Laďka Ortová: Piráti ve škole – sloni v porcelánu

pátek 7. června 2019 ·

Piráti představili návrh novely školského zákona a novou podobu maturity. Ježto čtyři z předkladatelů studovali v zahraničí, mají, jak sami říkají, „bohaté zkušenosti“ a zjevně dost elánu využít je při změně zdejšího vzdělávacího systému.


Laďka Ortová (archiv autorky)
Co navrhují?

1. Zastavit přípravu povinné maturity z matematiky s odůvodněním rizika vysokého počtu studentů, kteří u maturity neuspějí. Maturita z matematiky je zatím pouze dobrovolná. Loni neuspělo 22% studentů, kteří se pokusili odmaturovat z matematiky, což prý predikuje ještě vyšší neúspěšnost mezi studenty, kteří by z matematiky maturovat museli, nikoliv jen mohli. V souladu s tímto odůvodněním navrhuji: Zaveďme povinnou maturitu třeba z tělocviku a rázem nám počet úspěšných maturantů stoupne odhadem na 99%. Pomohou nám ale tato procenta zlepšit konkurenceschopnost naší ekonomiky? Nebo spokojenost zaměstnavatelů s úrovní maturantů? Nebo naše pozice ve srovnání s maturanty z jiných zemí?

Druhý důvod k nezavedení povinné maturity z matematiky popisují Piráti takto: „ ... zadání ve společné části zkoušky dostatečně nezohledňuje obsah a cíle vzdělávání a to, co se žáci reálně učí.“ Bohužel Piráti neposkytli jakékoliv konkrétní příklady na podporu svých tvrzení, ani data, o kterých by se dalo diskutovat. Na této úrovni se jedná o dojmologii a děsí mě, že pod takto chabě „vyargumentovaným“ dokumentem jsou podepsáni i další politici z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Piráti považují svůj návrh za „záchrannou brzdu řešící aktuální hrozbu ve školství“, aniž by ovšem konkretizovali, co přesně myslí aktuální hrozbou. Na tak silná slova bych očekávala kvalitně zpracovanou a prezentovanou analýzu s pečlivě formulovanými východisky a návrhy řešení včetně rizik a jejich ošetření. Pirátský návrh spíše vykazuje běžnou úroveň hospodských řečí.

2. Druhým požadavkem je uznávání, a to i zpětné, středního vzdělání i těm studentům, kteří dokončili poslední ročník studovaného oboru, ale neuspěli u maturitní zkoušky. Důvodem prý je diskvalifikace na trhu práce pro lidi, kteří „neuspěli u jedné zkoušky“. Přiznaná úroveň středního vzdělání bez maturity a bez výučního listu by držitele neopravňovala ke studiu na vyšší odborné či vysoké škole.

Dobře, připusťme, že student, který víceméně úspěšně dokončil 4 roky gymnázia či střední odborné školy, neuspěje u jedné zkoušky. Ve stávajícím systému má 3 (sic!) pokusy tuto zkoušku zopakovat a to do pěti let po ukončení posledního ročníku střední školy. Jsou v zásadě tři možnosti:

1. Student se na maturitu připraví a složí ji v řádném či opravném termínu.
2. Student nemá schopnosti se na maturitu naučit a pak je otázka, co dělal čtyři roky na střední škole, jejíž poslední ročník úspěšně ukončil.
3. Student nemá motivaci a vůli se na maturitu připravit. Jedná se tedy o svobodné rozhodnutí svéprávného jedince a to nezavdává důvod pro systémové změny.

Dle stejné logiky tedy přiznejme právo diagnostikovat, operovat a léčit i lékařům, kteří prostě neuspěli u jedné jediné zkoušky, byť byla zrovna státní závěrečná. Kvalifikaci vlastně získali, jenom ta jediná zanedbatelná drobnost. Chcete, aby vám takoví lékaři operovali mozek, srdce nebo páteř? Nebo třeba mandle? No a řídit bychom taky mohli nechat každého, kdo absolvoval v autoškole deset jízd, ale neuspěl u zkoušek. Vždyť co to je nějaké testy a teorie, řídit přece umí! Svěříte takovému řidiči autobusu své dítě na cestu do školy či na výlet? Chcete takové řidiče potkávat na silnicích? Bez řidičáku jsou diskvalifikovaní na trhu práce a systém přichází o spoustu peněz – bez řidičáku třeba neseženou práci a zůstanou na podpoře. V analogii s pirátským návrhem je pro společnost levnější řidičáky vydat všem zájemcům po absolvování předepsaného počtu jízd.

