Nová maturita: Vzdělávání pedagogů

pátek 3. dubna 2009 ·

V souvislosti s realizací dvou klíčových projektů v oblasti přípravy učitelů na novou maturitní zkoušku zřídili na webu Novamaturita.cz sekci Vzdělávání pedagogů, která obsahuje užitečné a aktuální informace o projektu KOS (Konzultační semináře) a CISKOM (Certifikace, instruktáže, školení k maturitě). Naleznete zde popis realizace, termíny a cílové skupiny obou aktivit.

Jednou z hlavních součástí přípravy společné části maturitní zkoušky je vybudování její personální infrastruktury. Vzdělávání pedagogických pracovníků pro tento účel bude probíhat dvěma formami:
 • základní školicí aktivitou je projekt CISKOM – Certifikace, instruktáže, školení k maturitě,
 • podpůrnou informační aktivitou je projekt KOS – konzultační semináře.
Je nutné odlišit tyto dvě formy – přípravu pedagogických pracovníků k maturitní zkoušce v rámci školení CISKOM a projekt KOS, který je zamýšlen jako informační podpora učitelů českého jazyka a literatury a cizích jazyků.
Hlavní rozdíly jsou v bodech shrnuty v následující tabulce:
Projekt CISKOM KOS
charakter vzdělávací = školení informativní = konzultace
forma kombinace – e-learning a prezenční prezenční
přihlašování nominuje ředitel školy učitel se přihlásí příslušnému KVZ
cílová skupina pedagogičtí pracovníci nominovaní ředitelem školy
na zákonné role zadavatel, hodnotitel a školní maturitní komisař; management škol – ředitelé a zástupci
učitelé českého jazyka a literatury a cizích jazyků
účast povinná; dobrovolná (management škol) dobrovolná
termín konání od 15. 5. 2009
(konkrétně v sekci CISKOM)
15. 5. – 30. 6. 2009
v případě zájmu lze navázat
v září 2009
výstup proškolený a certifikovaný pedagogický pracovník informovaný učitel
zastupitelnost KOS nenahrazuje školení CISKOM! CISKOM obsahuje a rozvíjí KOS
Použité zkratky:
KVZ – krajské vzdělávací zařízení (souhrnný název pro vzdělávací instituce v kraji – např. Středisko služeb školám, Zařízení pro DVPP, Pedagogické centrum, Školské zařízení pro DVPP apod.)

Konzultační semináře

Informační podpora učitelů českého jazyka a literatury a cizích jazyků

Projekt informační podpory učitelů se týká předmětu český jazyk a literatura a cizích jazyků (konkrétně Aj, Nj, Rj, Šj a Fj), které jsou v rámci nové maturity připravovány jako komplexní zkoušky. Ty se skládají se ze tří dílčích zkoušek – didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky. Právě pro učitele těchto předmětů tak nastává nejvíce změn. Reakcí na žádost škol o zprostředkování detailnějších informací o komplexních zkouškách je projekt konzultačních seminářů neboli KOS.

Informační podpora učitelů českého jazyka a literatury (ČJL) a cizích jazyků (CJ) bude realizována v období května až června 2009 (lze navázat v září 2009). V rámci KOS připravujeme:

 • informační publikace s přílohami a DVD s nahrávkami ústní zkoušky
  Začátkem května obdrží všechny střední školy zakončené maturitní zkouškou publikace ke komplexním zkouškám z českého jazyka a literatury a cizích jazyků, a to pro všechny učitele těchto předmětů, kterých se nová maturitní zkouška týká. Publikace jsou distribuovány zcela zdarma.

V souvislosti s distribucí publikací pro učitele byl v první polovině března odeslán jednotlivým školám e-mail se žádostí
o zaslání údaje o počtu učitelů ČJL a CJ maturitních ročníků. Tato data zajistí, aby opravdu každý učitel publikaci obdržel. Pokud škole zmiňovaný e-mail nedošel, nevadí. Stačí zaslat zprávu na rozdelovnik@cermat.cz s následujícími údaji: REDIZO školy, její název a adresa pro její identifikaci a dále počty učitelů uvedených předmětů: český jazyk a literatura, anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk a ruský jazyk.

 • konzultační semináře pro učitele ČJL a pro učitele CJ v regionech
  Krajská vzdělávací zařízení (KVZ), která organizují semináře ve svém kraji, osloví v průběhu jara školy s nabídkou konkrétních termínů a míst konání. Délka semináře byla stanovena na tři hodiny (čtyři vyučovací hodiny), tedy tak, aby došlo co možná
  k nejmenšímu zatížení provozu škol. Vesměs budou semináře probíhat v odpoledních hodinách, aby nenarušily výuku na školách. Předpokladem účasti na semináři je prostudování zaslané publikace i jejích příloh. Semináře tak budou mít spíše konzultační charakter a umožní učitelům upřesnit a prohloubit poznatky získané samostatným studiem. Pozornost bude zaměřena například na oblast tvorby pracovních listů pro ústní zkoušku. Semináře povedou CERMATem proškolení lektoři. Na seminář se může přihlásit každý učitel českého jazyka nebo cizích jazyků. Účast je dobrovolná a semináře jsou pro učitele zdarma. Stačí se pouze přihlásit příslušnému vzdělávacímu zařízení ve svém kraji.

