Vít Berka: Hygiena ve škole

pátek 8. března 2002 ·

Jaké předpisy upravují hygienické podmínky ve škole? Lze od školy očekávat, že vybaví záchody základními hygienickými pomůckami? To není, prosím, vtip.

Škola, stejně jako každý jiný právní subjekt, by měla plnit povinnosti, které pro ní vyplývají z právních předpisů. Dále proto uvádíme ty právní předpisy, které se předmětné problematiky dotýkají. V § 4 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení je uvedeno:

„Počet a vybavení šaten a počet a vybavení umýváren, sprch a záchodů (dále jen „hygienická zařízení“) v domovech mládeže, internátech a ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy a preventivě výchovné péče (dále jen „ubytovací zařízení“) a ve speciálních školách upravuje příloha č. 1. Počet a vybavení hygienických zařízení v ostatních zařízeních pro výchovu a vzdělávání stanoví zvláštní právní předpis.“

V poslední větě o vybavení hygienických zařízení ostatních zařízení pro výchovu a vzdělávání je uveden odkaz (jako na zvláštní předpis) na § 59 vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Nejprve uvedeme znění přílohy č. 1 vyhlášky č. 108/2001 Sb.

„Požadavky na hygienická zařízení
1. Ve speciálních školách se počet hygienických zařízení stanoví takto:
a) v předsíňkách záchodů 1 umyvadlo na prvních 10 žáků a každých dalších započatých 20 žáků,
b) 1 záchod na prvních 10 dívek a každých dalších započatých 20 dívek,
c) 1 pisoár na prvních 10 chlapců a každých dalších započatých 20 chlapců,
d) 1 záchod na prvních 20 chlapců a každých dalších započatých 80 chlapců,
e) 1 hygienická kabina na 60 dívek starších 12 let,
f) 1 sprcha (pohotovostní).

2. V šatně se počítá nejméně 150 mm délky věšákové stěny na 1 žáka.

3. Součástí hygienického zařízení v zařízeních pro výchovu a vzdělávání musí být odvětraná úklidová komora s výlevkou a přívodem teplé vody včetně odtoku vody a s omyvatelnými stěnami.

4. Stěny a podlahy hygienických zařízení v zařízeních pro výchovu a vzdělávání musí být omyvatelné a čistitelné do výše nejméně 150 cm. Předsíně záchodů musí být přímo větratelné, vybavené umyvadly s tekoucí pitnou vodou, teplou vodou a mýdlem; musí být zajištěna možnost osušení rukou. K dispozici musí být toaletní papír a krytý nášlapný odpadkový koš.

5. Umývárna v předškolním zařízení musí být přímo osvětlena a větratelná. Umyvadla se umísťují zpravidla ve výši 50 cm, kohoutek ve výši 60 cm nad podlahou. Umyvadla musí být napojena na společnou mísící baterii, osazenou mimo dosah dětí. Každé umyvadlo se opatří pouze jedním výtokovým ventilem, který děti obsluhují samy. Umývárna se zpravidla vybavuje 1 až 2 sprchami řešenými tak, aby děti mohly vstupovat do sprch bez cizí pomoci. U sprch se osazuje věšák na osušky a musí být ponecháno i místo na otáčecí sedačku.

6. V ubytovacích zařízeních, kde se poskytuje ubytování podle § 5 se zřizují hygienická zařízení takto: ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy se zřizuje 1 záchod na 5 ubytovaných, 1 sprcha na 6 ubytovaných, 1 umyvadlo na 4 ubytované, 1 bidet na 40 dívek starších 12 let; v domovech mládeže se hygienická zařízení zřizují buď jako součást ubytovací buňky, přičemž se zřizuje pro dva třílůžkové pokoje 1 záchod, 1 sprcha, 2 umyvadla, nebo jako centrální hygienické zařízení v rozsahu 1 sprcha pro 6 ubytovaných, 1 záchod pro 6 dívek, 1 záchod pro 6 chlapců, 1 umyvadlo pro 4 ubytované a 1 bidet pro 40 dívek.“

Pro ostatní školy a školská zařízení, jak bylo výše uvedeno, platí § 59 vyhlášky č. 137/1998 Sb., v němž je uvedeno:

(1) „Stavby škol, předškolních, školských a tělovýchovných zařízení
Pro stavby vysokých škol a vysokoškolských zařízení platí ustanovení tohoto paragrafu přiměřeně.

