EDUin: Učitelé by se měli „prát“ za výraznější a dlouhodobé navyšování investic do vzdělávání, ne za „drobné“ do (ne)tarifů

pondělí 4. listopadu 2019 ·

Školské odbory vyhlásily na středu 6. listopadu stávku kvůli neshodě na poměru navýšení učitelských platů v příštím roce. EDUin v této souvislosti upozorňuje, že hlavní pozornost by se měla upřít k dlouhodobě udržitelnému zvyšování platů pedagogických i nepedagogických pracovníků, jejichž odměny jsou i přes přidávání stále dramaticky nízké, stejně jako k celkovému podfinancování nejdůležitější oblasti společenského rozvoje a vzdělávání.
Navýšení platů učitelů o 10 a 9 % v příštích letech, navržené ministerstvem školství, je nedostatečné a myslitelné pouze za předpokladu růstu po roce 2021, tedy naplnění vládního prohlášení. Výpočty think-tanku CERGE-EI ukazují, že vlivem zvyšujících se platů vysokoškolsky vzdělaných pracovníků, mezd v soukromém sektoru a růstu ekonomiky je plánované přidávání především dorovnáním předchozích dluhů. Aby se platy učitelů přiblížily platům ostatních VŠ vzdělaných pracovníků v poměru srovnatelném se zeměmi OECD, muselo by zvyšování o 10 % každoročně pokračovat až do roku 2024. Při růstu 7,5 % by se Česko na průměr OECD dostalo až v roce 2029.

Je legitimní, že se ministr školství snaží rozdělit ve vládním jednání dosaženou částku určenou k navýšení platů do tarifní i netarifní složky, neboť samotné plošné navýšení platů nelze považovat za stimul ke zvyšování kvality pedagogické práce v českých školách. A to je – i za situace podfinancování – cíl, jenž by měl být z pozice řízení veřejného vzdělávacího systému sledován. Učitelské platy jsou velmi rovnostářské a ve srovnání s dalšími zeměmi OECD je zásluhové odměňování minimální.

Současná aktivita školských odborů přichází v situaci, kdy existuje vůle plnit prohlášení vlády. Je proto nezbytné zdůrazňovat nutnost zvýšit investice do českého vzdělávacího systému, který odměňuje své učitele téměř nejhůře ze všech rozvinutých ekonomik v OECD. Plošné navyšování bez rozlišení kvality pedagogického procesu, a to při absenci kariérního řádu, nelze považovat za účelné. Přestože těžištěm má být tarifní složka, ředitelé škol musí jako pedagogičtí lídři mít dostatek prostředků pro odměňování dobrých učitelů.

Reforma financování regionálního školství, která významně posílí vliv ministerstva školství na výši a dělení finančních prostředků ve školách, ve své nynější podobě zajistí slibované peníze na nadtarifní složku učitelských platů. Zatímco dříve ředitelé nedostávali prostředky na základě svého pedagogického sboru, přicházející systém počítá s umístěním jednotlivých učitelů v platových stupních, a tak má poslat správnou částku včetně nadtarifů.

Pro lepší postavení učitelů je nezbytné představit plán navyšování učitelských platů i po roce 2021. Pouze kontinuální růst vytvoří srovnatelné podmínky pro učitele s ostatními vysokoškolsky vzdělanými pracovníky. Stávku učitelů, nicméně, lze vnímat v širším duchu jako nespokojenost se svými pracovními podmínkami. Aby se však v budoucnosti zlepšily, měli by učitelé a odboráři požadovat jak plán dlouhodobého navyšování, tak využití prostředků k podpoře zvyšování pedagogické kvality a způsobu, jak takovou kvalitu měřit (kariérní řád, standard).


Celý text naleznete zde

13 komentářů:

Jana Maříková řekl(a)...
4. listopadu 2019 v 10:19  

Ano? A kdo to za nás vyjedná? Vždyť si z nás dělají srandu. Vyjedná nám to pan Kartous a my nebudeme muset stávkovat? Vyjedná i to, aby se nás vláda nepokoušela nahradit neučiteli? Pochybuju.

