Co se děje, když je ve třídě pět romských dětí? Do Česka se potichu vrací segregace

čtvrtek 14. listopadu 2019 ·

Základní škola v Rotavě na Sokolovsku je nově opravená. Dokončuje i projekt na nové vybavení za 7,5 milionu korun. Přesto místní rodiče raději vozí své děti do vedlejších Kraslic. Nechtějí totiž, aby chodily do stejné školy jako Romové z místní sociálně vyloučené lokality. Kapacita rotavské základní školy tak zůstává naplněná jen ze třetiny. Zkušenost obce na Sokolovsku je vzorovým příkladem přetrvávající segregace základního školství v Česku, na což opakovaně upozorňují odborníci. Stačí totiž pět, ale i méně romských žáků na třídu, a rodiče těch ostatních začnou své děti přesouvat do jiné školy. Reportáž přináší Seznam Zprávy.Tvrzení dokládá dosud nevydaná Analýza segregace v základních školách, kterou si nechala zpracovat Agentura pro sociální začleňování. Opírá se o průzkum, kterého se zúčastnilo 1 814 respondentů. Cílovou skupinou byly rodiny s alespoň jedním dítětem ve věku povinné školní docházky. Minimálně polovina dotazníků byla vyplněna při individuálních rozhovorech z očí do očí, zbytek v elektronické podobě.

Z dotazování vyplynulo, že pro téměř pětinu rodičů je známkou kvality školy, že do ní nedocházejí Romové a cizinci. Přibližně čtvrtině rodičů pak vyloženě vadí, že jsou ve třídě žáci hlásící se k romské národnosti. Hůře dopadli v průzkumu jen školáci s problémy chování (vadí 61 % rodičů) a poruchami autistického spektra (27 %).

Oproti Romům (8 %) ale autisty (18 %) naopak bere jako obohacení třídního kolektivu více než dvojnásobek rodičů.


Celý text naleznete zde

70 komentářů:

mirek vaněk řekl(a)...
14. listopadu 2019 v 8:29  

Jakpak to chtějí řešit? Zakážou soukromé školy a vrátí se k postoji všem stejně? Vždyť tohle tady bylo a je stále. A netýká se to jen romských dětí. V některých školách jsou výběrové třídy pro místní honoraci. Zřizovatelem je město. Dřív měli všichni stejnou a mnohem kvalitnější péči. Dnes mají kvalitnější péči jen vybraní(a to ne talentem, ale tlačenkou a penězi). Zbytek je systémem likvidován - likvidace učitelů znamená likvidaci dětí. Nekvalifikovaný asistent má se skutečnou podporou pramálo společného.
Zlepšovatelé rozbíjením fungujících zbytků tento rozpor jen prohlubují. Školství žádná reforma nepomůže, není z čeho stavět. Máte jen materiál z rozbořeného školství a i ten se rychle ztrácí.

Milan Keršláger řekl(a)...
14. listopadu 2019 v 9:51  

Rodiče se nechovají rasově, ale spíše pragmaticky. Výuka ve třídách/školách, kde je více sociálně znevýhodněných, je spíše nevýuka, protože se řeší primárně jejich integrace a jejich hendikepy (chození na záchod, mytí rukou, nerespektování autority, asociální chování). Běžná ZŠ na to není vybavena a asistent to nezachrání. Na takové škole se průměrné dítě naučí velmi málo a je riziko získání nevhodných návyků. Proto rodič nevidí důvod, proč by zrovna jeho dítě mělo být takto znevýhodněno a vozí ho do sousední školy.

Řešením je pochopit, že není možné vzdělávat a vzdělat všechny stejně a na stejnou úroveň. Vrátiti se ke speciálním školám, které to umějí (uměly) lépe (byl jsem krátce na zvláštní škole).

BTW: EU tenkrát nekritizovala zvláštní školy, ale neprostupnost systému. Tj. neexistovala možnost, jak by absolvent zvláštní školy mohl doplnit vzdělání a jít na běžnou SŠ (mohl jít tuším jen na učiliště bez maturity). Mělo dojít k reformě, nikoliv zrušení.

Tomáš Barták řekl(a)...
14. listopadu 2019 v 10:53  

Stačilo by, kdyby všichni žáci (tedy i Romové) chodili do školy, plnili pokyny vyučujících,byli čistí, měli svačiny, nekradli, nenarušovali výuku (chovali se slušně)...

PP řekl(a)...
14. listopadu 2019 v 11:05  

Jenomže vyžadovat to od nich je dnes rasismus.

Milan Keršláger řekl(a)...
14. listopadu 2019 v 11:53  

@PP: to není rasismus, to je (vaše) nepochopení problému. Pokud ty sociálně slabé nepozvednete, zaplatíte pak 10x tolik za sociální programy, kriminalitu, gheta, násilí, alkoholismus, drogy atd. Jde o to, jak to co nejlépe udělat (účelně, s dostupnými penězi).

PP řekl(a)...
14. listopadu 2019 v 12:21  

Nemám nic proti pozvedávání.
Ale nelze je držet. Roky. Fakt roky. Už v druhé generaci tyto děti neviděly své rodiče pracovat. Všechny tyto prostředky mohli dostat učitelé, školy a vzdělávání vůbec.
Místo strkání peněz do nevzdělávání by se mohly konečně do vzdělávání strčit.
Jsou to vyhozené, spálené, utracené peníze všech těch, kteří doopravdy hodnoty tvoří.
Stejně vyhozené peníze, které se nikdy nijak nevrátí ani našim rodičům, ani nám a ani našim potomkům, jako do ochrany planety nebo jakéhokoli sociálního programu.
Jakoby jsme těm důkazům vůbec nepřikládali váhu.
Už dávno víme, že člověk nikdy nic s globálním klimatem neudělá.
Už dávno víme, že na světě neexistuje jediný sociální vládní program, který by se dal prohlásit za úspěšný.
Přesto budeme raději tyto důkazy nějak "interpretovat", že?

Milan Keršláger řekl(a)...
14. listopadu 2019 v 12:40  

@PP: Jde o to, že jestli je nějak nevzděláte, bude to společnost stát násobně více. Hranice mezi "pracuje" a "nepracuje" je velmi tenká a neziskovky dokážou za poměrně málo peněz velkou část udržet v "pracuje". Jakmile spadne do "nepracuje", začne to být velmi drahé (sociální podpora, policie, škody na majetku státu/občanů, destrukce osobnosti drogami, zdravotnictví, invalidní důchody atd).

