Učitel naživo: Snažíme se propojovat lidi, kteří o změnu učitelské přípravy stojí. A máme v rukou výsledky a argumenty

čtvrtek 10. prosince 2020 ·

„Učitel naživo“ nezískal akreditaci pro svůj program přípravy pedagogů. Diskusi k tématu provázejí spekulace, útoky, obvinění... Česká škola proto požádala „Učitele naživo“ o reakci: Jaké jsou náklady na kurz, proč je cena relativně vysoká? Souhlasíte s tezí, že za odmítnutím akreditace stojí „lobby pedagogických fakult“? Jak budete dál postupovat? Přinášíme odpovědi Martina Kozla z „Učitele naživo“ 


Učitel naživo: Snažíme propojovat lidi, kteří o změnu učitelské přípravy stojí. A máme v rukou výsledky a argumenty 

Jaké jsou náklady na kurz, respektive absolventa? Proč je cena kurzu výrazně vyšší než cena obdobných kurzů na veřejných VŠ? 

Náš studijní program je akreditován jako doplňkové pedagogické studium (DPS) s časovou dotací 750 hodin. Svým rozsahem trojnásobně překračuje požadavek formulovaný v aktuálních právních předpisech (vyhláška č. 317/2005 Sb.), potažmo ve standardu DPS, který v letošním roce zveřejnilo MŠMT. Náklady na studium jednoho studenta učitelství jsou nyní zhruba 140 000 Kč. Proč? Vytváříme prostředí pro to, aby výše uvedených 750 hodin bylo využito pro profesní rozvoj studenta co nejefektivněji: máme náročné přijímací řízení, studenti pracují ve studijních skupinách podobných běžné školní třídě, učíme v páru, respektujeme skutečnost, že každý ze studentů se nachází v jiné fázi osobnostního a profesního rozvoje, hospitujeme ve výuce našich studentů; organizujeme tripartity, na nichž se setkává student se svým provázejícím učitelem i s průvodcem (tedy vysokoškolským vzdělavatelem) atp. 

Polovinu studia tvoří praxe na základních a středních školách. To klade velké nároky na učitele, u nichž studenti praktikují. Role provázejícího učitele je pro úspěšnost učitelské přípravy klíčová, a učitelé potřebují být v této roli podporováni. S našimi provázejícími učiteli spolupracujeme dlouhodobě, účastní se společných reflektivních seminářů, absolvují vzdělávací program, který reaguje na jejich rozvojové potřeby; externí mentoři s nimi spolupracují přímo v terénu, ve škole, a podporují je při rozvoji reflektivních dovedností. Jsou součástí učící se komunity Učitele naživo. Víme, že to jinde není běžné, ale tento finančně náročný přístup se ukazuje jako nezbytný pro to, aby byl absolvent dobře připraven na učitelskou profesi a na setrvání v ní. 

Rovněž se (podobně jako docent Kamil Kopecký z UP v Olomouci) domníváme, že není důstojné, aby vzdělavatel budoucích učitelů pobíral plat nižší než učitel. Ještě poznámka na závěr: náklady na studium jednoho studenta nelze vypočítat vydělením obratu organizace aktuálním počtem studujících. Příprava budoucích učitelů totiž není jedinou činností naší organizace, zmínit můžeme například program Ředitel naživo. 

Souhlasíte s tezí programového ředitele EDUin, že za odmítnutím akreditace programu stojí lobby pedagogických fakult? 

Otázka je, co znamená spojení lobby pedagogických fakult. Ať přijdeme, kam přijdeme, narážíme na fakultách připravujících učitele na skvělé lidi, kteří přípravě budoucích učitelů dávají maximum, jde jim o studenty, jde jim o to, aby byli pro práci s dětmi připraveni co nejlépe. Když jsme v září vyzvali vzdělavatele budoucích učitelů, aby se sešli ke společné diskusi, zareagovalo jich více než sto z celé republiky. A na prvním setkání komunity vzdělavatelů, které se konalo minulý týden, se ukázalo, že témat, jimiž by se vzdělavatelé napříč regiony a institucemi chtěli zabývat, je dlouhá řada. Jedním z nich je téma proměny učitelské přípravy. Přestože je mezi vzdělavateli mnoho takových, kteří mají chuť i potřebné kompetence pro inovace v profesní přípravě učitelů, nedaří se prosadit změnu systémovou. 