Schéma KOS je tedy jednoduché – učitelé obdrží v prvních dnech měsíce května publikaci, kterou si i s přílohami prostudují,
a od poloviny května do konce června se mohou zúčastnit konzultačního semináře vedeného lektorem CERMATu, kde budou mít možnost vznášet dotazy a získat nové poznatky k tématu, a to zdarma. Jediné, co pro to musí udělat, je přihlásit se na seminář svému krajskému vzdělávacímu zařízení.

Školení k maturitě

CISKOM – Certifikace, instruktáže, školení k maturitě

Motto:
Úspěšný průběh přípravy všech pedagogických a organizačních pracovníků k maturitní zkoušce je jedním z nezbytných předpokladů její zdárné realizace.

Ve smyslu § 80 školského zákona zajišťuje CERMAT odbornou přípravu pedagogických pracovníků pro výkon funkce:

 • zadavatele
 • školního maturitního komisaře
 • hodnotitele písemné práce a ústní zkoušky

Tyto zákonné role jsou souhrnně nazývány „orgány společné části maturitní zkoušky (MZ)“. Podrobněji se zákonnými rolemi zaobírá článek Personální infrastruktura společné části maturitní zkoušky. Dalšími plánovanými funkcemi (rolemi), které budou spoluvytvářet obsahovou část maturitní zkoušky, případně posuzovat otevřené úlohy didaktického testu, jsou:

 • rater (posuzovatel otevřených úloh didaktického testu)
 • autor testových úloh
 • revizor testových úloh

Připravovaný systém vzdělávání bude založen na kombinaci velkého podílu neprezenčních forem vzdělávání – distanční e-learningové vzdělávání – a nezbytně nutného podílu prezenčních vzdělávacích aktivit. Systém zároveň respektuje skutečnost, že jedna fyzická osoba může zastávat více rolí (např. učitel maturitního předmětu může být zároveň hodnotitelem i zadavatelem). V tomto případě e-learningové studium umožní účastníkovi projít více kurzy zároveň a moduly, které budou mít stejný obsah a vyskytují se i v jiném kurzu, budou započítány jako již absolvované.

Příprava pedagogických a organizačních pracovníků bude zakončena ověřením znalostí a dovedností. Po úspěšném absolvování požadovaného zakončení všech modulů i celého kurzu obdrží účastníci:

 • Osvědčení o absolvování e-learningového kurzu
 • Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce

Partnerem CERMATu při realizaci školení CISKOM je organizace NIDV – Národní institut pro další vzdělávání (od 1. 4. se transformuje na NPI – Národní pedagogický institut). Role v tomto partnerství jsou nastaveny tak, že:

 • CERMAT zabezpečuje obsahy školení,
 • NIDV zabezpečuje lektory a tutory (na vytvoření lektorského a tutorského týmu se podílí obě organizace)
 • NIDV zabezpečuje organizaci a provedení školení
 • CERMAT provádí ověřování způsobilosti vyškolených rolí a vydává osvědčení
 • CERMAT jmenuje školní maturitní komisaře (ŠMK)

Zahájení provozu CISKOM je stanoveno na poslední týden v srpnu. Následně bude probíhat po etapách, tedy tak, aby od listopadu 2009 do dubna 2010 proběhlo ověření způsobilosti k výkonu stanovených funkcí a vydání osvědčení.

KROK – úvodní etapa školení CISKOM

První etapa školení CISKOM s názvem KROK je zaměřena na management škol (ředitele a jejich zástupce) a dále pak na školní maturitní komisaře a zadavatele. Obsahem školení je úvodní seznámení s problematikou do úrovně potřebné do doby plného provozu CISKOM.

Pro management škol je v rámci KROKu školení realizováno prezenční i on-line formou. Proběhne v termínech:

 • prezenčně od 15. 5. 2009 do konce září 2009
 • problematika žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) je určena pouze ředitelům škol, na kterých budou v roce 2010 maturovat žáci se SVP skupiny II a III (viz sekce Maturita bez handicapu). S ohledem na specifiku problematiky je toto školení rozděleno na dvě části (on-line studium a následné prezenční školení od 15. 6. 2009).

Pro školní maturitní komisaře a zadavatele je v rámci KROKu realizováno školení pouze on-line formou a bude zahájeno od června 2009.

ROLE Spuštění on-line školení Prezenční forma s ověřením způsobilosti
Management škol - ředitelé a jejich zástupci květen 2009
(jen SVP moduly);
červen 2009 (ostatní)
15. 5. - 30. 9. 2009
od 15. 6. problematika SVP
(vše bez ověření)
ŠMK - školní maturitní komisař červen 2009 prosinec 2009 - únor 2010
ZAD - zadavatel červen 2009 do konce února 2010
(ověření způsobilosti formou
závěrečného on-line testu)
HOD PP - hodnotitel písemné práce září 2009 prosinec 2009 - únor 2010
HOD ÚZ - hodnotitel ústní zkoušky září 2009 leden - duben 2010
RATER - posuzování otevřených úloh
didaktického testu
září 2009 říjen 2009 - duben 2010

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.