Vzdělávat je běžných ZŠ nebo i učilištích moc nejde (hlavně když je jich více pohromadě), jenže inkluze přesně to dělá. Bohužel.

PP řekl(a)...
14. listopadu 2019 v 12:51  

To je další mýtus.
Ten o té vzdělané, tudíž šťastné společnosti. 
Neexistuje pro to žádný důkaz, dokonce ani historická zkušenost.

Nehledě na to, že je nevzděláte.

Milan Keršláger řekl(a)...
14. listopadu 2019 v 12:57  

@PP: Vzdělání je zde samozřejmě včetně sociálních a pracovních návyků. Pracuju s nimi, něco o tom vím.

Podrobně: Třeba člověk, který má spálený mozek drogami (nebo jako důsledek zneužívání), se musí naučit i uklízet nebo mýt okna, také chodit pravidelně do práce. Nezvládnete všechny, ale většinu ano. Dokonce můžete zabránit tomu, aby se z nich stali úplné trosky, invalidé. Je to těžká, nekonečná práce s malým oceněním, ale velikým přínosem (pro společnost, pro ně, pro nás ve formě uspořených peněz). BTW: Současné vládě nestačí ani úspěšnost 90%, protože AB "nemá rád neziskovky".

PP řekl(a)...
14. listopadu 2019 v 13:05  

Mně to přijde zvrácené, až lumíkovské - bavit se o vzdělávání těch, kteří o to nemají zájem v době, kdy nejsme schopni vzdělat, a pomalu už ani vychovat, vlastní děti...

Milan Keršláger řekl(a)...
14. listopadu 2019 v 13:08  

@PP: Obávám se, že jste použitím slova fašisté/fašismus naplnil definici internetového trola a tím končí jakákoliv (možnost) diskuze. Člověk v tísni & spol. dělá něco jiného, než si myslíte, tím méně Lékaři bez hranic nebo Bílé přilby. Kéž je nikdy nebudete potřebovat.

mirek vaněk řekl(a)...
14. listopadu 2019 v 13:31  

Zde musím souhlasit s panem Keršlágerem. Vzdělanost je naděje. Opačný extrém je neudržitelný bez totality.

rváčkazvesela řekl(a)...
14. listopadu 2019 v 20:08  

Vzdělávat ano, ale ve speciálních školách. Pokud dítě nemá hygienické a sociální návyky obvyklé jeho věku, musí to někde dohnat. Proč se na to mají koukat děti, kterých se to netýká?

Pavel Doležel řekl(a)...
14. listopadu 2019 v 20:49  

Pro mě je nepřijatelná představa, že musím "někoho uplácet, aby mě neokrad". Pochopitelně tím nemyslím jen okrádání, ale ten princip, že abych nemusel platit věznice, restrikce, policii, protialkoholní léčebny, apod., tak budu dotovat jakési programy s pochybným výstupem. A to i tehdy, pokud by ten výstup pochybný nebyl.

Nechci, protože mi to navozuje představu vydírání. Prostě dostaneš šanci jako každý jiný. Společnost ti pomůže, když to potřebuješ, nebude po tobě chtít platit vzdělávání, jako je to běžné v anglosaském světě, ale taky ti nebude platit prostitutky a drogy jen proto, že jinak bys každý den loupil a přepadával. To je podle mě nefunkční princip, který vedl, vede a povede k dalšímu a dalšímu úpadku s dalším a dalším nárůstem vydírání.

Pavel Doležel řekl(a)...
14. listopadu 2019 v 20:55  

Jinak ten článek je popisem něčeho, co jsme tady mnozí dávno popisovali. Co přijde na řadu teď? Povinné kvóty? Povinně každý alespoň jednoho romského kamaráda? Povinně každý alespoň 5% času trávit s Romy a zvát je na návštěvu k sobě domu? A co Vietnamci? Aby si kluci nestěžovali, že jsou diskriminováni.

K přirozené selekci a tím i segregaci dochází každý den, každou vteřinu. Na jednu stranu nám liberální levice žádá, aby byla respektována každá individualita dítěte a na druhou stranu je tím myšleno jen to, že respektovány budou jen ty individuality, které se neprotiví liberálně-levicovému pohledu na svět. Takže dítě ví sice samo nejlépe s kým se má kamarádit a s kým nechce sedět a kdy se co chce učit, ale soudruzi vocamcaď pocamcaď. Jak nám nebude chtít sedět s Romem alespoň na jednu hodinu, tak žerty stranou.

Co to je proboha za pokřivený, hloupoučký svět? Teletubbies hadr.

Milan Keršláger řekl(a)...
14. listopadu 2019 v 21:07  

Mnoho ze sociálně slabých potřebuje pomoct proto, že jim někdo ubližoval a to hodně dlouho a okolí si toho nechtělo všimnout a pomoct včas. Teď mají duševní poruchu a z lidského hlediska je jim potřeba pomoct. Z ekonomického je to dokonce výhodné.

Měli byste se zamyslet. Nejde jen o Romy, ale i o bílé (překvapivě v převaze, protože jich je ve státě víc a tohle je záležitost statistiky a Gaussovy křivky). Pokud jim nebudete pomáhat (nebo alespoň neškodit slovně), budou na tom jen hůře. A vy budete mít místo řešení jen více problémů a důvodů k nenávisti, což situaci jen dále zhorší A NEVYŘEŠÍ.

Milan Keršláger řekl(a)...
14. listopadu 2019 v 21:59  

@PP: Pro to, že žádný sociální program není úspěšný, nenajdete důkaz. Pokud zajdete mezi neziskovky, které se jimi zabývají, případně se zúčastníte třeba nějakého výjezdu Lékařů bez hranic (či jiné vámi osočované neziskovky), najdete důkazů nesčetné množství.

BTW: Jste povedený troll, jen co je pravda. A jestli jste učitel, pak potěš koště.

PP řekl(a)...
14. listopadu 2019 v 22:04  

Zkuste nějaký konkrétní příklad. Místo nálepek. A pak jich zkuste najít alespoň stopovou většinu v přehršli podvodů a neustálého dojení těch, kteří opravdu nějakou hodnotu přinesou.

Milan Keršláger řekl(a)...
14. listopadu 2019 v 22:06  

@PP: Pokud si myslíte, že neziskovky tam moc dojí stát, opusťte školství (nebo jiné své místo) a založte si neziskovku. Budete brzo v pěkném balíku. A já se vám přijdu poklonit.

PP řekl(a)...
14. listopadu 2019 v 22:09  

Není nic jednoduššího.
Jen na to nemám ani žaludek, ani svědomí.
Ale je dobré vědět, jaký je váš žebříček hodnot...

