redakce: ICT koordinátor – kdo, co, jak, za kolik

pátek 18. ledna 2002 ·

Tento materiál Zlenické iniciativy učitelů informatiky vznikl na žádost pracovníků MŠMT, kterým byl nedávno zaslán. Vzhledem k tomu, že jde o první systematický návrh role ICT koordinátorů včetně způsobu jejich odměňování, zveřejňujeme jej na České škole.

Tento materiál Zlenické iniciativy učitelů informatiky vznikl na žádost pracovníků MŠMT, kterým byl nedávno zaslán. Vzhledem k tomu, že jde o první systematický návrh role ICT koordinátorů včetně způsobu jejich odměňování, zveřejňujeme jej na České škole.

Stanovisko MŠMT, které v současné době dokončuje metodiku Projektu I – Informační gramotnost (školení učitelů), je zatím otevřenou otázkou. Jakékoli připomínky autoři dokumentu vítají.


ICT koordinátorem se rozumí osoba, která se věnuje na škole návrhu, zavádění a rozvoji informačních a komunikačních technologií a jejich zavádění do výuky. Dalším úkolem je zajištění jejich provozu.


Odbornost

ICT koordinátor musí být odborně zdatný - a to nejen v oblasti ICT, ale i v manažerské oblasti. K tomu by měla sloužit nabídka v rámci P I - SIPVZ. V každém případě by již dnes mohl fungovat princip základních osvědčení a oprávnění, které by musel ICT koordinátor vlastnit, pokud by chtěl tuto funkci vykonávat:


Oblast ICT:

a) Jednoduché osvědčení od generálního dodavatele o schopnosti vykonávat údržbu dodávky generálního dodavatele.
b) Osvědčení o způsobilosti pracovat jako manažer uživatelských účtů a serverů daného typu (WIN, NetWare, Unix) podle toho, který se na dané škole nachází. Je nemálo organizací, která tato osvědčení vydávají (nemusí se ze začátku jednat o certifikáty).
c) Osvědčení o způsobilosti pracovat jako manažer pracovních stanic. Opět není potřeba prozatím klást důraz na certifikáty.
d) Samozřejmě nutnou podmínkou by měl být certifikát ECDL – komplet. (Návaznost na zpracování dat.)


Oblast manažerská:

Domníváme se, že i zde lze získat určitá základní osvědčení. Další možností může být praxe v nějaké vedoucí funkci (vedoucí předmětové komise, vedení školních akcí, jiná organizační práce, atd.)

Jde tedy o dvě funkce, které má ICT koordinátor plnit: „ICT manažer“ a „ICT správce“.
Tyto úkoly může, ale nemusí plnit jedna a tatáž osoba. Osoba ICT manažera musí mít manažerské schopnosti, znát problematiku a požadavky ICT ve výuce, nemusí mít dostatečné technické znalosti. Naopak ICT správce musí mít odborné technické znalosti.


Začlenění do organizační struktury školy

ICT koordinátor by měl mít v organizační struktuře školy postavení zabezpečující jeho začlenění do užšího vedení školy (ředitel školy, zástupci ředitele, ekonom, apod.) Pokud je funkce ICT koordinátora rozdělena mezi dva lidi („ICT správce“ a „ICT manažer“), přebírá tuto funkci „ICT manažer“. Z tohoto postavení by vyplývalo nejen právo, ale i povinnost zúčastňovat se všech porad vedení školy.

Zároveň je žádoucí, aby byl ICT koordinátor osvobozen od všech ostatních povinností nad rámec vyučovacích (tím máme na mysli povinnost suplování, dozorů, správcovství kabinetů mimo ICT apod.). Tato podmínka by měla být splněna zvláště v případě, pokud funkci „ICT správce“ a „ICT manažera“ vykonává jeden člověk.

Mělo by se zvážit, zda ihned od prvopočátku nezabránit v duplikování funkce ICT koordinátora a ředitele školy či jeho zástupce. Alespoň do budoucna by se tomu mělo zabránit.


Pracovní náplň ICT koordinátora

Úkoly ICT koordinátora lze jednoduše rozdělit takto:

- Metodicky spolupracovat s ostatními pedagogy školy při využívání ICT ve výuce.

- Rozhodujícím způsobem se podílet na vypracování a realizaci koncepce dalšího rozvoje školy v oblasti ICT.

- Významným způsobem se podílet na rozhodování o dalším vybavení školy informačními a komunikačními technologiemi a jejich nákupu.

- Zodpovídat za provoz ICT ve škole.

- Sledovat vývoj v oblasti ICT a dávat technická doporučení v oblasti ICT pro školu.

- Koordinovat nákup SW pro výuku i provoz školy.

- Iniciovat a motivovat učitele k využívání ICT.

- Pomáhat učitelům při zavádění ICT do výuky.

- Realizovat nebo organizovat školení základů práce s počítači pro ostatní učitele ve škole.