Důvodem tohoto nezdaru (a tím se dostáváme zpátky k tezi M. Hřebeckého), jsou nastavená pravidla a mechanismy jejich uplatňování. A samozřejmě také ti, kteří potřebu inovace učitelské přípravy nesdílejí. Ti udržují status quo. Je to lobby? Neodvažujeme se soudit ty, kteří současný stav hájí a udržují. My se snažíme propojovat lidi, kteří o změnu učitelské přípravy stojí. A domníváme se, že máme v rukou výsledky a argumenty, jimiž má smysl se zabývat. 

Proč NAÚ podle vás program odmítl? 

Pravidla NAÚ jsou v tuto chvíli nastavena tak, že personální nároky na učitelské programy jsou vysoké a neodpovídají realitě (např. reálnému počtu docentů a profesorů v České republice, zejména v některých oborech). Chybí parametry zohledňující kvalitu výuky, u vzdělavatelů učitelů se primárně sleduje vědecká činnost. Téměř všechny programy připravující učitele jsou akreditovány jako akademické. Náš program byl profesně zaměřený, usilovali jsme proto, aby byl úzce spjat s praxí, aby v něm vyučovali také učitelé experti působící na základních a středních školách. Oficiální důvody zamítnutí našeho MMgr. studijního programu byly z hlediska NAÚ legitimní. Z 21 vzdělavatelů, kteří měli být zapojeni do realizace studijního programu, byli identifikováni 4 vzdělavatelé, kteří nenaplňovali standard, nedosáhli potřebného akademického titulu. Chtěli jsme totiž program realizovat s lidmi, kteří mají dlouholeté zkušenosti a jsou v učitelské profesi úspěšní. Mohli jsme požadavku vyhovět, jejich jména v akreditačním spisu formálně nahradit. Ale to jsme nechtěli.

Je v pořádku, že se při zajišťování vzdělávání učitelů v České republice upřednostňují formální (a nefunkční) kritéria před skutečným dopadem na profesní přípravu? Je za tohoto stavu možné cokoliv změnit? Pojďme hovořit o tom, jaký je a jaký má být vzdělavatel učitelů! Zabývejme se tím, jaké podmínky a jakou podporu pro svou práci potřebuje. 

Jak budete dál postupovat? 

Tato zkušenost nám ukázala, že je potřebná diskuse o tom, jak jsou nastavena pravidla, která mají zajišťovat kvalitu učitelské přípravy. Nejsme jediní, kdo na podobné problémy narazil, naráží a komu brání v inovacích, jež jsou, nota bene, v souladu se Strategii 2030+ i se Strategickým záměrem ministerstva pro VŠ na období 2021+ . 

Chceme propojovat všechny vzdělavatele budoucích učitelů, včetně provázejících učitelů ze škol, otevírat diskusi, chceme hovořit o tom, co považujeme za kvalitu v učitelské přípravě a společně usilovat o změny, které jsou nevyhnutelné. Děti v našich školách si to zaslouží.

33 komentářů:

Radek Sárközi řekl(a)...
10. prosince 2020 v 13:41  

Učitel naživo, z.ú. zaměstnával v roce 2019 dle výročná zprávy 24 lidí s průměrným platem v organizaci skoro 50 000 Kč měsíčně. Vzhledem k nízkému počtu absolventů (v roce 2019 pouze 20 absolventů, z toho 11 získalo kvalifikaci v rámci DPS) a rozpočtu organizace, který činil v roce 2019 26 milionů korun, nelze hovořit o efektivně nastaveném systému, který by byl přenositelný jinam, protože ho prostě nelze ufinancovat bez masivního sponzoringu.

Silvie A. řekl(a)...
10. prosince 2020 v 14:36  

za odmítnutím akreditace stojí „lobby pedagogických fakult“?