3. A posledním navrhovaným bodem je přesunutí písemné části maturit zpět do škol. Společnou částí maturity by byly jen didaktické testy. Písemná a ústní část se vrátí do gesce škol. Důvodem pro tento návrh je „posílení zpětné vazby vůči žákovi i vrácení důvěry školám“. Opět by nebylo od věci pro smysluplnou diskusi podložit tato tvrzení daty. Jak se posílí důvěra vůči školám, čí důvěra se posílí, o kolik se posílí, jak to budeme měřit a s čím to budeme srovnávat? Jak zajistíme, aby měli maturanti srovnatelnou úroveň maturity, když si maturitu bude tvořit a hodnotit každá jednotlivá škola? A na zpětnou vazbu vůči žákovi měly školy zpravidla čtyři, resp. 13 let. Za tu dobu mohl nasbírat zpětné vazby dle libosti. Jen chtít. Nejde přeci o důvěru vůči škole, ale o důvěru ve státem garantovanou úroveň maturity!

Cituji ze studie publikované nadačním fondem Eduzměna: „Na výraznou míru decentralizace českého školství, zejména autonomie českých základních škol, upozorňuje také zpráva OECD (2015). Podle těchto zjištění je decentralizace školství v České republice výrazně vyšší než v průměru zemí OECD, dosahuje dokonce maximálních hodnot. Projevem decentralizace je např. neexistence pravidel pro hodnocení škol ze strany zřizovatele nebo prohlubující se rozdíly mezi jednotlivými regiony a školami.“

A do této atmosféry přicházejí Piráti se svými převratnými návrhy, které nepřinesou vůbec nic pozitivního. Absolutním ignorováním rizik, která jsou s tím spojená, a bizarní argumentací ve prospěch svých návrhů se Piráti na poli vzdělávání uvedli spíše jako amatérští aktivisti než jako rozvážní zástupci občanů pracující ve prospěch celé společnosti. Vypadá to, že o školství málo přemýšlejí, nepracují s dostupnými fakty, málo se doptávají a chaoticky na něm pracují.


Zprávu z tiskové konference, kde Piráti návrh představili, naleznete zde 

48 komentářů:

Petr Portwyn řekl(a)...
7. června 2019 16:49  

...bizarní argumentací ve prospěch svých návrhů se Piráti na poli vzdělávání uvedli spíše jako amatérští aktivisti než jako rozvážní zástupci občanů pracující ve prospěch celé společnosti.
A on jako někdo považuje Stranu námořních lupičů za "rozvážné zástupce občanů"? Proboha kdo?

Vypadá to, že o školství málo přemýšlejí, nepracují s dostupnými fakty, málo se doptávají a chaoticky na něm pracují.
No a? Tohle jako plácnutí do vody stačí. K čemu přemýšlet? Partě zhulených recesistů to přinese pár hlasů od neúspěšných studentů, novináři je pochválí, a to je co? Hlavní!
(Že ani nevědí, že se maturita dá udělat v opakovaném termínu? To neřéééš woééé!)

PP řekl(a)...
7. června 2019 19:41  

Jak jsem psal jinde - piráti se snaží debilizovat společnost, neboli stáhnout ji na svou úroveň. Ještě jsem nezaznamenal projev jakékoli inteligence ze strany pirátů. Potřebují debily, aby mohli konečně překročit v množství svých členů tisícovku.

Nowak řekl(a)...
7. června 2019 21:56  

Opravdu potřebují všichni maturovat z matematiky? Chápu, že každý zorvna nemusí milovat Piráty či souhlasit s jejich konkrétními argumenty. Ale opravdu potřebují všichni maturovat z matematiky?
Moje lékařka moc neumí jednat s lidmi - chybí jí maturita z M?
Byl/a by učitel/ka ČJ nebo dějepisu lepší, kdyby maturoval/a z M? atd.
Paní Ortová a vážení diskutující, maturovali jste z M? Co vám to dalo (pokud ano)? Co vám chybí (pokud ne)?

Pavel Doležel řekl(a)...
7. června 2019 22:29  

Samozřejmě, že nepotřebují všichni maturovat z matematiky. A stejně tak nepotřebují všichni maturovat. V bájném Finsku odmaturuje asi 42% populačního ročníku.

Samozřejmě, že jsem maturoval z matematiky. A spolu s dalším studiem matematiky mi to dalo schopnost exaktně myslet a také schopnost poznat ty, kteří toho nejsou schopni. Bohužel o tom sami nevědí a tak jim to nechybí. Ve skutečnosti je neznalost matematiky velkou konkurenční nevýhodou.

Chybí mi další hlubší studium na které při současném pracovním vytížení nemám čas.

