Školy dostaly stimul, který by jinak nepřišel. Covid ale potvrdil rozdíly

pondělí 28. prosince 2020 ·

„Ten uplynulý rok ukázal, že čeští učitelé jsou schopní spolupráce, a to je pro mě úžasná zpráva. Protože my všichni učitelé obecně fungujeme ve sborovnách až na výjimky jako osamělí bojovníci. Spoustě učitelů ale došlo, že sdílení je vlastně hrozně fajn, a to je obrovská naděje pro české školství. Bez koronaviru by to nenastalo,“ říká v reportáži Seznam Zprávy Petra Mazancová, středoškolská učitelka a předsedkyně Učitelské platformy. 


Souhlasí s ní také jedna z předních českých odbornic ve školství, která se dlouhodobě zaměřuje na vzdělávání pedagogů, Vladimíra Spilková. „V českém školství není zažitá kultura předávání zkušeností, u nás je spíš tradice, že je každý učitel králem ve své třídě, což pro rozvoj školy prostě není dobře. Během koronaviru to ale najednou bez spolupráce nešlo, učitelé si radili, pomáhali, sdíleli zkušenosti. Byl to takový stimul, který bychom si měli přenést i do budoucnosti,“ říká Spilková, která působí na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice a angažuje se také v neziskové organizaci Učitel naživo... 

České školy během epidemie koronaviru prokázaly, že dokážou být flexibilní a celá řada učitelů zvládne přehodit výhybku směr distanční výuka. Nicméně jejich opětovné uzavírání na druhou stranu jen znovu zdůraznilo, jaké obrovské problémy má Česko s nerovnostmi ve vzdělávání. 

„Pro mě je ze všech témat úplně nejzávažnější, jaké máme u nás obrovské rozdíly v kvalitě škol, což jsme věděli, ale covidová situace to ukázala daleko vyostřeněji. České školství obecně neumí dát přidanou hodnotu k potenciálu, se kterým děti do školy přicházejí, a spíše ho reprodukuje,“ upozorňuje Spilková. 


Celý text naleznete zde

17 komentářů:

Eva Adamová řekl(a)...
28. prosince 2020 v 14:41  

"Souhlasí s ní také jedna z předních českých odbornic ve školství, která se dlouhodobě zaměřuje na vzdělávání pedagogů, Vladimíra Spilková."

Aha, tak jedna z předních odbornic, z fakulty, která má akreditovaný pouze jen jediný učitelský program, a to učitelství angličtiny, z fakulty, která před deseti lety nepěkně zazdila akreditaci navazujícího učitelského oboru historie-bulharština, čím způsobila nemalé problémy absolventům téhož v bakalářském programu. Tato odbornice je známá především spoluprací s organizací Učitel naživo a tím, že jim přes akreditační komisi neprošel učitelský program, který byl doslova postavený na hlavu, kvůli čemuž nelenila poplivat všechny, kteří se na akreditačním řízení podíleli, a stihla plivnout i na všechny ostatní, kteří na vysokých školách pedagogy vzdělávají.

Tak za takovouto odbornici vám pěkně děkujeme.

Tajný Učitel řekl(a)...
28. prosince 2020 v 19:28  

"Protože my všichni učitelé obecně fungujeme ve sborovnách až na výjimky jako osamělí bojovníci."

A to je dobře. Každý má svůj styl výuky, který je do veliké míry podmíněn tím, kým je, kolik má zkušeností, kolik má odžito. Učitelství je tvůrčí povolání a jako každý kreativec je i učitel z podstaty věci individualistou, originálem ve svém přístupu k výuce. Pokud není, přebírá rozumy "sdílením" a tyto se snaží převést do své praxe, načež záhy zjistí, že to, co funguje jednomu, nemusí fungovat druhému. Některé věci lze sdílet některé ne.

