Návrh vyhlášky, kterou se mění „inkluzivní vyhláška“ 27/2016

úterý 8. září 2020 ·

„Analýza zjištění ČŠI a statistických dat týkající se doporučování a následného poskytování podpůrných opatření v běžných třídách dokládá, že tato PO nejsou vždy využívána účelně a v souladu s původním záměrem jejich nastavení v legislativním předpise. Společné vzdělávání nadále komplikuje administrativa související s poskytováním PO. Záměrem předkladatele je nadále zjednodušovat administrativní procesy spojené se vzděláváním žáků se SVP, zajistit rovný přístup při doporučování a poskytování PO a jejich účelné využití v souladu s původním záměrem jejich nastavení ve školské legislativě,“ píšou autoři návrhu, který je právě v připomínkovém řízení. .1. VYSVĚTLENÍ NEZBYTNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT) připravilo novelu právního předpisu, na základě programového prohlášení vlády, s cílem racionalizace inkluzívního vzdělávání, a to s využitím dat a reflexe praktických zkušeností čtyřletého fungování systému společného vzdělávání. Pro zefektivnění systému podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP), na základě novely školského zákona (zákon č. 82/2015 Sb.) a navazujících prováděcích právních předpisů (zejména pak vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů) a analýzy statistických dat MŠMT, zjištění České školní inspekce (dále ČŠI), praxe škol a školských poradenských zařízení (dále ŠPZ), byla identifikována některá legislativní pravidla doporučování a poskytování podpůrných opatření (dále PO), která nezajišťují jejich uplatnění v souladu s původním záměrem systému PO. Předkládaná právní úprava si klade za cíl tato pravidla pozměnit ve prospěch účelné aplikace PO s cílem maximální podpory rozvoje vzdělávacího potenciálu žáků se SVP.

2. ODŮVODNĚNÍ HLAVNÍCH PRINCIPŮ 

Stávající principy vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, zůstávají zachovány. Nadále je prioritou maximální podpora rozvoje vzdělávacího potenciálu žáků se SVP, bezplatné poskytování PO školou a inkluzívní vzdělávání se zohledněním individuálních potřeb každého žáka. Předkládaný návrh představuje pouze dílčí změny dosavadní právní úpravy poskytování PO při zachování uvedených principů.

Současná úprava vyhlášky č. 27/2016 Sb. umožňuje doporučit jednomu žákovi současně několik PO bez ohledu na vyhodnocení školního a třídního klimatu, dopadů daného zdravotního omezení na vzdělávací potřeby, ale i na řadu dalších faktorů, které pouze v konečném souhrnu určují účelnost PO. Předkladatel tedy navrhuje řešení některých praktických aspektů a zlepšování implementace systému PO na základě poznatků z praxe. To se týká zejména PO asistenta pedagoga (dále AP), kdy zůstává ve vzdělávání zachována individuální podpora žáků se specifickými poruchami chování (dále SPCH), s poruchou autistického spektra a s mentálním postižením. PO pedagogická intervence (dále PI) v aktuálním legislativním nastavení rovněž ztrácí původní účel, kdy při doporučování ze strany ŠPZ nemůže ve většině případů reagovat na aktuální vzdělávací potřeby konkrétního žáka, administrativní systém je v tomto ohledu příliš zdlouhavý. Podpora žáků se specifickými poruchami učení (dále SPU) a narušenou komunikační schopností je účelná vždy, je-li realizována odborným způsobem, procedurálně stanovenou normou – reedukací, která je obsahem PO předmětu speciálně pedagogické péče (dále PSPP).


Celý text a další informace naleznete zde

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.