To, že lékařka neumí jednat s lidmi, jistě není důsledkem toho, že nemá maturitu z matematiky. To, že nerozumí tomu, co to je ta P-value v nějaké vědecké studii porovnávající účinnost léčiv a placeba, to už je problémem plynoucím z toho, že nemůže pochopit základy statistiky, když neumí ani základy matematiky.

BP řekl(a)...
7. června 2019 22:55  

Pane Nowaku, jsem učitelka jazyků, vystudovala jsem je na FF UP. Maturovala jsem na přírodovědném gymnáziu povinně z matematiky. Vůbec žádnou újmu z toho necítím.

Matematika pomáhá logice a abstraktnímu myšlení. Dodnes velmi ráda luštím různé rébusy a hlavolamy.

Samozřejmě si už mnoho z matematiky nepamatuji, neboť od mé maturity uplynulo více než 40 let, ale mám nachystanou učebnici matematiky pro maturanty. Ráda bych si ji osvěžila, až budu v důchodu.

Laďka Ortová řekl(a)...
7. června 2019 23:03  

Vážený pane Nowaku, všichni z matematiky maturovat nepotřebují a ne všichni potřebují maturovat. Můžeme zpochybňovat, zda všichni potřebují maturovat z cizího jazyka a obratem ruky popsat 5 konkrétních lidí, pro které je maturita z cizího jazyka naprosto zbytečná. Nejde o matematiku ani o češtinu ani o cizí jazyk, ale o neustálé lavírování, šťourání, vyvolávání nejistoty, jedním slovem frflání. Neumíme se dohodnout na podobě maturity, kterou budou všichni akceptovat, na kterou se budou studenti připravovat a s kterou budou vysoké školy a zaměstnavatelé počítat. Pokud chceme odmítnout maturitu z matematiky, shodněme se třeba, že ji většina maturantů nepotřebuje a ti ostatní ji mohou zvolit dobrovolně. Ale neodmítejme ji proto, že by neodmaturovalo více studentů než dosud. S tímto přístupem za chvíli skončíme u toho tělocviku.

Maturitu z matematiky nemám, na naší škole byly 4, resp. 5 jiných povinných předmětů, z toho jeden povinně volitelný. Od prváku jsme měli jasno, z čeho a v jakém rozsahu budeme maturovat, jakou formou a co pro úspěch u maturity musíme udělat. V tomto mají dnešní studenti i jejich rodiče velkou nevýhodu. Nemohou totiž vědět, kdo kdy s čím přijde a bude se snažit dosavadní systém "novelizovat".

Petr Portwyn řekl(a)...
8. června 2019 0:05  

Maturitu z matematiky samozřejmě mám. Původně jsem chtěl maturovat z něčeho jiného, to i zamítli, a dodatečně jsem si uvědomil, že udělali správně. Matematika mi umožnila jasněji, logičtěji myslet (a také mne částečně živí, ale důležitější je to předtím).

Nowak řekl(a)...
8. června 2019 12:30  

Děkuji za reakce! Matematika je určitě k něčemu dobrá. Těm,co z ní zkusili maturovat a neuspěli, moc asi nedala. O ta % pak do jisté míry jde: Tlačit do maturity z M lidi, kteřým M moc nejde a navíc jí přímo nepotřebují, je podivné. Ale to přece neznamená, že M část populace mine!Hodně mi dala i část výuky M na ZŠ. Každý žák by měl ve všech předmětech přiměřeně pracovat a něco získat i z těch, ze kterých nematuruje. Současní žáci si vybírají, co opravdu potřebují a ostatní nechávají plavat. Ale nejen současní - paní Ortová o kousek výše chválí podobný přístup (i když přímo nedoporučuje ignorovat ostatní předměty). Školy dotáhnou pokud možno všechny žáky k maturitě a nechají je to zkusit.
Maturita z tělocviku ovšem taky není řešení - já bych neodmaturoval a kdoví, zda by podobných nbylo třeba 30%.

Petr Portwyn řekl(a)...
8. června 2019 12:35  

Pan Nowak:
Skutečně si myslíte, že si žáci vybírají předměty, které potřebují?
Tedy většina. Ptám se proto, že např. spousta lidí u nás maturovala ze zeměpisu, a geografem se nechce stát prakticky nikdo.

Tajný Učitel řekl(a)...
8. června 2019 15:03  

Na matematiku nad určitou úroveň je potřeba talent, proto by neměla být povinná.

Nowak řekl(a)...
8. června 2019 17:06  

Pane Portwyne, máte pravdu - žáci volí pokud možno cestu nejmenšího zla. Tím zas narážíme na problém, že to nejmenší zlo je pro ty neúspěšné maturanty z M ta M, kterou umějí na 4- proti cizím jazykům, které umějí o stupeň hůř (takový je tuším výběr mimo G). TU: Ano na M je potřeba určitý talent, na CJ ale taky a ještě píle.

