Jan Wagner: Metadatový kostlivec ze skříně SIPVZ

středa 10. ledna 2007 ·

Počátek roku je pro tisícovku základních a středních škol ve znamení vyplňování povinných dokumentů pro vyúčtování poskytnuté dotace SIPVZ v rámci rozvojového programu ve vzdělávání „Projekty škol“. Jak je již od roku 2004 v SIPVZ zvykem, jde opět o nalití dat do amatérsky připravené online aplikace, které u řady zúčastněných učitelů vyvolává každoročně jen a jen skřípění zubů a výměnu hrubých komentářů v nejrůznějších komunikačních kanálech mezi nimi. Letošním odstrašujícím příkladem, jak se online sběr dat nemá dělat, se stal formulář pro zadání metadatových popisků, snad už poslední pukavec bývalého vedení odboru SIPVZ, vztahující se k loňskému roku.

Začněme použitím nevhodného termínu metadatový popisek, příslušné encyklopedické heslo z otevřené encyklopedie Wikipedie praví:

Metadata (z řeckého meta- = mezi, za + latinského data = to, co je dáno) jsou strukturovaná data o datech.

Zdá se tedy, že použití slova popisek v sousloví je poněkud nadbytečné. Pokud se dotážeme vyhledávače Google, tak pro termín metadatový popisek nalezne jen jeden výskyt a pro termín metadatové popisky pak výskytů deset, vesměs vycházející z jednoho zdroje, tedy odboru SIPVZ a jeho bývalého vedoucího oddělení 551 – Projekty a metodiky Radka Macy (jde o stránku na jeho webu Inforama.cz). V odborné literatuře se používá obvykle spojení metadatové prvky… Již použití neobvyklé terminologie by mělo vyvolat určitou ostražitost, ale jde o věcný obsah.

Radek Maca se po svém nástupu do odboru SIPVZ v roce 2004, kde nahradil Milana Hausnera, který se vrátil po necelých dvou letech v odboru SIPVZ na ředitelský post na žižkovské Lupáčovce, začal věnovat kromě jiného inovaci Evaluačního webu a také použití metadat v SIPVZ. Zde došlo z jeho strany k nepochopení smyslu metadat, která se v ICT a SIPVZ týkají výhradně digitálních objektů. Obecně používaný standard Dublin Core byl totiž původně vytvořen jako popis zdrojů na WWW sestavený přímo autorem, takže je principiálně nedílnou součástí vlastních digitálních dat a jeho úkolem je především usnadnit vyhledávání takovýchto digitálních zdrojů. Čili metadata zpravidla digitálních online zdrojů zpracovává především vyhledávací robot. Odbor SIPVZ pod Macovým vedením takovéto roboty udělal z učitelů zpracovávajících podklady o projektech SIPVZ, kteří musí nyní do 12. ledna 2007 metadata ze svých projektů nakopírovat pomocí copy´n´paste do pofiderní databáze v Informačním systému SIPVZ (is.e-gram.cz). Úsměvnou perličkou odborníka Macy byla jeho prezentace metadat a Dublin Core na několika konferencích a přednáškách, kde mluvil o irském Dublinu, zatímco pojmenování je podle města Dublin v Ohiu. Učitelé ale důvod ke smíchu nemají…

Metadata se původně zadávala do Evaluačního webu SIPVZ, který byl v roce 2005 na popud Radka Macy přepracován společností Oxygen Solution pod patronací firem LANGMaster a Anopress. Způsob zadávání metadat byl zdlouhavý a především vzhledem k předchozímu naprosto iracionální. Jako první na nesmyslné pojetí metadat doplatili výrobci výukového software, před rokem pak dostali příležitost i učitelé ze škol, které realizovaly projekty. Matadata jsou v dnešním pojetí de facto jen soubory, nejlépe formátu XML či HTML, které mohou být bez dalšího online (zde je může vyhledávač dle zadaného kořenového URL periodicky nahrávat, jak to znáte například z Google) nebo by mohly být i uploadovány ke zpracování ve vyhledávači. Bohužel Radek Maca nebyl přístupný jakékoli diskusi a díky svým pravomocem a podpoře neschopného bývalého ředitele odboru SIPVZ Antonína Muchy i předsedy Jednoty školských informatiků Pavla Knoblocha nebylo možné iracionalitu jeho jednání omezit.

