Jiří Verner: Je notebook pro učitele skutečně luxusem?

pondělí 31. května 2004 ·

Podle zprávy renomované agentury IDG přenosné počítače představovaly v loňském roce třetinu veškerých prodaných počítačů v Česku. Za rostoucím zájmem o notebooky bezpochyby stojí prudký pokles jejich pořizovacích cen a nesporné výhody, které mají proti běžným stolním počítačům. Podívejme se na tyto výhody ve školském kontextu i na jejich finanční nákladnost.

Výhody notebooků je možné zúročit i na školách, a to zejména v segmentu tzv. učitelských počítačů. Při kalkulaci nákladů nakonec dojdete k názoru, že výsledný efekt převáží přece jenom vyšší pořizovací cenu. I když o tom, co je vyšší, lze vést dlouhou debatu. Co je však podstatnější. Širší využití notebooků je pro učitele významným impulsem ke skutečnému využívání ICT ve výuce.


Program britské vlády „Laptops for Teachers“

Nejprve krátce pohled do zahraničí. Britská vláda řeší prakticky stejné problémy, s nimiž se potýkáme při informatizaci školství i v naší zemi. Úvahu, kterou tímto článkem demonstruji nad otázkou užitečnosti přenosných počítačů, však provedla před třemi lety a výsledkem je mimořádně úspěšný vládní program Laptops for Teachers, zahájený v roce 2002. Jeho cílem je dostat za pomoci vládních financí k učitelům co největší množství přenosných počítačů s očekáváním, že se jim tímto podaří „zlomit“ přílišnou setrvačnost a váhavost učitelských sborů k širšímu využívání informačních technologií jako běžného pracovního nástroje a jako prostředku k sebevzdělávání.

Pro účely tohoto článku není nutné rozebírat samotný program britské vlády, objem dotačních prostředků ani mechanismy, kterými se učitelé k přenosným počítačům dostávají. Mnohem užitečnější jsou hodnotící závěry výroční zprávy programu Laptops for Teachers, týkající se reálných dopadů jednak na výuku ve třídách a na administrativu s ní spojenou, jednak na chod celé školy.

Jedním z nejčastěji zmiňovaných efektů bylo markantní rozšíření možností přístupu pedagogů k informačním zdrojům potřebným pro přípravu, ať už díky přístupu k internetu, CD-ROM či DVD. Výrazně se zvýšila aktivita učitelů např. při přípravě vlastní prezentace a tvorbě kvalitnějších a žákovsky atraktivnějších pracovních sešitů, při výuce ve třídách zase rozhodovaly demonstrační vlastnosti laptopu a výhody jeho snadné přenositelnosti při práci žáků ve skupinách. Laptopy se pro učitele staly zásadním nástrojem při shromažďování a archivaci dat získaných sledováním a hodnocením žáků. Dotázaní se shodli na pozitivním dopadu na hospodaření s časem a na kvalitu práce, kterou jsou schopni zvládnout v kratším čase než dříve.

Ředitelé pak potvrdili přínos takovéhoto zlepšení přístupu učitelů k počítačům na zvýšení konzistence činností na úrovni celé školy, na zvýšení kolegiality při jejím řízení a na zlepšení komunikace mezi učiteli, žáky, rodiči a vedením školy.


Notebook učiteli – cesta k širokému uplatnění IT na škole

Asi není třeba nijak zdůrazňovat, že dostatečné vybavení učitelského sboru výpočetní technikou, zajištění dobré dostupnosti k vnitřní síti školy a k internetu je klíčovým předpokladem a prioritou promyšlené strategie implementace ICT na škole. Bez tohoto kroku, který je však na řadě škol dosti podceňován, se využívání ICT na škole a ve výuce zúží v lepším případě pouze na výuku informatiky. O tom však informatizace výuky a výuka informační gramotnosti je jen z velmi malé části.

Podstatou a cílem informatizace škol je, aby se informační technologie staly běžným a rutinně používaným pracovním nástrojem učitelů při výuce i při jejich sebevzdělávání. Aby se využívání IT učiteli stalo dalším z řady nutných impulsů ke změně vzdělávacích priorit i forem vzdělávání, jednoduše řečeno nástrojem podpory kurikulární reformy českého školství.