Tajný Učitel řekl(a)...
8. června 2019 17:44  

Nelze zkvalitňovat výuku Ma zvětšováním strašáků na konci a na začátku studia, nýbrž je potřeba nejprve zkvalitnit výuku a pak nastavit laťky. Talent na jazyk a matematiku jsou dvě různé věci, proto si lidé, kteří nemají schopnosti na zvládnutí sš matematiky a její ověřování v podobě cermatestu, volí cizí jazyk. Což neznamená, že matematiku neumí, nebo že se ji na sš 4 roky nevěnují. Pouze nechtějí riskovat neúspěch v upoceném závodě s časem, jímž nynější DTMa bezpochyby je.

tyrjir řekl(a)...
8. června 2019 20:12  

žáci volí pokud možno cestu nejmenšího zla.

To je typicky nejednoznačný výrok. Jeho nejednoznačnost je zřejmá:


a) Výrok je pravdivý, neboť zcela nepochybně platí, že

Existují alespoň dva žáci, kteří "volí pokud možno cestu nejmenšího zla".

b) Výrok je nepravdivý, neboť zcela nepochybně platí, že

Existují alespoň jeden žák, který "NEvolí pokud možno cestu nejmenšího zla".


Pravdivý výrok je, myslím, například tento:

Existuje nezanedbatelná část množiny žáků, kteří "volí pokud možno cestu nejmenšího zla" přičemž úkolem rodiny a školy je motivovat je k tomu, aby pokud možno takovou cestou nešli, jde-li o správnou věc.Matematiku se učí človék mj. i proto, aby uměl lépe odlišovat pravdivé výroky od nepravdivých. Nejenom v matematice. Všude. I v humanitních vědách, politice atd.

Kdybychom přistoupili na pirátský požadavek nepovinné maturity z matematiky, procentně vyjádřená část takto hloupých maturantů (volících líbivé či snadné cesty namísto cest správných) by se pravděpodobně zvětsila. Možná i tak, že by se mohla přiblížit hlouposti Pirátú.:)))

PP řekl(a)...
9. června 2019 3:29  

Není žádný talent na matematiku. Aspoň není potřebný pro zvládnutí maturity.
Zvládnout maturitní matematiku je pro středoškoláka NORMA, ne volba.
Kdokoli neschopen udělat maturitu z matematiky by neměl mít maturitu. Totéž platí o češtině.
Proto to chce tajnej a piráti a další odbourat. Dělají z normy talent, aby opět mohlo projít více neschopných.

Petr Portwyn řekl(a)...
9. června 2019 10:28  

Pane Nowaku,
nejsem skalním zastáncem povinné maturity z Ma, ale jsem přesvědčen měl by být povinný jeden z přírodovědných předmětů: Ma, Fy, Ch, Bi (tak to mimochodem bylo na G, kde jsem studoval, byť dětem prominentů se udělovaly výjimky typu "maturita z občanky"). Aspoň trochu by to vyvážilo jednostranné "humanitní" maturity typu "Čj, Aj, konverzace z Aj, Rj". Argument "k čemu nám to budéééé" neberu, to řvou i puberťačky na ZŠ, když se mají naučit, že jednotkou výkonu je watt :o)
K diskuzi je otázka maturit na gymnáziích a odborných školách. Podle mne číšník nebo klempíř nepotřebuje stejnou maturitu jako gymnazista, vlastně maturitu nepotřebuje vůbec. Průmyslovák by naopak maturitu z Ma zvládnout měl, vždyť je to kvalifikovaný technik.

Na druhou stranu po povinné maturitě z Ma volají zástupci zaměstnavatelů, protože česká ekonomika je někdy od 19. století postavena na kvalitních technických pracovnících. Nebýt jejich tlaku, politici by jistě tak nepopulární krok nezaváděli. Samozřejmě se leckde protestuje proti vnější motivaci, nicméně zaměstnavatelé také používají pro zaměstnance vnější motivaci - plat, takže argument je pro ně poněkud lichý :o)
To, že by učitelé měli studentům ukazovat více aplikací z praxe, beru, a leckde se to i děje. Ovšem kořen problému je na ZŠ, kde je praktických aplikací vidět dost, jenže mnohé děti na to kašlou, protože kašlat můžou.

tyrjir řekl(a)...
9. června 2019 11:06  

PROČ JEŠTĚ NEMÁME PIRÁTSKOU DROGU (HLOUPOST) VE VŠECH ŠKOLÁCH?