Bravo ČŠ! V čele vytváření a šíření konspiračních teorií!

Robert Čapek řekl(a)...
10. prosince 2020 v 14:54  

K té záležitosti s akreditací čerstvý blog:
https://robertcapek.cz/pohled-pod-poklicku-jedne-akreditace/

Michal Komárek řekl(a)...
10. prosince 2020 v 16:24  

Silvie A.

Nikoli poprvé ukazujete, že nejste schopna či ochotna porozumět textu.

Radek Sárközi řekl(a)...
10. prosince 2020 v 16:51  

To nařčení pedagogických fakult z lobbingu proti akreditaci magisterského studia Učitel naživo bylo obsaženo v tiskové zprávě Eduinu a jeho autorem je ředitel Eduinu Hřebecký.

Jako reakci na tuto tiskovou zprávu Eduinu jsem vyhledal následující informace:
https://sarkozi.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=762182

Eva Adamová řekl(a)...
10. prosince 2020 v 17:58  

750 hodin za dva roky? Jako DPS? Pro člověka, který dochází do zaměstnání, nerealizovatelné, vždyť to jsou skoro dvě hodiny na jeden vyučovací den. Toto studium snad mohou navštěvovat jedině čerství absolventi jiných vysokých škol, kteří chtějí učit, v podstatě jako dvouleté pokračování studia. Ti ovšem mohou jít normálně učit a vydělávat si a dělat si při tom normální DPSku, která zabere třetinu času. Do toho přece může jít jen totální blázen a ne reálně uvažující tvor. A rozhodně to nemůže být pro bc. absolventy, když je to jen DPS.

Něco takto postaveného na hlavu přece ani akreditaci získat nemohlo.

Radek Sárközi řekl(a)...
10. prosince 2020 v 21:00  

"Náš studijní program je akreditován jako doplňkové pedagogické studium (DPS) s časovou dotací 750 hodin."

Když už někdo organizuje DPS v hodnotě 140 000 Kč, mohl by vědět, že to D znamená "doplňující", nikoliv "doplňkové"...

Viz obdobný kurz DPS zde: https://pages.pedf.cuni.cz/kssp/celozivotni-vzdelavani-dps/

Ivo řekl(a)...
10. prosince 2020 v 21:13  

...jenomže to "DPS" z Vás neudělá automaticky učitele. Papír pro papír, když dojde kontrola...Žáci a studenti záhy velmi dobře pochopí, jestli máte předpoklady být učitelem, či nikoli.

Výsledkem neefektivního fungování je zakonverzovaný stav, který udržuje nekonkorunceschopnost a neefektivitu.
Třešničkou na dortu jsou persony s poruchou osobnosti. Proč se spolu s DPS nezavedou psychotesty??!

Michal Komárek řekl(a)...
10. prosince 2020 v 21:20  

Pane Sárközi, Vaše komentáře jsou opravdu stále obsažnější, jdou přímo k jádru problému, brilantní práce! Každopádně stojí za přehledné shrnutí!

Silvie A. řekl(a)...
10. prosince 2020 v 21:52  

Proč se spolu s DPS nezavedou psychotesty??!

Odsud to vypadá, že stát ochotně bere každého, kdo je za současných HODNĚ nepříznivých podmínek ochotný jít učit. Proto se přece snižují a odkládají nároky na odbornost učitelů. Stát by musel být blbej, kdyby to zájemcům komplikoval nějakými psychotesty.

Jenže on ten stát JE blbej, že?

Eva Adamová řekl(a)...
10. prosince 2020 v 22:07  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Eva Adamová řekl(a)...
10. prosince 2020 v 22:44  

A docela by mne zajímalo, o čem to vlastně pan Kozel z Učitele na živo mluví a jestli vůbec ví, o čem mluví, když říká: "Náš studijní program je akreditován jako doplňkové pedagogické studium (DPS) s časovou dotací 750 hodin. Svým rozsahem trojnásobně překračuje požadavek formulovaný v aktuálních právních předpisech (vyhláška č. 317/2005 Sb.), potažmo ve standardu DPS, který v letošním roce zveřejnilo MŠMT."

