondřej Neumajer: Polemika: Obhajoba ICT ve standardizaci profesní činnosti učitele

Bořivoj Brdička: Standardy ICT kompetencí učitelů UNESCO

Bořivoj Brdička: Nové technologické standardy ISTE pro učitele

Bořivoj Brdička: Vliv technologií na inovaci výukových metod

Z veřejné diskuse

František Halada, ředitel ZŠ:

Jaký je podle Vás hlavní smysl standardu?
Mít jednotná pravidla pro hodnocení učitelů. Nepovažuji to však vůbec za dobrý nápad.

Jaký užitek (a komu) by měl standard podle Vás přinést, pokud bude dobře zpracován?
Myslím si, že nulový. Pro učitele se stane honbou za dokazováním své kvality a shahy získat vyšší plat.
Pro ředitele množství papírů, dokazování, sporů atd.

Měla by kvalita práce učitele mít vliv na výši jeho mzdy?
Ano. Schopný ředitel - a těch je většina - už dávno své učitele hodnotí. Každá škola je specifická, má svůj osobitý styl. Naprosto odmítám unifikaci, která připomíná dobu před 20 lety.

Samozřejmě, že je třeba hodnotit učitelovu práci. Letošní zvýšení motivačních složek paltů je tou správnou cestou.

Pokud škola má svůj systém, hodnotící pohovory a kontrolní činnost během celého roku, NENÍ problém učitele správně hodnotit. Je to o KOMUNIKACI s lidmi a NE o PAPÍROVÁNÍ.

V čem spatřujete hlavní rizika, která mohou ohrozit úspěšné a užitečné fungování standardu v praxi?
Byrokracie, nedůvěra, unifikace a sjednocování škol (proč můžeme mít vlastní ŠVP a nemůžeme mít vlastní systém hodnocení a vlastních standardů ve své škole?)

Karel Výravský, ředitel gymnázia:

Jaké otázky Vás napadají v souvislosti se standardem kvality profese učitele?
Je to vůbec možné? Co ještě se bude kromě ŠVP, státních maturit atd. valit na učitele, než se úplně zhroutí? Co nám to zase rádoby reformátoři školství podsouvají? Škoda, že v realizačním týmu není normální učitel, který učí 25 hodin týdně, je třídním učitelem, vedoucím předmětové komise, tvůrcem ŠVP, garantem nějaké školní soutěže, environmentalistou, školním maturitním komisařem atd.

Jak rozumíte pojmu standard, jak byste jej vysvětlil(a)?
Já tomu fakt nerozumím - 25 let už podle standardu učím, tak proč ho ještě formalizovat a nutit učitele, aby sami na sebe psali portfolio - neschopní učitelé si tam budou vymýšlet a už vůbec nebude možné se jich zbavit a schopní budou jen více naštvaní.

Jaký je podle Vás hlavní smysl standardu?
Dorazit poslední zbytek normálních kantorů v českých školách.

Jaký užitek (a komu) by měl standard podle Vás přinést, pokud bude dobře zpracován?
Všem nadřízeným orgánům jako super bič na školy a kantory. Už vidím ČŠI jak se bude vyžívat v tunách papírů, které budeme muset kolem standardů vyrábět.

Jaké podmínky musejí být splněny, aby standard mohl dobře sloužit?
Nevím - normálnímu kantorovi to prostě sloužit nemůže.

Kdo by měl vytvářet a zajišťovat podmínky pro to, aby standard mohl dobře sloužit?
Že by ředitel? Nebo jste chtěli v tomto řízeném dotazníku slyšet něco jiného?

Měla by kvalita práce učitele mít vliv na výši jeho mzdy?
Ano

V čem spatřujete hlavní rizika, která mohou ohrozit úspěšné a užitečné fungování standardu v praxi?
Vymýšlí to zakuklení přátelé angažovaného učení a budou to nutit normálním kantorům, kteří se nemohou bránit, protože na to nemají čas, neb musí učit.

Eva Poláková, učitelka střední odborné školy:

Jaký užitek (a komu) by měl standard podle Vás přinést, pokud bude dobře zpracován?
Učitelům (o peníze jde až v první řadě :-)), ředitelům a zřizovatelům škol, rodi při rozhodování o tom, koho zaměstnají - budouj-li mít z čeho vybírat, rodičům a veřejnosti při posuzování kvality školy a učitelů.

Jaké podmínky musejí být splněny, aby standard mohl dobře sloužit?
Jasné formulace, konkrétní kritéria, standard musí být srozumitelný a učitelé se s ním mujsí ztotožnit, chápat ho jako nástroj užitečný především pro ně samé a jejich práci

V čem spatřujete hlavní rizika, která mohou ohrozit úspěšné a užitečné fungování standardu v praxi?
1. K čemu budou standardy, když budeme i nadále rádi, že vůbec NĚKDO učí?
2. V učitelské profesi je spousta věcínedefinovatelných a neměřitelných - jak posoudit charizma, osobnost, míru sympatie a schopnost "naladit" se na konkrétní třídu/žáka?

Měl by podle Vás standard popisovat pouze jednu úroveň kvality závaznou pro všechny učitele, nebo má obsahovat i vyšší úrovně, které by dosahovali pouze někteří vynikající učitelé?
Měl by mít více úrovní: jednu základní závaznou pro všechny učitele a nejméně jednu vyšší pro vynikající učitele

Jak by se podle Vás mělo postupovat, pokud nějaký učitel nedosáhne základní úrovně standardu?
Vytvořit systém atestací, povinnost dosáhnout prvního stupně do určité doby od začátku práce, pak výrazné zvýšení základního platu. Další stupně dobrovolné, jejich získání vždy spojené s platovým postupem.