Kdybychom přistoupili na pirátský požadavek nepovinné maturity z matematiky, procentně vyjádřená část takto hloupých maturantů (volících líbivé či snadné cesty namísto cest správných) by se pravděpodobně zvětsila. Možná i tak, že by se mohla přiblížit hlouposti Pirátú.

Že tu nejde o urážku, ale spíš o diagnózu, dokládá, myslím například nové zvolená europoslankyně za Českou Pirátskou stranu a předsedkyně:Evropské pirátské strany:

Markéta Gregorová
česká politička

Markéta Gregorová (* 14. ledna 1993 Most) je česká politička, od roku 2019 poslankyně Evropského parlamentu, od roku 2018 zastupitelka města Brno, členka Pirátů a předsedkyně Evropské pirátské strany.[1] ...

...Markéta Gregorová pochází z Mostu, kde vystudovala Podkrušnohorské gymnázium a v lednu 2016 získala bakalářský titul na Masarykově univerzitě v Brně v oboru Mezinárodní vztahy a Evropská studia. Po studiích se živila mimo jiné jako e-commerce specialistka a testerka webových aplikací.[1]

Markéta Gregorová žije v Brně....


Následující ukázka pirátské hlouposti je, myslím docela typická, i když poněkud drsná (slabším povahám doporučuji ti video sledovat v sedě):

Nově zvolená europoslankyně za ČPS

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=0ye57PDXLLY

Poznámka: V tzv. studentských volbách nanečisto pořádaných ve školách (!) necelé tři týdny před skutečnými volbami se svolením ředitelů některých škol neziskovkou Človék v tísni vyhrávají v poslední době Piráti.*

J.Týř

*
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/studentske-volby-do-ep-vyhrali-pirati-vladni-ano-skoncilo-sedme/1753182


Nowak řekl(a)...
9. června 2019 12:08  

Hloupost Pirátů? Ono jich moc není, tak je ostatní přehlasují ve všem ( i v té maturitě z M). Ještěže ostatní politici jsou chytří (či vychytralí).

tyrjir řekl(a)...
9. června 2019 12:43  

Každá ideologie, názorová skupina, politická strana atd. má ve svém programu něco rozumného a něco hloupého. Tohle by se měly děti ve škole vyváženě dovídat. Proto jednostranná ideologie a politika do školy nepatří. Ředitelé škol by pronikání ideologie a politiky do škol neměli dovolovat.

Petr Portwyn řekl(a)...
9. června 2019 13:20  

Souhlasím s panem Týřem.
Propagace JAKÉKOLI politické strany či hnutí (včetně politických neziskovek, tj. NGO vyvíjejících politickou činnost, resp. veřejně podporujících nějakou politickou stranu) ve škole je neetická a ředitel by ji neměl připustit.

Tajný Učitel řekl(a)...
9. června 2019 14:54  

"Kdokoli neschopen udělat maturitu z matematiky by neměl mít maturitu."

Stejný blábol jako

Kdokoli neschopen udělat maturitu ze zpěvu by neměl mít maturitu.

Pavel Doležel řekl(a)...
9. června 2019 15:28  

Jo tajnej. A je to stejnej blábol, jako "kdokoli neschopen udělat maturitu z češtiny a literatury by neměl mít maturitu". Tak buď nic, nebo alespoň trojice: jazyk rodný, jazyk cizí a jazyk myšlení. Ono by stačilo vyměnit povinnou maturitu z literatury, která je drtivé většině maturantů - na rozdíl od matematiky, v životě aboslutně k ničemu, podobně jako interpretace Máchova Máje, za maturitu z matematiky, která jim pomůže se vyznat ve finanční matematice, ve výrokové logice a donutí je se alespoň v základech naučit exaktně a kriticky myslet, ne jen prázdně žvanit.

Ivo Mádr řekl(a)...
9. června 2019 20:11  

Tajný Učitel

"Na matematiku nad určitou úroveň je potřeba talent, proto by neměla být povinná"

No však právě, klienti ze sociálně vyloučeného prostředí ji potřebují jak nic jiného. Dokonce jistí aktivisté nedávno tvrdili, že na ZŠ postačí tak dvě hodiny matematiky týdně a na SŠ trochu, a to jen v prvním ročníku.

PP řekl(a)...
9. června 2019 20:13  

Člověk neschopný odmaturovat z matematiky NEMÁ NÁROK na maturitu.
Jinak se u nás nepohne nic.

Tajný Učitel řekl(a)...
9. června 2019 21:27  

Odmaturovat z matematiky a složit DTMa jsou dvě velice rozdílné věci.

