Pavel Knobloch David Hawiger: Některé otázky a odpovědi k dalšímu průběhu SIPVZ

úterý 12. února 2002 ·

Zástupci Zlenické iniciativy učitelů informatiky se 4. 2. 2002 se zúčastnili dvou pracovních schůzek na téma dalšího průběhu SIPVZ. První proběhla se zástupci MŠMT, druhá pak s vrcholným managementem AutoContu On Line. Tento článek reprodukuje nejdůležitější informace, které na schůzkách zazněly. Vše do něj vměstnat nebylo možné, jeho autoři ale rádi zodpoví jakékoli vaše upřesňující dotazy (pokud budou znát odpověď…).

Schůzka první – MŠMT

Ze strany MŠMT se této pracovní schůzky zúčastnili Leoš Botek, ředitel Projektu I – Informační gramotnost, a Bohuslav Chalupa, sekretář vrchního ředitele SIPVZ. Zlenická iniciativa zastoupená Pavlem Knoblochem a Davidem Hawigerem položila na stůl dvě základní témata: problematika ICT koordinátora (zvláště v návaznosti na obsah Dílčí smlouvy mezi MŠMT a GD) a problematika vzdělávání učitelů tzv. Z-úrovně informační gramotnosti.


1) ICT koordinátor

Byli jsme seznámeni se skutečností, že školení a odborný růst ICT koordinátorů bude zpočátku řízen generálním dodavatelem. Tento postup byl podle zástupců MŠMT zvolen z důvodu nutnosti podchytit potřeby generálního dodavatele, spojené s realizací Projektu III – Infrastruktura (Internet do škol).

O zařazení funkcí ICT koordinátora do struktury nepedagogických pracovníků (katalogu prací) stále probíhají jednání s Ministerstvem práce a sociálních věcí a nelze očekávat, že do konce tohoto školního roku bude uspokojivě vyřešena. Nicméně lze prý předpokládat, že problematika finančního ohodnocení ICT koordinátorů bude dořešena ještě v průběhu tohoto školního roku.

Mzdové prostředky škol budou podle zástupců MŠMT posíleny o částku, která má zajistit finanční ohodnocení ICT koordinátorů. MŠMT připraví materiál pro ředitele škol, ve kterém budou informováni, jak jmenovat ICT koordinátora (ICTK manažera, správce, pedagoga), kolik prostředků na ně získají a jaká má být jejich pracovní náplň. Funkce ICT koordinátora bude zřízena na všech školách, tzn. i na školách, které nebudou zařazeny do první vlny realizace Projektu III – Infrastruktura.


2) Vzdělávání Z-úrovně

Problematika vzdělávání Z-úrovně je podle sdělení obou pracovníků MŠMT z metodického hlediska před dokončením. Na základě zkušeností z pilotního projektu realizovaného na konci minulého roku dojde k navýšení časové dotace školení na 30 hodin. Zároveň MŠMT hodlá pokračovat v akreditaci školících středisek, přičemž stávajícím střediskům bude akreditace prodloužena i na tento rok. Byli jsme ubezpečeni, že školská zařízení budou v procesu akreditace upřednostněna před komerčními firmami. Na dotaz, zda nedošlo k odklonu od záměru využít systému ECDL-Start, jsme byli ubezpečeni, že MŠMT nic takového nezamýšlí. Nicméně primárním současným zájmem je prý důsledná příprava metodiky školení, která si klade za cíl odbourání „strachu“ z náročnosti zkoušek.

Před ukončením pracovní schůzky nás oba pánové informovali, že můžeme v nejbližších dnech očekávat odpovědi na námi položené otázky ze začátku ledna 2002. Závěrem je třeba ocenit, že diskuse byla otevřená a obě strany se snažily o maximální vstřícnost.


Schůzka druhá – AutoCont On Line

Ze strany AutoContu On Line (ACOL) se této pracovní schůzky zúčastnil jeho vrcholný management. Obě strany se dohodly na těchto tématech diskuse: spoluúčast ACOLu (generálního dodavatele) na dílčích projektech PI a PII, problém omezení programu PIII ve své první fázi na 3620 škol, problém vztahu ICT koordinátorů vůči generálnímu dodavateli.


