MŠMT: Maturita startuje – a bude levnější

čtvrtek 16. dubna 2009 ·

Přípravy společné části nové maturitní zkoušky vstoupily do posledního období, v němž se do ověřování obsahové a organizační připravenosti postupně zapojí všechny školy s maturitními ročníky. MŠMT nyní přichází s návrhem příslušné vyhlášky, projektem „maturitní generálky" a s upraveným a podstatně levnějším logistickým zajištěním.

„Uděláme vše pro to, aby školy i žáci byli příští rok na novou maturitu dobře připraveni," říká ministr Ondřej Liška.

Lepší a levnější logistika

„Od ledna letošního roku, kdy jsem přikročil k výměně ve vedení Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání, došlo k výraznému zrychlení a zefektivnění prací na nové maturitě," tvrdí ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška. „Je například připraveno kvalitnější řešení logistiky, kde navíc díky úspornějším metodám ušetříme ve srovnání s koncepcí odvolaného vedení CERMATu v následujících dvou letech stovky miliónů korun."

Podle Lišky mezi největší chyby původní koncepce logistického zajištění patřila právě přehnaná cena, neúměrné nároky na lidské zdroje a časová náročnost. Upravený logistický model, se kterým nyní CERMAT přichází, vyjde téměř o polovinu levněji. „Zvlášť vzhledem k tomu, kolik nás už projekt státní maturity od roku 1997 stál, pokládám za nepřijatelný jakýkoliv zbytečný výdaj," zdůrazňuje ministr Liška.

Upravený návrh předpokládá postupné vybudování moderního informačního systému pro hodnocení žáků, a to i se zapojením prostředků Evropského sociálního fondu. Tento systém by měl také maximálně využívat zdrojů v rámci připravované elektronizace státní správy.

Nový ředitel CERMAT Martin Mach (ve funkci je od ledna letošního roku) jde od začátku cestou, která je obvyklá v řadě evropských zemí a která byla odzkoušena i u nás v rámci projektu Maturita nanečisto. „Archy se budou k digitalizaci svážet vždy z více škol na jedno místo. Ušetříme tím práci učitelům, ale i dost peněz - čtyřicet až padesát procent původně předpokládaných nákladů. Cílem je také podstatně lepší zhodnocení investic, které byly na přípravu nové maturitní zkoušky vynaloženy v letech 2006 a 2007," tvrdí Mach.

Ředitel Mach po svém nástupu do funkce zrušil s poukazem na předraženost a neefektivnost téměř půlmiliardovou zakázku na dodavatele služeb s jediným uchazečem.
Vyhláška hotova, maturitní generálka v plném proudu

Návrh vyhlášky o ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, kterou nyní MŠMT předkládá do vnějšího připomínkového řízení, je definitivní tečkou za legislativní přípravou nové maturitní zkoušky. Zbývá už jen technická novela školského zákona. „Zavrhli jsme variantu, která umožnila provést novou maturitu i bez úprav školského zákona. Podle našeho názoru je čistší a férovější dát do zákona několik jednoduchých změn," říká ministr Liška.

Důležitou součástí příprav na novou maturitu je také generální pilotáž společné části zkoušky MAG ´09 (tzv. maturitní generálka). Její první fáze, která se bude týkat 65 škol a několika tisíc žáků, začala včera. Do 6. května bude probíhat na vybraném vzorku škol ověřování obsahu a metodiky vyhodnocování zkoušek. Další fáze už se budou týkat plošně všech škol. „Cílem pilotáže je ověřit celý proces v praxi. Přínos to bude mít nejen pro CERMAT, ale i pro samotné školy a především žáky. Pokud pilotáž dopadne podle předpokladů, můžeme zodpovědně prohlásit, že jsme na novou maturitu připraveni," řekl Ondřej Liška.