Podrobnější popis úkolů ICT koordinátora:

1) Návrhy nákupu a schvalování technických parametrů výpočetní techniky.

2) Zajišťování a organizace údržby zařízení výpočetních systémů, komplexní operativní řízení a koordinace průběhu oprav, zajišťování prací při montáži, oživování a uvádění do provozu počítačových systémů:
- Údržba počítačové sítě a ostatních počítačů ve škole (řešení hardwarových problémů ve spolupráci s odbornou firmou, čištění myší, klávesnic, výměna náplní v tiskárnách… ).
- Postupné zavádění a údržba aplikačního software.
- Vedení seznamu programů, příruček a manuálů, seznam hardware.
- Celková (především antivirová) ochrana sítě, odstraňování špatných a nefunkčních souborů, optimalizace disků.
- Zálohování datových souborů všech uživatelů.
- Technická správa databází (např. databáze žáků, inventarizace, účetnictví, mzdové účetnictví…).
- Vedení databáze uživatelů počítačové sítě a jim přidělených práv, přidělování a odebírání těchto práv.
- Příprava pravidel počítačové sítě a dohled nad jejich dodržováním.
- Právo jako nejvyššího správce systému nahlížet do souborů uživatelů, jejich elektronické pošty, monitorování práce a aktivit uživatelů.
- Vedení materiálu a instalačních programům k jednotlivým zařízením výpočetní techniky.
- Vedení seznamu softwarových licencí a dohled nad používáním legálního software.
- Zajištění návrhu, budování a technické údržby informačního systému (IS) školy, koordinace zveřejňování informací.
- Jednou ročně vypracování „Zprávy o stavu výpočetní techniky“ a „Návrhu dalšího rozvoje ICT ve škole“.

3) Vytváření a aktualizace informací v IS školy.

4) Pomoc vyučujícím při používání prostředků ICT při výuce.

5) Pomoc při vyhledávání informačních zdrojů.

6) Sledování vývoje nových technologií ICT.

7) Snaha o největší užitek ICT pro uživatele a školu.


Finanční zhodnocení práce, její rozsah

Dále je použito rozdělení škol do tří typů podle specifikace generálního dodavatele (viz www.acol.cz). Jedná se o typ A, C, E.


Forma finančního zajištění může být tato:

- Snížení úvazku – v takovém případě ovšem musí dojít k zabránění suplování (viz bod 2), jinak by tento princip ztratil efekt.

- Nadúvazková práce.

- Dohoda o provedení práce – tato varianta umožní slučování škol do působnosti jednoho ICT koordinátora a to především těch škol, které spadají do typu A. Nicméně bych podmínil tuto možnost povinností být „ICT koordinátorem“ na jedné škole typu E (ne více ani méně)

- Samostatné pracovní místo – závisí na počtu počítačů a velikosti školy, v dalších letech bude tato možnost na řadě škol nevyhnutelná

Rozsah prací uvedených výše platí obecně pro ICT koordinátora, rozsah je nutné rozdělit podle počtu počítačů a konkrétních podmínek v každé škole. Nedovolíme si určit konkrétní finanční ohodnocení této práce. Porovnání s komerční sférou by zřejmě nebylo přijato, přestože práce ICT koordinátorů na větších školách tomu odpovídá.


Obecně jsou důležitá čtyři kritéria náročnosti práce:

- počet počítačů

- počet uživatelů

- složitost celého systému

- rozsah využívání ICT v organizaci.

Práce ICT koordinátora je náročnější než výuka, tj. mělo by se počítat s jejich vyšším finančním ohodnocením. Pracovní činnost musí ICT koordinátor provádět pravidelně, tj. každý den a podle potřeb uživatelů. Navíc musí být připraven v roli „ICT správce“ provádět úpravy na počítačích, především serverech v době, kdy není normální pracovní doba (neměl by blokovat práci ostatních uživatelů).

Přikláníme se nyní k variantě nadúvazkové práce. Nebude nutné hledat náhradní vyučující na uvolněný úvazek. Prostředky, které získá škola na práci ICT koordinátora (pokud by se jednalo cca o 5000 Kč na měsíc), nemusí pokrýt plat ICT koordinátora - má snížený úvazek a měl by být navíc ohodnocen za práci ICT koordinátora.


Metodika práce ICT koordinátorů

Problém metodický leží podle našeho názoru na bedrech MŠMT. Vzniklá pedagogická centra krajů a jejich ICT koordinátoři však mohou vypracovat své metodiky. Potom může dojít k jejich sladění či hledání styčných polí, které by se staly závazným standardem pro celý stát.


Další podněty, upozornění

Pokud bude funkci správce sítě vykonávat GD nebo externí pracovník, je nutné právně ošetřit přístup k citlivým informacím o uživatelích a jimi vytvářených souborů.

Jestliže má ICT koordinátor pracovat v budoucnu efektivně, je nutné pro něj vytvořit samostatné pracovní místo.

redakce

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.