Petr řekl(a)...
4. listopadu 2019 v 12:23  

Neučitelé, kteří přejdou do školství, se stanou učiteli.

tyrjir řekl(a)...
4. listopadu 2019 v 12:34  

Učitel je ten, s kým uzavře zřizovatelem jmenovaný ředitel školy pracovní smlouvu na pracovní místo učitele. Nikde není závazně dáno, že učiteli mají resp. musejí být absolventi tzv. "Pedagogických" (tj. výchovných:))) fakult. Občanská i učitelská (didaktická) bezpáteřnost některých rádoby pedagogů a rádoby učitelů je, myslím, podivuhodná. Možná by nebylo od věci pedagogické fakulty úplně zrušit, aby si tihle "pedagogové" a my všichni, včetně opravdových i rádoby učitelů s pedagogickým diplomem, lépe uvědomili že občanským právem zaručeným Ústavou a Listinou práv a svobod je školní vzdělávání a nikoli školní (pře)výchova.

J.Týř

tyrjir řekl(a)...
4. listopadu 2019 v 13:01  

Milá Jano Maříková z podivného spolku nazvaného "Pedagogická komora", která není ani pedagogická ani komora. Učitelé už ve školách vlastně ani moc nejsou. Učitelé muži ze škol utíkají nebo jsou od nich odhánění či z nich vyháněni hloupostí tzv. "pedagogů" a většinou už i proto radši pracují jinde. Ve školách zůstávají (zůstaly) většinou učitelky (v průměru jich je v MŠ skoro 100 %, v ZŠ a SŠ cca 85 %), z nichž některé mnohdy ani neví, že jsou učitelkami, a provažují se za "pedagogy". Ty podle mého názoru ze škol jen tak snadno neodcházejí ani z platových ani z jiných důvodů. Je to diskriminace a poškozování všech dětí a celé České republiky hodná pozornosti vlády, parlamentu, ombudsmana apod. Každé dítě má totiž právo být primárně vzděláváno a přitom i vzdělávacímu charakteru školy přiměřeně vychováváno během počátečního vzdělávání mužským i ženským vzorem. Primárně kvalitně vzděláváno nikoli (pře)vychováváno nějakými přihlouple bezpáteřnými "pedagogy".

J.Týř

Jana Maříková řekl(a)...
4. listopadu 2019 v 13:24  

Ad tyrjir - ve školách zůstaly pouze učitelky - tato věta hovoří za vše. Na škole, kde učím, je učitelů - mužů - ještě dost. Vaše ulpívavé myšlení vzhledem k terminologii celkově umocňuje zbytečnost vašeho spamování.

tyrjir řekl(a)...
4. listopadu 2019 v 13:57  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Michal Komárek řekl(a)...
4. listopadu 2019 v 14:01  

Pane Týři, už toho nechte, už jste opět na spolek PK navršil dost urážek, aby to překročilo veškeré možné rámce normální diskuse...

tyrjir řekl(a)...
4. listopadu 2019 v 14:22  

Napsal jsem:

Učitelé muži ze škol utíkají nebo jsou od nich odhánění či z nich vyháněni hloupostí tzv. "pedagogů" a většinou už i proto radši pracují jinde. Ve školách zůstávají (zůstaly) většinou učitelky (v průměru jich je v MŠ skoro 100 %, v ZŠ a SŠ cca 85 %), z nichž některé mnohdy ani neví, že jsou učitelkami, a provažují se za "pedagogy". Ty podle mého názoru ze škol jen tak snadno neodcházejí ani z platových ani z jiných důvodů. Je to diskriminace a poškozování všech dětí a celé České republiky hodná pozornosti vlády, parlamentu, ombudsmana apod. Každé dítě má totiž právo být primárně vzděláváno a přitom i vzdělávacímu charakteru školy přiměřeně vychováváno během počátečního vzdělávání mužským i ženským vzorem. Primárně kvalitně vzděláváno nikoli (pře)vychováváno nějakými přihlouple bezpáteřnými "pedagogy".