Pavel Doležel řekl(a)...
14. listopadu 2019 v 23:22  

Neziskovka je ekonomický nesmysl podobně jako brigády socialistické mládeže. Někdo si pořád myslí, že může narovnávat tržní vztahy tím, že si sám určí, co má jakou hodnotu a komu a co by mělo být poskytováno, komu odebráno ve prospěch jiných a kdo a co by měl správně chtít a poptávat. A ten někdo stále nechápe, že úplně přesně totéž si mysleli komunisté a také s bohulibými představami o spokojeném "ten umí to a ten zas tohle a všichni dohromady udělají moc". Pohádka je to pěkná, ale když ten někdo ani v pokročilém věku není s to pochopit proč to nefungovalo a fungovat nemůže, tak by, podle mě, neměl učit - minimálně.

Že tam celá řada lidí může být s altruistickou představou pomoci bližnímu, to je možné. Oni jsou chudáci zmasírovaní těmi humanitními ideologiemi, které nakazili už i část akademické obce - zejména tu, která nikdy nepracovala. Základem neziskovky jsou dva pilíře - výdělek bez odpovídající práce se nenazývá zisk, ale čerpání dotace a přínos se neměří, protože to nejde, ale všichni tak ňák od přírody vědí, že "tak je to spravne a tak to ma byť".

Petr Portwyn řekl(a)...
15. listopadu 2019 v 9:04  

Nemyslím, že by někomu vadila paní, která údajně sedí s malým Dežem a učí ho psát, protože tatínek zrovna mastí automaty a maminka je negramotná. Je samozřejmě diskutabilní, zda z toho něco bude, až Dežo projde pubertou, ale v každém případě paní se reálně snaží dát mu šanci se z toho vybřednout. To je skutečná práce.
To, co většině lidí vadí, jsou politické neziskovky bez jakéhokoli objektivně měřitelného přínosu.

Lékaři bez hranic by měli dodržovat zákony, pomáhat trpícím a nemotat se do politiky. Člověk v tísni to samé. Jakmile se do politiky motat začnou, logicky vzniknou pochybnosti o jejich cíli. Pokud se nemotají, není problém.

Robert Čapek řekl(a)...
15. listopadu 2019 v 15:33  

Vždycky, když si myslím, že diskuze na České škole dosáhla dna, najde se něco, co se do špíny zahrabe ještě hlouběji. Dnes má nejhlouběji nos ve špíně doktorand Doležel. Jeho stupidně elitářské a skrytě rasistické výplody jsou hloupé a je s podivem, že lze vůbec ještě může diskutovat. Ale asi sem může kdokoliv napsat cokoliv a je otázkou času, kdy se tady bude posílat do táborů.

Jediný zábavný prvek na tom je, že ač sám tvrdí, že "k přirozené selekci a tím i segregaci dochází každý den, každou vteřinu", sám by byl jako trosečník první vykuchán a sněden, protože nic užitečného neumí a žádný užitek z něho není. Klidně napíše, že "neziskovka je ekonomický nesmysl podobně jako brigády socialistické mládeže" a není si vědom, že stejná neziskovka je každá univerzita, škola, knihovna nebo nemocnice. Tvrdit, že snaha "pomoci bližnímu" je vlastní pro "chudáky zmasírované těmi humanitními ideologiemi" indikuje mravní prázdnotu a sobectví. Člověk, co nic nedokázal a vedou ho jen sobecké principy vlastního ega, by neměl kázat o principech.

Děti nemohou za to, do čeho se narodily a nemohou si vybrat, jaké prostředí by bylo fajn. Nevyberou si rodiče, nebydlí všechny v bytě s dětským pokojíčkem, knihami a tvůrčími hračkami, nemohou si zvolit prostředí pro své hraní na ulici. Pokud to stát neumí, jsou neziskovky jediná cesta. A ty lidi to v nich dělají za pár šupů, nešetří časem ani energií ... Tady se zachraňují životy, což nepochopí jen ekonomický frustrát a totální pitomec. Kdyby tedy tady takový byl a psal tu třeba kraviny o "liberální levici". Místo toho by se hodilo psát o slušnosti, lidské solidaritě a základních mravních principech.

Lenka Pokorná řekl(a)...
15. listopadu 2019 v 17:21  

"Děti nemohou za to, do čeho se narodily a nemohou si vybrat, jaké prostředí by bylo fajn."

A ty bezproblémové děti, které mají spádovou školu plnou problémových Romů, snad mohou za to, kde se narodily? A mají doplácet na to, že vzdělávání a výchova v těchto školách je natolik ovlivněna přítomností nepřizpůsobivých, že je oboje prakticky nerealizovatelné? Vy se snad divíte rodičům, že svým dětem chtějí dopřát klidnou školní docházku a vybrat jim prostředí, které je fajn, když jim to zákon umožňuje? Vy byste volil jinak? Sladké řeči o integraci a lidské solidaritě by Vás přešly pravděpodobně hned v okamžiku, kdy by Vaše vlastní dítě mělo začít chodit do třídy s větším počtem Romských dětí než dvě, a nejpozději v okamžiku prvního závažnějšího problému.

S Romy mají problém po celé Evropě, nikde si s nimi neví rady, např. po Francii běžně kočují a do školy nechodí 70 % Romských dětí a zůstávají negramotnými, nechcete jet kázat o solidaritě tam?

Michal Komárek řekl(a)...
15. listopadu 2019 v 17:24  

A co kdybyste Vy, paní Pokorná přestala absurdně zobecňovat a používat nechutný "náckovský" výraz "nepřizpůsobiví". Děkuji!

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
15. listopadu 2019 v 17:39  

A jaký výraz byste, pane Komárku, místo nepřizpůsobiví navrhoval? Jen pro zajímavost. Děkuji.

Michal Komárek řekl(a)...
15. listopadu 2019 v 17:44  

Pane Sotoláři, ve slušné normální diskusi některé termíny prostě nepoužíváte, nikoli kvůli nějaké "korektnosti", ale protože rozumíte jejich významu a jste empatický. Věřím, že to je i Váš případ. Jakým termínem nahradit "nepřizpůsobiví" je v tomto kontextu irelevantní.

Lenka Pokorná řekl(a)...
15. listopadu 2019 v 18:09  

Nu jak myslíte, tak jinak.

A mají doplácet na to, že vzdělávání a výchova v těchto školách je natolik ovlivněna přítomností neadaptovatelných, že je oboje prakticky nerealizovatelné?