Petr Portwyn řekl(a)...
9. června 2019 21:30  

Je teda fakt, že výrokovou logiku by měli zvládat i humanisti. A základy finanční Ma taky...
Jenže když někdo neumí počítat procenta, protože v sedmičce zcela jistě věděl, že to nikdy v životě nebude potřebovat a že se mu nechce, a přitom si myslí, že má nárok na to mít maturitu, tak je to pak těžký.

Pavel Doležel řekl(a)...
9. června 2019 23:12  

To je jen lenost. Když budou všichni, kdo chtějí maturovat, předem vědět, že se matematice prostě nevyhnou a že z ní budou muset složit i standardizovanou zkoušku, tak se ty základy naučí a přestanou se snažit z té lenosti vylhat - což je dnešní standard. A ti, kteří nejsou schopni pochopit ani ty úplné základy, zkrátka maturitu mít nebudou. Bez schopnosti elementární abstrakce je nebezpečný nejen jaderný inženýr, nebo lékař, ale i právník, či politik. Proto to také u nás vypadá tak, jak to vypadá.

PP řekl(a)...
10. června 2019 5:19  

Znovu a jasně - zvládnutí maturitní zkoušky z matematiky by mělo být nezbytnou podmínkou pro všeobecné středoškolské vzdělání.
To je hlavní důvod toho, proč jsou současní padesátníci mnohem schopnější v čemkoli, než současní absolventi.

Jiri Janecek řekl(a)...
10. června 2019 5:21  

Za mne jen poznámka - maturita z ČJ mi nedala vůbec nic (akorát jsem si občasným poukazováním na jazykové chyby novinářů vysloužil označení "všeználka, který jen poukazuje na chyby druhých a na pořádnou diskuzi - natož něco pozitivního - nemá čas").

Maturita z matiky asi taky nic...

Pozitivní efekt povinné maturity z Ma (kromě toho, že když tím projdou všichni, tak to posílí odolnost proti stresu, naučí to mladé lidi věci, které by raději nedělali etc… + dá správnější obrázek o neúspěšnosti než "dnes 20 %, když všichni, tak taky 20 %") je taky stanovení nějaké očekávané vstupní úrovně, na kterou se dá navazovat na přírodovědných a technických školách. Když jsem v 90. letech studoval i o deset let později učil, polovinu práce přednášejících matematiky tvořilo jakési repetitorium středoškolské matiky, kde se posouvaly matematické kompetence absolventů zdravotních či zemědělských škol na úroveň gymnazistů či elektroprůmyslováků…

Přirozeně, středoškolská matematika bez základů diferenciálního počtu je stejně zbytečná, jako ta základoškolská bez goniometrických funkcí...

Tajný Učitel řekl(a)...
10. června 2019 7:31  

Moc rád bych viděl ty, kteří maturovali z Ma pěkně postaru a dnes mají ústa plná toho, jak je to nezbytná a nutná a nenahraditelná podmínka atd, skládat dnešní DTMa. O voze a o koze.

Tajný Učitel řekl(a)...
10. června 2019 7:32  

"Jenže když někdo neumí počítat procenta, protože v sedmičce zcela jistě věděl, že to nikdy v životě nebude potřebovat a že se mu nechce, a přitom si myslí, že má nárok na to mít maturitu, tak je to pak těžký." Učebnicový strašák.

PP řekl(a)...
10. června 2019 7:41  

Ani jeden z komentářú tajného neříká žádný názor.
To je vhodný předpoklad k velmi angažovaným interpretacím literárních děl.

poste.restante řekl(a)...
10. června 2019 8:09  

PP
Komentáře Tajného můžete jedině "interpretovat".
Logiku v nich nehledejte.
:-)

Pavel Doležel řekl(a)...
10. června 2019 8:32  

"Moc rád bych viděl ty, kteří maturovali z Ma pěkně postaru a dnes mají ústa plná toho, jak je to nezbytná a nutná a nenahraditelná podmínka atd, skládat dnešní DTMa."

Však já se s vámi klidně sejdu. Nebo jestli vám stačí moje fotka, tak si ji stáhněte a můžete se na mě dívat až do ukojení vaší potřeby.

Mimochodem, byl jsem v ročníku, kdy se pilotovala Sonda maturant. Byl jsem někde kolem 99tého percentilu a šlo, pokud si správně vzpomínám, o testové úlohy vesměs uzavřené a pro matematického nadšence triviální - typu vyčtení trivialit z grafu, apod.

Petr Portwyn řekl(a)...
10. června 2019 9:51  

Jo, pro někoho je strašákem i představa, že by měl spočítat, kolik je dělala jistina půjčky, když 4,5 % z ní je 1800 Kč. Přesně tak jsem to myslel.
Nahradíme to pohovorem o tom, jak se cítil, když si půjčku bral, a zda měli v bance dostatek LBGT+ zaměstnanců.