U Pavla Knoblocha se ale zastavme: na jeho pracovišti Gymnáziu F.X. Šaldy byl donedávna provozován Informační systém SIPVZ a díky jeho vlivu v odboru SIPVZ je od roku 2004 trvale tento systém vyvíjen amatérskou partičkou pocházející z tohoto gymnázia. Vloni se dokonce jméno bývalého studenta gymnázia Ondřej Nešpora objevilo na oficiálním webu SIPVZ e-gram.cz, kde je uváděn jako administrátor, programátor a uživatelská podpora IS. Desetitisícové honoráře za nekvalitní systém s mnoha dílčími chybami, které vyplývaly z absence zkušeností s řadou důležitých prvků procesní analýzy, tvorby uživatelského rozhraní a případně i bezpečnosti webových aplikací, se staly každoročním pravidlem. Stačí například připomenout nesmyslný požadavek online verifikace dat zřizovateli v roce 2004, kterými byly i malé obce bez jakéhokoli odborného zázemí, nesmysně postavené formuláře a i například primární přihlašování do tohoto systému.

Přitom si Pavel Knobloch a jeho neschopní kolegové před rokem dělali ambice na tvorbu úložiště výukových objektů SIPVZ pod hlavičkou JSI, která naštěstí nevyšla (cituji): „Finanční náročnost projektu úložiště se vyšplhala přes 1 mil. Kč.“ Rok před tím přitom Pavel Knobloch prosazoval úložiště v ceně o dva řády menším a tehdejší výkonný výbor JSI 9.1.2005 konstatoval (cituji): „…že Pavel Knobloch zajistil vývoj aplikace pro úložiště prací bez konzultace se správcem serveru JSI Martinem Grombiříkem a v rozporu s názorem VV - řešení se pozastavuje a bude projednáno na příštím jednání.“ S jídlem evidentně roste chuť, ale v okamžiku, kdy odbor SIPVZ díky početní chybě při přípravě rozpočtu neměl v roce 2006 peněz nazbyt, a zároveň díky odvolání pánů Macy a Muchy novou ministryní školství se tato malá domů nepovedla.

Naprosto nehorázný formulář navrhl letos programátor Ondřej Nešpor pro Metadatové popisky výstupů projektu (http://is.e-gram.cz/admin/skola/projekty/vyuctovani/meta.php), kde použil jen primitivní textová pole bez jakékoli podpory uživatele. Pokud jste se s tímto formulářem trápili při zadávání metadat několika desítek výukových objektů, jistě budete souhlasit, že šlo o mnohanásobné kopírování stejných údajů do stejných políček. Přitom by stačil import metadat nebo možnost kopírování těchto dat z formuláře do formuláře. To by ale musel programátor umět programovat… Pokud se chcete podívat na konkurenční produkt, vycházející z open source projektu, zkuste tento generátor metadatových záznamů Dublin Core. Vzhledem k definici prvků a řízeným slovníkům je pochopitelně možné formulář doplnit o další podporu zadávání například výběrem ze seznamů.

Ale nejjednodušší řešení je ignorovat dodnes zakonzerované požadavky neschopných byrokratů, které už naštěstí vzal ďas, a zadat jen metadata celého projektu a v nich uvést URL, kde jsou metadata ostatní. To je přesně podle filozofie metadat jako takových a vyhovuje to i Metodickému pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k čerpání účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu v rámci SIPVZ v roce 2006 na rozvojový program ve vzdělávání (podle § 171, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.) „Projekty škol“. Tam je totiž napsáno toto: „Smyslem hodnotící zprávy je vytvoření informačních popisků (tzv. metadata) všech nově vzniklých projektů a elektronických materiálů, které svojí informační nebo didaktickou hodnotou jsou využitelné ve vzdělávání. Jedná se o tiskový výpis informačních popisků výukových objektů, který je shodný s výstupem z www.msmt.cz a www.e-gram.cz a je založen na specifikaci EduCZ.“ Hranice, co je a co není výukový objekt hodný popisu, je na autorovi. Jen pilný hlupák bude popisovat pomocí idiotsky navrženého formuláře každou fotografii… A o naprosté neschopnosti byrokrata, který vyžaduje tato metadata navíc v tištěné podobě, se asi pochybovat nedá.

Bohužel odbor SIPVZ řeší poslední měsíce primárně otázku dalšího financování provozu a rozvoje ICT ve školách, tedy dědictví předchozí Paroubkovy vlády, která před loňským červnovými volbami díky nečinnosti Petry Buzkové a i tehdejšího vedení odboru SIPVZ a příslušného náměstka ignorovala předchozí vládní rozhodnutí o dalším financování SIPVZ v letech 2007-2010 ve výši jedné miliardy ročně a financování SIPVZ z návrhu státního rozpočtu na rok 2007 prostě vyškrtla. Takže si musíme pomoci s metadaty sami!Jan Wagner

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.