Michal Komárek řekl(a)...
15. listopadu 2019 v 18:18  

Paní Pokorná, s termínem "neadaptovatelní" se ve slušné diskusi také neuplatníte. Jestli je Vám to jedno, běžte diskutovat jinam. Děkuji!

poste.restante řekl(a)...
15. listopadu 2019 v 18:20  

O slušné diskusi nemůže poučovat cenzor.

Tento příspěvek bude vzápětí smazán.

Děkuji.
Hezký den

Michal Komárek řekl(a)...
15. listopadu 2019 v 18:26  

To máte zčásti pravdu, poste.restante. Což je při obvyklé míře manipulativnosti Vašich příspěvků obdivuhodné skóre!

poste.restante řekl(a)...
15. listopadu 2019 v 18:32  

Jakým výrazem se ve slušné diskusi označují ti jedinci, kteří se nechtějí přizpůsobit pravidlům společného soužití?
Opravdu by nás to zajímalo, pane Komárku.
Máme totiž skutečný zájem vést věcnou a slušnou diskusi o o problematice začleňování Romů a jejich segregaci.
Ale uznejte, že když některé výrazy označíte za "náckovské", ačkoliv jsou běžně v médiích používány, asi byste měl navrhnout nějaký "povolený ekvivalent".

Michal Komárek řekl(a)...
15. listopadu 2019 v 18:36  

Některá média používají "náckovské výrazy". Mediální gramotnost učitele, by měla, poste.restante stačit k tomu, aby nepovažovala výraz za hodný slušné věcné diskuse jen proto, že ho používají některá média. Rozlišování. Kritické myšlení...

poste.restante řekl(a)...
15. listopadu 2019 v 18:42  

Některá média používají "náckovské výrazy".
Ano, dokonce i ta veřejnoprávní.

Mediální gramotnost učitele, by měla, poste.restante stačit k tomu, aby nepovažovala výraz za hodný slušné věcné diskuse jen proto, že ho používají některá média.
Inu to víte. Jsem jen prostý učitýlek bez mediálního vzdělání a Vašeho rozhledu i kritického myšlení. Proto jsem požádal o radu či pomoc.

Nicka Pytlik řekl(a)...
15. listopadu 2019 v 18:47  


A tedy ten povolený ekvivalent?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
15. listopadu 2019 v 20:54  

Tedy zcela věcně: z čeho plyne, že nepřizpůsobiví je právě náckovský výraz? Jakým právem, pane Komárku, rozdáváte takové nálepky? Uvědomujete si, co ulpělo na paní Pokorné? Máte snad nějaký slovníček náckovských výrazů? A pokud jde o výraz z nějakého důvodu nevhodný, MUSÍ EXISTOVAT VHODNÝ EKVIVALENT.

Lenka Pokorná řekl(a)...
15. listopadu 2019 v 21:12  

Tak evivalentu se vám zachtělo?

No na Hané by asi řekli "ti, co na šecko a na šecky kolem sebe prdijó."

Michal Komárek řekl(a)...
15. listopadu 2019 v 21:14  

Pane Sotoláři, mrzí mě, že takovou diskusi vedu s Vámi, učitelem, který je schopen a ochoten publikovat a učí češtinu, pokud se nemýlím. "Nepřizpůsobiví" je termín ideologický, odsuzující a nálepkující skupinu obyvatel, hojně používaný "nácky". Termín svého času hloupě a nekriticky přebíraný částí médií. Myslím, že to víte stejně dobře jako já.

Termín, který naznačuje, že nad tou "skupinou obyvatel" - nejčastěji rozuměj Romy - nelze než zlomit hůl, neboť se přizpůsobit nechtějí a ani nemohou. Jediná cesta ve vztahu k nim je represe. Možná vystěhování v duchu Okamury. Nebo pracovní tábory?

Že ten termín paní Pokorná používá, je její problém, to na ní ulpívá bez ohledu na to, zda to komentuji, či nikoli.

Ivo Mádr řekl(a)...
15. listopadu 2019 v 21:37  

Samozřejmě je typ škol na kterých romského žáka uvidíme sporadicky. Nádhernou ukázkou jsou soukromé školy a víceletá gymnázia. Házet naprosto zbytečně špínu jen na ZŠ není vhodné. Mnozí rodiče to vyřeší tak, že své dítě přesunou třeba na vesnickou školu, víceleté gymnázium, soukromou školu. Tam inkluze po česku nehrozí.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
15. listopadu 2019 v 22:03  

Pane Komárku, právě češtinářsky mě zaujal ten významový posun: Pehe (http://www.pehe.cz/Members/redaktor/neprizpusobivi-a-prizpusobivi) ještě termín označuje jako pejorativní (a o tom bych se nepřel), ale pro Vás už je termín přímo náckovský, což naznačuje, že každý jeho uživatel je nácek. Co třeba Miloš Zeman? Myslíte, že měl na mysli Vámi uvedené represe, vystěhování a pracovní tábory? To si netroufala ve svém dopise napsat ani ona skupina Romů. Howgh.

Nicka Pytlik řekl(a)...
15. listopadu 2019 v 23:09  

Inspirováni poste.restanty se pytlici ptají komárků:
A ten povolený ekvivalent?

PP řekl(a)...
16. listopadu 2019 v 0:18  

Je to náš vlastní, demokratický senzor.

Hýčkejme si jej!

rváčkazvesela řekl(a)...
16. listopadu 2019 v 9:47  

!Neziskovka je ekonomický nesmysl podobně jako brigády socialistické mládeže." Toto bych dala do slovníků jako definici. Tleskám!!!

Robert Čapek řekl(a)...
16. listopadu 2019 v 11:53  

Uf, hloupost a její nositelé jsou na tomto webu tak předvídatelní... ale ještě že si jen "tleskají", horší by bylo, kdyby na jejich tleskání jakkoliv záleželo :-)

jir řekl(a)...
16. listopadu 2019 v 20:08  

Nápodobně.

Tajný Učitel řekl(a)...
18. listopadu 2019 v 12:40  

"Jakým výrazem se ve slušné diskusi označují ti jedinci, kteří se nechtějí přizpůsobit pravidlům společného soužití?"

Asociální živly/elementy/vrstvy/části společnosti, ovšem jen do té doby, než se toho termínu zmocní náckové a začnou ho ztotožňovat s romským etnikem. Nepřizpůsobiví totiž zdaleka nejsou pouze Romové, ne každý Rom je nepřizpůsobivý, naopak, ve vztahu k romské menšině se jako nepřizpůsobiví spíše projevují ti přizpůsobiví.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
18. listopadu 2019 v 13:51  

ve vztahu k romské menšině se jako nepřizpůsobiví spíše projevují ti přizpůsobiví.