V polovině října se předpokládá realizace druhé fáze maturitní generálky, a to v podobě plošného ověřování organizace a logistiky nové maturity. Této fáze se v rámci pokusného ověřování (podle školského zákona) zúčastní všichni budoucí maturanti. Na školách během třech dnů proběhnou v rámci jednotného zkušebního schématu didaktické testy ze všech povinných předmětů, tj. z českého jazyka a literatury, cizího jazyka a matematiky.

Třetí etapa generálky, zaměřená na hodnocení písemných prací a připravenost hodnotitelů, proběhne v lednu 2010 opět celoplošně v rámci pokusného ověřování na všech dotčených středních školách.
Jaká je informovanost o nové maturitě

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy prohlásil, že úkolem dne pro MŠMT i CERMAT je „komunikovat, komunikovat, komunikovat". Školy i žáci musí mít k dispozici maximum informací. Přestože výsledky průzkumu, který si ministerstvo nechalo na toto téma udělat, nedopadly podle ministra vůbec špatně, stále je co zlepšovat. „Upřímně si myslím, že informace o nové maturitě jsou veřejnosti poskytovány pravidelně, včas a v dostatečné míře. Na druhé straně mi občas přijde email, ve kterém si nějaký budoucí maturant nebo maturantka stěžuje, že stále neví, jak se bude při zkoušce řešit to či ono. Všechny potřebné informace se přitom dají snadno nalézt na stránce www.novamaturita.cz. Je to pro mě signál, že informace sice poskytujeme, ale nedostanou se ke každému. V tomto směru musíme ještě zapracovat."

Z průzkumu MŠMT vyplynulo, že třetina dotazovaných ředitelů a učitelů si myslí, že nová maturitní zkouška usnadní přístup studentů na vysoké školy. Kolem 42 % oslovených ředitelů a učitelů považuje za jednoznačně pozitivní povinnou jazykovou zkoušku jako součást nové maturitní zkoušky.

Tři pětiny ředitelů se shodly, že získání certifikátu o nové maturitní zkoušce je jednoznačně pozitivní krok pro budoucí praxi studentů. U 80 % ředitelů i učitelů je fakt, že by většina vysokých škol zařadila výsledky státních maturit mezi přijímací kritéria, považován za přínos. Ředitelé i učitelé se shodují, že je naprosto nezbytné úspěšně zabezpečit maturitní testy proti úniku informací.

Téměř tři čtvrtiny ředitelů a 57 % učitelů se vyjádřilo, že je CERMAT dostatečně informuje o nových maturitách. Velká většina ředitelů (88 %) i učitelů (71 %) svou informovanost o připravovaných státních maturitách hodnotí jako poměrně dobrou nebo jako velmi dobrou. Dle průzkumu až 95% ředitelů a učitelů využívá informací uveřejněných na internetových stránkách www.novamaturita.cz. Hlavní přínosy nové maturity vidí ředitelé v možnosti srovnatelnosti výsledků nových maturit a ve vyšší motivaci žáků ve vztahu k této zkoušce.

MŠMT provádí podle plánu příslušná školení pedagogů a ředitelů v souvislosti s nadcházející pilotní novou maturitní zkouškou. Pedagogové jsou pravidelně informováni komunikací MŠMT a pomocí Učitelských novin a dalších médií. MŠMT doporučuje rodičům a budoucím maturantům obrátit se s dotazem o připravenosti své střední školy na novou maturitní zkoušku na své pedagogy a ředitele.
Příloha:

Maturitní generálka první fáze.pdf (339kB PDF)