Tajný Učitel řekl(a)...
10. června 2019 11:36  

Můj názor je k zhlédnutí zde: http://tajnyucitel.blogspot.com/2017/03/obhajcum-centralizovanych-testu-z.html

Petr Portwyn řekl(a)...
10. června 2019 19:25  

Zpátky k těm, co podle jména vylupují lodě a vraždí posádky:

Dovoluji si upozornit na pozoruhodný článek pirátského experta na školství
http://denikreferendum.cz/clanek/27318-co-se-deje-ze-se-extremni-konzervatismus-ve-skolstvi-sluni-v-mediich

Tajný Učitel řekl(a)...
10. června 2019 20:05  

Zřejmě pánům není znám triviální fakt, že časová tíseň je vzhledem k přesnému počítaní škodlivá. Proto odděluji maturitu z matematiky a didaktický test z matematiky z dílny cermatu.

Pavel Doležel řekl(a)...
10. června 2019 21:35  

Zřejmě tajnýmu není znám triviální fakt, že rychlá orientace v problému je nejen součástí intelektu, ale i základní předpoklad úspěchu v jakékoliv intelektuální činnosti.

Návrh tajnýho experta na školství na celém světě, že bychom tam stejně jako ve Finsku dali čtyři náročné úlohy a pak nechali studenta u maturity, aby je až 6 hodin řešil, povede k jedinému - dramatickému nárůstu neúspěšnosti. Protože na 6 hodin tam asi nebude součet dvou jednociferných čísel, ale úloha na samostatnou úvahu. A to bývá u těchto expertů a jim podobných, právě ten největší kámen úrazu. Ani jeden z nich není schopen vyřešit ani triviální úlohu se sušenými jablky - tedy až na toho chytráka, který si to vygůglil. To ale nebyl expert, to byl nějaký teenager. Holt, pokrok člověk nezastaví a tak někteří inteligenti znají řešení ještě před tím, než vůbec pochopí zadání a než se stihnou zamyslet. Stačí smártfoun, nebo ufoun.

Petr Portwyn řekl(a)...
10. června 2019 22:17  

Pokud budu chtít vysokou úspěšnost např. ve čtvrtletce z Ma, dám tam spíš kratší a jednodušší příklady (a dám jich tam víc). Ti, kterým to nejde, se chytí aspoň na něco.
Když dám složitější úlohy, nematematické (humanitní) typy většinou vůbec nebudou schopny dekódovat zadání. Nepřejdou z běžné řeči do jazyka matematiky, nepředstaví si to, nevytáhnou podstatné údaje, a to ani v případě, kdy žáci složité úlohy trénovali, protože každá taková úloha je jiná.
Chci-li vysokou úspěšnost složité úlohy, musím ji rozsekat do menších částí, kdy předchozí krok je nápovědou k dalšímu. To ale už není jedna složitá úloha, to je sled úloh jednodušších...

Kdyby na maturitě bylo několik hodin času a složitější úlohy, zvládnou to ti, kteří dělají olympiádu z Ma - je pojata podobně. Pro humanisty by to znamenalo zbytečný stres a vysokou neúspěšnost.

Pokud někdo za složitou úlohu považuje úlohu řešitenou jednou přímou úměrou, tak je to samozřejmě jiná :o)

Tajný Učitel řekl(a)...
11. června 2019 7:18  

"Zřejmě tajnýmu není znám triviální fakt, že rychlá orientace v problému je nejen součástí intelektu, ale i základní předpoklad úspěchu v jakékoliv intelektuální činnosti."

Rychlá orientace snad, pečlivě provedené řešení nikoli.

Portwyn, měli by "humanisti- nematematické typy" by tedy povinně maturovat z Ma v současné podobě, nebo ne?

Petr Portwyn řekl(a)...
11. června 2019 9:16  

Tajnej
V současné podobě klidně. Teda pokud se chtějí kasat, že mají plnohodnotnou maturitu.
(I když já bych to celkově předělal a byla by nějaká lehčí zkouška pro ty, co nezvládnou gymnázium v plné palbě. Samozřejmě by se to taky nejmenovalo "gymnázium". Protože číšník nebo baletka podle mne nepotřebuje a nemá vzdělání na stejné úrovni, jako gymnazista.

Petr Portwyn řekl(a)...
11. června 2019 9:21  

Za optimální ale považuju
1) náročnější přijímací řízení na SŠ
2) výuku na SŠ, kde není tolik akcí, kde se studenti neomlouvají sami atd.
3) povinnou maturitu na G aspoň z jednoho z předmětů Ma, Fy, Ch, Bi.