Snaha o vtipnou glosu se proměnila v holý nesmysl.

Milan Keršláger řekl(a)...
18. listopadu 2019 v 15:00  

Svého času pokřikovali studenti z oken naší školy na Romy, kteří před školou kopali výkop. Jejich předák a tehdejší ředitel jim to musel vysvětlit. Mají můj respekt, protože to pochopili. Moji xenofobní spoluobčané nikoliv (včetně prezidenta, všech Klausů, Tomiů atd). Podotýkám, že jsem bydlel jako dítě ve Varnsdrofu a Šluknově (obě města zažila několikrát svoji "slávu" na toto téma v televizi).

Tajný Učitel řekl(a)...
18. listopadu 2019 v 16:20  

Romové že kopali výkop? Pane K. to si děláte legraci né? Všichni přeci ví, že Romové nic nedělají a nic nikdy dělat nebudou, neboť se jim vyplácí podpora z Bruselu a důchod z průměrné mzdy "přizpůsobivého" občana.

Milan Keršláger řekl(a)...
18. listopadu 2019 v 16:36  

Doporučuji: Nezaměstnaní mají vyšší důchod než pracující, klame kolující e-mail (atd).

Tajný Učitel řekl(a)...
18. listopadu 2019 v 17:49  

Pan K. to byla ironie.

Milan Keršláger řekl(a)...
18. listopadu 2019 v 18:43  

@Tajný Učitel: Podle již smazaných příspěvků tomu (bohužel) někteří věří a není jich málo.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
18. listopadu 2019 v 19:20  

Jejich předák a tehdejší ředitel jim to musel vysvětlit.

Kouzlo nechtěného. Ale dám ve čtvrtek deváťákům do jazykového rozboru.

Pavel Doležel řekl(a)...
19. listopadu 2019 v 14:26  

"Termín, který naznačuje, že nad tou "skupinou obyvatel" - nejčastěji rozuměj Romy - nelze než zlomit hůl, neboť se přizpůsobit nechtějí a ani nemohou. Jediná cesta ve vztahu k nim je represe. Možná vystěhování v duchu Okamury. Nebo pracovní tábory?"

Že Romové dlouhodobě v tomto multi-kulti přerozdělovacím levicově Marxistickém světě zneužívali empatie druhých a chovali a chovají se nezodpovědně, vyděračsky a paraziticky... na to masivně upozorňuje SPD, ale i část konzervativních politiků. A je to dobře. Pro Romy, i pro "neromy".

A nic na tom nemění, že se tak samozřejmě ani zdaleka nechovají všichni Romové, ani to, že některý z nich mohl být nespravedlivě obviněn z takového chování, ani to, že se tak chovají i někteří "bílí".

Nepatří takováto argumentace do slušné společnosti? Ale kdeže. Citujme toho, který je povolán určovat ostatním co patří a co nepatří do slušné diskuse a do slušné společnosti:

"Že muži dlouhodobě v tomto šovinistickém machistickém buranském světě zneužívali svoji moc, k ženám se chovali a chovají manipulátorsky, agresivně, povýšeně, vyděračsky... A na to masivně upozorňuje kampaň MeToo. A je to dobře. Pro muže i pro ženy.

A nic na tom nemění, že se tak samozřejmě ani zdaleka nechovají všichni muži, ani to, že někdo mohl být nespravedlivě obviněn, ani to, že se tak chovají i některé ženy.
"

Viz: Příspěvek 23.10.2019 9:13

Pavel Doležel řekl(a)...
19. listopadu 2019 v 14:46  

"Jediný zábavný prvek na tom je, že ač sám tvrdí, že "k přirozené selekci a tím i segregaci dochází každý den, každou vteřinu", sám by byl jako trosečník první vykuchán a sněden, protože nic užitečného neumí a žádný užitek z něho není. Klidně napíše, že "neziskovka je ekonomický nesmysl podobně jako brigády socialistické mládeže" a není si vědom, že stejná neziskovka je každá univerzita, škola, knihovna nebo nemocnice. Tvrdit, že snaha "pomoci bližnímu" je vlastní pro "chudáky zmasírované těmi humanitními ideologiemi" indikuje mravní prázdnotu a sobectví. Člověk, co nic nedokázal a vedou ho jen sobecké principy vlastního ega, by neměl kázat o principech."

Čapku, hovořím-li o selekci, nemusí se zdaleka jednat pouze o genocidu. Já vím, že se zobecňováním (s vašimi kognitivními schopnostmi) musíte mít zásadní obtíže a nechci po vás také, abyste chápal třeba teorii grup, grupoidů, nebo kategorií, ale skutečnost, že selekce znamená výběr z možností byste tušit mohl. A že každý člověk provádí každý den tisíce voleb a mezi těmito volbami pochopitelně jsou i volby typu - kolik času budu s kým trávit, kdo je mi sympatický a kdo nesympatický, komu chci pomáhat a komu nikoliv, je snad jasné i vám. A jestli vy si osobujete právo určovat ostatním, jaké volby musejí provádět, tak holt dostanete přes prsty. Nikdo tady nevolá po nějakých pracovních táborech. Nikdo nevolá po znevýhodňování skupin obyvatel, ani po jejich zplynování. Tohle můžete rozehrávat někde ve skupině sobě podobných. Někteří z nás pouze volají po tom, aby žádná skupina obyvatel nebyla zvýhodňována na úkor jiné.

A já jsem zde mnohokrát psal o tom, že jsem zastáncem velmi vysoké míry přerozdělování. Jenom to nesmí být okrádání a parazitování. Když už mě stát obere o 30% mého výdělku, tak bych chtěl mít možnost mluvit do toho, jestli to půjde na nějakého přiblblého aktivistu, který akorát škodí, nebo důchodcům a matkám samoživitelkám, či učitelům. Přerozdělování je a bude stále více potřebné a právě proto musí být jasně daná pravidla pro to, aby jedni nepracovali a druzí na nich pouze neparazitovali a nedodávali pouze nikým nežádané "služby".

Můj výrok se pochopitelně týkal nevládních neziskovek. Každá škola, univerzita, nemocnice, apod. samozřejmě není stejná neziskovka, jako jsou nevládní neziskovky (a to i když pominu skutečnost, že některé školy, či nemocnice jsou soukromé). Je tam poměrně zásadní rozdíl ve způsobu řízení a financování. Ale to byste snad mohl vědět.