Hovoří totiž o kurzu DPS, kdežto univerzita v Pardubicích hovoří o zamítnutí dvouletého magisterského programu, který sesmolila ve spolupráci s Učitelem na živo. Jeden mluví o voze a druhý o koze. Kurz DPS je opravdu něco jiného než dvouleté magisterské studium, u kterého by tedy pravda oněch 750 hodin bylo zase trochu málo, ne?

Cituji z vyjádření univerzity:
"Dvouletý magisterský obor je výsledkem tříleté spolupráce týmu Učitele naživo a osobností z vysokých škol. Propojil znalosti neziskové organizace z několikaletého úspěšného projektu doplňkového pedagogického studia pro absolventy různých vysokých škol s inovacemi z veřejných vysokých škol v Česku a zkušenostmi špičkových pedagogů z praxe. Zamítnutý magisterský studijní program byl v době kritického nedostatku učitelů určený absolventům bakalářského studia oboru (například matematiky, chemie, fyziky), kteří chtějí se znalostí svého oboru zamířit do školství a připravit se na profesi učitele."

Takže děkujeme panu Komárkovi za fundované dotazy a panu Kozlovi za ještě fundovanější odpovědi.

Eva Adamová řekl(a)...
10. prosince 2020 v 23:03  

A ještě jedna perlička.

"pilotní ověření programu bylo finančně podpořeno MŠMT v rámci Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 30 mil. Kč"

Zajímalo by mne, jestli nezískáním akreditace realizace projektu padá nebo jestli jsme už těch 30 mega stihli vylít do kanálu. Nu což, z evropských grantů jsme toho do kanálu vylili už daleko víc.

Radek Sárközi řekl(a)...
11. prosince 2020 v 0:37  

Kdyby byl program úspěšně akreditován, ale naopak by nezískal dotaci 30 milionů korun, nebylo by ho možné vzhledem k astronomickým nákladům zrealizovat. Na to jsem se snažil ve svých komentářích upozornit.

Janek Wagner řekl(a)...
11. prosince 2020 v 11:34  

Pane Komárku, mám problém s pochopením odpovědi: Souhlasí Martin Kozel s tezí programového ředitele EDUin, že za odmítnutím akreditace programu stojí lobby pedagogických fakult?

Radek Sárközi řekl(a)...
11. prosince 2020 v 12:47  

Já jsem očekával, že se Učitel naživo od agresivního útoku pana Hřebeckého z Eduinu na všechny pedagogické fakulty veřejně distancuje...

Petr Portwyn řekl(a)...
11. prosince 2020 v 13:09  

Pan Sárközi
Mne by to příjemně překvapilo.

Radek Sárközi řekl(a)...
11. prosince 2020 v 14:39  

Ale to by nesměl Učitel naživo velmi úzce spolupracovat s Eduinem... Je to spíše společná cílená a velmi promyšlená kampaň.

Michal Komárek řekl(a)...
11. prosince 2020 v 14:52  

Pane Sárközi, kampaň tady vedete spíš Vy. Už těch spekulací a útoků nechte, prosím. A diskutujte věcně. Děkuji! (Ve Vašem případě jde ovšem samozřejmě o kampaň, která spojuje...)

Petr Portwyn řekl(a)...
11. prosince 2020 v 17:22  

Já vím, ale to překvapení není :o)

Radek Sárközi řekl(a)...
11. prosince 2020 v 18:42  

Mám své zdroje informací, pane Komárku. Brzy to vyjde jako článek.

Michal Komárek řekl(a)...
11. prosince 2020 v 18:43  

Tak to blahopřeju, pane Sárközi, ale tady buď uvádějte ty seriosní zdroje, nebo tu kampaň neveďte. děkuji!

Eva Adamová řekl(a)...
11. prosince 2020 v 23:05  

Tak, hlavně pane Komárku, že nám to vše seriózně vysvětlil pan Kozel, který mluvil o úplně něčem jiném, že nám to seriózně vysvětlila paní Spilková - garantka programu, která napadla kdekoho, no a vyjádření pana Hřebeckého na adresu pedagogických fakult, to už byl opravdu vrchol serióznosti, že?