Stejně tak, jako je valná většina školení zaměřená na diseminaci několika nápadů na jedno použití. Učitel si ty nápady musí přetvořit k obrazu svému, prohnat je sítem své osobnosti, tak říkajíc. Nejlepší nápady jsou ale ty jeho vlastní, které vyvstanou z frustrace, když se něco nedaří, nebo z potřeby dostat se pod povrch předžvýkaných učebnic.

Vaclav Nadvornik řekl(a)...
28. prosince 2020 v 19:35  

Vážená paní Adamová. Zkuste si prosím zjistit více o paní profesorce a jejím předchozím působení. Ušetřím Vám i jiným hledání: https://ff.upce.cz/ff/kaa/seznam-zamestnancu/vs.html
Opravdu si myslíte, že vedoucí katedry primární pedagogiky na Ped. fak. UK (podle výše uvedeného zdroje "jen 26 let") není odbornicí, která se dlouhodobě zaměřuje na vzdělávání pedagogů. Ano, nyní pracuje na Univerzitě Pardubice a v rámci Učitele na živo.
V. Nádvorník

Tajný Učitel řekl(a)...
28. prosince 2020 v 19:37  

„V českém školství není zažitá kultura předávání zkušeností,..."

Er, zde bych si dovolil nesouhlasit. Je tomu právě naopak. Ta kultura předávání zkušeností je zde tak hluboce zakořeněná, že se často mladý, čerstvý, naivní absolvent přetékající nadšením a inovativními nápady z fakulty, často dostane do tvrdého kolizního kurzu s předávanými zkušenostmi ostřílených starších a tudíž osvědčených učitelů, podpořených vedením.

Takové předávání zkušeností má pak někdy za následek
a) přizpůsobení "osvědčenému" přístupu
b) trvalý odchod ze školství
c) udržení inovátorského zápalu za cenu kolektivního ostrakizmu

Petr Portwyn řekl(a)...
29. prosince 2020 v 12:36  

No takže čtenářstvo má jasno, ze české učitele mluví Učitelská platforma a paní Spilková... Jo, jasně, redakce Seznamu, objektivita a nezaujatost sama.

Protože my všichni učitelé obecně fungujeme ve sborovnách až na výjimky jako osamělí bojovníci.
Vy všichni možná jo. Obecně je to ale pitomost. Učitelé se spolu normálně baví a vzájemně konzultují a kooperují, aspoň na těch školách, o kterých mám informace... a mimochodem ta "sborovna" je taky dobrý stereotyp.
Ledaže by paní Mazancová mínila osamělý boj kantorů proti zhovadilostem tlačeným zvenčí, ale to by aktivistka z UP asi neřekla.

Petr Portwyn řekl(a)...
29. prosince 2020 v 12:52  

pro mě je ze všech témat úplně nejzávažnější, jaké máme u nás obrovské rozdíly v kvalitě škol, což jsme věděli, ale covidová situace to ukázala daleko vyostřeněji. České školství obecně neumí dát přidanou hodnotu k potenciálu, se kterým děti do školy přicházejí, a spíše ho reprodukuje
Tak co teda?
Máme obrovské rozdíly mezi školami, nebo odsoudíme "české školství" en bloc?
Paní Spilková vyšvihla ukázkový příklad vnitřně rozporného výroku ve dvou souvětích. Že se jí poslušný redaktor Mačí nezeptal, je druhá věc.
Smutně mě to utvrdilo v tom, že se učitelé nemají na koho obrátit, jen jeden na druhého.
Jo, paní Mazancová, panu ministrovi radí vaši souvěrci, proč to neřeknete jim? I když teda když si představím, že se obracím o radu na někoho, kdo před tabulí v životě nestál... To s dovolením radši kolegové, ti aspoň vědí, o čem mluví.
Ad "nezapojené děti":
Víte, páni teoretici, ono nepomůže, když se snaží JEN škola/učitel. To dítě a/nebo rodina taky musí trochu jevit zájem. Nelze dítě na distanční výuce k práci nutit. Koronakrize mj. ukázala, že řada rodin na školu zvysoka kašle. Můžete to popírat a házet na učitele jak chcete, ale je to prostě fakt.
Ministerstvo školství nebo vláda ale vznik žádné studie k tomuto tématu neiniciovaly
No jooo, to je ten problém! Není studie, experti nemají kšeft.