Tajný Učitel řekl(a)...
20. listopadu 2019 v 7:28  

spd pod vedením potomka imigranta bojuje proti imigrantům. Jak typicky české. Neudivuje, že PD likes. Nevládní neziskovky vybírají peníze na sirotky, nemocné či hladové děti, bezdomovce, vzdělávání menšin, pomáhají důchodcům, postiženým, starají se o památky, o přírodu, zkrátka dělají to, co by měl dělat stát, ale nedělá. Že se neziskovky nelíbí panu D, je jasné znamení, že dělají svou práci dobře.

Pavel Doležel řekl(a)...
21. listopadu 2019 v 13:17  

Tajnej, obávám se, že jste zase jen nepochopil smysl tvrzení. To byl pouze ilustrativní příklad předsudků pana Komárka.

Čili ještě tedy explicitně pro vás: Nejsem voličem ani obdivovatelem SPD, nicméně pokud vím, nevystupuje tato proti imigraci obecně, nýbrž proti ilegální imigraci. Byť samozřejmě chápu, že pro vás jsou detaily od mrakodrapu dolu nepodstatné a jaksi mimo vaše kognitivní schopnosti.

Pokud jde o ty vaše neziskovky, tak vybírat a čerpat celkem není problém. Problém je ty peníze vydělat. Problém s neziskovkami je v tom, že jejich přínos není podroben smysluplné zpětné vazbě. Základní problém je v tom, že vy nedokážete pochopit, že to, co stát má a co nemá dělat, nemá v demokratické společnosti rozhodovat hrstka poblouzněných aktivistů, ale společnost prostřednictvím demokratických institucí - volených zástupců. Nikoliv nikým nevolených aktivních a dostatečně zanícených zelených, červených, hnědých, fialových, či kýho čerta jakých aktivistů, komentátorů a budižkničemů, kteří jen hledají způsob, jak získat co největší příležitost čerpat s co nejmenším vynaloženým úsilím.

A když jsme u těch hladových dětí, kolik jste přispěl na rodinu zesnulé učitelky? A kolik přispěl Mistr Čapek a další milovníci učitelského stavu?

Tajný Učitel řekl(a)...
21. listopadu 2019 v 14:39  

Smysluplná zpětná vazba neziskovek... Zajímavý koncept. Takový váš. Jak změříte přínos nové polohovací postele pro seniora, nebo opravené kaple na rozcestí, nebo nakrmeného dítěte? V tom je váš pudl zakopaný, všechno chcete měřit, najít jasné důkazy přínosnosti apod. Evidentní marnost takovýchto úvah vás vede k paušálnímu odsouzení nestátních neziskovek. Třeba jsou i takové, které systém zneužívají. Ale ne všechny. Stejně jako bych na základě chování šmejdů odsoudil všechny obchodníky.

Pavel Doležel řekl(a)...
21. listopadu 2019 v 16:32  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Pavel Doležel řekl(a)...
21. listopadu 2019 v 16:32  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Pavel Doležel řekl(a)...
21. listopadu 2019 v 16:38  

Od toho je právě trh, tajnej, vědí? Nic lepšího vymyšleno nebylo.

Tvrzení, že přínos nelze měřit, není důkazem přínosnosti neziskovek. Rád bych věděl, kolik z těch peněz, které se vybraly na daních a jdou na nesmyslné čerpací projekty skončí v polohovacích postelích a nakrmených dětech. Tipuji tak 20%. Stát je pochopitelně neefektivní, ale neziskovky jsou na tom úplně stejně. Rozdíl je v tom, že stát je řízen nepřímo přáními lidí, podléhá kontrole voličů, zatímco neziskovky představují lidé, které nikdo nevolil, jejichž názory na to, co je potřeba a co nikoliv, neprošly tím "volebním trhem". Oni prostě vědí a šmytec. A že se to většině společnosti nelíbí a nesouhlasí s tím? Co na tom, že jo. My víme, že vytvoříme projekt na podporu učitelů a projekt na vítání rodičů a projekt na inkluzi a projekt na kvóty a MeToo a SheToo a kampaň na podporu vnímání Romů, a reklamu na čerpačské fondy a zlepšení vnímání imigrantů a projekty na soužití a mraky dalších kravin na kterých se jen přiživují ti, kteří nic reálného neumí a mají dojem, že byli vyvoleni k osvícení ostatních. Ve skutečnosti je to ničení svobodné volby, ničení dobrovolné směny a parazitismus. O tom, kdo co chce a jaké jsou směnné kurzy, musejí rozhodovat všichni na trhu a ne nějakých pár pomatenců, kterým bylo Dobro vnuknuto shůry.

Tajný Učitel řekl(a)...
21. listopadu 2019 v 21:53  

Vše co jste jmenoval má pro společnost hodnotu, kterou nelze vyčíslit, natož změřit.

Konkrétně projekt na:

-podporu učitelů může učitelům pomoci učit lépe, jaká je peněžní hodnota?

-vítání rodičů pomůže rodičům přijmout odpovědnost za spolupráci se školou při vzdělávání jejich dětí, kolik to společnosti vydělá?

-inkluzi pomůže učitelům dostat do třídy asistenta. Kolik je přínos v czk?

-kvóty???

-me too pomůže ženám cítit se v práci bezpečně, což má dopad na efektivitu...Kolik to společnosti vydělá?

-podporu vnímání Romů pomůže živnostníkovi zaměstnat Roma, který pak vytváří hodnoty.

-zlepšení vnímání imigrantů může nějaké do čr dostat a pomoci firmám obsadit pár ze 300000 pracovních míst a vytvářet co? No hodnoty pane, hodnoty.

Tajný Učitel řekl(a)...
21. listopadu 2019 v 23:13  

PP, vy učíte?

PP řekl(a)...
21. listopadu 2019 v 23:24  

Co do toho taháte mne? Máte příklady ke svým tvrzením?

Pavel Doležel řekl(a)...
22. listopadu 2019 v 14:28  

"podporu učitelů může učitelům pomoci učit lépe, jaká je peněžní hodnota?"

Možná ano, možná ne. Cenu má určovat tržní, tj. dobrovolná směna. Na trhu se cena vytváří. Bez trhu vzniká přesně to, co jsme zažili - nadprodukce, podprodukce, nedostatek zboží a služeb poptávaných a naopak přehršel služeb a produktů nechtěných. Nikým nepoptávané barvy, nikým nepoptávané vůně. Bez trhu neexistuje neúspěch. Chybí zpětná vazba. Systém zákonitě degeneruje. Marx to nepochopil a s ním, koukám, ani vy. Naproti tomu třeba Ludwig von Mises to pochopil ještě před tím, než se to ukázalo ve skutečnosti. Musíte si asi umět lépe vybírat své myšlenkové vzory.