Jinými slovy řečeno, chci-li, aby se učitel mohl připravit na hodinu včetně IT podpory, chci-li, aby se mohl učitel sám vzdělávat, potřebuje svůj vlastní počítač. Chci-li, aby učitel používal IT v rámci výuky jako standardní pracovní nástroj, musí jej mít v učebně k dispozici. Vysloveně ideální stav je, že učitel pro všechny tři účely využívá jeden „svůj“ počítač. Nejlepším řešením je v takovém případě počítač přenosný.

Samozřejmě že to vše lze řešit i tak, že kabinety jsou osazeny stolními počítači, učitelé mají doma vlastní techniku a v učebnách jsou umístěny prezentační počítače. Je však třeba počítat s řadou významných rizik.


Jak zabít tři mouchy jednou ranou

V prvé řadě se jedná o rizika technická. Jestliže učitel připravuje svoji prezentaci na jednom počítači a na jiném ji pak prezentuje, všichni, kdo čas od času projdou touto zkušeností, vědí, že různá nastavení počítačů mohou způsobit řadu kolizí, které běžný uživatel není vždy s to zvládnout sám. Uvážíme-li, že se v jedné učebně vystřídají denně na prezentačním počítači řádově tři až čtyři učitelé, kteří navíc mají „svůj“ počítač v kabinetě nastaven „po svém“, riziko takových kolizí je poměrně vysoké.

Druhým momentem je příprava učitele doma. Velká část učitelů si zvykla připravovat se na výuku doma. Logicky je stolní počítač v kabinetě nutí ke změně zvyklostí, pokud doma nemají vlastní. Pro mnohé učitele, kteří doma tuto možnost nemají, to je poměrně zásadní psychologická bariéra, jejímž výsledkem je, že počítač jako pracovní nástroj používají sporadicky nebo jej nepoužívají vůbec. To samé platí i o využívání počítače k vlastnímu vzdělávání.

Z toho všeho vyplývá, že má-li učitel školou přidělený „svůj“ notebook, může toto vše činit s pomocí jednoho počítače - doma, v kabinetě i ve třídě. Vždy pracuje ve „svém“ prostředí a vždy může mít „svůj“ notebook“ u sebe. Pro školu řeší učitelské notebooky zároveň i otázku počítačů v kabinetech a prezentačních počítačů v běžných učebnách. Samotnému učiteli jeho služební notebook řeší navíc otázku domácího počítače a s ním i problém synchronizace obsahu a dat, jehož palčivost při každodenní práci na více počítačích roste velmi rychle.


Osobní přístup učitele k IT – efektivní strategie změny

Klíčovým momentem je bourání psychologických bariér. Není třeba zdůrazňovat, že k překonání bariéry je třeba vytvořit atmosféru nutnosti. Na straně druhé je pak vytvoření vhodných a motivujících podmínek – jednou z velmi důležitých je i vytvoření dostatečné intimity, v níž se může učitel s počítačem sám „poprat“ bez toho, že mu za zády dýchají kolegové, nadřízení a nedej bože i žáci. A opět směřujeme k domácím učitelským počítačům.

Jde tedy o vytvoření příležitosti a dostatečné motivace. Učitel se nesmí stydět za svoji neznalost a nemá být do takových situací vháněn, neboť logickým důsledkem je jeho pasivní rezistence.


Notebook – symbol profesionality

Nadto poskytnutí „služebního“ notebooku i pro osobní domácí využití je pro učitele do značné míry silný psychologický závazek, oprávněně vymahatelný vedením školy v podobě souznění učitele s technikou a jejím využíváním v rámci výuky.

Bezpečně svoji psychologickou funkci splní přidělení služebního notebooku v otázkách loajality, vnímání prestiže svého povolání, důvěry vedení apod. Vše, co může pomoci učitelům k jejich skutečnému sebevědomí, je hodné podpory.Jiří Verner

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.