Diskuse ke článku

Autor: Antonín Rükl (82.208.37.xxx) Datum: 16. 4. 9:30
Titulek: Programové lži

No než Liška s Machem zavřou dveře svých trafik, nelze nepřipomenout, co se skrývá za goebbelsovskou propagandou, že maturity budou levnější. Tak předně budou výrazně méně bezpečné. Lze se jen těšit, až některý z bulvárních deníků otiskne den před maturitami znění několika testů.Tím se tedy ušetřilo na výborném místě - asi jako když si chcete koupit padák, tak si vemte ten z Liškova frcu. Pokud se na cenu dívám jako na okamžité cash flow, pak asi levnější budou, jenže technologie, které se v původním projektu zdály těm zeleným mudrcům drahé by sloužily řadu let a tedy původní řešení bylo významně levnější. Teď budeme organizovat maturitní taškařice srovnatelné se sběrem volebních lístků. Každý rok. Každý rok vyhodíme Liškovy levné peníze, abychom nakonec všichni prodělali. Je načase, aby zelená rakovina se svými sociálně inženýrskými experimenty odešla z veřejného života. Naškodili dos a ještě lžou.

Autor: Evžen Markalous (80.95.246.xxx) Datum: 16. 4. 15:11
Titulek: Co za to

Vážený pane MŠMT,

v článku píšete: "V polovině října se předpokládá realizace druhé fáze maturitní generálky, a to v podobě plošného ověřování organizace a logistiky nové maturity. Této fáze se v rámci pokusného ověřování (podle školského zákona) zúčastní všichni budoucí maturanti. Na školách během třech dnů proběhnou v rámci jednotného zkušebního schématu didaktické testy ze všech povinných předmětů, tj. z českého jazyka a literatury, cizího jazyka a matematiky."

Rád bych věděl, kdo zaplatí školám práci spojenou s ověřováním maturit. Nebo si myslíte, že kouzelná formulka "podle školského zákona" je dostatečnou odměnou za zbytečnou práci, kterou školy dělají za financemi přecpaný CERMAT. A musí se studenti tohoto ověřování zúčastnit a proč?

Autor: učitel (194.228.93.xxx) Datum: 16. 4. 15:34
Titulek: školení pedagogů

Vážený pane MŠMT,
neobyčejně mě těší všeobecná spokojenost, ba nadšení všech, kterých se to týká. Věřím, že se stejným nadšením přivítají všichni učitelé /především hodnotitelé/ povinné /pro nominované - tedy téměř pro všechny/ školení CISKOM, které bude zahájeno 15.5.2009, tedy zcela překvapivě v době, kdy se obvykle na SŠ konají maturity, u kterých - opět překvapivě - např. již uvedení hodnotitelé hodnotí a hodnotí. Na některých SŠ se ve stejné době konají závěrečné zkoušky a pak ještě takový detail: také se ještě učí a uzavírá se klasifikace za 2.pololetí. Tuší to CERMAT a MŠMT?

Autor: učitel (194.228.93.xxx) Datum: 16. 4. 15:34
Titulek: školení pedagogů

Vážený pane MŠMT,
neobyčejně mě těší všeobecná spokojenost, ba nadšení všech, kterých se to týká. Věřím, že se stejným nadšením přivítají všichni učitelé /především hodnotitelé/ povinné /pro nominované - tedy téměř pro všechny/ školení CISKOM, které bude zahájeno 15.5.2009, tedy zcela překvapivě v době, kdy se obvykle na SŠ konají maturity, u kterých - opět překvapivě - např. již uvedení hodnotitelé hodnotí a hodnotí. Na některých SŠ se ve stejné době konají závěrečné zkoušky a pak ještě takový detail: také se ještě učí a uzavírá se klasifikace za 2.pololetí. Tuší to CERMAT a MŠMT?

Autor: Středoškolský učitel (88.146.206.xxx) Datum: 16. 4. 17:17
Titulek: Maturitní vyhláška je na světě

Doporučuji všem, kteří se odhodlají ke studiu nové maturitní vyhlášky a chtějí tento zážitek přežít ve zdraví, aby si předem cvakli frťana. Pokud se vám podaří toto dílko dočíst, raději se ještě poté oblečte do tepláků a jděte se proběhnout na čerstvý vzduch - a pak hupky pod vydatnou sprchu!

Přeji hezký den.

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.