"vítání rodičů pomůže rodičům přijmout odpovědnost za spolupráci se školou při vzdělávání jejich dětí, kolik to společnosti vydělá?"

Nikdo neví, jestli to vůbec něco vydělá. Podle mě promrhané zdroje. Proto na trhu funguje koupěschopná a hlavně skutečná poptávka, nikoliv jen jakási domnělá, vybájená, s vybájenými přínosy. Pokud někdo takovou službu poptává, nechť si jí zaplatí, nebo nechť se většina shodne na tom, že to bude veřejný statek. Většina ale není pár poblouzněných aktivistů z ČOSIV, či EDUINu.

"inkluzi pomůže učitelům dostat do třídy asistenta. Kolik je přínos v czk?"

Záporný? Zdržování výuky dětí normálních a nadaných, podřizování se nejméně schopným, nebo nejagresivnějším.

"me too pomůže ženám cítit se v práci bezpečně, což má dopad na efektivitu...Kolik to společnosti vydělá?"

A jaký dopad to má na efektivitu? Která žena se v práci necítí bezpečně? A opravdu jim pomůže nějaká kampaň? A co ti nespravedlivě obvinění, kterým to zničilo pověst a kariéru, ti se nepočítají do toho domnělého přínosu?

"podporu vnímání Romů pomůže živnostníkovi zaměstnat Roma, který pak vytváří hodnoty."

A jak mu to pomůže? Zase jen prázdné fráze, domněnky, představy. Za těch několik desítek let všelijakých vládních zmocněnců, rozsudků DH, miliard peněz investovaných do této oblasti je výsledek jaký? Leda prd. Jestli by nebylo bývalo lepší to nacpat třeba do infrastruktury, nebo na výzkum léku proti rakovině. Mohli jsme být dál. A o tom to je, tajnej. Tady nejde o to, že něco má nějaký domnělý přínos pro společnost, ale o to, že něco jiného může mít přínos mnohem vyšší, ale my se toho kvůli vašim fantasmagoriím vzdáme. Ona ta cena jogurtu také nespadla z nebe. Je výsledkem střetu nabídky a poptávky na trhu. Vám to asi připadá, že přínos s jedení jogurtu se nějak změřit dá, ale není to pravda. Je to úplně to samé, jako s měřením přínosu nějaké přitroublé kampaně MeToo. Jediný způsob, jak ověřit směnný kurz k ostatním službám a zboží, je nechat to na dobrovolné směně na volném trhu - ideálně co nejvíce konkurenčním. Představu, že vědí, jaká je ta "správná cena" čehokoliv, včetně výrobních zdrojů, měli komunisté. Jak to dopadlo víme. A někteří dokonce i tuší proč. Vy mezi ně ale evidentně nepatříte.

"zlepšení vnímání imigrantů může nějaké do čr dostat a pomoci firmám obsadit pár ze 300000 pracovních míst a vytvářet co? No hodnoty pane, hodnoty."

Jaké hodnoty? Cizinců, kteří u nás pracují, jsou stovky tisíc. Ilegální imigranti o nichž je řeč vám ale nestojí o nějakou tvorbu hodnot v kotlince. Ti vám stojí tak o sociální dávky, ale bacha - ne ty české, to je almužna, nýbrž ty německé. Vnímání imigrantů nezlepší nějaký ten vás čerpací projekt, ale reálné zkušenosti lidí s nimi - s jejich postoji, s jejich hodnotami a s jejich chováním. Vaše neziskovky si jen budou dalších 50 let mastit kapsu, aby se uživil i ten kulturní a sociální antropolog, kterého jste nám svou usilovnou prací na dorovnávání startovních čar a na sladění s profilem školy, pomohl vyrobit. Teď ještě, aby ho někdo živil.

Tajný Učitel řekl(a)...
22. listopadu 2019 v 15:00  

Možná ano, možná ne...
Nikdo neví...
Domnělý přínos...

No jo no, jak říkám. Neměřitelné je fuj.

Re. inkluze. Ten asistent sedí u toho žáka a předchází situacím, kdy by ten žák ostatní rušil, načež dochází k učení všech.

Re: MeToo. Napsal jste: "Která žena se v práci necítí bezpečně?" To jako vážně? Když už nic jiného, prasáci si dají bacha. Nespravedlivě obvinění, pokud jsou, se jistě obhájí a pravda a láska zvítězí.

Re: Podpora vnímání Romů. Pokusím se více jednoduše. Takový podnikatel má nouzi o zaměstnance a neví co s tím, musí odmítat zakázky, tratí. Pak se podívá na dokument o úspěšných Romech a řekne si, proč to nezkusit. Tak jednoho opatrně zaměstná, ten třeba pracuje a vydělává sobě i podnikateli, platí nájem, daně, sociální a zdravotní, zkrátka začlení se do společnosti. Tak jich podnikatel zaměstná víc a víc se jich začlení. Všichni spokojení. Už?

Re: imigranti. Legální, vpuštění do ČR za účelem azylu. Že je zde nechtějí? No nechtějí a je to znát, tak jdou tam kde je přijmou. A výrobny řvou že nejsou lidi. Kolik hodnot mizí kvůli nedostatku zaměstnanců? Nejsou protože je nechceme, chceme jen ty bílé z vé čtyřky. No a pak NGO vytvoří kampaň za změnu vnímání migrantů a jednoho dne se třeba přestaneme bát a zjistíme, že z otevření bran benefitují všichni. Lúzři budou mít na koho kydat vinu za svůj zpackaný život, neonáckové procitnou a najdou naplnění, podnikatelé budou mít lidi a nabídka jídla bude pestřejší.

Pavel Doležel řekl(a)...
22. listopadu 2019 v 15:34  

Ale vždyť já neříkám, že co je neměřitelné, je fuj. Vy tvrdíte, že to má přínos. Tak jak to víte, když to nelze změřit? Jak víte, že jiná alokace by neměla přínos vyšší? Nevíte nic, ale osobujete si právo ostatní balamutit tím, že přínos tam je, protože tajnej to zkrátka vidí.

"Když už nic jiného, prasáci si dají bacha. Nespravedlivě obvinění, pokud jsou, se jistě obhájí a pravda a láska zvítězí."