Kdo a jak by podle Vás měl posuzovat, zda učitel dosahuje kvalit popsaných ve standardu?
Nejjednodušší odpověď - atestatční komise :-). Ale kdo ji má tvořit? Lze se inspirovat u lékařů?
Prvním posuzovatelem by měl být sám učitel, neškodilo by zeptat se dětí nebo absolventů (já vím, že za tohle mě budou kolegové kamenovat), ale pro formální posouzení je asi nějaká "komise", hodnotící podl eměřitelných kritérií, nutná.

Jakým způsobem by měl být standard využíván v přípravném vzdělávání učitelů?
Budoucí adepti učitelství by měli znát standard a podmínky postupu do vyššího stupně, měli by být vedeni k tomu, aby dokázali plánovat svou práci a posoudit, zda dosáhli požadovaných/možných výsledků.

Jak má být standard využíván pro podporu profesního růstu učitelů?
Bude-li učitel znát přesné podmínky postupu do vyšší úrovně a bude vědět, že její dosažení bude náležitě ohodnoceno, bude více motivován k růstu.

Domníváte se, že tvorba standardu profese učitele je potřebná?
Ano, pokud budou vytvořeny systémové podmínky pro zavádění standardu do praxe

Zde je prostor pro Vaše návrhy nebo úpravy formulací, které by standard měl obsahovat
Méně obecných formulací, víc konkrétních, srozumitelných a hodnotitelných kritérií, větší rozpracovanost na příkladech.

Helena Havlíčková, učitelka základní školy:

Jaký je podle Vás hlavní smysl standardu?
Společnost by konečně měla brát učitele jako nedílnou a důležitou svoji součást, která vštěpuje mládeži nejen základy různých vědních oborů pro život potřebných po stránce budoucí profese,ale i připravenost k životu samému.

Jaký užitek (a komu) by měl standard podle Vás přinést, pokud bude dobře zpracován?
Postavení osobnosti učitele ve společnosti, i kydž záleží především na každém z nás, jak si tuto úlohu vybuduje.

Jaké podmínky musejí být splněny, aby standard mohl dobře sloužit?
Při přijímání budoucích studentů na pedagogických fakultách a na fakultách spojených s budoucí profesí učitele by měli být přítomni odborníci, kteří posoudí, zda budoucí student se vůbec pro tak náročné a zodpovědné povolání hodí.

Student může být po stránce zvládání odborných předmětů (aprobace) vynikající, ale pro postavení učitele za katedrou se nemusí vůbec hodit.

Kdo by měl vytvářet a zajišťovat podmínky pro to, aby standard mohl dobře sloužit?
Pedagogické a ostatní fakulty, které učitele pro budoucí profesi připravují, odborníci z praxe, kteří skutečně dokážou posoudit, co se v daném studentovi skrývá po stránce psychcké i fyzické.

Měla by kvalita práce učitele mít vliv na výši jeho mzdy?
Ano
Jsou bohužel mezi námi učitelé, kteří si zajdou do třídy se žáky \"poklábosit\", jemně se dotkou tématu, který napíší do třídní knihy a výsledky žáků jsou pak, jak všichni víme, katastrofální.

V čem spatřujete hlavní rizika, která mohou ohrozit úspěšné a užitečné fungování standardu v praxi?
Aby vše (jako vždy) nesklouzlo k bohapusté formálnosti (kantořina je přece poslání, je to práce kreativní, tvůrčí a také velmi náročná, pokud jí učitel dělá vážně).

Měl by podle Vás standard popisovat pouze jednu úroveň kvality závaznou pro všechny učitele, nebo má obsahovat i vyšší úrovně, které by dosahovali pouze někteří vynikající učitelé?
Měl by mít více úrovní: jednu základní závaznou pro všechny učitele a nejméně jednu vyšší pro vynikající učitele

Jak by se podle Vás mělo postupovat, pokud nějaký učitel nedosáhne základní úrovně standardu?
Takový učitel nemá před žáky co dělat (bohužel to nepůjde tak rychle, protože učitelů je v současné době velmi málo).

Kdo a jak by podle Vás měl posuzovat, zda učitel dosahuje kvalit popsaných ve standardu?
Samozřejmě ředitel školy (vedoucí pracovník), ale na tomto místě musí být opět člověk velmi odpovědný, se znalostí psychologie osobnosti, aby vše nezklouzlo opět k tak známému \"strýčkování\".

Jakým způsobem by měl být standard využíván v přípravném vzdělávání učitelů?
Fakulty, které budoucí učitele připravují, by měly již při přijímacím řízení nepohlížet jenom na dobré výsledky v odborných předmětech, ale především k osobnosti kažného jednoho uchazeče

Jak má být standard využíván pro podporu profesního růstu učitelů?
Základem je samozřejmě patřičné vysokoškolské vzdělání za takových podmínek, které jsem uvedla výše.
Dále rozpracován harmonogram růstu s motivací finančního růstu (trochu modernějším způsobem rozpracovat něco takého, jako byla postgraduální studia).

Zde je prostor pro Vaše návrhy nebo úpravy formulací, které by standard měl obsahovat
Méně odborných formulací, které s naším krásným českým jazykem nemají vůbec nic společného ale více konkrétních popisů, ze kterých by si každý mohl vybrat (viděl by se sám za daným textem).

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.