Pokud by humanista udělal pořádné přijímačky na úrovni PZ v 80. či 90. letech, prolezl plnohodnotným gymnáziem, a měl maturitu dejme tomu z Bi, tak prosím. To ale v současné době možné není, takže musí být ta maturita z matematiky jako "jazyka logiky" (vedle mateřského a cizího jazyka).

Občasný čtenář řekl(a)...
11. června 2019 10:16  

Zajímavé je, že mnou zde nedávno zmíněná převažující podoba zdejších diskusí jako konfliktu táborů dvou ultras se ohledně maturity z matematiky poněkud drolí:-)

Z mého pohledu absolventa jak FEL ČVUT tak PF UK silně přitakávám shora zmíněnému náhledu, že pokud má být maturita jako taková zachována, tak na gymnáziu má být z matematiky povinná. A) prostě a jednoduše, chceš všeobecné vzdělání, tak se holt budeš muset i tou matematikou prokousat, b) naprosto neplatí, že by ti byla k ničemu, protože přinejmenším i v těch soft oborech budeš schopen použít minimum racionálního abstraktního myšlení a zejména logiky, k nimž si ze všech předmětů nejspíše odneseš kompetenci z výuky matematiky.

Ve své praxi znovu a znovu narážím na naprostou absenci takové kompetence u absolventů, u nichž by jaksi z povahy věci měla být samozřejmá.

Takže, nebavit se o tom zda, nýbrž jen a pouze jak? Zde mám ovšem k tomu, co za značnou sumu z peněz daňových poplatníků stát CERMATEM předvádí, zásadní výhrady.

Jiné to budiž u ostatních typů škol. U vyloženě technických, přírodovědných a zdravotnických spíše ano (aniž bych si troufl mít na to vyhraněný názor), u ostatních spíše ne.

poste.restante řekl(a)...
11. června 2019 10:51  

Já vím, že s tím asi už otravuji, ale mohl bych se opět zeptat na základní otázku, kterou prostě jako člověk přišedší do školství z komerčního prostředí musím položit?
A zdůrazňuji, že bych ji rád položil hlavně "progresívním" Pirátům.

Jak se buduje ta znalostní ekonomika, orientovaná na práci s vyšší přidanou hodnotou, založená na využití automatizace, robotizace, IT technologiích, Průmyslu 4.0 atd. BEZ ZNALOSTI MATEMATIKY?
A znalosti nikoliv jen u pár procent "vyvolených", ale bez široké základny středního technického personálu?
Opravdu by mne to zajímalo.

Taktéž si dovoluji upozornit, že použití „záchranné brzdy řešící aktuální hrozbu ve školství“ způsobí velmi pravděpodobně to, co každé použití každé záchranné brzdy.
Tedy, že spousta lidí popadá, mnozí si vyrazí zuby, polámou ruce a celý spoj nabere značné zpoždění.
Vzhledem k tomu, že je to vlak, který z nádraží opožděný už vyjel, nejsem si jist, zda si to Piráti opravdu promysleli a zda jejich "bohaté zkušenosti" nejsou tedy spíše virtuální.

Jinak asi nepřekvapí, že souhlasím s kolegy Portwynem a Doleželem, kteří většinu napsali za mne.

Pavel Doležel řekl(a)...
11. června 2019 11:11  

"Zřejmě tajnýmu není znám triviální fakt, že rychlá orientace v problému je nejen součástí intelektu, ale i základní předpoklad úspěchu v jakékoliv intelektuální činnosti."

"Rychlá orientace snad, pečlivě provedené řešení nikoli."

Přesně tak. Pečlivě provedené řešení součástí intelektu není a ani není předpokladem úspěchu v jakékoliv intelektuální činnosti. To jsem rád, tajnej, že to konečně pochopil.

Pavel Doležel řekl(a)...
11. června 2019 11:15  

Jen bych dodal, že Ma, Fy, Ch chápu, ale SŠ biologie je v zásadě převlečená humanitní "věda" - škatulkování, názvosloví, naučené postupy, bifl. Jó, pochopit Crebsův cyklus, to už je jiná, ale to je spíš biochemie.

Petr Portwyn řekl(a)...
11. června 2019 16:44  

Pečlivost???

Ale fůůůj. To přece chtějí v té hnusné bolševi... ehm tereziánské škole.
To jako že ty chudinky snad mají psát přehledně nebo dopočítávat věci do konce? Takovej vopruz...
Tátu Parťáka na Vás, Tajnej. Ten by Vám ukázal, zač je toho loket s nějakou pečlivostí.

Petr Portwyn řekl(a)...
11. června 2019 16:45  

Jasně, bižuli pořádně včetně "chemické" části. Jinak to nemá smysl.Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.