Kteří prasáci si dali bacha kvůli MeToo? A jak vítězí pravda a láska, když na vás padne obvinění? A víte, že to může napáchat nevratné škody, na rozdíl třeba od neúspěchu u maturitní zkoušky? Těch příkladů jsou mraky, ale zmiňme třeba Placida Dominga. Ono ostatně i u nás, obzvláště v hlavách, jako je ta vaše, je taky jasno třeba pokud jde o Babiše. Detaily vaše hlavy neřeší. Prostě je to STBák a hotovo. Sice všechny soudy rozhodly, že je veden neoprávněně, podobně jako třeba Bohdalová, ale na co soudy, že jo? U nás rozhoduje lid. Ideálně na náměstích. Jaká presumpce neviny? Uděláme lidové soudy a soudit budou tajní. Oni nejlépe vědí, kdo je vinen a kdo ne. Mají své zdroje dané jejich "kritickým" myšlením a kompetencí vytvářet si na všechno názor. Pochopitelně správný názor. Ono to jde všechno ruku v ruce. Zkrátka váš mozek neumí analyzovat, nezná reálie, neovládá skutečné kritické myšlení, ale myslí si o sobě, že je intelektuálně a morálně na výši. A tak si na základě těch svých chabých schopností činí vlastní závěry ve svém pohádkovém světě, ve kterém je všechno tak nějak jasné. Měřiti netřeba. Porovnávati netřeba. Trhu netřeba. Všechno padá shůry vnuknutím. Pochopení netřeba. Pochopení přichází samo. Ba co hůře, vy tento přístup předáváte další generaci a ještě se tím chlubíte.

"Tak jednoho opatrně zaměstná, ten třeba pracuje a vydělává sobě i podnikateli, platí nájem, daně, sociální a zdravotní, zkrátka začlení se do společnosti. Tak jich podnikatel zaměstná víc a víc se jich začlení. Všichni spokojení. Už?"

Aha. A vy si myslíte, že podnikatelé jsou dementi? Že jim musíte kampaní vysvětlit, že vlastně nepostupují racionálně? Ono je to, drahý tajný, přesně naopak. Podnikatelé by vás, moderní svazáky a nominální mozky, měli učit, co to je racionální rozhodování za nejistoty.

"Legální, vpuštění do ČR za účelem azylu. Že je zde nechtějí? No nechtějí a je to znát, tak jdou tam kde je přijmou. A výrobny řvou že nejsou lidi."

Myslíte jako ta rodina z Iráku, které dali byt a ona utekla do Německa? Na výrobny se vykašlete - ty si poradí. A proč podle vás tedy nezavedli výrobu v těch montovnách v Německu, když tam mají tolik těch migrantů a pořád si nechávají ty díly na auta dodávat od nás? Zkusej se zamyslet taky někdy hlavou, ju?

"No a pak NGO vytvoří kampaň za změnu vnímání migrantů a jednoho dne se třeba přestaneme bát a zjistíme, že z otevření bran benefitují všichni."

Všichni pravíte? A co ta znásilněná patnáctiletá dívka z Ústecka? Co redakce francouzského satirického měsíčníku Charlie Hebdo? A co ti mrtví v Nice? Ti také benefitovali? Kampaň na měnu vnímání je čistý nesmysl a vyhozené peníze. Nikdo, nikdo do jednoho nezmění názor na základě nějaké přiblblé kampaně. Lidé si vytvářejí názory na základě vlastních zkušeností a často také negativních informací. A já opakuji, že z imigrantů nemám strach - to je jen vaše donekonečna opakované klišé - mantra zastydlého sluníčkáře. Já je u nás prostě nechci. Chutná mi čínská kuchyně, chutná mi sladké, chutná mi indická kuchyně, chutná mi italská kuchyně. V této pestrosti vidím benefit. Ale semlít to všechno dohromady, bramboračku se žloutkovým věnečkem a do toho nacpat kuře tikka masala a zalít to horkou čokoládou, v tom opravdu benefit nespatřuji. Každá kultura má své hodnoty a také své místo. A kdykoliv v historii některá kultura chtěla získat místo té druhé, nešlo to jinak, než násilím. A nepůjde to ani tentokrát. A my bychom měli bojovat za ty své hodnoty a ne se ohýbat jako stará šlapka, ať si vrzne kdo chce.

Tajný Učitel řekl(a)...
22. listopadu 2019 v 20:51  

"Vy tvrdíte, že to má přínos. Tak jak to víte, když to nelze změřit?"

Jak víte vy, že nemá?

"Kteří prasáci si dali bacha kvůli MeToo?"

Chcete jména?

"Aha. A vy si myslíte, že podnikatelé jsou dementi? Že jim musíte kampaní vysvětlit, že vlastně nepostupují racionálně?"

Ano, přesně to si myslím.

Kdo myslíte, že maká v halách v Německu?

"Lidé si vytvářejí názory na základě vlastních zkušeností a často také negativních informací."

Těch vlastních zkušeností je asi pomálu, co. Dle negativních informací by se Češi měli nejvíce bát vyšinutých amíků.

Nemějte strach, kotlinka není pro islamisty zajímavým cílem. Mimochodem víte, že zde denně dochází odhadem ke 40 znásilněním? Akorát se o nich nepíše, pokud to zrovna není nějaký člověk jiné barvy pleti. Otevřená společnost ne tom bude vždy ekonomicky, vztahově a kreativně lépe než společnost ustrašená a uzavřená.

Postavte si velkou zeď a žijte si za ní až do smrti smrťoucí, když je vám libo. Akorát si nestěžujte, když vás z vaší zaprděné zahrádky jednou, až budete chtít, nepustí ven. Já rád pestrost, jiné lidi, jiné jídlo, jiné myšlenky.

Petr Portwyn řekl(a)...
22. listopadu 2019 v 22:02  

Pane Tajný,
chápu, že Váš příspěvek není to, za co se vydává. Myslím, že začínám tušit "podstatu Vaší hry", jak by řekl klasik :o)

Nicméně faktická poznámka: v případě takových zločinů se barva pleti nezveřejňuje prakticky nikdy. I (diskriminovaná národnost) gangy v Británii jsou zpravidla popisovány jako "Češi".

Tajný Učitel řekl(a)...
23. listopadu 2019 v 10:53  

Zajímavé, že když Doležel potřebuje argument, tak přesně ví kdo koho kde znásilnil a odkud byl, zřejmě se to tak nějak zveřejnilo. Jaká je tedy moje "hra"?

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.