Petr Portwyn řekl(a)...
29. prosince 2020 v 12:54  

Ehm... poradil by nějaký češtinář, zda se náhodou nepíše správně "pro mne je ze všech témat úplně nejzávažnější..."?

Zdeněk Brom řekl(a)...
29. prosince 2020 v 13:08  

Pane Špíno,

ptáte se na učivo 5. třídy.

Ale budiž.

Ve 4. pádu jsou dva tvary - mě - mne, a jsou volně zaměnitelné. Při mluvené řeči se dává přednost tvaru mě.

Bič si budete tedy muset uplést z něčeho jiného.

Petr Portwyn řekl(a)...
29. prosince 2020 v 13:14  

Pane Brome,
pravidla se mění, proto se ptám na to, co redaktor napsal.
Děkuji za vysvětlení, čemu se dává přednost v mluvené formě.
Že byste dokázal odpovědět normálně, to jsem ani nepředpokládal.

Pavel Doležel řekl(a)...
29. prosince 2020 v 13:25  

"udržení inovátorského zápalu za cenu kolektivního ostrakizmu"

No, ono by nedocházelo ke kolektivnímu ostrakismu, kdyby to, co se vydává za inovace, nebylo tisíckrát omleto a navíc staré většinou minimálně desítky let. Kdyby se jednalo skutečně o originální nové přístupy s výrazně vyšší ověřitelnou efektivitou. Ale ono se bohužel zatím většinou jedná jen o návraty k dříve vyzkoušeným a obecně nepřijatým tezím a programům. Inovace je super věc, ale v poslední době, jak nám ty naše drahé VŠ doslova chrlí humanitní vzdělance, se z inovace stal jen prázdný marketingový výraz. V souladu s Maslowovou hierarchií potřeb nám každý takový absolvent cítí neutuchající potřebu vyplodit něco nového, originálního, inovativního, ale většinou jen prochází dávno prošlapanými cestami. To je jedno z nebezpečí humanitního vzdělání - vedle toho, že neposkytuje prakticky žádný analytický aparát, ještě zcela selhává ve schopnosti rozpoznat meze. Já když chci udělat něco nového v matematice, tak je to tvrdá dřina na několik let, bez záruky úspěchu. Když chce s něčím novým a vlastním přijít rodinkář, tak si vymyslí cokoliv - hlavně aby to bylo co nejvíce kontroverzní a aby mohl provokovat - protože hlavní je reklama, obal a nadpis, nikoliv obsah. Výstupy se neověřují a dokonce ani neměří. Mistři sedmdesátera sedmera umění se prostě za úspěšné, moderní a inovativní prohlásí - tečka. Metoda ověření výsledků spočívá toliko v dojmech a pocitech mistrů.

Pavel Doležel řekl(a)...
29. prosince 2020 v 13:29  

"pro mě je ze všech témat úplně nejzávažnější, jaké máme u nás obrovské rozdíly v kvalitě škol, což jsme věděli, ale covidová situace to ukázala daleko vyostřeněji. České školství obecně neumí dát přidanou hodnotu k potenciálu, se kterým děti do školy přicházejí, a spíše ho reprodukuje"

Z jaké studie vycházejí tato tvrzení? Prosím přesně odkaz na hypotézy a jejich testování. Děkuji.