A Vy jste se svými dotazy pustil na tenký led a teď nevíte, jak z toho vybruslit, protože situace kolem neakreditovaného programu, který je velmi problematicky sestaven a který je spojen s dotacemi OP VVV, je velmi podezřelá. Vy to už samozřejmě velmi dobře víte a byl byste rád, kdyby se do toho už nerejpalo. Jenže tak už to bývá, když se hodí kámen do vody, dělá to vlny.

Eva Adamová řekl(a)...
12. prosince 2020 v 0:02  

A opravdu upřímně by mne zajímalo, jak by tak mohla univerzita, na které se v současnosti vyučuje pouze učitelství anglického jazyka, v navazujícím dvouletém magisterském studiu solidně zvládnout např. učitelství matematiky, fyziky. Ledaže by se realizovala její představa, že by to bylo bez jakéhokoliv odborného předmětu a že by to bylo postavené pouze na didaktikách a praxích, a to ještě u některých kantorů, kteří sami nesplňují kvalifikační předpoklady. Tato představa je ale zvláště u učitelství pro SŠ poněkud šílená. Toto přece nemohlo akreditací projít ani omylem.

Michal Komárek řekl(a)...
12. prosince 2020 v 7:29  

Paní Adamová, nespekulujte a nepsychologizujte, prosím. Učitel na živo požádal o prostor pro doplnění odpovědí a navíc dostal doplňující otázku a věřím, že co nejdřív odpoví. Ostatně, ano, jeden z Vašich příspěvků byl v tomto ohledu inspirativní. I to se může stát :-). Děkuji!

Pavel Doležel řekl(a)...
12. prosince 2020 v 8:39  

Nejsem příznivce neoliberalismu a hlavně myšlenek vyvěrajících z behaviorismu a obecně utopických levicových směrů, ale totéž bych mohl říci i o utopických směrech pravicových. Mé hodnoty jsou práce a vědění a jakékoliv marketingové okecávání těchto hodnot za účelem dosažení čehokoliv jiného, je pro mě nepřijatelné.

Onomu projektu bych dal šanci, ale nikoliv ve smyslu, že teď dostanou akreditaci, ale ať "založí" standardní sídlištní základku v Praze, a ukáží, jak umí učit děti. Po pár letech se může provést porovnání výstupů - ale nikoliv jakýchsi dotazníků spokojenosti, nýbrž výsledků úrovně dosažených znalostí, vědomostí a dovedností. Pokud se ukáže, že skutečně vede inovativní přístup k lepším výsledkům se zcela srovnatelnými náklady, pak nechť je klidně program akreditován. Zřejmě se zde ukazuje nepružnost a zastaralost terciálního vzdělávání, v němž chybí jasné rozdělení na univerzity a praktické vysoké školy.

Paradoxem je, že jistá Jana Korábová, která v programu působí, ve svém medailonku napsala: "If you are the smartest person in the room you are probably in the wrong one." Pomiňme teď, že to je logický nesmysl, protože v každé místnosti je vždy někdo nejchytřejší a soustřeďme se na pravděpodobný obsah sdělení, kterým je specializace, některými s oblibou nazývaná elitářstvím. A s tím musím souhlasit.

A ještě bych měl připomínku k týmu evaluace a analýz - podle mě naprosto nedostatečně odborně zajištěném - tři sociologové, jeden student ekonomie a teritoriálních studií a dvě absolventky pedagogiky. Jak chtějí v této sestavě dělat odborné analýzy?

Je pěkné, že někdo je od mala zapálený skaut a byl členem občanských sdružení a nadací, někdo prochází psychospirituálním kurzem Hledat-Najít-Pustit, je bakalář politických věd na Harvardu, a někdo dělal pro Člověka v tísni. Myslím, že to spíše dokládá určité osobnostní zaměření lidí spojených s tímto projektem.

