Vít Berka: Jak lze získat titul Mgr. po létech?

úterý 19. března 2002 ·

Dotaz: Je možné dodatečně získat titul Mgr., absolvoval-li jsem pětileté studium PF v roce 1985? Mohu o oficiální uznání používání tohoto titulu nějakým způsobem zažádat?Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dnem 1. 7. 1998 (s některými výjimkami) upravuje udělování akademických titulů absolventům studia v magisterských studijních programech v § 46 odst. 4 takto:

„(4) Absolventům studia v magisterských studijních programech se udělují tyto akademické tituly:
a) v oblasti ekonomie, technických věd a technologií, zemědělství, lesnictví a vojenství „inženýr“ (ve zkratce „Ing.“ uváděné před jménem),

  • b) v oblasti architektury „inženýr architekt“ (ve zkratce „Ing. arch.“ uváděné před jménem),
  • c) v oblasti lékařství „doktor medicíny“ (ve zkratce „MUDr.“ uváděné před jménem),
  • d) v oblasti veterinárního lékařství a hygieny „doktor veterinární medicíny“ (ve zkratce „MVDr.“ uváděné před jménem),
  • e) v oblasti umění „magistr umění“ (ve zkratce „MgA.“ uváděné před jménem),
  • f) v ostatních oblastech „magistr“ (ve zkratce „Mgr.“ uváděné před jménem).

Absolventům studia v magisterských studijních programech v oblasti umění přijatým ke studiu podle § 48 odst. 2 se uděluje akademický titul až po dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání poskytovaného v konzervatořích."

V § 102 uvedeného zákona se pak stanoví, že akademické tituly, stavovská označení a ostatní tituly absolventů vysokých škol přiznané podle dřívějších předpisů zůstávají nedotčeny. V souvislosti s tímto ustanovením je tedy nutno uvést § 43 odst. 2 dřívějšího zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, kde bylo uvedeno: „Akademické tituly podle § 21 odst. 2 jsou oprávněni užívat též absolventi vysokých škol, kteří ukončili studium přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a nebyl jim přiznám akademický titul, stavovské označení nebo jiný titul absolventů vysokých škol podle dřívějších předpisů. O tom jim vydá vysoká škola osvědčení.“

Akademický titul Mgr. bylo tedy možno používat již na základě uvedeného ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb. Toto právo užívání titulu trvá i za účinnosti zákona č. 111/1998 Sb. (viz jeho § 102). Oprávnění užívat titul (to je vlastně jeho přiznání) vzniklo ze zákona, a ne až rozhodnutím vysoké školy. Zákon č. 172/1990 Sb., v citovaném § 21 odst. 2 stanovil, že „o tom jim vydá vysoká škola osvědčení“. „Osvědčení“ je ovšem v našem právním řádu chápáno jako jiný právně významný správní úkon, který úředně potvrzuje skutečnost v něm uvedenou. Osvědčení se vydává v případech, kdy není o věci pochybnosti nebo spor – osvědčují se skutečnosti úředně zřejmé. Osvědčení je veřejnou listinou a platí pro něj presumpce správnosti. Pokud není prokázán opak, platí, že obsah osvědčení odpovídá skutečnosti.


Závěr:

Z výše uvedeného vyplývá: Titul Mgr. jste získal a můžete jej používat. Pokud o tom chcete mít osvědčení, požádejte příslušnou fakultu (studijní oddělení) o jeho vystavení. Forma a obsah žádosti nejsou žádným předpisem upraveny. Zřejmě postačí základní údaje o osobě žadatele, informace o době studia a jeho ukončení.


Vít Berka

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.