Jana Maříková na základě toho napsala:

Ad tyrjir - ve školách zůstaly pouze učitelky - tato věta hovoří za vše. Na škole, kde učím, je učitelů - mužů - ještě dost. Vaše ulpívavé myšlení vzhledem k terminologii celkově umocňuje zbytečnost vašeho spamování.

Každý ať si sám udělá názor na věcnou a etickou úroveň této "pedagožky" a představitelky tzv. Pedagogické komory.

Petr řekl(a)...
4. listopadu 2019 v 14:34  

Každý si udělá zejména názor na myšlenkové horizonty pana Týře.

Michal Komárek řekl(a)...
4. listopadu 2019 v 14:36  

Tato diskuse nemá být ani o panu Týřovi, ani o paní Maříkové. Respektujte to, prosím.

tyrjir řekl(a)...
4. listopadu 2019 v 15:09  

Navýšení platů učitelů o 10 a 9 % v příštích letech, navržené ministerstvem školství, je nedostatečné a myslitelné pouze za předpokladu růstu po roce 2021, tedy naplnění vládního prohlášení. Výpočty think-tanku CERGE-EI ukazují, že vlivem zvyšujících se platů vysokoškolsky vzdělaných pracovníků, mezd v soukromém sektoru a růstu ekonomiky je plánované přidávání především dorovnáním předchozích dluhů. Aby se platy učitelů přiblížily platům ostatních VŠ vzdělaných pracovníků v poměru srovnatelném se zeměmi OECD, muselo by zvyšování o 10 % každoročně pokračovat až do roku 2024. Při růstu 7,5 % by se Česko na průměr OECD dostalo až v roce 2029...

Současná aktivita školských odborů přichází v situaci, kdy existuje vůle plnit prohlášení vlády. Je proto nezbytné zdůrazňovat nutnost zvýšit investice do českého vzdělávacího systému, který odměňuje své učitele téměř nejhůře ze všech rozvinutých ekonomik v OECD. Plošné navyšování bez rozlišení kvality pedagogického procesu, a to při absenci kariérního řádu, nelze považovat za účelné. Přestože těžištěm má být tarifní složka, ředitelé škol musí jako pedagogičtí lídři mít dostatek prostředků pro odměňování dobrých učitelů...


Pro lepší postavení učitelů je nezbytné představit plán navyšování učitelských platů i po roce 2021. Pouze kontinuální růst vytvoří srovnatelné podmínky pro učitele s ostatními vysokoškolsky vzdělanými pracovníky. Stávku učitelů, nicméně, lze vnímat v širším duchu jako nespokojenost se svými pracovními podmínkami. Aby se však v budoucnosti zlepšily, měli by učitelé a odboráři požadovat jak plán dlouhodobého navyšování, tak využití prostředků k podpoře zvyšování pedagogické kvality a způsobu, jak takovou kvalitu měřit (kariérní řád, standard).


Souhlasím. Jen tu "pedagogickou" kvalitu bych nahradil kvalitou didaktickou (kvalitou výuky, jejíž nutnou součástí je i ta tzv. pedagogická kvalita v pravém slova smyslu). Škola je totiž zařízení primárně vzdělávací, nikoli zařízení primárně výchovné. Učitel je primárně vzdělávatel (didaktik), nikoli primárně vychovatel (pedagog). Ústava České republiky, Listina práv a svobod i školský zákon zaručují právo člověka na bezplatné počáteční vzdělávání. Nikoli povinnost podrobovat se něčí (pře)výchově. Neustálé přežvykování slov pedagog a pedagogika v souvislosti se školou považuji za škodlivou věc.

K tomu dále viz i

http://www.ceskaskola.cz/2019/11/reakce-ministra-skolstvi-na-dopis.html

laimes řekl(a)...
4. listopadu 2019 v 17:30  

učitel na provize z investit nedosáhne

Radek Sárközi řekl(a)...
4. listopadu 2019 v 18:27  

Názory pana Týře jsou většinou jen útoky, zajímalo by mě, jaká je tady ta laťka, kolik útoků za sebou smí denně napsat...

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.