Pro praxi je neudržitelné mít v týmu x lidí s náplní práce "Péče o lidi", "Vedoucí komunity vzdělavatelů", "Marketing a PR", "Projektový manažer", "Provoz organizace", "Spolupráce s partnery", "Spoluředitel", "Advokacie", "Expert", atd. ad absurdum. Je naprosto neudržitelné, aby zaměstnanců, expertů a různých garantů a členů správních rad, bylo více, než absolventů a to i v jednom jediném roce. To se prostě nedá do praxe zavádět, protože to je nesoběstačné - musí to být dotováno externě a se standardními vzdělávacími institucemi je to ekonomicky nesrovnatelné.

Líbí se mi, že se ti lidé o něco snaží, ale nerozumím tomu, proč vyžadují akreditaci. Nejprve by měli dokázat, že jsou opravdu lepší a pak by se o ně pedagogické fakulty měly poprat, nikoliv se vnucovat před tím, než svou kvalitu skutečně předvedou a ukáží na výsledcích. A přiznám se, že jako laikovi mi není ani úplně jasné, v čem spočívá ta inovativnost - tedy vyjma toho převráceného poměru mezi pedagogickými a nepedagogickými pracovníky instituce, který podle mě ukazuje na to, na co upozorňuji dlouhodobě - že se vytváří nesmyslné, na trhu neufinancovatelné pozice a "odbornosti", které ve veřejném sektoru stále více a více bobtnají, přičemž se tak nějak předpokládá dotování z fondů a grantů. Ale vážení, aktuálně jsme v situaci, kdy je jasné, že fondy na hodně dlouho vyschnou a všechny tyhle organizace budou muset ukázat, že se uživí samy, jinak prostě zaniknou. Stát je nebude mít z čeho dotovat a EU bude mít sama co dělat, aby udržela při životě průmysl a komerční podniky, které ten stát živí.

Silvie A. řekl(a)...
12. prosince 2020 v 11:18  

Líbí se mi, že se ti lidé o něco snaží

Škoda, že je vám jedno, pane Doležel, o co se různí lidé snaží.

Eva Adamová řekl(a)...
12. prosince 2020 v 14:45  

"Paní Adamová, nespekulujte ..."

Paní Adamová v žádném případě nespekuluje, paní Adamová čerpá z materiálu, kterým se společnost Učitel naživo bránila a který zveřejnila.
A na její další vyjádření k problému jsem velmi zvědavá, ale ještě přínosnější by bylo vyjádření Univerzity v Pardubicích, která o akreditaci žádala, nemyslíte?

Michal Komárek řekl(a)...
12. prosince 2020 v 14:49  

Paní Adamová, spekulujete a psychologizujete ohledně mé motivace, mého přístupu... Nepodloženě a zbytečně. Na to jsem reagoval.

Eva Adamová řekl(a)...
12. prosince 2020 v 15:04  

A když inspirace, tak inspirace, víte v čem je, pane Komárku, největší problém onoho neakreditovaného programu? Ono totiž to DPS společnosti Učitel naživo, tak jako každé DPS, bylo určeno pro vysokoškoláky s mgr. či ing. titulem, kdežto program, o jehož akreditaci univerzita Pardubice žádala, je zřejmě ve své podstatě DPSka pro bakáláře. Tohle prostě nemůže projít.

A jestliže nám chce Univerzita tvrdit, že tomu tak není, měla by zveřejnit podrobnou strukturu celého oboru.

Silvie A. řekl(a)...
12. prosince 2020 v 16:01  

není důstojné, aby vzdělavatel budoucích učitelů pobíral plat nižší než učitel

Lze tuto logiku vztáhnout i na jiné profese? Má vzdělavatel budoucích právníků brát víc nežli právníci? Má vzdělavatel budoucích programátorů brát víc nežli programátoři?

Pavel Doležel řekl(a)...
13. prosince 2020 v 18:43  

"Škoda, že je vám jedno, pane Doležel, o co se různí lidé snaží."

Kdyby mi to bylo jedno, tak se k tomu veřejně nevyjadřuji.

Eva Adamová řekl(a)...
14. prosince 2020 v 15:50  

Čekám na tu další vlnu od společnosti Učitel naživo, pane Komárku. Myslíte, že se jí dočkám?

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.