Petr Portwyn řekl(a)...
29. prosince 2020 v 13:31  

No, ono by nedocházelo ke kolektivnímu ostrakismu...
Nepamatuju se, že bych nějaký případ kolektivního ostrakismu stran metod výuky zaznamenal, a to zkouším všechno možné.
Že zejména na národkách je trochu... jak to napsat... osobně konfliktní prostředí, je druhá věc a s výukou to bezprostředně nesouvisí.
většinou jen prochází dávno prošlapanými cestami
Copak o to, ať si je klidně projde, jen se nemusí tvářit, že sežral všechnu moudrost. Byť pocit, že jsme nejchytřejší na světě, jsme v mládí měli asi všichni :o)

Michal Komárek řekl(a)...
29. prosince 2020 v 18:46  

Paní Adamová,

před několika dny jsem v diskusi na ČŠ psal, že Učitel naživo další odpovědi nedodá, že si to rozmysleli. Tu odpověď jsem adresoval i Vám, mrzí mě, že jste si ji nevšimla. Nutit je k reakci nemohu...

poste.restante řekl(a)...
29. prosince 2020 v 20:35  

Ale jak chteji ty deti ucit spolupraci a komunikaci, kdyz to sami nezvladaji, to opravdu nechapu...

BINGO!!!
Ne, vážně, já obvykle takhle infantilně nereaguji, ale jakákoliv méně nadšená reakce by mi přišla neodpovídající.

Přesně jste totiž popsal podstatu "problému" většiny "modernistů".

Jistěže v reálu je problematika nasazování nových postupů poněkud složitější.

Ale když mi o "softskilech", spolupráci, komunikaci ve třídě atd. chce vykládat někdo, kdo není schopen napsat jediný příspěvek, aniž by v něm někoho neurazil, nebo se naprosto zbytečně nenavážel do učitelů - pak vím vcelku přesně, co si o takovém "expertovi" mám myslet.

Eva Adamová řekl(a)...
29. prosince 2020 v 21:10  

"Paní Adamová,

před několika dny jsem v diskusi na ČŠ psal, že Učitel naživo další odpovědi nedodá, že si to rozmysleli. Tu odpověď jsem adresoval i Vám, mrzí mě, že jste si ji nevšimla. Nutit je k reakci nemohu..."

Ale nepovídejte, a v kterépak diskuzi ten Váš příspěvek najdu? A že si to rozmysleli? Víte, že mne to vůbec nepřekvapuje? Protože čím víc by do toho svého lejna šťourali, tím víc by smrdělo. Bohužel tím jen potvrdili vše, co jsem si o nich myslela.

Robert Čapek řekl(a)...
31. prosince 2020 v 12:16  

Pane Nádvorníku, nic proti Učiteli naživo. Ale ta organizace by si měla dávat pozor na to, s kým uzavírá spojenectví. Prof. Spilková, která - jak sám píšete - se jako vedoucí katedry primární pedagogiky na Ped. fak. UK mnoho let podílela na akreditacích a všech těch byrokratických nesmyslech, pseudovědě, honu na docenty apod., které ji nyní samotnou dohnaly. Poznala, co to je, jíst chlebíček na (jak se říká) vesnické univerzitě. Když byla na UK, tak veřejně nebrečela o křivdách akreditační komise, že? Nekritizovala situaci, která byla v těch letech ještě horší... Je to od ní pokrytectví a od Učitele naživo netaktický postup, spojit se s takovými akademiky.

Robert Čapek řekl(a)...
31. prosince 2020 v 12:24  

Milý ekonome Doležele, opravdu nezvládnete vyjádřit se k jakémukoliv tématu (i když mu nerozumíte) aniž byste zmínil moji osobu? Začíná to vypadat, jako když máte nějakou mánii. Proboha, tak si kupte nějaké mé knihy, škrtejte si do nich a kontrolujte se trochu.

P.S. Ale líbí se mi, že když jsem nedávno zmínil, že ti jednodušší studenti si odnášejí z psychologie alespoň Moslowa, tak jste si ho našel. Ale teď pro vás novinka: tenhle model je dávno překonaný a opravdu se používá jako ten nejprostší model. Jo, a nezapomeňte honem najít nějaký článek v aj, abyste mi odporoval. Já vás ty základy naučím, ať chcete nebo ne :-)

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.