(2) Nejmenší světlé výšky místností a prostorů musí být
a) 3000 mm u mateřských škol a speciálních mateřských škol; snížení na světlou výšku 2500 mm lze připustit, pokud je dodržena kubatura vzduchu 12 m3 na jedno dítě,
b) 330 mm u základních, středních, vyšších a speciálních škol; při dodržení všech podmínek denního osvětlení na pracovní plochy je možné snížení na světlou výšku 3000 mm, pokud je dodržena kubatura vzduchu 5,3 m3 na jednoho žáka,
c) 6000 mm u tělocvičen rozměrů 12 x 18 m a 12 x 24 m, 7000 mm u tělocvičen rozměrů 18 x 30 m a větších,
d) 2500 mm u šaten.

(3) V budově každé školy, předškolního, školského a tělovýchovného zařízení musí být zřízeny šatny žáků. Prostory šaten musí být osvětlené a větrané. Odkládání oděvu pedagogických a nepedagogických pracovníků se musí řešit odděleně od šaten žáků.

(4) U centrálních šaten žáků musí být šířka kóje u jednostranně umístěných věšáků nejméně 1500 mm, u dvoustranně umístěných věšáků nejméně 2200 mm. Na jednoho žáka se počítá 0,25 m2 plochy.

(5) Záchody a umývárny ve školách, školských a tělovýchovných zařízeních se zřizují odděleně podle pohlaví. Musí být umístěny tak, aby dostupná vzdálenost nepřesáhla 60 m. Záchody u výukových prostorů musí být vždy přímo osvětleny a větrány. Pro 80 chlapců musí být zřízena jedna záchodová kabina a pro 20 chlapců jedno pisoárové stání. Pro 80 dívek musí být zřízena jedna hygienická kabina a pro 20 dívek jedna záchodová kabina. V záchodových předsíních, které se užívají jako umývárny, se počítá jedno umyvadlo na 20 žáků. Nejméně jedna záchodová kabina musí být řešena pro užívání osobami používajícími vozík pro invalidy.

(6) Záchody a umývárny pedagogických a nepedagogických pracovníků nesmí být přístupné ze záchodů a umýváren žáků. Pro 20 osob musí být zřízena jedna záchodová kabina a jedno umyvadlo.

(7) Záchody a umývárny u předškolních zařízení musí být přístupné ze šatny a denních místností dětí. Nedělí se podle pohlaví a pro pět dětí musí být zřízena jedna dětská mísa a jedno umyvadlo.

(8) Záchody a umývárny u speciálních škol musí být umísťovány a zřizovány podle stupně a charakteru postižení žáků.

(9) Nejmenší světlá šířka chodby ve školách musí být 3000 mm, jsou-li výukové prostory umístěny po obou stranách chodby, a 2200 mm, jsou-li výukové prostory jen na jedné straně chodby. Slouží-li tato chodba jako hlavní komunikační spojení, pak musí být široká nejméně 3000 mm. Nejmenší světlá šířka chodby u všech předškolních zařízení musí být 1200 mm.

(10) Ve výukových prostorách musí mít dveře šířku nejméně 900 mm. U tělocvičen musí být alespoň jedny dveře velikosti 1800 x 2100 mm.

(11) Ve všech předškolních zařízeních, základních školách a ve školách speciálních nesmí být používány dveře kývavé nebo turniketové. Zasklená dveřní křídla musí být opatřena bezpečnostním sklem. U všech předškolních zařízení nesmí být spodní třetina dveří zasklívána.

(12) Ve výukových prostorách musí být umístěn alespoň jeden výtok pitné vody. Pokud je zavedena teplá voda, pak u výtoků v dosahu žáků nesmí mít teplotu vyšší než 45 0C.

(13) Řešení požární bezpečnosti škol, předškolních, školských a tělovýchovných zařízení je dáno normovými hodnotami požární bezpečnosti staveb.

(14) Ustanovení odstavců 2 až 13 se vztahují na stavby škol, předškolních, školských a tělovýchovných zařízení, které jsou určeny pro výchovu a vzdělávání.“


Závěr:

Právní předpisy uvádím jako příklad, do jakých podrobností jde naše právní úprava. Obava tazatelky, že jde o vtip, není tedy – z hlediska našeho práva – namístě. Nicméně je nutno konstatovat, že u jiných škol a školských zařízení, než jsou uvedeny v příloze č. 1 vyhlášky č. 108/2001 Sb., se neukládá povinnost záchody vybavovat hygienickými pomůckami. Právní řád ovšem zřejmě předpokládá, že školy a školská zařízení vybaví záchody tak, jak to odpovídá obecně uznávaným zvyklostem a požadavkům na hygienu, aniž k tomu potřebují právní předpis.Vít Berka

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.