1) Spoluúčast ACOLu na dílčích Projektech I a II

Míra spoluúčasti generálního dodavatele je podle jeho přítomných zástupců dána požadavky, které vycházejí z MŠMT. V rámci Projektu I – Informační gramotnost se jedná především o principy vzdělávání ICT koordinátorů. U Projektu III - Vzdělávací software a informační zdroje se zpozdilo spuštění internetového portálu www.indos.cz z důvodu nových požadavků MŠMT na rozšíření systému o další funkce. Ty však nebyly na setkání konkrétněji specifikovány.


2) Omezení Projektu III ve své první fázi na 3620 škol

Diskuse se vedla především ohledně redukce počtu zapojených škol z původních 6100 na 3620 a kritérií této selekce. Během diskuze došlo ze strany zástupců ACOLu k rámcovému vyjasnění následujících skutečností:

Již ze zadávací dokumentace a dalších jednání bylo zřejmé, že nelze za uvedené finanční prostředky pořídit požadované technické zařízení v plném rozsahu (kvality a množství). Chyběl např. přesný počet škol a zmapování stavu ICT na školách. K úplné realizaci původně zamýšleného rozsahu Projektu III chybí cca 2 mld. Kč.

Struktura vybraných škol není definitivní a bude se průběžně měnit v průběhu realizace.
Kritéria výběru škol, ve kterých dojde k první vlně realizace PIII, jsou čistě technického rázu.
ACOL se víceméně ztotožňuje s požadavkem MŠMT, že realizace projektu proběhne nejprve ve školách s horším vybavením.

ACOL hledá i jiné zdroje, které by umožnily ještě v tomto roce úplnou realizaci projektu. V prvé řadě se hledají tuzemské zdroje, do budoucna se počítá i s fondy EU.


3) Vztah ICT koordinátorů a generálního dodavatele

Diskuse nad druhým tématem plynule přešla do tématu třetího. ACOL je podle svých slov přesvědčen o nezbytnosti funkce ICT koordinátorů na školách. Proto bude po ředitelích škol, kteří mají zájem o účast v projektu, vyžadovat, aby písemně stvrdili vytvoření této funkce na své škole. V takovém případě je ACOL připraven dané pracovníky vyškolit a certifikovat.
Ředitelé všech škol budou obesláni od ACOLu dopisem, ve kterém budou instruováni, jak mají jmenovat ICTK koordinátora - manažera a jak bude probíhat spolupráce mezi oblastním manažerem, ředitelem a ICTK koordinátorem - manažerem.

ACOL byl v diskuzi upozorněn na fakt, že nezřídka mohou nastat případy, kdy ředitelé nebudou mít dostatečné personální zázemí pro nalezení ICT koordinátora. Obě strany se shodly, že v takovém případě by bylo velice výhodné, aby jim své ICT koordinátory poskytly školy z bohatšími zkušenostmi. Pokud ani toto nebude možné, uvažuje se o vytvoření sítě „IT garantů“ – komerčních organizací, které mohou po určitou dobu plnit funkci ICT koordinátorů na školách, jež o to požádají.

V neposlední řadě se otevřela i problematika povinností a zodpovědnosti ICT koordinátorů – správců vůči ACOLu. Příslušné povinnosti a zodpovědnost budou podle přítomných zástupců zakotveny ve smlouvách mezi ACOLem a daným školským zařízením. Ředitel školského zařízení se svým podpisem zaručí, že má na škole osobu, která je schopna dané povinnosti plnit, a tudíž i převzít příslušnou zodpovědnost.

V závěru celé diskuse se otevřela otázka ochrany osobních údajů a s tím spojené postavení administrátora informačního systému školy. ACOL nás ubezpečil, že nemá ambice stát se administrátorem na jakékoli škole, pokud o to sama nepožádá.

V průběhu celé této diskuse se objevoval problém finančního ohodnocení ICT koordinátorů. ACOL však vyjádřil přesvědčení, že MŠMT je schopno tento problém zavčasu vyřešit.

Zástupci ACOLu též informovali, že mimo Radu školských expertů byl již zřízen další poradní orgán - Rada strategických partnerů. Ta je složena především ze zástupců státní správy a zástupců společností působících v oboru IT.

Je třeba říci, že celá schůzka se nesla v pracovním duchu. Problémy byly otevřeně formulovány, obě strany si je snažily vyjasnit a poukázat na možná řešení. Na detailnější diskuzi ovšem čas nebyl.

A nyní - pokud máte jakékoli dotazy k tématu, diskuzní fórum je tu pro vás.


Pavel Knobloch David Hawiger

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.